SXB1-SBG (EU/FR/Strasbourg) smokeping node
ID PT.Mora Telematika Indonesia (AS23947 202.43.191.77)


2022-10-03 09:15:02 - Now

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.264   ms0.158  ms0.228  ms0.195  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.175 ms0.171 ms0.146 ms0.149
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.252 ms0.175 ms0.157 ms0.149
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.376 ms0.459 ms0.453 ms0.453
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.191 ms0.176 ms0.150 ms0.150
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.627 ms0.650 ms0.466 ms0.564
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.633 ms6.419 ms6.397 ms6.555
10 >
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 141.040 ms140.883 ms141.029 ms180.716
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 140.161 ms140.258 ms140.118 ms140.199
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 255.617 ms254.164 ms254.175 ms254.188
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 255.401 ms254.595 ms255.782 ms254.769
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 334.961 ms335.030 ms334.921 ms335.386
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 344.101 ms343.980 ms344.114 ms344.248
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 348.790 ms348.930 ms348.605 ms348.799
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 259.902 ms259.864 ms261.724 ms260.215
19 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 257.414 ms257.970 ms257.521 ms257.539

2022-10-03 08:15:02 - 2022-10-03 09:15:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.239   ms0.259  ms0.225  ms0.146  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.273 ms0.266 ms0.159 ms0.162
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.254 ms0.353 ms0.270 ms0.174
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.531 ms0.518 ms0.439 ms0.442
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.190 ms0.223 ms0.155 ms0.150
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 10.034 ms0.667 ms0.557 ms0.572
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.634 ms6.773 ms6.491 ms6.451
10 >
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.791 ms140.720 ms140.701 ms140.726
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 140.295 ms140.283 ms141.545 ms147.251
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 254.177 ms254.159 ms254.141 ms254.126
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 256.212 ms254.432 ms254.420 ms254.469
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 334.759 ms334.897 ms441.745 ms334.875
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 344.146 ms344.592 ms344.061 ms344.223
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 348.825 ms348.795 ms348.700 ms348.690
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 262.836 ms260.874 ms259.900 ms259.895
19 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 257.485 ms257.654 ms257.227 ms257.171

2022-10-03 06:45:01 - 2022-10-03 08:15:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.243   ms0.271  ms0.213  ms0.231  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.283 ms0.335 ms0.213 ms0.173
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.299 ms0.315 ms0.212 ms0.212
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.710 ms0.726 ms0.459 ms0.436
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.230 ms0.209 ms0.171 ms0.184
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.615 ms0.594 ms0.437 ms0.455
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.487 ms6.526 ms6.855 ms6.526
10 >
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.737 ms140.774 ms140.632 ms156.935
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 140.905 ms140.216 ms140.209 ms140.331
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 254.241 ms254.136 ms254.163 ms255.042
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 254.978 ms255.274 ms254.685 ms254.488
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 335.231 ms334.915 ms335.591 ms334.969
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 344.281 ms344.086 ms344.049 ms344.180
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 348.509 ms348.868 ms349.001 ms348.759
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 260.057 ms259.950 ms260.683 ms262.248
19 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 257.434 ms257.337 ms257.451 ms257.259

2022-10-03 06:30:03 - 2022-10-03 06:45:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.297   ms0.298  ms0.246  ms0.216  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.356 ms0.238 ms0.205 ms0.263
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.242 ms0.267 ms0.181 ms0.154
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.733 ms0.803 ms0.509 ms0.501
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.218 ms0.255 ms0.179 ms0.160
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.723 ms77.085 ms16.509 ms0.815
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.565 ms6.470 ms6.299 ms6.519
10 >
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 141.016 ms140.669 ms140.884 ms141.108
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 143.285 ms141.925 ms140.182 ms140.272
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 254.072 ms254.133 ms256.042 ms254.198
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 254.639 ms254.436 ms254.452 ms254.422
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 334.941 ms335.045 ms335.043 ms335.030
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 344.354 ms344.107 ms344.219 ms344.126
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 342.769 ms342.971 ms342.863 ms344.312
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 260.134 ms259.797 ms259.827 ms260.004
19 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 257.532 ms257.258 ms257.421 ms257.350

2022-10-03 06:15:02 - 2022-10-03 06:30:03

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.294   ms0.246  ms0.147  ms0.143  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.247 ms0.298 ms0.165 ms0.150
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.283 ms0.362 ms0.201 ms0.166
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.648 ms0.777 ms0.499 ms0.520
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.222 ms0.229 ms0.159 ms0.160
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.469 ms0.607 ms0.508 ms0.509
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.373 ms6.515 ms6.469 ms6.438
10 > was-nva1-sbb1-8k.va.us (37.187.36.199) 88.002 ms
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.890 ms140.793 ms141.044 ms141.040
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 140.178 ms140.254 ms140.317 ms140.206
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 254.164 ms254.451 ms254.324 ms254.081
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 254.475 ms254.457 ms254.497 ms254.519
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 334.927 ms335.502 ms334.831 ms438.770
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 344.296 ms344.092 ms344.391 ms345.624
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 343.193 ms343.165 ms343.145 ms342.861
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 264.819 ms260.101 ms260.120 ms259.732
19 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 257.283 ms257.410 ms257.273 ms257.282

2022-10-03 06:00:02 - 2022-10-03 06:15:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.324   ms0.250  ms0.205  ms0.244  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.294 ms0.232 ms0.190 ms0.162
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.249 ms0.289 ms0.185 ms0.167
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.583 ms0.748 ms0.466 ms0.464
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.200 ms0.233 ms0.187 ms0.161
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.546 ms0.784 ms0.585 ms0.525
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.797 ms6.470 ms6.496 ms6.577
10 > was-nva1-sbb1-8k.va.us (37.187.36.199) 87.815 ms
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.839 ms141.072 ms140.718 ms141.023
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 143.809 ms140.287 ms142.173 ms140.188
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 256.671 ms255.034 ms255.169 ms254.096
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 254.549 ms256.021 ms254.977 ms254.464
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 334.763 ms334.894 ms606.377 ms334.734
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 344.190 ms344.129 ms344.080 ms344.116
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 343.228 ms342.870 ms343.154 ms342.926
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 260.321 ms261.586 ms261.717 ms259.802
19 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 257.480 ms257.270 ms257.173 ms259.558

2022-10-03 05:45:02 - 2022-10-03 06:00:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.277   ms0.295  ms0.218  ms0.145  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.256 ms0.328 ms0.162 ms0.148
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.209 ms0.306 ms0.171 ms0.186
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.772 ms0.618 ms0.497 ms0.497
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.273 ms0.260 ms0.167 ms0.143
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.617 ms0.541 ms0.504 ms0.479
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.437 ms6.367 ms6.381 ms6.475
10 >
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 141.010 ms140.832 ms140.927 ms141.154
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 140.269 ms140.215 ms140.185 ms140.195
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 251.254 ms251.275 ms251.438 ms251.230
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 251.735 ms251.852 ms251.621 ms251.715
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 331.944 ms331.734 ms332.020 ms331.971
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 343.488 ms341.263 ms341.465 ms341.630
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 339.957 ms339.930 ms340.282 ms340.065
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 256.917 ms256.987 ms256.834 ms261.569
19 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 254.450 ms254.643 ms254.411 ms254.387

2022-10-03 04:30:02 - 2022-10-03 05:45:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.340   ms0.277  ms0.182  ms0.245  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.277 ms0.229 ms0.175 ms0.161
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.249 ms0.308 ms0.203 ms0.202
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.823 ms0.697 ms0.437 ms0.446
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.250 ms0.231 ms0.182 ms0.193
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.575 ms0.534 ms0.440 ms0.474
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.543 ms6.443 ms6.365 ms6.396
10 >
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.884 ms149.089 ms140.642 ms141.133
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 140.821 ms140.173 ms140.462 ms140.170
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 252.068 ms251.315 ms251.914 ms252.602
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 251.646 ms251.788 ms251.624 ms252.980
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 331.928 ms332.083 ms332.239 ms331.844
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 341.298 ms341.386 ms341.577 ms341.249
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 340.207 ms340.166 ms339.895 ms340.161
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 256.199 ms256.265 ms256.000 ms256.140
19 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 252.390 ms252.331 ms252.144 ms252.465

2022-10-03 04:15:02 - 2022-10-03 04:30:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.303   ms0.281  ms0.153  ms0.142  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.241 ms0.198 ms0.165 ms0.149
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.184 ms0.286 ms0.160 ms0.145
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.442 ms0.535 ms0.495 ms0.451
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.239 ms0.217 ms0.150 ms0.148
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.608 ms0.804 ms0.598 ms27.528
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.403 ms6.408 ms6.345 ms6.438
10 >
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.669 ms144.519 ms140.834 ms140.889
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 145.519 ms141.172 ms140.410 ms140.507
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 251.881 ms251.830 ms251.822 ms251.757
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 252.155 ms252.205 ms264.562 ms252.292
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 332.743 ms332.684 ms332.511 ms332.607
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 341.892 ms342.019 ms342.246 ms342.114
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 340.684 ms340.897 ms340.967 ms340.518
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 256.680 ms256.771 ms257.013 ms256.883
19 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 252.938 ms253.090 ms253.019 ms252.954

2022-10-03 03:30:03 - 2022-10-03 04:15:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.264   ms0.201  ms0.177  ms0.164  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.216 ms0.225 ms0.163 ms0.169
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.219 ms0.247 ms0.177 ms0.193
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.764 ms0.656 ms0.516 ms0.512
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.210 ms0.247 ms0.165 ms0.193
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.613 ms0.604 ms0.521 ms0.735
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.452 ms6.471 ms6.499 ms6.502
10 >
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 141.126 ms141.031 ms140.619 ms141.053
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 140.508 ms140.509 ms145.271 ms140.464
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 251.764 ms251.798 ms251.800 ms251.741
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 253.102 ms252.180 ms252.118 ms252.191
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 332.561 ms332.567 ms332.641 ms332.438
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 341.877 ms341.935 ms341.823 ms341.779
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 340.904 ms340.652 ms340.421 ms340.459
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 258.853 ms257.078 ms256.718 ms256.699
19 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 253.050 ms253.025 ms252.955 ms252.862

2022-10-03 03:15:02 - 2022-10-03 03:30:03

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.292   ms0.226  ms0.235  ms0.227  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.326 ms0.284 ms0.196 ms0.175
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.234 ms0.228 ms0.162 ms0.149
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.693 ms0.737 ms0.517 ms0.409
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.223 ms0.290 ms0.186 ms0.180
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.621 ms0.977 ms0.474 ms0.466
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.377 ms6.421 ms6.829 ms6.471
10 > was-nva1-sbb1-8k.va.us (37.187.36.199) 89.373 ms
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.983 ms140.856 ms140.938 ms140.721
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 140.452 ms140.406 ms140.422 ms140.433
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 254.806 ms251.816 ms255.495 ms251.796
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 252.333 ms252.350 ms252.776 ms252.203
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 332.482 ms332.803 ms332.837 ms332.598
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 342.052 ms341.915 ms341.792 ms341.872
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 340.715 ms340.882 ms340.863 ms340.889
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 256.679 ms256.613 ms256.815 ms256.840
19 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 252.919 ms252.962 ms252.933 ms252.978

2022-10-03 02:45:02 - 2022-10-03 03:15:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.327   ms0.273  ms0.239  ms0.233  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.304 ms0.257 ms0.194 ms0.183
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.320 ms0.370 ms0.195 ms0.172
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.713 ms0.740 ms0.452 ms0.406
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.207 ms0.220 ms0.180 ms0.158
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.499 ms0.691 ms0.560 ms0.466
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.681 ms6.432 ms6.385 ms6.834
10 >
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.977 ms140.786 ms140.937 ms140.937
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 140.393 ms140.406 ms140.417 ms140.452
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 251.836 ms251.820 ms251.772 ms254.509
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 254.508 ms252.194 ms252.091 ms252.123
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 332.611 ms332.440 ms332.979 ms333.318
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 341.843 ms341.875 ms342.019 ms341.825
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 340.662 ms340.761 ms340.421 ms340.568
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 256.685 ms256.956 ms256.740 ms257.371
19 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 253.107 ms252.875 ms252.941 ms253.087

2022-10-03 02:30:02 - 2022-10-03 02:45:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.300   ms0.302  ms0.251  ms0.292  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.266 ms0.255 ms0.168 ms0.161
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.262 ms0.402 ms0.238 ms0.156
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.723 ms0.532 ms0.492 ms0.497
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.213 ms0.196 ms0.168 ms0.158
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.617 ms1.220 ms0.618 ms0.479
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.400 ms6.483 ms6.495 ms6.564
10 > was-nva1-sbb1-8k.va.us (37.187.36.199) 87.540 ms
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.746 ms141.373 ms143.133 ms144.151
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 141.367 ms140.493 ms140.450 ms140.400
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 259.793 ms251.820 ms251.840 ms251.816
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 252.272 ms252.379 ms252.278 ms252.487
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 332.645 ms333.243 ms333.079 ms332.443
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 341.817 ms341.844 ms341.836 ms341.905
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 340.758 ms340.537 ms340.739 ms340.634
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 257.065 ms256.732 ms256.776 ms258.834
19 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 252.750 ms253.020 ms252.826 ms252.960

2022-10-03 02:00:02 - 2022-10-03 02:30:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.317   ms0.218  ms0.161  ms0.148  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.236 ms0.244 ms0.251 ms0.283
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.273 ms0.252 ms0.156 ms0.183
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.748 ms0.616 ms0.475 ms0.475
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.235 ms0.242 ms0.194 ms0.178
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.518 ms0.596 ms0.528 ms0.484
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.448 ms6.379 ms6.692 ms6.357
10 > was-nva1-sbb1-8k.va.us (37.187.36.199) 87.727 ms
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 141.115 ms154.230 ms141.018 ms140.735
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 140.488 ms140.419 ms141.933 ms145.400
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 251.833 ms251.943 ms251.861 ms251.795
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 252.134 ms252.871 ms252.285 ms252.242
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 332.525 ms332.600 ms332.499 ms333.320
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 341.743 ms341.910 ms341.886 ms342.154
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 340.755 ms340.557 ms340.677 ms340.798
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 256.897 ms257.004 ms256.676 ms257.813
19 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 253.016 ms252.959 ms252.894 ms252.854

2022-10-03 01:00:02 - 2022-10-03 02:00:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.328   ms0.240  ms0.240  ms0.262  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.279 ms0.311 ms0.188 ms0.160
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.292 ms0.264 ms0.163 ms0.222
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.770 ms0.586 ms0.543 ms0.460
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.235 ms0.249 ms0.151 ms0.144
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.365 ms0.893 ms0.580 ms0.468
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.382 ms6.390 ms6.346 ms6.346
10 >
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.752 ms140.752 ms140.876 ms140.932
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 140.347 ms140.410 ms140.480 ms140.442
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 251.826 ms251.764 ms252.015 ms252.618
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 252.304 ms252.134 ms252.208 ms252.096
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 332.531 ms332.583 ms332.542 ms332.502
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 341.900 ms341.916 ms341.956 ms341.999
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 340.651 ms340.862 ms340.734 ms340.568
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 256.917 ms256.749 ms256.806 ms256.768
19 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 253.081 ms252.888 ms253.001 ms252.902

2022-10-03 00:30:02 - 2022-10-03 01:00:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.294   ms0.258  ms0.230  ms0.151  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.269 ms0.221 ms0.173 ms0.153
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.267 ms0.359 ms0.254 ms0.220
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.508 ms0.705 ms0.477 ms0.456
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.221 ms0.246 ms0.169 ms0.179
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.845 ms0.620 ms0.513 ms0.522
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.450 ms6.362 ms6.386 ms6.677
10 >
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 141.261 ms148.854 ms140.888 ms141.012
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 140.356 ms146.797 ms140.393 ms140.421
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 251.843 ms251.832 ms251.824 ms252.556
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 252.178 ms252.094 ms252.207 ms252.221
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 332.302 ms332.241 ms332.639 ms332.449
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 342.068 ms342.092 ms342.170 ms341.881
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 340.610 ms340.844 ms340.702 ms340.487
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 256.900 ms257.006 ms256.546 ms257.789
19 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 252.826 ms253.027 ms252.995 ms252.802

2022-10-02 23:15:02 - 2022-10-03 00:30:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.265   ms0.244  ms0.212  ms0.218  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.277 ms0.341 ms0.200 ms0.159
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.241 ms0.292 ms0.190 ms0.146
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.760 ms0.693 ms0.471 ms0.458
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.244 ms0.362 ms0.158 ms0.143
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.562 ms0.719 ms0.591 ms0.559
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.594 ms6.523 ms6.616 ms6.617
10 > was-nva1-sbb1-8k.va.us (37.187.36.199) 88.531 ms87.808 ms
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 141.128 ms140.700 ms153.888 ms140.996
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 151.405 ms140.432 ms140.453 ms141.264
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 252.392 ms251.821 ms251.827 ms251.860
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 252.746 ms252.536 ms252.144 ms252.133
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 332.599 ms332.766 ms332.820 ms334.862
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 342.103 ms341.744 ms341.857 ms341.944
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 340.510 ms340.459 ms340.775 ms340.841
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 256.811 ms256.805 ms256.815 ms256.871
19 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 252.907 ms252.813 ms253.475 ms252.975

2022-10-02 22:45:02 - 2022-10-02 23:15:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.280   ms0.251  ms0.247  ms0.249  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.305 ms0.275 ms0.171 ms0.153
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.208 ms0.209 ms0.155 ms0.157
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.619 ms0.734 ms0.545 ms0.474
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.210 ms0.210 ms0.183 ms0.172
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 1.685 ms0.639 ms0.479 ms0.411
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.433 ms6.476 ms6.451 ms6.378
10 >
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 173.906 ms141.003 ms140.795 ms140.897
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 140.400 ms140.400 ms145.124 ms140.489
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 251.869 ms251.796 ms251.826 ms251.851
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 252.200 ms252.126 ms253.804 ms252.329
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 332.605 ms332.552 ms332.621 ms332.714
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 341.800 ms341.898 ms342.141 ms342.056
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 340.894 ms340.893 ms340.667 ms340.745
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 256.672 ms256.738 ms256.849 ms256.774
19 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 253.668 ms253.121 ms253.046 ms253.053

2022-10-02 22:15:02 - 2022-10-02 22:45:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.288   ms0.235  ms0.222  ms0.223  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.143 ms0.187 ms0.155 ms0.161
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.215 ms0.244 ms0.161 ms0.177
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.674 ms0.595 ms0.468 ms0.455
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.221 ms0.217 ms0.152 ms0.144
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.570 ms0.728 ms0.514 ms0.471
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.656 ms6.532 ms6.710 ms6.477
10 > was-nva1-sbb1-8k.va.us (37.187.36.199) 86.653 ms
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.754 ms140.739 ms140.940 ms140.880
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 140.425 ms140.420 ms141.522 ms140.384
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 251.829 ms251.811 ms251.832 ms251.840
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 252.103 ms252.137 ms252.152 ms252.199
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 332.482 ms332.615 ms332.574 ms332.634
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 341.777 ms341.768 ms341.795 ms341.954
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 340.487 ms340.575 ms340.694 ms340.920
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 256.735 ms256.782 ms256.509 ms256.800
19 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 252.901 ms252.929 ms252.969 ms253.002

2022-10-02 21:45:02 - 2022-10-02 22:15:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.339   ms0.258  ms0.256  ms0.204  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.283 ms0.265 ms0.253 ms0.192
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.379 ms0.403 ms0.343 ms0.230
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.625 ms0.497 ms0.437 ms0.437
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.242 ms0.293 ms0.225 ms0.177
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.598 ms0.732 ms0.664 ms0.654
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.721 ms6.531 ms6.499 ms6.615
10 >
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.995 ms140.900 ms140.667 ms140.819
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 140.454 ms140.437 ms140.514 ms140.409
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 251.818 ms251.797 ms252.125 ms251.823
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 252.184 ms268.673 ms252.171 ms252.132
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 332.651 ms332.645 ms332.654 ms332.954
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 341.810 ms342.530 ms343.822 ms341.841
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 340.669 ms340.701 ms340.457 ms340.521
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 257.130 ms256.609 ms256.876 ms256.717
19 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 253.082 ms252.874 ms253.083 ms253.161

2022-10-02 21:30:02 - 2022-10-02 21:45:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.317   ms0.275  ms0.225  ms0.161  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.264 ms0.336 ms0.162 ms0.152
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.194 ms0.272 ms0.154 ms0.153
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.708 ms0.748 ms0.535 ms0.517
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.257 ms0.228 ms0.169 ms0.161
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.627 ms0.794 ms0.805 ms0.793
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.504 ms6.431 ms6.378 ms6.474
10 >
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.539 ms140.692 ms140.727 ms140.760
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 141.620 ms140.470 ms140.382 ms140.359
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 251.827 ms251.926 ms251.762 ms251.810
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 252.080 ms252.165 ms252.231 ms252.100
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 332.563 ms332.728 ms332.678 ms332.597
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 342.224 ms342.192 ms342.038 ms341.873
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 340.567 ms340.542 ms340.758 ms340.538
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 256.957 ms259.220 ms256.622 ms257.095
19 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 253.025 ms252.895 ms252.890 ms252.955

2022-10-02 21:15:02 - 2022-10-02 21:30:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.419   ms0.263  ms0.174  ms0.176  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.271 ms0.243 ms0.172 ms0.180
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.349 ms0.288 ms0.166 ms0.206
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.615 ms0.483 ms0.437 ms0.445
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.244 ms0.259 ms0.179 ms0.201
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.573 ms0.538 ms0.559 ms0.613
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.481 ms6.691 ms6.478 ms6.686
10 > was-nva1-sbb1-8k.va.us (37.187.36.199) 88.894 ms
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.842 ms140.887 ms140.700 ms140.874
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 145.724 ms140.399 ms142.851 ms140.385
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 251.801 ms251.820 ms252.051 ms251.813
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 252.231 ms252.208 ms264.891 ms252.167
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 371.862 ms332.634 ms332.554 ms332.768
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 342.155 ms341.903 ms341.816 ms341.931
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 340.887 ms340.859 ms340.789 ms340.807
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 256.860 ms256.980 ms258.067 ms256.889
19 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 252.899 ms252.798 ms252.846 ms252.930

2022-10-02 21:00:02 - 2022-10-02 21:15:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.307   ms0.189  ms0.193  ms0.235  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.301 ms0.251 ms0.167 ms0.155
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.201 ms0.275 ms0.172 ms0.154
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.881 ms0.412 ms0.399 ms0.423
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.217 ms0.244 ms0.170 ms0.182
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.579 ms0.755 ms0.658 ms0.770
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.379 ms6.572 ms6.949 ms6.609
10 > was-nva1-sbb1-8k.va.us (37.187.36.199) 88.390 ms
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.791 ms141.061 ms161.534 ms140.732
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 140.441 ms141.105 ms140.491 ms140.484
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 251.814 ms251.816 ms251.923 ms251.770
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 252.186 ms252.222 ms252.143 ms252.127
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 332.641 ms332.556 ms332.501 ms332.412
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 341.769 ms341.931 ms341.777 ms341.806
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 340.805 ms340.461 ms340.446 ms340.624
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 256.697 ms256.683 ms256.781 ms256.643
19 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 252.980 ms253.006 ms252.902 ms253.000

2022-10-02 18:15:01 - 2022-10-02 21:00:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.267   ms0.202  ms0.217  ms0.183  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.302 ms0.283 ms0.178 ms0.158
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.285 ms0.250 ms0.187 ms0.174
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.635 ms0.534 ms0.457 ms0.444
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.228 ms0.255 ms0.206 ms0.192
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.798 ms0.679 ms0.562 ms0.489
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.464 ms6.620 ms6.615 ms6.805
10 > was-nva1-sbb1-8k.va.us (37.187.36.199) 87.252 ms
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.805 ms140.948 ms140.657 ms140.719
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 143.552 ms140.815 ms140.387 ms140.429
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 251.821 ms251.963 ms251.892 ms251.907
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 252.257 ms254.251 ms252.299 ms252.204
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 332.931 ms332.721 ms332.733 ms333.713
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 341.863 ms342.127 ms342.032 ms342.168
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 340.526 ms340.765 ms340.487 ms340.473
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 256.676 ms256.718 ms258.090 ms258.351
19 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 252.863 ms252.865 ms252.962 ms253.416

2022-10-02 17:45:02 - 2022-10-02 18:15:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.291   ms0.203  ms0.220  ms0.246  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.288 ms0.237 ms0.162 ms0.167
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.217 ms0.281 ms0.233 ms0.188
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.658 ms0.602 ms0.456 ms0.447
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.230 ms0.186 ms0.197 ms0.150
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.643 ms0.936 ms0.629 ms0.551
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.340 ms6.527 ms6.425 ms6.483
10 >
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.698 ms140.954 ms140.877 ms141.122
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 140.458 ms140.507 ms141.370 ms140.448
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 251.957 ms251.857 ms251.812 ms251.812
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 271.634 ms252.203 ms252.175 ms252.213
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 332.632 ms332.704 ms332.635 ms332.631
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 341.758 ms341.764 ms342.015 ms341.778
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 340.898 ms340.649 ms340.711 ms340.764
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 256.746 ms256.878 ms256.761 ms256.736
19 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 252.837 ms252.922 ms253.033 ms253.161

2022-10-02 17:30:02 - 2022-10-02 17:45:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.272   ms0.304  ms0.327  ms0.162  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.237 ms0.211 ms0.173 ms0.153
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.214 ms0.242 ms0.163 ms0.205
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.546 ms0.711 ms0.499 ms0.456
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.240 ms0.186 ms0.185 ms0.178
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.875 ms0.591 ms0.531 ms0.482
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.412 ms6.412 ms6.394 ms6.514
10 >
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 141.064 ms141.069 ms140.881 ms140.744
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 143.332 ms140.437 ms140.489 ms140.393
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 251.809 ms251.811 ms251.780 ms251.755
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 252.154 ms252.243 ms252.359 ms252.188
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 332.777 ms332.803 ms332.729 ms332.740
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 342.050 ms342.087 ms342.223 ms341.947
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 340.878 ms340.869 ms340.870 ms340.737
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 256.753 ms256.799 ms256.684 ms256.762
19 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 252.842 ms253.038 ms252.851 ms252.820

2022-10-02 17:15:02 - 2022-10-02 17:30:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.288   ms0.249  ms0.244  ms0.166  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.229 ms0.256 ms0.173 ms0.147
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.283 ms0.365 ms0.199 ms0.148
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.712 ms0.594 ms0.501 ms0.460
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.283 ms0.196 ms0.144 ms0.161
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.562 ms0.540 ms0.513 ms0.494
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.331 ms6.422 ms6.384 ms6.339
10 > was-nva1-sbb1-8k.va.us (37.187.36.199) 88.067 ms
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.882 ms140.615 ms140.899 ms153.983
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 140.403 ms140.490 ms140.353 ms156.486
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 251.905 ms251.910 ms254.404 ms251.819
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 253.027 ms252.293 ms252.097 ms252.203
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 332.621 ms332.416 ms332.665 ms333.759
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 341.910 ms341.804 ms342.051 ms341.899
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 340.478 ms340.761 ms340.604 ms340.495
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 259.032 ms256.760 ms256.680 ms259.269
19 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 252.919 ms253.006 ms253.044 ms252.839

2022-10-02 15:45:02 - 2022-10-02 17:15:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.291   ms0.192  ms0.172  ms0.225  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.263 ms0.235 ms0.273 ms0.151
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.195 ms0.255 ms0.206 ms0.189
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.799 ms0.623 ms0.416 ms0.413
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.256 ms0.207 ms0.162 ms0.163
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.537 ms0.698 ms0.557 ms0.535
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.716 ms6.506 ms6.524 ms6.426
10 > was-nva1-sbb1-8k.va.us (37.187.36.199) 88.269 ms
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.771 ms141.218 ms140.674 ms172.930
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 140.498 ms140.480 ms147.057 ms147.221
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 251.820 ms251.838 ms251.821 ms252.470
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 252.151 ms252.170 ms252.171 ms252.290
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 332.212 ms332.616 ms332.330 ms332.370
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 342.253 ms341.912 ms341.832 ms342.049
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 340.720 ms340.783 ms340.493 ms340.586
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 257.022 ms257.153 ms256.716 ms256.882
19 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 253.030 ms252.832 ms252.987 ms252.923

2022-10-02 15:15:02 - 2022-10-02 15:45:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.279   ms0.357  ms0.256  ms0.178  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.217 ms0.256 ms0.155 ms0.151
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.189 ms0.302 ms0.171 ms0.194
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.602 ms0.589 ms0.404 ms0.400
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.212 ms0.245 ms0.147 ms0.157
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.672 ms0.721 ms0.616 ms0.596
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.315 ms6.447 ms6.610 ms6.507
10 > was-nva1-sbb1-8k.va.us (37.187.36.199) 85.124 ms
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.793 ms140.783 ms140.928 ms141.394
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 137.462 ms138.292 ms137.422 ms137.365
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 248.786 ms248.809 ms249.836 ms249.603
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 249.046 ms249.689 ms249.159 ms251.067
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 329.350 ms329.759 ms329.730 ms329.427
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 339.012 ms338.790 ms338.672 ms338.693
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 337.434 ms337.456 ms337.598 ms337.766
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 252.327 ms255.908 ms253.554 ms253.784
19 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 249.820 ms249.764 ms249.740 ms249.892

2022-10-02 14:30:02 - 2022-10-02 15:15:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.303   ms0.274  ms0.200  ms0.163  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.257 ms0.205 ms0.161 ms0.169
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.315 ms0.352 ms0.267 ms0.163
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.728 ms0.654 ms0.466 ms0.431
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.211 ms0.210 ms0.150 ms0.142
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.623 ms0.593 ms0.577 ms0.565
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.624 ms6.497 ms6.450 ms6.624
10 > was-nva1-sbb1-8k.va.us (37.187.36.199) 84.744 ms85.618 ms
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 141.224 ms140.849 ms141.202 ms155.948
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 137.283 ms137.349 ms141.398 ms137.350
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 248.737 ms248.937 ms248.939 ms248.806
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 251.392 ms249.163 ms249.068 ms249.160
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 329.440 ms329.426 ms329.333 ms329.517
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 338.971 ms338.986 ms338.869 ms338.858
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 337.723 ms337.394 ms337.658 ms337.578
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 254.258 ms253.612 ms254.610 ms253.500
19 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 251.164 ms251.080 ms251.337 ms251.149

2022-10-02 12:45:02 - 2022-10-02 14:30:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.317   ms0.276  ms0.217  ms0.178  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.250 ms0.255 ms0.174 ms0.173
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.234 ms0.304 ms0.205 ms0.169
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.675 ms0.716 ms0.430 ms0.425
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.241 ms0.225 ms0.175 ms0.164
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.609 ms0.610 ms0.500 ms0.472
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.663 ms6.610 ms6.512 ms6.845
10 > was-nva1-sbb1-8k.va.us (37.187.36.199) 84.688 ms
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.971 ms140.894 ms140.775 ms140.863
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 137.298 ms137.404 ms137.350 ms138.198
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 248.719 ms248.886 ms249.168 ms249.499
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 254.735 ms249.282 ms249.105 ms249.144
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 329.604 ms329.549 ms329.618 ms329.324
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 338.737 ms338.745 ms338.709 ms338.763
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 337.558 ms337.524 ms337.810 ms337.463
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 259.538 ms254.428 ms254.426 ms254.455
19 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 251.893 ms251.804 ms251.861 ms252.006

2022-10-02 11:30:02 - 2022-10-02 12:45:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.302   ms0.241  ms0.260  ms0.232  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.240 ms0.227 ms0.153 ms0.161
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.265 ms0.313 ms0.210 ms0.147
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.868 ms0.499 ms0.424 ms0.419
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.218 ms0.239 ms0.176 ms0.168
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.764 ms0.597 ms0.449 ms0.404
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.695 ms6.523 ms6.354 ms6.562
10 > was-nva1-sbb1-8k.va.us (37.187.36.199) 84.839 ms
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.696 ms141.282 ms141.024 ms141.119
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 137.285 ms137.267 ms138.040 ms137.347
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 248.694 ms248.912 ms248.865 ms248.810
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 249.185 ms249.129 ms249.197 ms249.051
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 329.536 ms329.414 ms329.504 ms329.529
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 338.875 ms338.708 ms338.843 ms338.732
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 337.721 ms337.558 ms337.380 ms337.914
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 254.479 ms254.615 ms254.532 ms254.596
19 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 251.885 ms251.921 ms251.925 ms252.003

2022-10-02 11:15:02 - 2022-10-02 11:30:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.328   ms0.274  ms0.218  ms0.164  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.191 ms0.240 ms0.174 ms0.167
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.350 ms0.337 ms0.292 ms0.191
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.530 ms0.529 ms0.569 ms0.425
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.228 ms0.265 ms0.175 ms0.167
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.645 ms1.207 ms0.487 ms0.487
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.716 ms6.594 ms6.516 ms6.858
10 > was-nva1-sbb1-8k.va.us (37.187.36.199) 86.428 ms83.416 ms
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.928 ms141.140 ms141.014 ms140.990
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 138.046 ms137.383 ms137.467 ms137.331
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 248.749 ms248.854 ms249.589 ms248.712
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 249.137 ms249.115 ms249.101 ms249.042
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 329.387 ms329.566 ms329.433 ms329.482
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 338.729 ms339.020 ms338.730 ms338.728
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 337.725 ms337.692 ms337.723 ms337.634
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 254.639 ms254.473 ms254.615 ms255.066
19 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 251.888 ms252.088 ms251.916 ms251.913

2022-10-02 10:45:02 - 2022-10-02 11:15:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.347   ms0.334  ms0.198  ms0.223  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.329 ms0.268 ms0.191 ms0.177
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.211 ms0.352 ms0.248 ms0.183
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.746 ms0.775 ms0.437 ms0.441
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.253 ms0.240 ms0.170 ms0.192
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.627 ms0.681 ms0.596 ms0.452
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.557 ms6.633 ms6.818 ms6.573
10 >
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.812 ms141.002 ms141.240 ms141.229
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 139.225 ms144.790 ms137.306 ms137.294
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 248.736 ms248.874 ms248.839 ms248.788
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 249.174 ms249.064 ms249.152 ms249.172
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 330.086 ms329.659 ms329.607 ms329.519
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 338.701 ms339.151 ms339.021 ms338.941
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 337.644 ms337.729 ms337.649 ms337.584
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 254.437 ms254.456 ms254.386 ms254.380
19 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 251.843 ms252.157 ms251.946 ms252.013

2022-10-02 10:30:02 - 2022-10-02 10:45:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.308   ms0.296  ms0.298  ms0.292  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.381 ms0.266 ms0.156 ms0.153
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.276 ms0.387 ms0.253 ms0.149
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.708 ms0.696 ms0.507 ms0.486
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.258 ms0.254 ms0.162 ms0.142
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.591 ms0.719 ms0.567 ms0.506
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.786 ms6.878 ms6.474 ms6.752
10 >
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.859 ms141.005 ms140.758 ms141.285
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 137.356 ms137.388 ms137.376 ms145.233
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 248.716 ms248.796 ms248.963 ms249.383
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 249.164 ms249.418 ms249.099 ms249.309
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 332.482 ms332.508 ms332.382 ms333.372
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 340.175 ms340.963 ms340.285 ms340.404
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 337.353 ms337.536 ms337.248 ms337.518
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 254.544 ms254.518 ms254.649 ms256.142
19 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 252.112 ms251.866 ms251.835 ms

2022-10-02 09:00:02 - 2022-10-02 10:30:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.265   ms0.233  ms0.169  ms0.148  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.202 ms0.225 ms0.184 ms0.174
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.231 ms0.303 ms0.174 ms0.145
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.500 ms0.718 ms0.399 ms0.642
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.219 ms0.246 ms0.172 ms0.156
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.855 ms0.553 ms0.530 ms0.521
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.831 ms6.496 ms6.448 ms6.672
10 >
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 141.168 ms140.950 ms143.688 ms141.172
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 137.303 ms137.751 ms138.848 ms137.884
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 248.788 ms249.181 ms248.726 ms248.705
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 249.102 ms249.096 ms251.358 ms249.249
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 332.555 ms332.394 ms332.519 ms332.346
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 340.134 ms340.104 ms340.324 ms340.045
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 337.587 ms337.706 ms337.554 ms337.389
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 254.712 ms256.388 ms254.405 ms254.221
19 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 252.043 ms251.771 ms251.770 ms252.073

2022-10-02 06:30:02 - 2022-10-02 09:00:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.351   ms0.263  ms0.292  ms0.142  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.239 ms0.202 ms0.159 ms0.155
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.207 ms0.262 ms0.157 ms0.149
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.589 ms0.716 ms0.535 ms0.404
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.207 ms0.216 ms0.149 ms0.152
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 1.504 ms0.848 ms0.577 ms0.829
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.753 ms6.334 ms6.578 ms6.456
10 > was-nva1-sbb1-8k.va.us (37.187.36.199) 86.623 ms
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.943 ms140.855 ms140.769 ms141.090
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 137.452 ms137.387 ms140.833 ms137.355
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 250.159 ms250.202 ms250.195 ms253.633
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 276.784 ms252.148 ms251.359 ms250.509
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 334.208 ms333.798 ms574.284 ms333.768
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 341.494 ms341.718 ms341.535 ms341.507
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 339.088 ms338.834 ms339.124 ms338.868
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 255.747 ms255.986 ms255.948 ms255.823
19 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 253.256 ms253.368 ms253.265 ms253.209

2022-10-02 06:00:02 - 2022-10-02 06:30:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.306   ms0.248  ms0.240  ms0.154  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.222 ms0.228 ms0.154 ms0.144
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.279 ms0.289 ms0.144 ms0.134
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.552 ms0.513 ms0.488 ms0.397
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.189 ms0.220 ms0.165 ms0.167
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 7.287 ms0.587 ms0.492 ms0.682
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.500 ms6.406 ms6.451 ms6.673
10 >
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 141.062 ms141.129 ms140.759 ms140.920
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 137.468 ms137.359 ms137.337 ms139.810
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 250.234 ms250.192 ms250.359 ms250.300
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 252.691 ms250.591 ms282.326 ms251.445
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 333.939 ms333.841 ms333.932 ms336.264
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 341.698 ms342.205 ms341.507 ms341.737
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 339.183 ms338.875 ms338.732 ms338.856
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 255.654 ms255.981 ms256.016 ms255.948
19 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 253.371 ms253.427 ms253.367 ms253.474

2022-10-02 05:45:02 - 2022-10-02 06:00:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.316   ms0.252  ms0.266  ms0.150  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.254 ms0.303 ms0.147 ms0.139
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.278 ms0.384 ms0.294 ms0.197
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.446 ms0.495 ms0.480 ms0.447
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.239 ms0.254 ms0.155 ms0.163
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.820 ms0.641 ms0.543 ms0.584
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.700 ms6.579 ms6.459 ms6.350
10 > was-nva1-sbb1-8k.va.us (37.187.36.199) 85.554 ms
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 141.149 ms140.962 ms171.054 ms140.961
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 137.279 ms137.363 ms137.321 ms137.296
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 250.115 ms250.222 ms257.894 ms250.354
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 250.537 ms250.623 ms250.502 ms250.547
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 333.900 ms333.920 ms333.849 ms333.938
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 341.620 ms341.580 ms341.563 ms341.530
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 338.799 ms338.919 ms339.172 ms339.169
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 255.756 ms257.240 ms255.749 ms255.889
19 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 253.347 ms253.211 ms253.295 ms253.453

2022-10-02 05:15:02 - 2022-10-02 05:45:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.341   ms0.208  ms0.169  ms0.148  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.262 ms0.238 ms0.164 ms0.152
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.200 ms0.235 ms0.180 ms0.186
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.731 ms0.716 ms0.472 ms0.475
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.215 ms0.249 ms0.197 ms0.176
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.554 ms0.733 ms1.188 ms0.509
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.340 ms6.543 ms6.471 ms6.438
10 >
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 141.047 ms140.917 ms140.918 ms140.831
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 137.397 ms137.399 ms143.160 ms137.296
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 250.358 ms250.163 ms250.187 ms250.232
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 250.566 ms250.506 ms250.574 ms250.471
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 333.989 ms334.034 ms334.119 ms334.046
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 341.600 ms341.736 ms341.601 ms341.609
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 339.241 ms338.796 ms338.684 ms339.161
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 258.116 ms255.908 ms255.755 ms256.835
19 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 253.220 ms253.281 ms253.294 ms253.167

2022-10-02 04:45:03 - 2022-10-02 05:15:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.261   ms0.214  ms0.256  ms0.251  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.319 ms0.228 ms0.174 ms0.162
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.227 ms0.290 ms0.233 ms0.178
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.505 ms0.574 ms0.525 ms0.486
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.196 ms0.229 ms0.170 ms0.158
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.575 ms0.756 ms0.705 ms0.628
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.522 ms6.598 ms6.343 ms6.336
10 > was-nva1-sbb1-8k.va.us (37.187.36.199) 83.522 ms
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 141.174 ms140.833 ms140.908 ms140.892
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 137.422 ms137.341 ms137.329 ms137.444
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 250.263 ms250.330 ms250.153 ms250.169
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 250.597 ms250.510 ms250.510 ms250.521
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 333.907 ms333.803 ms333.784 ms333.779
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 341.603 ms341.595 ms341.834 ms341.616
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 339.112 ms339.097 ms339.273 ms339.007
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 255.813 ms255.769 ms257.985 ms256.397
19 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 253.382 ms253.238 ms253.389 ms253.406

2022-10-02 03:30:01 - 2022-10-02 04:45:03

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.209   ms0.227  ms0.193  ms0.184  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.216 ms0.210 ms0.204 ms0.153
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.196 ms0.361 ms0.287 ms0.208
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.647 ms0.717 ms0.408 ms0.415
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.191 ms0.185 ms0.151 ms0.151
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.674 ms0.497 ms0.625 ms0.645
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.872 ms6.925 ms6.731 ms6.653
10 > was-nva1-sbb1-8k.va.us (37.187.36.199) 84.885 ms
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.908 ms141.169 ms140.799 ms141.151
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 137.276 ms137.296 ms137.249 ms139.039
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 250.263 ms250.163 ms250.169 ms250.117
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 250.480 ms250.486 ms250.809 ms250.457
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 337.576 ms333.978 ms335.894 ms333.838
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 341.538 ms341.592 ms341.726 ms341.458
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 338.925 ms339.143 ms338.817 ms339.172
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 255.873 ms257.605 ms255.752 ms255.767
19 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 253.524 ms253.353 ms253.207 ms253.437

2022-10-02 02:30:02 - 2022-10-02 03:30:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.360   ms0.267  ms0.213  ms0.205  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.280 ms0.220 ms0.208 ms0.185
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.392 ms0.315 ms0.176 ms0.294
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.624 ms0.682 ms0.437 ms0.445
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.264 ms0.259 ms0.200 ms0.177
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.656 ms0.663 ms0.537 ms0.489
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.574 ms6.520 ms6.518 ms6.458
10 > was-nva1-sbb1-8k.va.us (37.187.36.199) 85.381 ms
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 141.245 ms140.771 ms140.948 ms154.075
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 137.504 ms137.528 ms145.989 ms137.380
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 250.187 ms250.382 ms250.338 ms250.228
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 250.670 ms250.576 ms250.641 ms250.670
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 333.875 ms333.657 ms333.643 ms333.827
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 341.764 ms341.718 ms341.727 ms341.631
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 339.067 ms338.962 ms338.749 ms339.210
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 255.818 ms255.911 ms256.117 ms257.679
19 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 253.498 ms253.434 ms253.606 ms253.436

2022-10-02 02:15:02 - 2022-10-02 02:30:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.208   ms0.168  ms0.153  ms0.201  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.304 ms0.197 ms0.166 ms0.223
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.288 ms0.386 ms0.173 ms0.166
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.508 ms0.630 ms0.455 ms0.393
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.184 ms0.186 ms0.180 ms0.149
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.661 ms0.609 ms0.603 ms0.561
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.299 ms6.482 ms6.556 ms6.455
10 > was-nva1-sbb1-8k.va.us (37.187.36.199) 86.419 ms
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 141.309 ms140.985 ms140.713 ms140.903
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 139.127 ms139.019 ms137.397 ms137.397
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 250.102 ms250.229 ms250.320 ms250.136
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 250.537 ms250.509 ms250.521 ms250.470
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 334.091 ms334.025 ms333.782 ms333.903
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 341.537 ms341.685 ms341.749 ms341.865
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 339.151 ms339.196 ms338.818 ms339.122
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 258.097 ms255.809 ms258.014 ms255.868
19 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 253.525 ms253.244 ms253.265 ms253.272

2022-10-02 02:00:02 - 2022-10-02 02:15:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.280   ms0.251  ms0.149  ms0.255  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.251 ms0.245 ms0.160 ms0.154
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.314 ms0.266 ms0.153 ms0.140
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.539 ms0.439 ms0.670 ms0.403
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.231 ms0.265 ms0.178 ms0.164
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.590 ms0.670 ms0.851 ms0.708
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.373 ms6.485 ms6.497 ms6.557
10 >
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 141.097 ms141.181 ms141.132 ms140.688
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 137.307 ms137.281 ms137.250 ms138.482
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 251.431 ms250.221 ms251.560 ms250.116
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 257.449 ms251.083 ms250.492 ms250.494
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 334.007 ms333.867 ms333.939 ms333.863
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 341.819 ms341.615 ms341.670 ms341.788
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 339.124 ms339.193 ms339.061 ms338.842
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 255.831 ms255.726 ms255.855 ms255.941
19 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 253.385 ms253.437 ms253.367 ms253.207

2022-10-02 01:30:02 - 2022-10-02 02:00:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.276   ms0.190  ms0.155  ms0.142  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.206 ms0.208 ms0.165 ms0.174
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.277 ms0.338 ms0.218 ms0.184
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.772 ms0.552 ms0.480 ms0.453
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.235 ms0.216 ms0.177 ms0.196
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.507 ms0.586 ms0.612 ms0.542
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.530 ms6.632 ms6.717 ms6.907
10 >
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.896 ms141.272 ms170.183 ms141.060
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 137.383 ms137.405 ms142.047 ms137.351
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 250.236 ms250.254 ms250.134 ms250.283
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 251.627 ms260.808 ms250.578 ms250.554
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 333.876 ms333.861 ms334.083 ms333.956
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 341.678 ms341.580 ms341.798 ms341.549
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 338.889 ms338.825 ms338.971 ms338.792
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 258.067 ms258.235 ms256.068 ms255.793
19 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 253.284 ms253.268 ms253.171 ms253.410

2022-10-01 23:45:02 - 2022-10-02 01:30:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.371   ms0.259  ms0.191  ms0.148  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.161 ms0.232 ms0.167 ms0.148
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.301 ms0.282 ms0.216 ms0.166
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.564 ms0.844 ms0.478 ms0.731
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.226 ms0.225 ms0.156 ms0.160
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.593 ms0.653 ms0.538 ms0.564
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.791 ms6.519 ms6.459 ms6.532
10 > was-nva1-sbb1-8k.va.us (37.187.36.199) 86.150 ms
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 141.174 ms141.000 ms140.848 ms141.064
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 137.415 ms137.371 ms137.332 ms137.365
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 250.137 ms250.130 ms250.165 ms250.150
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 284.828 ms250.464 ms250.463 ms250.579
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 333.828 ms333.911 ms333.726 ms333.981
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 341.618 ms341.677 ms341.545 ms341.703
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 338.863 ms338.765 ms338.941 ms339.217
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 255.877 ms255.825 ms255.705 ms255.682
19 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 253.437 ms253.338 ms253.349 ms253.213

2022-10-01 23:30:02 - 2022-10-01 23:45:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.402   ms0.297  ms0.171  ms0.165  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.276 ms0.229 ms0.193 ms0.169
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.356 ms0.345 ms0.326 ms0.314
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.616 ms0.588 ms0.469 ms0.436
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.206 ms0.227 ms0.187 ms0.206
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.595 ms0.749 ms0.601 ms0.489
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.411 ms6.434 ms6.391 ms6.403
10 > was-nva1-sbb1-8k.va.us (37.187.36.199) 85.141 ms
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.886 ms162.744 ms140.961 ms141.118
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 137.385 ms137.327 ms137.342 ms137.379
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 248.726 ms248.778 ms248.820 ms249.619
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 249.168 ms249.119 ms249.104 ms249.132
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 332.484 ms332.474 ms332.535 ms332.400
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 340.355 ms340.093 ms340.357 ms340.088
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 337.599 ms337.616 ms337.828 ms337.608
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 254.288 ms258.132 ms254.491 ms256.635
19 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 252.063 ms251.860 ms252.067 ms251.934

2022-10-01 23:00:02 - 2022-10-01 23:30:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.262   ms0.219  ms0.161  ms0.184  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.214 ms0.188 ms0.139 ms0.147
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.284 ms0.265 ms0.201 ms0.153
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.666 ms0.635 ms0.460 ms0.449
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.192 ms0.202 ms0.152 ms0.155
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.580 ms0.563 ms0.543 ms0.535
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.560 ms6.516 ms6.519 ms6.643
10 >
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.955 ms140.864 ms140.712 ms141.113
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 137.302 ms137.425 ms137.331 ms137.384
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 249.001 ms248.754 ms248.733 ms248.776
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 249.170 ms249.188 ms249.219 ms249.073
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 332.894 ms332.637 ms332.564 ms332.476
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 340.083 ms340.157 ms340.312 ms340.163
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 337.514 ms337.789 ms337.429 ms337.515
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 254.375 ms254.327 ms256.654 ms254.416
19 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 251.819 ms252.004 ms252.058 ms252.007

2022-10-01 22:30:02 - 2022-10-01 23:00:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.302   ms0.264  ms0.283  ms0.247  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.237 ms0.281 ms0.182 ms0.174
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.285 ms0.369 ms0.233 ms0.175
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.576 ms0.512 ms0.480 ms0.473
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.246 ms0.242 ms0.174 ms0.163
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.506 ms0.709 ms0.506 ms0.463
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.398 ms6.576 ms6.390 ms6.402
10 > was-nva1-sbb1-8k.va.us (37.187.36.199) 86.575 ms88.632 ms
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 141.320 ms141.351 ms167.464 ms141.415
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 140.418 ms141.402 ms140.362 ms140.495
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 251.878 ms251.847 ms252.074 ms251.852
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 252.335 ms252.214 ms252.219 ms252.176
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 335.723 ms335.530 ms335.308 ms335.661
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 343.565 ms343.660 ms343.312 ms343.100
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 340.764 ms340.712 ms340.486 ms340.732
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 257.505 ms259.765 ms257.542 ms257.776
19 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 254.959 ms254.939 ms254.965 ms255.006

2022-10-01 22:00:02 - 2022-10-01 22:30:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.233   ms0.214  ms0.167  ms0.179  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.343 ms0.221 ms0.233 ms0.186
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.351 ms0.299 ms0.185 ms0.179
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.669 ms0.585 ms0.437 ms0.453
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.218 ms0.271 ms0.193 ms0.181
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.612 ms0.632 ms0.561 ms0.454
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.385 ms6.399 ms6.329 ms6.350
10 > was-nva1-sbb1-8k.va.us (37.187.36.199) 89.196 ms88.187 ms
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 141.257 ms141.353 ms141.174 ms159.894
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 140.396 ms140.504 ms142.150 ms140.494
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 251.904 ms251.797 ms251.803 ms252.662
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 252.156 ms253.372 ms252.146 ms252.168
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 335.721 ms335.568 ms335.713 ms335.698
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 343.292 ms343.321 ms343.481 ms343.316
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 340.583 ms340.848 ms340.426 ms340.727
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 259.796 ms257.695 ms261.102 ms257.311
19 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 255.197 ms254.933 ms254.887 ms254.948

2022-10-01 21:45:02 - 2022-10-01 22:00:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.279   ms0.240  ms0.160  ms0.225  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.208 ms0.189 ms0.165 ms0.178
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.271 ms0.202 ms0.189 ms0.163
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.707 ms0.539 ms0.430 ms0.448
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.240 ms0.230 ms0.166 ms0.215
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.871 ms33.260 ms0.975 ms0.721
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.403 ms6.419 ms6.390 ms6.547
10 > was-nva1-sbb1-8k.va.us (37.187.36.199) 88.728 ms
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 141.376 ms141.353 ms141.252 ms141.197
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 141.965 ms140.522 ms140.487 ms163.103
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 251.794 ms251.761 ms251.831 ms251.817
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 252.127 ms261.530 ms252.282 ms252.113
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 335.989 ms335.693 ms335.885 ms335.878
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 343.207 ms343.278 ms343.358 ms343.560
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 340.575 ms340.569 ms340.514 ms340.567
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 257.601 ms258.178 ms257.501 ms260.752
19 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 255.040 ms255.255 ms254.830 ms254.962

2022-10-01 21:15:01 - 2022-10-01 21:45:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.282   ms0.230  ms0.237  ms0.157  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.255 ms0.228 ms0.162 ms0.166
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.202 ms0.393 ms0.253 ms0.200
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.670 ms0.561 ms0.486 ms0.518
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.252 ms0.255 ms0.195 ms0.165
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.602 ms0.686 ms0.531 ms0.513
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.707 ms6.790 ms6.802 ms6.531
10 > was-nva1-sbb1-8k.va.us (37.187.36.199) 88.213 ms
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 141.335 ms141.230 ms147.564 ms141.347
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 140.396 ms140.464 ms141.164 ms140.408
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 251.752 ms251.810 ms255.387 ms252.100
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 252.117 ms252.155 ms252.197 ms252.166
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 335.452 ms335.490 ms335.508 ms335.638
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 343.186 ms344.772 ms343.241 ms343.243
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 340.396 ms340.530 ms340.431 ms340.791
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 257.607 ms257.436 ms257.446 ms259.633
19 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 255.100 ms255.289 ms254.984 ms254.989

2022-10-01 20:45:02 - 2022-10-01 21:15:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.284   ms0.236  ms0.163  ms0.161  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.157 ms0.190 ms0.153 ms0.168
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.261 ms0.378 ms0.262 ms0.148
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.573 ms0.500 ms0.486 ms0.491
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.227 ms0.250 ms0.153 ms0.142
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.508 ms0.657 ms0.581 ms0.787
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.805 ms6.472 ms6.590 ms6.501
10 >
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 141.270 ms141.575 ms141.237 ms141.250
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 140.362 ms140.458 ms140.381 ms140.515
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 251.815 ms251.829 ms251.769 ms252.079
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 252.141 ms252.219 ms252.155 ms252.152
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 335.632 ms335.854 ms335.673 ms335.631
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 343.675 ms343.466 ms343.142 ms343.362
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 340.487 ms340.574 ms340.845 ms340.755
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 257.497 ms257.617 ms257.430 ms259.542
19 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 254.881 ms254.953 ms255.203 ms254.893

2022-10-01 20:15:01 - 2022-10-01 20:45:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.234   ms0.245  ms0.263  ms0.268  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.283 ms0.226 ms0.164 ms0.168
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.333 ms0.291 ms0.194 ms0.197
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.549 ms0.639 ms0.425 ms0.432
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.215 ms0.240 ms0.181 ms0.189
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.758 ms0.646 ms0.514 ms0.561
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.827 ms6.499 ms6.421 ms6.796
10 >
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 141.338 ms141.345 ms141.491 ms141.596
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 141.547 ms153.314 ms145.199 ms141.023
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 251.864 ms251.834 ms251.832 ms251.841
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 254.832 ms252.237 ms252.216 ms252.282
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 335.666 ms335.659 ms335.544 ms335.586
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 343.535 ms343.434 ms343.465 ms343.366
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 340.522 ms340.829 ms340.559 ms340.610
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 259.389 ms257.297 ms257.410 ms257.633
19 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 255.155 ms255.306 ms254.969 ms255.046

2022-10-01 20:00:03 - 2022-10-01 20:15:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.388   ms0.239  ms0.284  ms0.239  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.392 ms0.225 ms0.153 ms0.153
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.334 ms0.372 ms0.174 ms0.196
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.827 ms0.760 ms0.488 ms0.470
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.238 ms0.216 ms0.155 ms0.199
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.559 ms0.530 ms0.501 ms0.464
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.326 ms6.472 ms6.445 ms6.407
10 >
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 141.429 ms141.119 ms141.371 ms176.438
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 140.406 ms140.495 ms140.357 ms141.537
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 251.762 ms251.922 ms251.882 ms251.842
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 252.234 ms252.147 ms252.157 ms252.199
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 335.660 ms335.682 ms335.514 ms335.515
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 343.401 ms343.225 ms343.290 ms343.478
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 340.464 ms340.893 ms340.766 ms340.651
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 257.460 ms257.485 ms258.731 ms257.438
19 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 254.966 ms254.996 ms255.044 ms255.275

2022-10-01 19:15:02 - 2022-10-01 20:00:03

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.193   ms0.151  ms0.147  ms0.165  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.154 ms0.166 ms0.147 ms0.154
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.252 ms0.275 ms0.236 ms0.144
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.592 ms0.661 ms0.455 ms0.669
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.191 ms0.157 ms0.157 ms0.145
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.526 ms0.627 ms0.448 ms0.419
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.388 ms6.388 ms6.394 ms6.375
10 > was-nva1-sbb1-8k.va.us (37.187.36.199) 88.848 ms
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 141.393 ms141.202 ms141.293 ms161.476
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 140.373 ms140.720 ms140.384 ms143.532
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 251.967 ms251.864 ms251.854 ms251.828
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 252.125 ms252.247 ms252.156 ms252.173
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 335.637 ms335.580 ms335.676 ms335.618
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 343.461 ms343.399 ms343.290 ms343.307
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 341.121 ms340.813 ms340.514 ms340.901
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 257.566 ms263.466 ms257.379 ms257.420
19 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 254.975 ms255.086 ms254.949 ms255.018

2022-10-01 19:00:02 - 2022-10-01 19:15:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.240   ms0.234  ms0.237  ms0.229  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.364 ms0.247 ms0.158 ms0.149
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.198 ms0.262 ms0.158 ms0.134
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.686 ms0.529 ms0.474 ms0.449
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.245 ms0.250 ms0.143 ms0.153
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 6.887 ms27.327 ms0.548 ms0.443
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.457 ms6.693 ms6.465 ms6.358
10 > was-nva1-sbb1-8k.va.us (37.187.36.199) 87.357 ms
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 141.591 ms141.151 ms141.169 ms141.595
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 140.873 ms141.170 ms146.338 ms145.841
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 251.797 ms251.809 ms251.768 ms251.866
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 252.131 ms252.177 ms252.152 ms252.147
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 335.670 ms335.739 ms336.169 ms336.081
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 343.236 ms343.331 ms343.358 ms343.648
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 340.640 ms340.455 ms340.828 ms340.493
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 257.886 ms257.512 ms257.518 ms259.393
19 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 254.972 ms254.900 ms254.989 ms255.158

2022-10-01 18:30:02 - 2022-10-01 19:00:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.231   ms0.215  ms0.191  ms0.145  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.308 ms0.262 ms0.162 ms0.149
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.214 ms0.266 ms0.190 ms0.158
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.689 ms0.652 ms0.427 ms0.398
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.199 ms0.218 ms0.221 ms0.155
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.623 ms0.523 ms0.480 ms0.465
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.469 ms6.473 ms6.402 ms6.400
10 >
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 141.320 ms181.377 ms141.641 ms142.687
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 140.376 ms140.467 ms143.679 ms140.477
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 251.905 ms251.854 ms251.968 ms251.871
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 252.218 ms252.170 ms252.141 ms252.135
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 335.701 ms335.564 ms335.538 ms335.684
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 343.577 ms343.164 ms343.375 ms343.283
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 340.471 ms340.644 ms340.475 ms340.829
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 258.936 ms257.451 ms257.347 ms257.589
19 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 255.014 ms255.110 ms254.992 ms255.017

2022-10-01 17:15:02 - 2022-10-01 18:30:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.295   ms0.269  ms0.159  ms0.138  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.211 ms0.228 ms0.178 ms0.157
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.243 ms0.339 ms0.216 ms0.143
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.558 ms0.780 ms0.424 ms0.433
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.220 ms0.221 ms0.182 ms0.203
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.556 ms0.507 ms0.521 ms0.807
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.597 ms6.482 ms6.327 ms6.432
10 >
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 141.143 ms141.460 ms141.193 ms141.528
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 140.405 ms140.434 ms140.437 ms140.401
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 251.876 ms251.892 ms251.894 ms252.013
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 252.215 ms252.219 ms252.298 ms252.153
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 335.523 ms335.499 ms335.694 ms335.581
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 343.233 ms343.295 ms343.421 ms343.427
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 340.484 ms340.655 ms340.724 ms340.562
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 258.346 ms258.375 ms257.586 ms260.010
19 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 254.853 ms254.860 ms255.030 ms255.059

2022-10-01 15:45:01 - 2022-10-01 17:15:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.345   ms0.163  ms0.270  ms0.261  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.331 ms0.285 ms0.158 ms0.144
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.231 ms0.238 ms0.156 ms0.161
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.640 ms0.534 ms0.723 ms0.489
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.237 ms0.213 ms0.157 ms0.228
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.655 ms0.729 ms0.732 ms0.822
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.694 ms6.890 ms6.442 ms6.635
10 > was-nva1-sbb1-8k.va.us (37.187.36.199) 88.340 ms
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 141.198 ms173.468 ms141.337 ms141.172
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 140.897 ms142.600 ms147.150 ms143.494
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 251.857 ms251.924 ms251.898 ms253.315
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 252.651 ms252.372 ms252.321 ms252.137
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 335.604 ms335.569 ms335.661 ms335.605
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 343.146 ms343.229 ms343.389 ms343.473
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 340.784 ms340.568 ms340.500 ms340.581
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 257.549 ms257.720 ms257.651 ms257.435
19 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 255.009 ms254.982 ms254.990 ms254.945

2022-10-01 15:15:02 - 2022-10-01 15:45:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.287   ms0.224  ms0.189  ms0.163  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.276 ms0.242 ms0.168 ms0.167
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.246 ms0.314 ms0.315 ms0.210
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.659 ms0.589 ms0.529 ms0.444
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.276 ms0.236 ms0.171 ms0.154
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.490 ms0.531 ms0.452 ms0.511
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.528 ms6.587 ms6.538 ms6.446
10 > was-nva1-sbb1-8k.va.us (37.187.36.199) 87.906 ms
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 141.289 ms141.409 ms141.120 ms141.213
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 140.948 ms140.391 ms142.235 ms140.451
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 251.818 ms251.953 ms251.798 ms251.842
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 252.308 ms253.072 ms252.355 ms252.205
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 335.886 ms335.707 ms335.509 ms335.432
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 343.343 ms343.220 ms343.393 ms343.280
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 340.725 ms340.709 ms340.820 ms340.509
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 257.618 ms257.747 ms260.243 ms265.820
19 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 254.964 ms254.999 ms254.981 ms255.128

2022-10-01 14:45:01 - 2022-10-01 15:15:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.302   ms0.274  ms0.260  ms0.242  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.314 ms0.280 ms0.175 ms0.164
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.290 ms0.362 ms0.264 ms0.298
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.580 ms0.578 ms0.497 ms0.473
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.270 ms0.252 ms0.174 ms0.157
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.743 ms0.556 ms0.454 ms0.463
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.403 ms6.473 ms6.515 ms6.469
10 > was-nva1-sbb1-8k.va.us (37.187.36.199) 88.337 ms86.710 ms
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 141.165 ms141.549 ms141.596 ms141.346
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 140.466 ms140.424 ms140.462 ms143.915
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 252.132 ms251.798 ms251.774 ms251.908
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 252.173 ms252.267 ms252.161 ms252.196
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 335.546 ms335.620 ms335.655 ms335.652
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 343.282 ms343.408 ms343.255 ms343.624
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 340.573 ms340.496 ms340.741 ms340.711
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 281.627 ms294.473 ms286.534 ms275.299
19 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 282.699 ms290.510 ms282.497 ms282.733

2022-10-01 14:00:02 - 2022-10-01 14:45:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.263   ms0.265  ms0.169  ms0.138  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.254 ms0.265 ms0.174 ms0.156
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.311 ms0.328 ms0.183 ms0.146
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.613 ms0.692 ms0.504 ms0.502
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.268 ms0.271 ms0.178 ms0.188
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.633 ms0.923 ms0.716 ms0.601
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.441 ms6.751 ms6.919 ms6.418
10 > was-nva1-sbb1-8k.va.us (37.187.36.199) 87.856 ms
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 141.374 ms141.190 ms141.582 ms141.241
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 140.520 ms140.480 ms140.475 ms140.525
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 251.893 ms251.961 ms255.756 ms251.947
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 252.214 ms252.144 ms252.130 ms252.223
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 335.655 ms335.863 ms335.610 ms335.545
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 343.398 ms343.293 ms343.319 ms345.092
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 340.868 ms340.908 ms340.455 ms340.553
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 257.400 ms262.198 ms259.759 ms258.936
19 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 255.002 ms255.052 ms255.005 ms255.087

2022-10-01 13:00:02 - 2022-10-01 14:00:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.303   ms0.293  ms0.184  ms0.193  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.329 ms0.308 ms0.186 ms0.167
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.272 ms0.314 ms0.244 ms0.174
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.707 ms0.501 ms0.452 ms0.451
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.325 ms0.308 ms0.283 ms0.216
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.603 ms0.670 ms0.546 ms0.643
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.397 ms6.443 ms6.463 ms6.475
10 >
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 141.755 ms141.593 ms141.291 ms141.355
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 140.407 ms140.390 ms140.844 ms140.491
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 251.792 ms251.830 ms251.881 ms251.799
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 252.712 ms252.278 ms252.120 ms252.235
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 329.696 ms329.859 ms330.206 ms411.542
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 340.417 ms340.563 ms340.458 ms340.639
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 340.913 ms340.725 ms340.604 ms340.592
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 258.429 ms258.558 ms257.533 ms257.802
19 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 255.025 ms255.040 ms254.918 ms254.971

2022-10-01 12:30:02 - 2022-10-01 13:00:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.235   ms0.274  ms0.254  ms0.270  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.334 ms0.338 ms0.250 ms0.176
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.300 ms0.375 ms0.229 ms0.191
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.721 ms0.721 ms0.458 ms0.574
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.259 ms0.281 ms0.269 ms0.203
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.520 ms0.609 ms0.504 ms0.501
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.380 ms6.576 ms6.594 ms6.546
10 > was-nva1-sbb1-8k.va.us (37.187.36.199) 88.131 ms87.850 ms
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 141.376 ms144.495 ms141.181 ms141.596
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 140.436 ms140.572 ms140.403 ms140.496
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 251.900 ms251.914 ms251.844 ms251.829
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 252.303 ms252.174 ms254.632 ms252.117
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 335.505 ms335.578 ms444.797 ms335.510
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 341.844 ms341.836 ms342.437 ms342.017
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 340.515 ms340.456 ms341.703 ms340.519
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 259.907 ms257.569 ms257.487 ms259.951
19 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 254.978 ms255.085 ms255.194 ms254.929

2022-10-01 11:45:02 - 2022-10-01 12:30:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.288   ms0.222  ms0.245  ms0.268  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.361 ms0.229 ms0.182 ms0.164
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.348 ms0.360 ms0.166 ms0.147
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.415 ms0.518 ms0.454 ms0.497
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.261 ms0.243 ms0.154 ms0.162
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.616 ms0.671 ms0.607 ms0.682
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.577 ms6.460 ms6.467 ms6.453
10 > was-nva1-sbb1-8k.va.us (37.187.36.199) 87.651 ms88.403 ms
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 141.295 ms141.161 ms141.215 ms141.160
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 140.432 ms140.438 ms140.361 ms140.464
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 251.834 ms251.982 ms251.848 ms251.798
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 252.191 ms252.209 ms252.258 ms268.317
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 335.429 ms335.489 ms335.578 ms518.598
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 341.750 ms342.036 ms341.920 ms342.066
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 340.758 ms340.621 ms340.511 ms340.861
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 257.478 ms259.041 ms257.466 ms257.594
19 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 254.891 ms254.940 ms254.993 ms254.901

2022-10-01 10:45:02 - 2022-10-01 11:45:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.315   ms0.265  ms0.165  ms0.159  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.264 ms0.254 ms0.161 ms0.149
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.201 ms0.250 ms0.160 ms0.155
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.480 ms0.489 ms0.708 ms0.472
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.251 ms0.255 ms0.168 ms0.143
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.467 ms0.612 ms0.487 ms0.475
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.511 ms6.516 ms6.695 ms6.400
10 > was-nva1-sbb1-8k.va.us (37.187.36.199) 86.474 ms
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 138.465 ms138.517 ms138.348 ms138.778
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 137.687 ms137.299 ms137.326 ms137.401
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 251.812 ms248.919 ms253.923 ms249.185
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 249.212 ms249.304 ms250.098 ms249.202
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 326.430 ms326.669 ms326.479 ms326.690
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 337.386 ms338.282 ms337.385 ms337.402
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 337.448 ms337.850 ms337.471 ms337.731
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 254.302 ms254.396 ms254.785 ms254.472
19 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 252.237 ms252.044 ms252.192 ms251.928

2022-10-01 10:30:02 - 2022-10-01 10:45:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.269   ms0.275  ms0.165  ms0.144  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.199 ms0.258 ms0.160 ms0.166
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.264 ms0.333 ms0.198 ms0.176
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.646 ms0.714 ms0.475 ms0.430
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.241 ms0.277 ms0.166 ms0.153
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.542 ms0.496 ms0.542 ms0.464
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.345 ms6.321 ms6.311 ms6.344
10 >
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 138.510 ms138.398 ms138.035 ms138.294
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 143.017 ms140.000 ms137.608 ms139.077
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 248.759 ms248.784 ms257.761 ms249.832
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 249.142 ms249.071 ms249.048 ms249.108
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 327.131 ms331.051 ms326.815 ms326.815
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 337.379 ms337.556 ms337.496 ms337.664
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 337.815 ms337.396 ms337.508 ms337.445
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 256.919 ms256.426 ms254.364 ms254.367
19 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 251.895 ms251.756 ms251.893 ms252.049

2022-10-01 09:30:02 - 2022-10-01 10:30:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.235   ms0.199  ms0.151  ms0.161  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.264 ms0.193 ms0.162 ms0.169
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.270 ms0.260 ms0.193 ms0.168
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.593 ms0.476 ms0.464 ms0.451
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.205 ms0.253 ms0.178 ms0.162
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 36.787 ms0.406 ms0.511 ms0.442
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.568 ms6.647 ms6.369 ms6.624
10 > was-nva1-sbb1-8k.va.us (37.187.36.199) 85.258 ms
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 138.505 ms138.033 ms138.502 ms138.152
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 137.265 ms137.340 ms138.453 ms137.412
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 252.551 ms248.742 ms249.883 ms248.760
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 249.125 ms249.107 ms249.157 ms249.228
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 329.554 ms330.219 ms326.760 ms326.439
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 337.415 ms337.321 ms337.546 ms337.371
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 337.408 ms337.480 ms337.354 ms337.490
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 254.324 ms254.622 ms256.187 ms255.744
19 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 252.025 ms251.923 ms251.783 ms252.057

2022-10-01 08:45:02 - 2022-10-01 09:30:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.257   ms0.336  ms0.170  ms0.144  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.217 ms0.253 ms0.154 ms0.157
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.337 ms0.316 ms0.202 ms0.159
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.502 ms0.568 ms0.506 ms0.486
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.241 ms0.239 ms0.163 ms0.151
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.495 ms0.543 ms0.532 ms0.557
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.486 ms6.430 ms6.451 ms6.408
10 > was-nva1-sbb1-8k.va.us (37.187.36.199) 86.095 ms
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 138.134 ms138.165 ms138.502 ms138.313
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 139.586 ms141.821 ms137.398 ms137.305
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 258.394 ms248.742 ms248.793 ms248.789
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 251.021 ms249.139 ms249.160 ms249.138
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 391.008 ms326.753 ms326.702 ms326.821
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 337.391 ms337.637 ms337.821 ms337.472
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 337.426 ms337.815 ms337.578 ms337.879
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 254.480 ms254.629 ms254.397 ms254.630
19 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 251.908 ms251.797 ms251.966 ms251.936

2022-10-01 08:15:02 - 2022-10-01 08:45:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.314   ms0.268  ms0.246  ms0.240  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.255 ms0.228 ms0.180 ms0.151
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.233 ms0.338 ms0.218 ms0.169
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.468 ms0.731 ms0.473 ms0.480
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.233 ms0.230 ms0.223 ms0.178
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.499 ms0.578 ms0.519 ms0.550
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.464 ms6.504 ms6.477 ms6.465
10 > was-nva1-sbb1-8k.va.us (37.187.36.199) 86.429 ms85.874 ms
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 138.007 ms138.465 ms138.025 ms138.370
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 137.537 ms137.364 ms137.523 ms137.387
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 249.547 ms250.491 ms249.802 ms248.863
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 249.162 ms249.158 ms249.203 ms249.207
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 329.502 ms329.428 ms329.596 ms329.623
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 338.940 ms338.820 ms338.834 ms339.162
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 343.314 ms343.331 ms343.316 ms343.362
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 254.437 ms254.464 ms254.703 ms254.470
19 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 252.021 ms251.874 ms251.764 ms251.779

2022-10-01 08:00:02 - 2022-10-01 08:15:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.271   ms0.228  ms0.176  ms0.157  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.310 ms0.335 ms0.184 ms0.149
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.320 ms0.360 ms0.282 ms0.233
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.646 ms0.640 ms0.457 ms0.428
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.198 ms0.236 ms0.188 ms0.186
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.646 ms0.767 ms0.574 ms0.612
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.700 ms6.472 ms6.499 ms6.321
10 >
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 141.469 ms141.154 ms141.103 ms141.129
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 143.457 ms143.448 ms143.436 ms143.549
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 252.789 ms251.899 ms251.822 ms251.783
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 252.200 ms252.205 ms252.657 ms252.253
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 332.600 ms332.522 ms332.503 ms332.704
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 341.909 ms341.842 ms342.186 ms342.282
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 346.285 ms346.548 ms346.241 ms346.278
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 259.542 ms257.230 ms255.071 ms254.521
19 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 252.166 ms252.102 ms252.069 ms251.876

2022-10-01 07:45:02 - 2022-10-01 08:00:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.280   ms0.245  ms0.269  ms0.239  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.266 ms0.225 ms0.157 ms0.159
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.265 ms0.337 ms0.214 ms0.179
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.720 ms0.574 ms0.481 ms0.454
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.220 ms0.227 ms0.182 ms0.161
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.551 ms0.654 ms0.608 ms0.619
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.457 ms6.486 ms6.442 ms6.522
10 > was-nva1-sbb1-8k.va.us (37.187.36.199) 88.864 ms
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 141.578 ms141.503 ms141.413 ms141.093
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 143.459 ms143.487 ms143.546 ms143.598
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 252.091 ms251.903 ms252.248 ms251.917
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 254.308 ms252.332 ms252.215 ms252.269
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 332.569 ms332.823 ms332.628 ms332.628
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 341.804 ms341.896 ms341.945 ms341.947
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 346.320 ms346.188 ms346.303 ms346.268
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 259.923 ms257.418 ms257.620 ms258.404
19 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 254.898 ms255.254 ms255.079 ms255.072

2022-10-01 07:00:02 - 2022-10-01 07:45:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.256   ms0.237  ms0.218  ms0.164  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.193 ms0.201 ms0.152 ms0.146
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.227 ms0.292 ms0.183 ms0.157
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.680 ms0.492 ms0.468 ms0.457
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.202 ms0.222 ms0.163 ms0.184
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.577 ms0.688 ms0.477 ms0.463
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.496 ms6.635 ms6.731 ms6.753
10 >
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 141.565 ms141.142 ms141.274 ms141.212
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 143.460 ms143.514 ms143.495 ms143.434
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 251.811 ms251.821 ms251.848 ms251.905
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 252.397 ms252.250 ms252.243 ms252.089
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 332.604 ms332.649 ms332.539 ms332.523
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 341.775 ms341.806 ms341.917 ms341.957
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 346.293 ms346.636 ms346.436 ms346.281
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 257.706 ms258.262 ms257.598 ms257.407
19 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 254.977 ms254.864 ms255.286 ms254.972

2022-10-01 06:45:02 - 2022-10-01 07:00:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.280   ms0.274  ms0.177  ms0.202  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.203 ms0.250 ms0.168 ms0.146
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.317 ms0.229 ms0.175 ms0.161
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.607 ms0.514 ms0.451 ms0.397
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.238 ms0.266 ms0.158 ms0.162
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.604 ms0.625 ms0.541 ms0.575
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.484 ms6.509 ms6.402 ms6.380
10 >
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 141.386 ms141.745 ms141.362 ms141.571
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 143.521 ms143.485 ms143.537 ms143.620
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 251.830 ms251.785 ms251.881 ms251.853
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 252.160 ms252.144 ms252.121 ms252.134
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 332.737 ms332.909 ms332.564 ms332.767
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 341.927 ms341.799 ms342.066 ms342.225
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 346.551 ms346.302 ms346.387 ms346.577
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 259.732 ms257.496 ms257.486 ms258.416
19 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 255.111 ms255.036 ms254.971 ms255.210

2022-10-01 06:30:02 - 2022-10-01 06:45:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.280   ms0.245  ms0.164  ms0.152  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.181 ms0.203 ms0.161 ms0.158
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.192 ms0.207 ms0.167 ms0.160
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.570 ms0.735 ms0.524 ms0.489
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.219 ms0.225 ms0.180 ms0.158
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.573 ms0.629 ms0.540 ms0.553
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.366 ms6.498 ms6.493 ms6.660
10 > was-nva1-sbb1-8k.va.us (37.187.36.199) 88.973 ms87.516 ms
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 141.409 ms141.644 ms141.477 ms158.329
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 143.510 ms143.578 ms143.565 ms143.546
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 251.827 ms251.880 ms251.801 ms251.903
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 252.259 ms252.301 ms252.265 ms252.183
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 332.775 ms332.594 ms332.584 ms332.425
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 341.778 ms341.836 ms341.850 ms341.851
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 346.621 ms346.511 ms346.616 ms346.410
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 257.425 ms257.506 ms257.595 ms257.530
19 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 255.081 ms254.864 ms254.924 ms254.966

2022-10-01 06:15:01 - 2022-10-01 06:30:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.275   ms0.247  ms0.232  ms0.160  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.245 ms0.221 ms0.179 ms0.166
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.220 ms0.257 ms0.168 ms0.176
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.527 ms0.693 ms0.471 ms0.473
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.226 ms0.218 ms0.187 ms0.154
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.610 ms0.654 ms0.542 ms0.475
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.446 ms6.741 ms6.497 ms6.390
10 >
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 141.404 ms141.160 ms141.131 ms143.865
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 143.527 ms143.569 ms143.819 ms143.544
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 254.343 ms251.888 ms252.437 ms251.833
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 252.146 ms252.139 ms252.157 ms252.313
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 332.437 ms332.698 ms332.883 ms332.843
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 341.861 ms342.142 ms341.945 ms341.794
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 346.429 ms346.690 ms346.289 ms346.915
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 259.657 ms257.843 ms257.447 ms257.477
19 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 255.088 ms255.154 ms254.871 ms255.032

2022-10-01 05:30:02 - 2022-10-01 06:15:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.287   ms0.261  ms0.165  ms0.181  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.268 ms0.269 ms0.171 ms0.183
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.216 ms0.271 ms0.212 ms0.143
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.775 ms0.742 ms0.469 ms0.473
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.242 ms0.180 ms0.195 ms0.161
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.537 ms0.526 ms0.551 ms0.617
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.304 ms6.600 ms6.570 ms6.608
10 > was-nva1-sbb1-8k.va.us (37.187.36.199) 88.391 ms
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 175.424 ms141.462 ms141.129 ms173.909
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 143.511 ms143.415 ms143.525 ms143.824
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 251.797 ms251.812 ms266.252 ms251.817
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 252.250 ms252.269 ms252.105 ms252.145
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 332.514 ms332.657 ms332.646 ms332.477
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 342.069 ms341.911 ms341.881 ms341.764
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 346.690 ms346.469 ms346.227 ms349.344
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 268.219 ms257.924 ms257.502 ms260.748
19 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 255.005 ms255.108 ms255.146 ms255.072

2022-10-01 05:15:02 - 2022-10-01 05:30:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.319   ms0.290  ms0.284  ms0.253  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.330 ms0.200 ms0.151 ms0.164
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.286 ms0.343 ms0.252 ms0.205
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.689 ms0.522 ms0.483 ms0.490
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.209 ms0.225 ms0.157 ms0.155
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.555 ms0.687 ms0.651 ms0.706
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.670 ms6.832 ms6.872 ms6.604
10 > was-nva1-sbb1-8k.va.us (37.187.36.199) 88.753 ms
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 141.734 ms141.443 ms141.361 ms181.666
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 145.242 ms143.484 ms146.623 ms144.950
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 252.133 ms251.890 ms251.866 ms251.904
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 252.556 ms252.203 ms252.928 ms252.196
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 332.607 ms332.748 ms332.694 ms332.661
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 342.039 ms341.967 ms341.716 ms341.881
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 346.643 ms346.339 ms348.399 ms346.362
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 262.354 ms257.590 ms257.422 ms260.122
19 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 254.891 ms255.121 ms255.083 ms255.071

2022-10-01 05:00:02 - 2022-10-01 05:15:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.290   ms0.228  ms0.207  ms0.208  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.327 ms0.224 ms0.167 ms0.162
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.224 ms0.263 ms0.193 ms0.152
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.814 ms0.533 ms0.714 ms0.474
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.185 ms0.213 ms0.178 ms0.156
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.570 ms0.730 ms0.732 ms1.224
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.404 ms6.444 ms6.509 ms6.333
10 > was-nva1-sbb1-8k.va.us (37.187.36.199) 87.598 ms
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 141.051 ms168.510 ms141.291 ms141.260
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 143.547 ms143.541 ms147.464 ms147.782
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 251.836 ms251.905 ms251.955 ms251.816
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 252.146 ms252.306 ms252.283 ms252.688
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 332.546 ms332.635 ms332.709 ms333.111
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 341.986 ms341.973 ms341.721 ms341.826
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 346.134 ms346.457 ms346.507 ms346.334
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 257.424 ms257.305 ms257.500 ms257.492
19 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 254.957 ms255.089 ms254.986 ms255.002

2022-10-01 04:45:02 - 2022-10-01 05:00:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.205   ms0.249  ms0.208  ms0.188  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.187 ms0.211 ms0.166 ms0.178
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.188 ms0.371 ms0.209 ms0.160
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.660 ms0.733 ms0.413 ms0.438
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.189 ms0.205 ms0.178 ms0.152
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.497 ms0.545 ms0.444 ms0.496
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.436 ms6.687 ms6.466 ms6.413
10 >
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 141.475 ms141.132 ms141.195 ms141.554
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 143.488 ms143.536 ms143.456 ms143.448
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 251.791 ms251.871 ms251.836 ms252.336
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 252.128 ms252.136 ms252.174 ms252.155
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 332.578 ms332.514 ms332.526 ms332.639
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 341.717 ms341.972 ms341.932 ms341.937
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 346.592 ms346.706 ms346.119 ms346.612
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 257.423 ms257.551 ms257.654 ms257.409
19 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 255.145 ms255.038 ms254.876 ms254.942

2022-10-01 04:30:02 - 2022-10-01 04:45:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.263   ms0.236  ms0.147  ms0.139  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.275 ms0.247 ms0.159 ms0.158
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.206 ms0.251 ms0.163 ms0.185
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.809 ms0.621 ms0.495 ms0.504
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.267 ms0.233 ms0.159 ms0.151
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 7.458 ms0.554 ms0.435 ms0.464
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.800 ms6.945 ms6.742 ms6.512
10 > was-nva1-sbb1-8k.va.us (37.187.36.199) 88.127 ms
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 141.195 ms141.468 ms141.339 ms146.885
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 143.522 ms143.464 ms143.537 ms143.557
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 251.762 ms251.766 ms251.800 ms251.826
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 252.292 ms252.262 ms285.132 ms252.196
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 332.596 ms332.527 ms333.128 ms332.525
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 342.068 ms344.019 ms342.123 ms341.785
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 346.571 ms346.384 ms346.511 ms346.475
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 257.443 ms257.513 ms257.498 ms259.366
19 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 255.092 ms255.024 ms255.044 ms254.933

2022-10-01 04:15:02 - 2022-10-01 04:30:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.290   ms0.214  ms0.232  ms0.164  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.237 ms0.230 ms0.199 ms0.158
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.280 ms0.331 ms0.195 ms0.172
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.721 ms0.557 ms0.484 ms0.482
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.204 ms0.191 ms0.152 ms0.160
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.457 ms0.876 ms0.666 ms0.523
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.545 ms6.522 ms6.548 ms6.863
10 > was-nva1-sbb1-8k.va.us (37.187.36.199) 89.293 ms
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 141.364 ms141.316 ms141.227 ms141.190
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 143.484 ms147.309 ms146.334 ms147.579
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 251.992 ms251.806 ms251.805 ms251.837
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 252.972 ms252.385 ms252.161 ms252.150
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 332.921 ms332.749 ms332.791 ms332.604
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 341.770 ms341.958 ms341.785 ms341.779
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 346.291 ms346.168 ms346.434 ms346.274
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 257.437 ms257.410 ms257.425 ms257.369
19 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 255.158 ms256.345 ms255.316 ms255.129

2022-10-01 04:00:02 - 2022-10-01 04:15:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.313   ms0.309  ms0.163  ms0.171  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.277 ms0.192 ms0.182 ms0.165
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.330 ms0.267 ms0.200 ms0.176
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.640 ms0.653 ms0.471 ms0.503
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.200 ms0.256 ms0.174 ms0.164
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.658 ms0.619 ms0.506 ms0.476
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.416 ms6.340 ms6.372 ms6.797
10 > was-nva1-sbb1-8k.va.us (37.187.36.199) 88.742 ms
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 176.626 ms141.166 ms141.533 ms141.158
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 143.528 ms143.505 ms143.571 ms155.238
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 251.842 ms251.915 ms251.977 ms251.885
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 252.310 ms252.358 ms252.163 ms252.241
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 332.593 ms332.558 ms332.592 ms332.572
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 341.683 ms341.823 ms341.796 ms341.977
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 346.183 ms346.287 ms346.390 ms346.216
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 257.565 ms257.373 ms257.487 ms257.320
19 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 255.103 ms255.071 ms255.186 ms255.145

2022-10-01 03:45:02 - 2022-10-01 04:00:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.305   ms0.242  ms0.271  ms0.149  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.177 ms0.226 ms0.165 ms0.144
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.217 ms0.243 ms0.187 ms0.156
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.707 ms0.637 ms0.467 ms0.518
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.230 ms0.239 ms0.151 ms0.142
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.801 ms0.612 ms0.543 ms0.471
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.379 ms6.481 ms6.774 ms6.719
10 >
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 141.560 ms141.598 ms141.367 ms141.456
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 149.914 ms143.925 ms145.227 ms143.875
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 251.924 ms251.820 ms251.945 ms251.906
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 252.654 ms252.263 ms252.258 ms252.166
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 332.695 ms332.578 ms332.415 ms332.569
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 341.983 ms341.816 ms342.291 ms341.903
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 346.444 ms346.228 ms346.317 ms346.353
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 257.629 ms257.470 ms260.084 ms257.556
19 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 254.992 ms254.982 ms254.902 ms255.047

2022-10-01 03:15:02 - 2022-10-01 03:45:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.257   ms0.268  ms0.175  ms0.224  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.269 ms0.229 ms0.178 ms0.179
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.213 ms0.288 ms0.159 ms0.143
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.736 ms0.756 ms0.454 ms0.482
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.222 ms0.244 ms0.191 ms0.165
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.476 ms0.527 ms0.522 ms0.534
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.507 ms6.482 ms6.601 ms6.364
10 >
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 141.174 ms141.211 ms141.660 ms141.346
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 143.514 ms143.494 ms143.592 ms143.502
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 253.140 ms251.830 ms251.836 ms251.848
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 252.095 ms252.274 ms252.310 ms252.914
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 332.638 ms332.623 ms332.783 ms332.513
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 341.924 ms341.966 ms342.097 ms342.196
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 346.244 ms346.129 ms346.331 ms346.245
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 257.452 ms257.429 ms257.435 ms259.846
19 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 255.125 ms254.898 ms254.899 ms254.923

2022-10-01 03:00:02 - 2022-10-01 03:15:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.242   ms0.203  ms0.200  ms0.146  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.281 ms0.227 ms0.160 ms0.155
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.264 ms0.339 ms0.182 ms0.181
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.498 ms0.500 ms0.444 ms0.431
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.195 ms0.365 ms0.167 ms0.196
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.600 ms0.644 ms0.534 ms0.589
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.636 ms6.491 ms6.486 ms6.415
10 >
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 141.581 ms145.151 ms141.162 ms141.300
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 143.466 ms143.562 ms143.678 ms143.468
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 252.147 ms251.868 ms251.975 ms251.965
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 253.506 ms252.242 ms252.276 ms252.190
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 332.525 ms332.475 ms332.511 ms332.540
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 341.816 ms341.856 ms341.790 ms341.949
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 346.717 ms346.203 ms346.292 ms346.343
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 257.450 ms259.942 ms257.559 ms259.693
19 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 255.190 ms254.918 ms254.995 ms255.161

2022-10-01 02:45:02 - 2022-10-01 03:00:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.238   ms0.297  ms0.147  ms0.138  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.228 ms0.285 ms0.173 ms0.151
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.309 ms0.313 ms0.170 ms0.151
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.811 ms0.724 ms0.550 ms0.478
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.240 ms0.230 ms0.152 ms0.146
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.591 ms0.681 ms0.641 ms0.536
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.948 ms6.996 ms6.321 ms6.405
10 >
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 141.303 ms141.395 ms141.585 ms141.179
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 143.469 ms162.591 ms143.509 ms145.300
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 251.925 ms252.087 ms252.151 ms251.949
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 252.217 ms267.322 ms252.326 ms252.289
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 332.772 ms332.671 ms332.489 ms332.561
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 343.142 ms341.916 ms342.226 ms341.773
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 346.257 ms346.271 ms346.605 ms346.522
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 260.243 ms257.615 ms258.752 ms259.508
19 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 255.261 ms255.066 ms255.177 ms255.031

2022-10-01 02:30:02 - 2022-10-01 02:45:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.340   ms0.230  ms0.162  ms0.153  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.271 ms0.254 ms0.167 ms0.154
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.255 ms0.324 ms0.161 ms0.152
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.458 ms0.603 ms0.479 ms0.470
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.237 ms0.248 ms0.164 ms0.149
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.628 ms0.627 ms0.521 ms0.541
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.444 ms6.692 ms6.328 ms6.731
10 >
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 141.196 ms141.164 ms141.518 ms169.214
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 143.465 ms143.474 ms143.496 ms179.277
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 251.831 ms251.891 ms251.874 ms253.450
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 252.143 ms252.148 ms252.122 ms252.340
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 332.469 ms332.620 ms332.531 ms332.621
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 341.881 ms341.774 ms341.969 ms341.892
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 346.502 ms346.303 ms346.184 ms346.229
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 257.522 ms257.584 ms257.612 ms263.394
19 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 255.095 ms254.905 ms254.889 ms255.056

2022-10-01 02:15:02 - 2022-10-01 02:30:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.307   ms0.251  ms0.158  ms0.148  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.265 ms0.246 ms0.167 ms0.152
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.180 ms0.251 ms0.144 ms0.154
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.684 ms0.732 ms0.469 ms0.484
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.263 ms0.232 ms0.164 ms0.147
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.575 ms0.587 ms0.584 ms0.552
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.340 ms6.522 ms6.530 ms6.497
10 >
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 141.533 ms141.396 ms141.603 ms141.163
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 143.502 ms143.473 ms143.748 ms145.413
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 251.819 ms251.874 ms251.928 ms251.793
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 252.186 ms252.152 ms252.114 ms252.169
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 420.131 ms332.547 ms332.519 ms332.709
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 341.757 ms341.729 ms342.081 ms341.965
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 346.298 ms346.661 ms346.674 ms346.285
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 257.525 ms259.983 ms259.603 ms259.644
19 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 254.984 ms254.988 ms255.006 ms255.178

2022-10-01 01:45:03 - 2022-10-01 02:15:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.224   ms0.260  ms0.167  ms0.239  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.270 ms0.274 ms0.161 ms0.145
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.323 ms0.237 ms0.194 ms0.164
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.630 ms
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.280 ms0.260 ms0.182 ms0.174
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.631 ms0.550 ms0.518 ms0.615
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.502 ms6.456 ms6.340 ms6.598
10 > was-nva1-sbb1-8k.va.us (37.187.36.199) 88.733 ms
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 141.280 ms141.637 ms141.467 ms141.382
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 143.535 ms143.489 ms143.588 ms143.666
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 251.837 ms251.933 ms251.811 ms251.866
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 252.205 ms252.282 ms252.207 ms252.268
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 332.739 ms332.633 ms332.568 ms332.587
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 344.231 ms341.830 ms341.811 ms341.972
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 346.375 ms346.449 ms346.550 ms346.384
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 257.499 ms257.387 ms257.380 ms257.460
19 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 254.903 ms255.020 ms255.181 ms255.003

2022-10-01 00:30:02 - 2022-10-01 01:45:03

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.361   ms0.215  ms0.257  ms0.268  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.230 ms0.224 ms0.160 ms0.148
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.283 ms0.297 ms0.204 ms0.192
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.745 ms0.639 ms0.432 ms0.445
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.253 ms0.274 ms0.193 ms0.175
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.838 ms0.688 ms0.693 ms0.697
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.672 ms6.642 ms6.543 ms6.519
10 >
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 141.550 ms141.575 ms141.459 ms141.284
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 148.349 ms143.490 ms143.566 ms144.247
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 332.990 ms338.195 ms336.988 ms339.803
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 341.779 ms347.508 ms349.721 ms346.654
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 332.580 ms332.727 ms332.531 ms332.583
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 342.047 ms342.527 ms342.245 ms341.949
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 346.158 ms346.504 ms346.660 ms346.633
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 260.341 ms257.554 ms259.534 ms257.507
19 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 255.162 ms254.830 ms255.066 ms254.945

2022-10-01 00:00:02 - 2022-10-01 00:30:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.239   ms0.238  ms0.192  ms0.217  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.253 ms0.224 ms0.153 ms0.149
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.209 ms0.231 ms0.157 ms0.170
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.528 ms0.722 ms0.489 ms0.445
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.192 ms0.234 ms0.174 ms0.182
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.571 ms0.473 ms0.541 ms0.468
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.372 ms6.390 ms6.411 ms6.249
10 >
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 141.628 ms141.427 ms141.595 ms141.311
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 146.091 ms147.510 ms143.524 ms145.143
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 251.794 ms251.807 ms251.805 ms251.909
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 252.340 ms252.166 ms256.597 ms252.201
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 332.664 ms332.982 ms332.630 ms332.388
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 341.897 ms341.844 ms341.894 ms341.968
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 346.196 ms346.461 ms346.287 ms346.494
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 259.069 ms260.229 ms268.441 ms257.478
19 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 254.966 ms255.236 ms254.879 ms254.873

2022-09-30 23:30:02 - 2022-10-01 00:00:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.345   ms0.253  ms0.280  ms0.226  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.279 ms0.311 ms0.171 ms0.181
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.332 ms0.356 ms0.213 ms0.176
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.676 ms0.664 ms0.463 ms0.461
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.214 ms0.228 ms0.156 ms0.145
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.693 ms0.676 ms0.680 ms0.659
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.657 ms6.448 ms6.337 ms6.278
10 >
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 141.176 ms141.610 ms141.294 ms141.143
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 146.664 ms143.462 ms143.577 ms143.769
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 251.896 ms251.964 ms251.926 ms251.808
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 252.126 ms252.171 ms252.211 ms252.154
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 332.555 ms332.707 ms332.744 ms332.839
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 341.789 ms341.866 ms342.004 ms341.872
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 346.172 ms346.211 ms346.298 ms346.585
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 257.696 ms257.509 ms257.578 ms259.363
19 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 255.227 ms254.924 ms254.992 ms255.128

2022-09-30 23:00:03 - 2022-09-30 23:30:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.309   ms0.237  ms0.159  ms0.155  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.271 ms0.218 ms0.169 ms0.157
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.318 ms0.354 ms0.238 ms0.172
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.516 ms0.482 ms0.455 ms0.464
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.212 ms0.243 ms0.178 ms0.181
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.734 ms0.786 ms0.814 ms0.642
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.338 ms6.667 ms6.625 ms6.611
10 > was-nva1-sbb1-8k.va.us (37.187.36.199) 87.530 ms
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 141.346 ms147.880 ms141.198 ms141.156
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 143.468 ms143.501 ms144.125 ms147.968
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 251.815 ms251.922 ms251.818 ms252.024
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 252.153 ms258.224 ms252.246 ms252.333
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 332.753 ms332.488 ms332.694 ms332.717
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 341.792 ms342.070 ms342.140 ms341.820
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 346.599 ms346.203 ms346.250 ms346.280
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 259.720 ms257.543 ms257.911 ms258.887
19 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 255.095 ms254.952 ms254.948 ms254.960

2022-09-30 22:00:02 - 2022-09-30 23:00:03

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.220   ms0.229  ms0.279  ms0.262  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.255 ms0.196 ms0.151 ms0.146
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.227 ms0.302 ms0.635 ms0.382
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.776 ms0.525 ms0.525 ms0.525
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.258 ms0.239 ms0.161 ms0.150
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.545 ms0.614 ms0.527 ms0.456
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.856 ms6.578 ms6.801 ms6.645
10 > was-nva1-sbb1-8k.va.us (37.187.36.199) 89.463 ms
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 141.466 ms141.579 ms141.425 ms141.489
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 143.462 ms143.544 ms143.607 ms143.517
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 251.774 ms251.919 ms252.039 ms251.767
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 252.168 ms252.188 ms252.209 ms294.810
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 332.458 ms332.733 ms332.822 ms332.749
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 341.766 ms342.061 ms341.896 ms341.857
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 346.225 ms346.464 ms346.156 ms346.501
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 257.570 ms259.516 ms259.592 ms261.793
19 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 255.127 ms255.152 ms255.029 ms254.974

2022-09-30 21:45:02 - 2022-09-30 22:00:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.304   ms0.220  ms0.169  ms0.202  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.217 ms0.223 ms0.154 ms0.148
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.223 ms0.300 ms0.218 ms0.198
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.726 ms0.612 ms0.474 ms0.512
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.226 ms0.228 ms0.165 ms0.159
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 6.553 ms0.613 ms0.613 ms0.580
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.254 ms6.821 ms6.593 ms6.626
10 >
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 141.699 ms141.385 ms141.461 ms141.501
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 143.466 ms143.612 ms143.524 ms143.557
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 251.881 ms254.989 ms251.891 ms251.795
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 252.286 ms252.369 ms252.098 ms252.157
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 332.619 ms332.630 ms378.330 ms332.576
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 341.845 ms341.813 ms341.847 ms342.116
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 346.419 ms346.256 ms346.242 ms346.564
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 257.518 ms257.420 ms260.493 ms259.763
19 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 254.996 ms255.217 ms254.946 ms255.312

2022-09-30 20:45:02 - 2022-09-30 21:45:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.272   ms0.218  ms0.162  ms0.242  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.205 ms0.228 ms0.160 ms0.179
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.256 ms0.262 ms0.200 ms0.174
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.612 ms0.715 ms0.484 ms0.503
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.223 ms0.228 ms0.159 ms0.175
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.646 ms0.528 ms1.975 ms0.797
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.760 ms6.879 ms6.787 ms6.490
10 >
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 141.271 ms141.321 ms141.261 ms141.487
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 143.506 ms143.442 ms143.465 ms143.650
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 251.888 ms252.156 ms251.810 ms251.748
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 252.155 ms280.022 ms252.134 ms252.119
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 332.676 ms332.572 ms332.580 ms332.709
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 341.868 ms341.968 ms341.841 ms341.809
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 346.392 ms346.643 ms346.147 ms346.225
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 257.565 ms257.439 ms258.038 ms257.487
19 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 254.900 ms254.988 ms254.968 ms255.006

2022-09-30 20:30:02 - 2022-09-30 20:45:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.286   ms0.212  ms0.150  ms0.157  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.271 ms0.295 ms0.155 ms0.141
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.258 ms0.211 ms0.149 ms0.142
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.444 ms0.549 ms0.418 ms0.425
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.246 ms0.243 ms0.148 ms0.158
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.499 ms0.540 ms0.462 ms0.433
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.420 ms6.472 ms6.446 ms6.411
10 >
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 141.182 ms141.598 ms141.659 ms141.353
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 143.461 ms146.491 ms143.438 ms143.548
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 251.823 ms252.843 ms257.207 ms251.804
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 252.139 ms270.213 ms252.229 ms252.368
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 342.753 ms332.705 ms332.734 ms332.784
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 341.846 ms341.891 ms341.956 ms341.867
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 346.327 ms346.392 ms346.442 ms346.194
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 260.869 ms257.439 ms257.857 ms258.418
19 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 254.805 ms255.013 ms255.052 ms255.059

2022-09-30 20:15:02 - 2022-09-30 20:30:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.308   ms0.201  ms0.246  ms0.164  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.314 ms0.234 ms0.153 ms0.144
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.267 ms0.369 ms0.238 ms0.176
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.552 ms0.512 ms0.468 ms0.492
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.241 ms0.240 ms0.176 ms0.177
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.465 ms0.563 ms0.466 ms0.409
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.513 ms6.419 ms6.337 ms6.348
10 > was-nva1-sbb1-8k.va.us (37.187.36.199) 86.796 ms
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 141.314 ms141.577 ms141.399 ms141.436
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 143.478 ms143.467 ms143.551 ms143.475
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 251.781 ms251.800 ms251.830 ms251.910
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 252.291 ms252.310 ms252.167 ms252.243
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 332.815 ms332.471 ms332.835 ms332.604
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 341.802 ms341.795 ms341.857 ms341.999
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 346.495 ms346.227 ms346.313 ms346.164
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 257.491 ms257.625 ms257.852 ms257.489
19 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 255.109 ms255.125 ms255.066 ms255.104

2022-09-30 19:45:02 - 2022-09-30 20:15:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.298   ms0.212  ms0.149  ms0.144  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.165 ms0.240 ms0.152 ms0.142
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.212 ms0.249 ms0.154 ms0.141
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.596 ms0.654 ms0.489 ms0.455
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.198 ms0.241 ms0.175 ms0.140
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.776 ms0.679 ms0.518 ms0.589
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.406 ms6.466 ms6.498 ms6.419
10 > was-nva1-sbb1-8k.va.us (37.187.36.199) 88.200 ms
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 141.089 ms141.790 ms141.262 ms141.556
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 143.485 ms143.453 ms143.456 ms143.524
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 251.894 ms251.874 ms251.857 ms251.818
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 252.865 ms252.189 ms257.369 ms252.188
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 332.584 ms332.844 ms332.645 ms332.979
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 342.153 ms341.800 ms341.942 ms342.320
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 346.328 ms346.424 ms346.569 ms346.598
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 259.360 ms257.633 ms257.501 ms257.420
19 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 255.022 ms254.924 ms254.869 ms255.047

2022-09-30 19:15:02 - 2022-09-30 19:45:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.488   ms0.333  ms0.158  ms0.151  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.243 ms0.354 ms0.207 ms0.191
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.349 ms0.400 ms0.203 ms0.142
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.681 ms0.687 ms0.709 ms0.652
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.212 ms0.247 ms0.191 ms0.174
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 1.031 ms0.480 ms0.701 ms0.489
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.539 ms6.647 ms6.579 ms6.783
10 >
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 171.743 ms141.424 ms141.187 ms141.144
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 143.532 ms144.229 ms143.466 ms143.512
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 252.168 ms252.220 ms252.153 ms251.783
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 267.267 ms259.847 ms252.259 ms252.229
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 332.855 ms332.652 ms332.704 ms332.593
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 342.055 ms342.044 ms342.012 ms341.870
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 346.612 ms346.240 ms346.347 ms346.418
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 260.799 ms260.051 ms258.782 ms259.547
19 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 255.138 ms254.909 ms254.959 ms255.329

2022-09-30 18:45:02 - 2022-09-30 19:15:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.211   ms0.174  ms0.139  ms0.149  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.187 ms0.224 ms0.161 ms0.169
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.230 ms0.240 ms0.188 ms0.153
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.576 ms0.362 ms0.383 ms0.392
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.206 ms0.222 ms0.170 ms0.165
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.494 ms0.446 ms0.374 ms0.478
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.475 ms6.427 ms6.418 ms6.550
10 >
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 141.659 ms141.232 ms141.206 ms141.198
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 143.539 ms143.525 ms145.731 ms143.585
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 251.991 ms254.693 ms251.927 ms251.850
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 252.456 ms253.099 ms259.420 ms253.039
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 332.791 ms332.703 ms332.604 ms332.638
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 341.893 ms341.857 ms341.790 ms341.833
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 346.274 ms346.668 ms346.528 ms346.597
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 257.459 ms257.602 ms257.541 ms257.524
19 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 255.075 ms254.996 ms254.945 ms255.037

2022-09-30 18:00:02 - 2022-09-30 18:45:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.302   ms0.290  ms0.247  ms0.184  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.259 ms0.300 ms0.165 ms0.157
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.306 ms0.265 ms0.185 ms0.175
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.635 ms0.718 ms0.438 ms0.429
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.245 ms0.234 ms0.167 ms0.154
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 15.262 ms0.540 ms0.468 ms0.519
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.391 ms6.372 ms6.417 ms6.458
10 > was-nva1-sbb1-8k.va.us (37.187.36.199) 88.493 ms
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 144.063 ms144.001 ms144.153 ms144.133
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 140.456 ms140.397 ms140.419 ms140.486
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 251.975 ms251.891 ms251.925 ms251.915
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 253.769 ms252.116 ms252.212 ms252.195
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 332.640 ms332.707 ms332.704 ms332.657
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 342.261 ms342.046 ms342.110 ms342.369
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 346.315 ms346.554 ms346.419 ms346.668
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 257.556 ms255.844 ms255.117 ms257.508
19 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 255.239 ms254.890 ms255.197 ms255.103

2022-09-30 17:45:02 - 2022-09-30 18:00:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.314   ms0.305  ms0.257  ms0.177  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.235 ms0.218 ms0.173 ms0.157
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.240 ms0.255 ms0.177 ms0.152
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.662 ms0.784 ms0.487 ms0.477
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.253 ms0.272 ms0.184 ms0.147
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.519 ms0.612 ms0.543 ms0.533
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.403 ms6.471 ms6.465 ms6.486
10 > was-nva1-sbb1-8k.va.us (37.187.36.199) 88.426 ms
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 143.974 ms144.257 ms144.125 ms143.989
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 140.478 ms140.472 ms140.496 ms141.195
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 252.286 ms251.903 ms251.892 ms251.875
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 256.753 ms252.196 ms280.362 ms252.237
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 332.662 ms332.675 ms332.599 ms332.557
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 342.219 ms341.977 ms342.017 ms342.001
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 346.611 ms346.148 ms346.186 ms346.657
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 257.406 ms257.956 ms257.505 ms257.470
19 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 255.000 ms255.031 ms254.977 ms255.178

2022-09-30 17:30:02 - 2022-09-30 17:45:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.234   ms0.203  ms0.225  ms0.205  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.268 ms0.254 ms0.156 ms0.147
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.267 ms0.338 ms0.182 ms0.202
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.543 ms0.508 ms0.537 ms0.422
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.193 ms0.251 ms0.149 ms0.139
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.691 ms0.615 ms0.513 ms0.487
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.577 ms6.446 ms6.648 ms6.382
10 >
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 144.212 ms144.346 ms144.094 ms144.444
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 140.448 ms140.494 ms142.603 ms141.618
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 251.820 ms251.882 ms251.838 ms251.796
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 252.230 ms252.211 ms253.039 ms252.213
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 332.518 ms427.242 ms332.690 ms332.666
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 341.707 ms341.920 ms341.871 ms341.788
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 346.255 ms346.380 ms346.499 ms346.250
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 257.564 ms257.545 ms257.563 ms257.410
19 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 255.019 ms255.124 ms254.957 ms255.023

2022-09-30 17:15:02 - 2022-09-30 17:30:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.318   ms0.231  ms0.213  ms0.171  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.243 ms0.202 ms0.155 ms0.152
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.302 ms0.291 ms0.183 ms0.144
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.523 ms0.463 ms0.443 ms0.465
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.237 ms0.228 ms0.153 ms0.178
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.657 ms0.656 ms0.537 ms0.445
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.353 ms6.398 ms6.378 ms6.436
10 >
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 144.163 ms143.959 ms143.980 ms144.159
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 140.429 ms140.437 ms143.375 ms140.385
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 251.835 ms251.890 ms251.792 ms256.483
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 252.166 ms252.144 ms252.197 ms252.187
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 332.956 ms332.542 ms332.545 ms332.595
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 341.786 ms341.790 ms342.210 ms341.855
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 346.156 ms346.280 ms346.352 ms346.609
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 258.779 ms257.793 ms257.459 ms257.485
19 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 254.950 ms254.970 ms254.893 ms255.035

2022-09-30 16:45:02 - 2022-09-30 17:15:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.286   ms0.231  ms0.199  ms0.251  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.352 ms0.245 ms0.162 ms0.144
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.193 ms0.343 ms0.147 ms0.203
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.597 ms0.629 ms0.603 ms0.573
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.243 ms0.244 ms0.166 ms0.150
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 1.138 ms0.613 ms0.864 ms0.564
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.353 ms6.556 ms6.581 ms6.632
10 > was-nva1-sbb1-8k.va.us (37.187.36.199) 87.684 ms
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 143.902 ms144.085 ms143.842 ms143.925
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 146.434 ms142.008 ms146.751 ms148.913
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 252.064 ms251.870 ms251.860 ms251.948
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 252.174 ms252.266 ms252.163 ms252.191
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 332.517 ms332.882 ms332.445 ms333.020
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 342.287 ms341.846 ms341.810 ms342.007
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 346.387 ms346.167 ms346.511 ms346.335
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 267.110 ms257.654 ms261.956 ms257.698
19 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 254.980 ms255.165 ms254.933 ms254.890

2022-09-30 16:30:02 - 2022-09-30 16:45:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.252   ms0.223  ms0.147  ms0.169  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.330 ms0.229 ms0.162 ms0.168
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.186 ms0.290 ms0.176 ms0.161
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.726 ms0.504 ms0.429 ms0.532
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.237 ms0.209 ms0.184 ms0.155
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.541 ms0.531 ms0.523 ms0.527
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.502 ms6.678 ms6.407 ms6.401
10 >
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 143.929 ms144.058 ms144.244 ms143.823
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 158.940 ms140.376 ms140.384 ms140.453
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 252.380 ms252.087 ms251.824 ms251.747
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 252.294 ms252.208 ms252.156 ms253.354
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 332.777 ms332.604 ms333.779 ms332.700
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 341.882 ms342.154 ms342.099 ms341.809
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 346.548 ms346.398 ms346.496 ms346.258
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 257.852 ms259.162 ms257.778 ms257.511
19 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 255.111 ms255.005 ms255.020 ms255.039

2022-09-30 16:00:02 - 2022-09-30 16:30:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.234   ms0.192  ms0.159  ms0.146  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.170 ms0.171 ms0.164 ms0.170
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.228 ms0.200 ms0.169 ms0.140
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.432 ms0.434 ms0.408 ms0.412
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.145 ms0.190 ms0.170 ms0.149
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 3.228 ms0.680 ms0.394 ms0.495
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.647 ms6.340 ms6.285 ms6.440
10 > was-nva1-sbb1-8k.va.us (37.187.36.199) 90.443 ms
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 143.908 ms144.236 ms144.043 ms144.062
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 140.453 ms140.415 ms140.484 ms140.430
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 251.868 ms251.788 ms251.939 ms251.878
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 252.426 ms252.326 ms252.343 ms252.276
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 332.752 ms332.631 ms332.534 ms332.642
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 341.770 ms341.712 ms341.820 ms342.065
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 346.504 ms346.526 ms346.418 ms346.457
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 258.435 ms257.517 ms257.706 ms257.791
19 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 255.200 ms255.235 ms254.860 ms255.059

2022-09-30 15:15:02 - 2022-09-30 16:00:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.269   ms0.259  ms0.149  ms0.144  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.180 ms0.183 ms0.167 ms0.160
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.289 ms0.311 ms0.183 ms0.164
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.466 ms0.551 ms0.433 ms0.422
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.189 ms0.224 ms0.170 ms0.176
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.480 ms0.562 ms0.480 ms0.464
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.369 ms6.672 ms6.635 ms6.557
10 > was-nva1-sbb1-8k.va.us (37.187.36.199) 87.918 ms
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 144.144 ms144.007 ms144.057 ms144.248
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 144.043 ms140.480 ms142.169 ms144.655
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 252.813 ms251.753 ms252.725 ms251.700
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 252.134 ms252.822 ms252.401 ms252.134
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 332.745 ms332.494 ms332.988 ms332.445
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 341.965 ms341.813 ms343.956 ms341.835
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 346.437 ms346.224 ms346.626 ms346.615
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 258.944 ms257.450 ms259.354 ms257.368
19 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 254.964 ms254.970 ms254.684 ms254.691

2022-09-30 14:00:02 - 2022-09-30 15:15:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.289   ms0.249  ms0.290  ms0.261  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.277 ms0.244 ms0.169 ms0.166
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.235 ms0.255 ms0.169 ms0.159
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.459 ms0.521 ms0.489 ms0.464
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.275 ms0.282 ms0.187 ms0.153
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.511 ms0.584 ms0.641 ms0.558
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.352 ms6.518 ms6.453 ms6.599
10 >
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 144.453 ms144.570 ms186.832 ms144.256
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 140.492 ms140.553 ms151.824 ms140.520
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 251.672 ms252.031 ms251.701 ms251.769
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 252.164 ms251.999 ms252.043 ms251.997
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 332.527 ms332.673 ms332.915 ms332.509
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 341.817 ms341.828 ms342.081 ms342.369
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 346.269 ms346.530 ms346.608 ms346.306
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 257.624 ms259.284 ms259.383 ms257.683
19 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 254.979 ms254.962 ms254.832 ms254.927

2022-09-30 13:45:02 - 2022-09-30 14:00:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.295   ms0.256  ms0.221  ms0.260  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.267 ms0.284 ms0.161 ms0.145
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.221 ms0.261 ms0.187 ms0.140
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.702 ms0.645 ms0.473 ms0.451
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.231 ms0.256 ms0.169 ms0.159
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.637 ms0.590 ms0.530 ms0.510
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.644 ms6.686 ms6.383 ms6.303
10 >
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 144.244 ms144.098 ms144.004 ms144.022
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 140.417 ms140.807 ms140.489 ms148.204
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 251.672 ms251.807 ms251.658 ms251.715
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 269.989 ms252.165 ms252.081 ms251.951
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 332.727 ms332.637 ms332.567 ms332.906
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 341.847 ms342.082 ms342.111 ms342.006
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 346.254 ms346.365 ms346.389 ms346.203
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 258.338 ms257.422 ms260.008 ms257.433
19 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 254.838 ms254.958 ms255.045 ms254.819

2022-09-30 13:15:02 - 2022-09-30 13:45:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.331   ms0.232  ms0.208  ms0.221  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.249 ms0.295 ms0.156 ms0.147
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.233 ms0.264 ms0.196 ms0.247
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.760 ms0.764 ms0.503 ms0.506
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.294 ms0.237 ms0.176 ms0.161
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.597 ms0.713 ms0.598 ms0.846
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.721 ms6.582 ms6.639 ms6.422
10 > was-nva1-sbb1-8k.va.us (37.187.36.199) 90.103 ms
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 144.180 ms155.396 ms144.338 ms143.805
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 140.402 ms140.445 ms140.410 ms140.723
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 251.636 ms252.164 ms252.039 ms258.965
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 252.054 ms251.981 ms252.212 ms251.940
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 332.630 ms332.491 ms332.604 ms333.034
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 342.019 ms341.803 ms341.915 ms341.919
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 346.421 ms346.227 ms346.316 ms346.301
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 259.200 ms257.394 ms257.505 ms257.277
19 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 255.145 ms254.937 ms254.869 ms254.974

2022-09-30 11:30:01 - 2022-09-30 13:15:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.199   ms0.249  ms0.257  ms0.189  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.218 ms0.202 ms0.179 ms0.161
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.294 ms0.338 ms0.144 ms0.134
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.642 ms0.555 ms0.514 ms0.468
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.236 ms0.262 ms0.186 ms0.176
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 1.062 ms0.633 ms0.684 ms0.572
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.383 ms6.695 ms6.566 ms6.534
10 > was-nva1-sbb1-8k.va.us (37.187.36.199) 88.362 ms87.736 ms89.500 ms
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 144.361 ms144.271 ms143.897 ms144.284
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 141.698 ms140.393 ms146.427 ms140.380
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 311.462 ms311.519 ms311.351 ms305.070
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 308.114 ms324.146 ms338.606 ms329.960
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 332.710 ms332.521 ms332.434 ms332.462
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 341.793 ms342.109 ms342.171 ms341.978
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 346.217 ms346.398 ms346.631 ms346.367
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 259.435 ms257.657 ms257.797 ms257.429
19 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 255.128 ms254.858 ms254.962 ms255.015

2022-09-30 11:15:02 - 2022-09-30 11:30:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.261   ms0.243  ms0.289  ms0.258  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.255 ms0.232 ms0.163 ms0.155
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.348 ms0.380 ms0.283 ms0.193
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.474 ms0.648 ms0.480 ms0.475
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.225 ms0.238 ms0.167 ms0.167
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.620 ms0.827 ms0.887 ms0.754
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.446 ms6.572 ms6.570 ms6.512
10 > was-nva1-sbb1-8k.va.us (37.187.36.199) 89.695 ms88.896 ms88.826 ms
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 144.258 ms171.131 ms143.991 ms143.794
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 140.359 ms140.365 ms140.407 ms140.694
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 258.039 ms251.566 ms251.662 ms251.665
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 252.023 ms251.944 ms252.683 ms263.562
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 332.503 ms332.809 ms332.575 ms332.527
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 341.961 ms342.099 ms341.993 ms341.839
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 346.398 ms346.339 ms346.389 ms346.482
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 259.831 ms259.754 ms257.311 ms258.243
19 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 255.049 ms254.897 ms254.867 ms255.092

2022-09-30 10:30:02 - 2022-09-30 11:15:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.288   ms0.310  ms0.242  ms0.249  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.334 ms0.293 ms0.164 ms0.152
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.267 ms0.303 ms0.181 ms0.169
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.578 ms0.502 ms0.515 ms0.493
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.258 ms0.245 ms0.193 ms0.165
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.640 ms0.609 ms0.559 ms0.570
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.435 ms6.517 ms6.496 ms6.464
10 > was-nva1-sbb1-8k.va.us (37.187.36.199) 86.976 ms
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 143.828 ms144.057 ms144.255 ms144.031
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 140.466 ms140.417 ms140.464 ms149.451
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 251.611 ms251.631 ms251.698 ms252.006
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 256.993 ms252.161 ms252.074 ms251.999
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 332.781 ms332.527 ms332.796 ms332.673
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 342.020 ms341.860 ms341.870 ms341.800
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 346.223 ms346.361 ms346.186 ms346.169
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 257.445 ms257.390 ms261.507 ms257.280
19 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 255.144 ms254.883 ms254.905 ms254.830

2022-09-30 10:00:02 - 2022-09-30 10:30:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.279   ms0.218  ms0.149  ms0.146  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.247 ms0.207 ms0.172 ms0.146
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.282 ms0.323 ms0.184 ms0.157
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.822 ms0.509 ms0.483 ms0.488
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.204 ms0.255 ms0.153 ms0.144
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.626 ms0.643 ms0.635 ms0.535
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.287 ms6.361 ms6.437 ms6.638
10 > was-nva1-sbb1-8k.va.us (37.187.36.199) 88.281 ms88.999 ms
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 143.886 ms182.468 ms143.815 ms144.313
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 140.516 ms140.382 ms140.452 ms140.455
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 251.670 ms251.694 ms251.688 ms251.859
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 252.831 ms254.691 ms252.149 ms253.459
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 332.525 ms332.513 ms332.659 ms332.719
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 341.866 ms341.869 ms341.893 ms341.778
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 346.668 ms346.650 ms346.359 ms346.325
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 257.389 ms257.448 ms257.358 ms257.533
19 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 254.843 ms254.761 ms254.941 ms254.992

2022-09-30 09:45:02 - 2022-09-30 10:00:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.288   ms0.234  ms0.146  ms0.142  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.237 ms0.233 ms0.150 ms0.144
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.266 ms0.344 ms0.174 ms0.180
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.599 ms0.558 ms0.456 ms0.468
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.213 ms0.188 ms0.177 ms0.160
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.553 ms0.696 ms0.535 ms0.527
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.401 ms6.484 ms6.436 ms6.453
10 >
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 144.369 ms144.018 ms143.921 ms143.954
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 140.507 ms146.789 ms141.418 ms140.345
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 251.630 ms251.693 ms251.674 ms251.770
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 252.036 ms252.093 ms252.020 ms294.946
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 333.223 ms332.509 ms332.475 ms332.807
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 342.031 ms341.798 ms341.958 ms341.806
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 346.522 ms346.601 ms346.562 ms346.660
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 257.328 ms258.440 ms257.489 ms269.619
19 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 254.871 ms254.749 ms254.822 ms254.991

2022-09-30 09:15:02 - 2022-09-30 09:45:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.271   ms0.268  ms0.262  ms0.155  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.199 ms0.244 ms0.165 ms0.169
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.205 ms0.214 ms0.153 ms0.159
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.599 ms0.543 ms0.755 ms0.426
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.193 ms0.231 ms0.175 ms0.178
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.580 ms0.558 ms0.533 ms0.542
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.488 ms6.509 ms6.512 ms6.502
10 > was-nva1-sbb1-8k.va.us (37.187.36.199) 89.166 ms88.240 ms
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 144.131 ms144.097 ms143.993 ms143.889
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 140.460 ms140.491 ms147.439 ms144.462
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 314.587 ms295.074 ms291.580 ms300.704
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 294.668 ms295.395 ms287.052 ms283.917
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 332.443 ms332.467 ms332.646 ms332.756
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 341.792 ms342.220 ms341.866 ms341.933
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 346.261 ms346.238 ms346.582 ms346.544
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 257.572 ms257.490 ms257.400 ms257.436
19 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 254.879 ms254.810 ms254.937 ms254.972

2022-09-30 09:00:02 - 2022-09-30 09:15:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.282   ms0.214  ms0.184  ms0.244  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.247 ms0.206 ms0.238 ms0.202
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.263 ms0.266 ms0.230 ms0.223
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.655 ms0.556 ms0.529 ms0.456
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.233 ms0.226 ms0.194 ms0.186
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.598 ms0.978 ms0.671 ms0.529
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.386 ms6.492 ms6.381 ms6.698
10 > was-nva1-sbb1-8k.va.us (37.187.36.199) 90.017 ms
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 155.181 ms144.205 ms144.169 ms143.883
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 140.361 ms140.428 ms140.481 ms141.007
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 251.695 ms251.682 ms251.604 ms251.697
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 252.015 ms254.076 ms252.009 ms252.594
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 333.297 ms332.513 ms332.536 ms332.583
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 341.940 ms341.908 ms341.902 ms341.815
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 346.494 ms346.202 ms346.467 ms346.201
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 258.895 ms257.637 ms257.406 ms260.424
19 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 254.961 ms254.918 ms254.980 ms254.977

2022-09-30 08:45:01 - 2022-09-30 09:00:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.332   ms0.221  ms0.267  ms0.331  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.254 ms0.189 ms0.186 ms0.157
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.322 ms0.300 ms0.170 ms0.149
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.671 ms0.552 ms0.487 ms0.428
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.229 ms0.241 ms0.181 ms0.172
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.666 ms0.613 ms0.574 ms0.503
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.777 ms6.701 ms6.701 ms6.573
10 > was-nva1-sbb1-8k.va.us (37.187.36.199) 88.958 ms
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 144.035 ms143.902 ms144.061 ms144.310
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 140.443 ms141.182 ms146.951 ms140.385
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 252.198 ms251.651 ms251.832 ms251.632
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 252.078 ms252.096 ms252.095 ms252.218
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 333.044 ms333.924 ms332.467 ms332.602
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 341.892 ms342.002 ms341.790 ms342.066
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 346.407 ms346.617 ms346.663 ms346.295
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 259.691 ms259.204 ms257.777 ms259.149
19 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 254.893 ms254.879 ms254.918 ms254.913

2022-09-30 08:30:02 - 2022-09-30 08:45:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.235   ms0.222  ms0.231  ms0.237  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.267 ms0.232 ms0.153 ms0.151
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.200 ms0.236 ms0.164 ms0.155
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.730 ms0.643 ms0.480 ms0.488
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.211 ms0.207 ms0.192 ms0.201
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.578 ms0.636 ms0.518 ms0.578
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.498 ms6.378 ms6.316 ms6.328
10 >
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 144.129 ms144.129 ms143.878 ms143.818
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 140.379 ms140.421 ms140.952 ms140.387
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 251.654 ms251.624 ms252.624 ms251.601
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 251.928 ms251.922 ms251.927 ms252.131
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 332.608 ms332.957 ms332.491 ms332.780
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 343.422 ms341.872 ms341.990 ms342.063
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 346.402 ms346.388 ms346.275 ms346.407
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 258.534 ms257.418 ms257.566 ms257.336
19 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 254.989 ms254.870 ms255.129 ms254.835

2022-09-30 07:45:02 - 2022-09-30 08:30:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.333   ms0.230  ms0.164  ms0.171  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.360 ms0.345 ms0.153 ms0.147
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.318 ms0.314 ms0.185 ms0.164
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.549 ms0.530 ms0.735 ms0.519
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.202 ms0.241 ms0.167 ms0.157
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.649 ms0.718 ms0.609 ms0.572
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.355 ms6.416 ms6.470 ms6.511
10 >
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 144.110 ms144.064 ms144.150 ms144.037
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 141.457 ms140.621 ms140.519 ms140.467
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 251.814 ms251.690 ms251.682 ms251.638
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 261.167 ms251.932 ms252.100 ms251.939
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 332.678 ms332.665 ms332.364 ms332.599
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 341.931 ms341.840 ms342.071 ms341.927
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 346.187 ms346.422 ms346.458 ms346.417
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 257.415 ms257.491 ms257.456 ms261.168
19 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 255.003 ms254.899 ms255.027 ms254.980

2022-09-30 07:30:02 - 2022-09-30 07:45:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.296   ms0.227  ms0.233  ms0.237  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.305 ms0.234 ms0.157 ms0.151
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.223 ms0.373 ms0.248 ms0.151
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.606 ms0.707 ms0.478 ms0.471
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.251 ms0.224 ms0.155 ms0.174
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.758 ms0.604 ms0.590 ms0.577
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.346 ms6.396 ms6.386 ms6.381
10 >
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 144.213 ms144.193 ms144.008 ms144.063
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 146.745 ms140.933 ms148.898 ms140.670
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 251.519 ms251.606 ms251.651 ms251.974
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 251.877 ms251.882 ms251.882 ms253.834
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 332.506 ms332.784 ms332.550 ms332.418
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 342.416 ms341.648 ms341.873 ms341.828
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 346.232 ms346.371 ms346.207 ms346.505
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 258.724 ms257.475 ms259.845 ms257.502
19 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 254.823 ms254.806 ms254.868 ms255.094

2022-09-30 07:15:02 - 2022-09-30 07:30:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.307   ms0.240  ms0.243  ms0.260  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.328 ms0.307 ms0.161 ms0.161
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.205 ms0.252 ms0.182 ms0.167
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.450 ms0.483 ms0.432 ms0.556
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.223 ms0.256 ms0.168 ms0.182
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.651 ms0.825 ms0.574 ms0.600
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.623 ms6.417 ms6.349 ms6.470
10 > was-nva1-sbb1-8k.va.us (37.187.36.199) 86.853 ms89.080 ms87.754 ms
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 144.047 ms143.946 ms144.255 ms143.889
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 143.943 ms140.319 ms140.203 ms140.120
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 251.528 ms251.513 ms251.583 ms252.123
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 251.879 ms252.139 ms253.205 ms251.930
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 332.306 ms332.513 ms332.584 ms332.407
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 341.945 ms341.628 ms342.287 ms341.902
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 346.421 ms346.494 ms346.232 ms346.449
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 259.261 ms257.283 ms257.348 ms257.294
19 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 254.878 ms254.760 ms254.916 ms254.902

2022-09-30 07:00:02 - 2022-09-30 07:15:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.267   ms0.227  ms0.167  ms0.162  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.237 ms0.256 ms0.173 ms0.181
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.292 ms0.321 ms0.223 ms0.154
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.746 ms0.659 ms0.448 ms0.436
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.262 ms0.268 ms0.212 ms0.170
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 336.925 ms0.605 ms0.508 ms0.400
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.515 ms6.510 ms6.525 ms6.499
10 > was-nva1-sbb1-8k.va.us (37.187.36.199) 89.453 ms
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 144.140 ms144.146 ms144.134 ms168.948
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 140.216 ms140.329 ms140.224 ms140.267
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 251.682 ms251.704 ms251.481 ms251.629
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 252.033 ms252.004 ms251.905 ms251.957
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 332.475 ms332.419 ms332.582 ms332.422
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 341.728 ms341.604 ms341.830 ms341.686
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 346.272 ms346.355 ms346.319 ms346.505
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 257.199 ms257.349 ms257.878 ms257.348
19 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 255.076 ms255.194 ms254.852 ms254.686

2022-09-30 06:15:01 - 2022-09-30 07:00:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.335   ms0.272  ms0.237  ms0.183  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.239 ms0.254 ms0.186 ms0.151
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.316 ms0.372 ms0.256 ms0.158
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.727 ms0.697 ms0.474 ms0.527
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.273 ms0.275 ms0.171 ms0.166
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.556 ms0.582 ms0.551 ms0.458
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.519 ms6.475 ms6.420 ms6.473
10 >
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 144.045 ms144.331 ms143.850 ms144.287
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 140.193 ms140.260 ms140.288 ms140.856
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 251.492 ms251.504 ms251.506 ms255.486
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 251.908 ms252.785 ms251.946 ms253.613
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 332.535 ms333.603 ms332.733 ms332.638
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 341.736 ms341.784 ms341.693 ms341.710
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 346.476 ms346.699 ms346.393 ms346.141
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 257.481 ms260.262 ms258.160 ms257.201
19 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 254.775 ms254.757 ms254.849 ms254.906

2022-09-30 05:15:02 - 2022-09-30 06:15:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.293   ms0.287  ms0.171  ms0.213  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.330 ms0.240 ms0.176 ms0.153
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.251 ms0.309 ms0.162 ms0.136
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.759 ms0.543 ms0.445 ms0.412
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.250 ms0.238 ms0.156 ms0.158
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.695 ms0.637 ms0.749 ms0.621
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.664 ms6.888 ms6.663 ms6.792
10 > was-nva1-sbb1-8k.va.us (37.187.36.199) 89.441 ms
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 144.204 ms144.107 ms144.222 ms144.111
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 140.254 ms140.208 ms140.254 ms144.669
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 251.582 ms257.470 ms251.536 ms251.706
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 252.392 ms252.014 ms251.962 ms252.254
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 332.541 ms332.416 ms332.419 ms332.530
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 341.942 ms341.795 ms341.840 ms341.972
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 346.268 ms346.618 ms346.467 ms346.238
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 257.346 ms257.390 ms257.087 ms257.320
19 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 254.870 ms254.794 ms254.831 ms254.889

2022-09-30 04:30:02 - 2022-09-30 05:15:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.270   ms0.220  ms0.143  ms0.134  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.243 ms0.168 ms0.154 ms0.152
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.185 ms0.288 ms0.172 ms0.158
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.846 ms0.665 ms0.472 ms0.443
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.245 ms0.230 ms0.162 ms0.150
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.624 ms0.781 ms0.899 ms0.611
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.458 ms6.528 ms6.411 ms6.387
10 > was-nva1-sbb1-8k.va.us (37.187.36.199) 86.913 ms88.266 ms88.455 ms
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 144.370 ms144.277 ms144.052 ms145.545
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 141.610 ms140.901 ms143.309 ms140.450
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 251.554 ms252.195 ms257.308 ms251.772
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 251.875 ms251.908 ms252.872 ms251.894
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 332.675 ms332.530 ms332.541 ms332.803
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 342.006 ms341.710 ms341.918 ms341.841
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 346.087 ms346.603 ms346.293 ms346.253
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 257.268 ms257.965 ms257.267 ms258.416
19 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 254.859 ms254.909 ms254.777 ms254.846

2022-09-30 03:00:02 - 2022-09-30 04:30:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.296   ms0.275  ms0.288  ms0.296  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.243 ms0.189 ms0.166 ms0.151
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.190 ms0.241 ms0.210 ms0.142
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.678 ms0.777 ms0.442 ms0.421
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.222 ms0.239 ms0.171 ms0.163
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.620 ms0.658 ms0.575 ms0.513
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.422 ms6.438 ms6.565 ms6.481
10 > was-nva1-sbb1-8k.va.us (37.187.36.199) 88.827 ms
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 143.980 ms143.943 ms144.141 ms144.052
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 140.239 ms140.287 ms140.210 ms140.256
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 251.593 ms251.532 ms251.553 ms251.537
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 251.926 ms251.901 ms251.909 ms252.564
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 336.574 ms332.426 ms642.647 ms332.543
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 341.849 ms341.736 ms341.650 ms342.046
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 346.291 ms346.402 ms346.342 ms346.151
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 257.310 ms257.271 ms257.283 ms258.379
19 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 254.765 ms254.670 ms254.867 ms254.981

2022-09-30 02:45:02 - 2022-09-30 03:00:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.279   ms0.227  ms0.154  ms0.154  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.280 ms0.261 ms0.167 ms0.157
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.207 ms0.393 ms0.288 ms0.218
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.767 ms0.580 ms0.508 ms0.493
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.276 ms0.285 ms0.162 ms0.156
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.558 ms0.628 ms0.520 ms0.604
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.621 ms6.696 ms6.707 ms6.580
10 >
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 143.872 ms143.806 ms144.106 ms144.297
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 146.406 ms140.276 ms140.177 ms141.067
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 251.549 ms251.760 ms251.525 ms251.651
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 251.832 ms251.949 ms267.723 ms251.895
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 332.450 ms332.507 ms332.861 ms332.476
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 341.883 ms341.733 ms341.770 ms341.741
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 346.202 ms346.489 ms346.374 ms346.475
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 257.590 ms257.271 ms257.335 ms257.320
19 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 254.759 ms254.805 ms254.787 ms254.780

2022-09-30 02:15:02 - 2022-09-30 02:45:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.406   ms0.224  ms0.303  ms0.256  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.272 ms0.215 ms0.144 ms0.144
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.280 ms0.250 ms0.201 ms0.149
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.596 ms0.520 ms0.455 ms0.406
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.184 ms0.221 ms0.159 ms0.146
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.574 ms0.549 ms1.175 ms0.487
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.475 ms6.611 ms6.358 ms6.317
10 >
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 144.074 ms143.952 ms144.200 ms144.201
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 140.173 ms151.987 ms140.300 ms140.240
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 251.601 ms251.492 ms251.523 ms251.574
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 251.870 ms251.981 ms252.034 ms253.583
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 332.280 ms333.565 ms332.728 ms334.333
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 341.719 ms341.650 ms341.827 ms341.895
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 346.215 ms346.417 ms346.540 ms346.502
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 257.179 ms259.451 ms257.442 ms259.539
19 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 254.700 ms254.899 ms254.914 ms254.726

2022-09-30 01:00:01 - 2022-09-30 02:15:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.296   ms0.240  ms0.177  ms0.157  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.277 ms0.290 ms0.177 ms0.195
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.246 ms0.244 ms0.187 ms0.159
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.579 ms0.650 ms0.375 ms0.435
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.268 ms0.207 ms0.171 ms0.181
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.712 ms0.610 ms0.499 ms0.521
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.543 ms6.402 ms6.344 ms6.402
10 >
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 144.257 ms144.224 ms143.910 ms143.834
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 140.280 ms140.241 ms140.184 ms141.973
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 251.585 ms251.545 ms251.556 ms251.531
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 282.725 ms251.933 ms251.940 ms251.878
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 332.703 ms332.455 ms332.708 ms332.599
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 341.771 ms341.763 ms342.251 ms341.894
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 346.219 ms346.479 ms346.149 ms346.353
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 256.442 ms256.499 ms256.757 ms256.449
19 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 254.804 ms254.948 ms254.682 ms254.919

2022-09-30 00:15:02 - 2022-09-30 01:00:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.292   ms0.249  ms0.164  ms0.143  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.219 ms0.224 ms0.170 ms0.172
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.311 ms0.348 ms0.243 ms0.201
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.517 ms0.514 ms0.500 ms0.434
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.236 ms0.217 ms0.175 ms0.162
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.536 ms0.589 ms0.485 ms0.437
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.343 ms6.390 ms6.234 ms6.437
10 > was-nva1-sbb1-8k.va.us (37.187.36.199) 88.680 ms89.521 ms88.313 ms
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 143.959 ms144.287 ms144.083 ms144.169
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 140.258 ms140.251 ms140.143 ms144.094
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 251.587 ms251.523 ms251.623 ms254.908
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 251.878 ms251.849 ms251.968 ms251.936
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 332.515 ms336.508 ms332.465 ms332.781
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 341.879 ms343.049 ms341.712 ms341.960
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 346.281 ms346.374 ms346.122 ms346.385
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 257.197 ms256.428 ms256.541 ms256.405
19 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 254.762 ms254.689 ms255.152 ms254.738

2022-09-30 00:00:02 - 2022-09-30 00:15:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.262   ms0.250  ms0.196  ms0.243  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.223 ms0.240 ms0.155 ms0.145
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.214 ms0.334 ms0.232 ms0.143
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.494 ms0.549 ms0.417 ms0.498
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.253 ms0.272 ms0.286 ms0.180
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.552 ms0.760 ms0.573 ms0.541
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.405 ms6.482 ms6.495 ms6.396
10 >
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 144.378 ms143.948 ms144.264 ms144.334
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 140.242 ms140.253 ms140.231 ms140.962
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 251.568 ms251.491 ms251.585 ms251.523
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 251.861 ms251.932 ms251.875 ms251.866
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 332.638 ms332.763 ms332.460 ms332.739
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 341.817 ms341.909 ms341.849 ms341.952
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 346.109 ms346.528 ms346.102 ms346.209
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 257.920 ms256.506 ms259.051 ms256.493
19 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 254.669 ms254.769 ms255.011 ms254.992

2022-09-29 23:30:02 - 2022-09-30 00:00:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.308   ms0.225  ms0.156  ms0.129  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.247 ms0.241 ms0.168 ms0.146
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.207 ms0.262 ms0.186 ms0.144
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.605 ms0.594 ms0.520 ms0.515
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.248 ms0.220 ms0.166 ms0.146
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.708 ms0.656 ms0.534 ms0.997
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.552 ms6.651 ms6.780 ms6.460
10 > was-nva1-sbb1-8k.va.us (37.187.36.199) 88.757 ms88.966 ms
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 144.274 ms144.334 ms144.099 ms144.393
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 140.219 ms140.249 ms144.463 ms140.196
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 253.891 ms251.778 ms251.510 ms251.634
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 251.879 ms251.889 ms265.008 ms251.883
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 332.792 ms332.620 ms333.326 ms332.512
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 341.856 ms341.625 ms341.887 ms341.819
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 346.233 ms346.088 ms346.276 ms346.123
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 256.515 ms258.192 ms257.482 ms256.451
19 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 254.781 ms254.949 ms254.954 ms255.007

2022-09-29 23:00:02 - 2022-09-29 23:30:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.313   ms0.248  ms0.157  ms0.241  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.329 ms0.246 ms0.170 ms0.165
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.328 ms0.294 ms0.211 ms0.196
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.463 ms0.502 ms0.419 ms0.449
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.215 ms0.249 ms0.157 ms0.149
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.693 ms0.652 ms0.465 ms0.521
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.496 ms6.443 ms6.406 ms6.443
10 >
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 143.975 ms143.812 ms144.212 ms144.212
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 140.163 ms140.260 ms140.240 ms144.714
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 251.552 ms253.966 ms251.571 ms253.482
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 283.349 ms251.870 ms251.863 ms251.898
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 332.437 ms332.568 ms332.562 ms353.476
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 341.733 ms341.821 ms341.687 ms341.872
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 346.247 ms346.232 ms346.163 ms346.426
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 258.766 ms257.740 ms257.860 ms256.448
19 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 254.896 ms254.887 ms254.741 ms254.713

2022-09-29 22:45:02 - 2022-09-29 23:00:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.288   ms0.264  ms0.170  ms0.138  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.279 ms0.315 ms0.155 ms0.142
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.245 ms0.353 ms0.206 ms0.170
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.449 ms0.433 ms0.375 ms0.425
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.287 ms0.252 ms0.144 ms0.155
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.649 ms0.616 ms0.524 ms0.476
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.364 ms6.393 ms6.415 ms6.362
10 >
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 144.121 ms144.247 ms143.912 ms144.172
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 140.184 ms140.846 ms140.172 ms140.475
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 251.533 ms251.730 ms251.736 ms251.658
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 251.855 ms251.959 ms251.893 ms251.870
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 332.439 ms332.529 ms332.790 ms332.192
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 341.673 ms341.759 ms341.766 ms341.831
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 346.243 ms346.508 ms346.255 ms346.357
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 256.814 ms256.585 ms256.656 ms257.243
19 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 254.729 ms254.715 ms254.603 ms255.054

2022-09-29 22:30:02 - 2022-09-29 22:45:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.337   ms0.237  ms0.256  ms0.256  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.321 ms0.234 ms0.157 ms0.169
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.236 ms0.273 ms0.150 ms0.139
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.733 ms0.643 ms0.486 ms0.482
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.293 ms0.260 ms0.179 ms0.152
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.455 ms0.562 ms0.597 ms0.754
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.471 ms6.642 ms6.579 ms6.602
10 > was-nva1-sbb1-8k.va.us (37.187.36.199) 88.186 ms
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 143.759 ms148.369 ms143.815 ms144.292
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 154.512 ms140.430 ms140.249 ms140.182
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 251.543 ms252.094 ms251.604 ms251.634
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 252.006 ms251.878 ms251.941 ms251.893
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 332.508 ms332.500 ms332.597 ms332.509
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 342.036 ms342.039 ms342.262 ms341.753
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 346.088 ms346.011 ms346.107 ms346.500
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 258.379 ms256.404 ms256.525 ms256.461
19 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 254.913 ms254.779 ms254.665 ms254.713

2022-09-29 22:15:02 - 2022-09-29 22:30:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.289   ms0.203  ms0.238  ms0.239  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.280 ms0.231 ms0.161 ms0.161
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.284 ms0.330 ms0.240 ms0.156
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.839 ms0.730 ms0.481 ms0.468
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.262 ms0.250 ms0.155 ms0.149
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.474 ms0.584 ms0.539 ms0.533
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.456 ms6.564 ms6.591 ms6.553
10 > was-nva1-sbb1-8k.va.us (37.187.36.199) 88.591 ms
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 143.860 ms143.826 ms144.036 ms143.894
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 140.160 ms140.188 ms143.729 ms140.157
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 251.486 ms251.644 ms251.627 ms251.724
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 251.841 ms251.904 ms253.108 ms251.880
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 332.605 ms332.439 ms332.698 ms333.095
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 341.766 ms341.889 ms341.891 ms341.787
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 346.158 ms346.491 ms346.231 ms346.285
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 256.606 ms256.558 ms256.832 ms258.775
19 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 254.722 ms254.650 ms254.867 ms255.065

2022-09-29 22:00:02 - 2022-09-29 22:15:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.292   ms0.244  ms0.211  ms0.215  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.287 ms0.312 ms0.178 ms0.162
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.240 ms0.363 ms0.183 ms0.208
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.504 ms0.724 ms0.482 ms0.466
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.240 ms0.238 ms0.168 ms0.155
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.463 ms0.677 ms0.589 ms0.563
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.634 ms6.511 ms6.403 ms6.325
10 >
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 143.995 ms143.930 ms143.943 ms144.202
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 140.208 ms140.190 ms140.265 ms140.197
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 251.528 ms251.604 ms251.532 ms252.022
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 251.866 ms251.996 ms251.958 ms251.888
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 332.585 ms413.033 ms332.581 ms332.471
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 342.022 ms342.090 ms341.769 ms342.069
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 346.348 ms346.118 ms346.276 ms346.215
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 256.382 ms256.601 ms258.643 ms257.586
19 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 254.930 ms254.865 ms254.923 ms254.816

2022-09-29 21:45:02 - 2022-09-29 22:00:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.306   ms0.193  ms0.303  ms0.253  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.262 ms0.261 ms0.166 ms0.152
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.198 ms0.232 ms0.143 ms0.152
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.746 ms0.665 ms0.362 ms0.355
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.213 ms0.212 ms0.178 ms0.163
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.408 ms0.614 ms0.497 ms0.412
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.592 ms6.416 ms6.437 ms6.333
10 > was-nva1-sbb1-8k.va.us (37.187.36.199) 87.871 ms
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 143.908 ms144.109 ms144.158 ms144.133
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 140.504 ms140.258 ms140.260 ms143.943
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 251.520 ms251.577 ms251.530 ms269.250
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 252.851 ms252.609 ms253.611 ms252.486
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 332.548 ms332.481 ms333.424 ms332.586
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 341.644 ms341.887 ms341.812 ms342.138
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 346.176 ms346.217 ms346.296 ms346.350
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 256.421 ms256.442 ms256.343 ms256.455
19 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 254.788 ms254.848 ms254.808 ms254.787

2022-09-29 21:30:02 - 2022-09-29 21:45:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.237   ms0.224  ms0.163  ms0.164  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.167 ms0.176 ms0.187 ms0.171
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.297 ms0.385 ms0.354 ms0.230
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.617 ms0.660 ms0.418 ms0.630
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.227 ms0.182 ms0.175 ms0.173
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.491 ms1.023 ms0.478 ms0.469
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.463 ms6.380 ms6.333 ms6.353
10 >
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 143.770 ms143.776 ms144.133 ms144.132
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 140.211 ms140.211 ms140.196 ms140.236
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 251.627 ms251.522 ms251.536 ms252.445
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 251.809 ms251.852 ms251.915 ms251.846
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 332.579 ms332.699 ms332.594 ms332.594
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 342.007 ms341.729 ms342.041 ms341.920
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 346.310 ms346.362 ms346.497 ms346.182
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 256.467 ms258.746 ms256.355 ms256.388
19 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 255.181 ms254.874 ms254.772 ms254.708

2022-09-29 21:15:02 - 2022-09-29 21:30:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.230   ms0.192  ms0.165  ms0.201  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.340 ms0.233 ms0.181 ms0.154
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.251 ms0.218 ms0.158 ms0.171
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.627 ms0.586 ms0.443 ms0.411
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.199 ms0.240 ms0.167 ms0.160
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.448 ms0.522 ms0.500 ms0.562
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.422 ms6.525 ms6.625 ms6.491
10 >
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 143.940 ms144.134 ms143.912 ms143.853
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 140.285 ms140.251 ms140.279 ms140.586
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 251.553 ms251.489 ms251.578 ms251.600
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 251.817 ms251.967 ms252.652 ms252.257
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 332.494 ms332.560 ms332.639 ms332.620
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 341.960 ms341.819 ms341.934 ms341.673
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 346.089 ms346.271 ms346.134 ms346.125
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 256.516 ms256.766 ms256.644 ms256.382
19 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 254.739 ms254.686 ms254.710 ms254.716

2022-09-29 20:30:02 - 2022-09-29 21:15:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.382   ms0.288  ms0.229  ms0.220  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.293 ms0.228 ms0.157 ms0.148
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.203 ms0.284 ms0.171 ms0.184
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.590 ms0.687 ms0.415 ms0.446
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.190 ms0.269 ms0.161 ms0.142
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.703 ms0.573 ms0.496 ms0.412
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.557 ms6.868 ms6.749 ms6.804
10 >
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 174.606 ms144.125 ms144.100 ms143.932
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 140.847 ms140.199 ms140.267 ms140.175
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 251.489 ms251.475 ms251.551 ms251.653
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 251.998 ms251.994 ms251.997 ms251.835
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 332.512 ms332.528 ms332.492 ms332.428
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 341.795 ms341.821 ms341.694 ms341.673
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 346.036 ms346.174 ms346.251 ms346.268
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 259.272 ms256.432 ms256.366 ms259.474
19 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 254.655 ms254.883 ms254.815 ms254.772

2022-09-29 20:15:02 - 2022-09-29 20:30:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.340   ms0.259  ms0.241  ms0.143  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.224 ms0.231 ms0.161 ms0.155
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.333 ms0.220 ms0.182 ms0.179
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.473 ms0.511 ms0.462 ms0.493
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.200 ms0.223 ms0.172 ms0.155
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.622 ms0.898 ms0.506 ms0.570
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.477 ms6.843 ms6.653 ms6.877
10 >
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 144.376 ms144.139 ms144.253 ms144.285
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 140.200 ms140.253 ms140.180 ms140.187
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 251.837 ms251.503 ms252.915 ms251.592
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 251.915 ms251.824 ms251.857 ms251.871
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 332.455 ms332.467 ms338.689 ms332.481
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 341.778 ms342.076 ms341.783 ms341.761
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 346.592 ms346.450 ms346.352 ms346.317
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 264.186 ms256.494 ms260.467 ms256.423
19 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 254.666 ms254.680 ms254.790 ms254.939

2022-09-29 20:00:02 - 2022-09-29 20:15:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.259   ms0.220  ms0.158  ms0.149  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.210 ms0.269 ms0.178 ms0.169
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.230 ms0.235 ms0.173 ms0.158
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.680 ms0.483 ms0.438 ms0.495
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.193 ms0.220 ms0.168 ms0.166
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.592 ms0.695 ms0.413 ms0.409
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.330 ms6.379 ms6.279 ms6.341
10 >
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 144.369 ms143.843 ms143.983 ms143.989
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 140.187 ms140.205 ms140.219 ms140.276
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 251.552 ms251.601 ms251.627 ms251.654
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 252.019 ms251.938 ms252.345 ms251.937
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 332.860 ms332.615 ms332.520 ms332.919
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 341.750 ms343.292 ms342.720 ms341.874
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 346.151 ms346.318 ms346.293 ms346.091
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 256.496 ms260.119 ms256.488 ms256.474
19 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 254.922 ms254.826 ms254.725 ms255.153

2022-09-29 18:15:02 - 2022-09-29 20:00:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.269   ms0.236  ms0.149  ms0.254  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.218 ms0.199 ms0.159 ms0.163
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.190 ms0.274 ms0.141 ms0.136
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.462 ms0.639 ms0.483 ms0.468
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.217 ms0.241 ms0.164 ms0.167
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 46.554 ms0.701 ms0.617 ms0.480
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.537 ms6.309 ms6.528 ms6.522
10 > was-nva1-sbb1-8k.va.us (37.187.36.199) 87.870 ms
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 144.250 ms159.161 ms143.753 ms144.238
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 140.257 ms140.187 ms145.112 ms152.644
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 251.581 ms252.474 ms251.869 ms251.730
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 252.452 ms251.961 ms252.360 ms251.899
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 332.616 ms332.774 ms332.521 ms332.397
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 342.000 ms341.932 ms341.754 ms341.752
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 346.179 ms346.385 ms346.088 ms346.275
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 256.412 ms256.874 ms256.445 ms256.258
19 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 254.671 ms254.915 ms254.760 ms254.636

2022-09-29 17:45:02 - 2022-09-29 18:15:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.350   ms0.277  ms0.181  ms0.142  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.277 ms0.225 ms0.216 ms0.159
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.230 ms0.213 ms0.138 ms0.140
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.489 ms0.583 ms0.361 ms0.346
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.173 ms0.170 ms0.152 ms0.133
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.603 ms0.647 ms0.519 ms0.638
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.375 ms6.347 ms6.295 ms6.326
10 >
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 144.067 ms144.318 ms143.943 ms143.911
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 140.286 ms140.289 ms140.238 ms140.195
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 251.658 ms251.564 ms251.616 ms252.439
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 251.850 ms251.991 ms251.943 ms253.261
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 334.264 ms332.474 ms332.531 ms332.555
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 341.738 ms341.938 ms341.773 ms341.775
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 346.180 ms346.580 ms346.302 ms346.529
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 256.360 ms256.709 ms256.313 ms256.234
19 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 254.866 ms255.049 ms254.859 ms254.959

2022-09-29 17:00:02 - 2022-09-29 17:45:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.296   ms0.206  ms0.200  ms0.188  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.351 ms0.245 ms0.267 ms0.166
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.247 ms0.214 ms0.222 ms0.221
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.588 ms0.681 ms0.453 ms0.463
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.243 ms0.286 ms0.159 ms0.147
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.741 ms0.591 ms0.453 ms0.517
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.782 ms6.442 ms6.342 ms6.753
10 >
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 144.169 ms144.178 ms144.110 ms144.115
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 140.233 ms141.182 ms141.106 ms140.191
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 251.568 ms251.489 ms251.717 ms251.575
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 251.828 ms251.991 ms254.065 ms251.893
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 332.359 ms332.701 ms332.629 ms333.281
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 341.699 ms342.025 ms341.943 ms342.013
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 346.104 ms346.160 ms346.345 ms346.171
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 258.510 ms259.129 ms256.527 ms256.808
19 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 254.976 ms254.703 ms254.821 ms254.668

2022-09-29 16:45:02 - 2022-09-29 17:00:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.314   ms0.210  ms0.157  ms0.250  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.269 ms0.219 ms0.152 ms0.145
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.180 ms0.284 ms0.196 ms0.137
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.797 ms0.646 ms0.393 ms0.398
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.230 ms0.224 ms0.148 ms0.155
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.507 ms0.552 ms0.441 ms0.469
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.703 ms6.451 ms6.489 ms6.485
10 > was-nva1-sbb1-8k.va.us (37.187.36.199) 87.114 ms88.133 ms
11 > dfw-da2-sbb2-8k.tx.us (192.99.146.124) 117.655 ms115.925 ms114.697 ms
12 > lax-la1-bb1-a9.ca.us (192.99.146.129) 146.879 ms147.029 ms147.268 ms147.010
13 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 148.703 ms146.103 ms161.564 ms146.062
14 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 254.460 ms254.492 ms254.744 ms254.595
15 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 254.723 ms254.941 ms254.802 ms254.751
16 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 335.403 ms335.311 ms335.899 ms335.415
17 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 345.026 ms344.576 ms344.881 ms344.655
18 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 349.365 ms349.235 ms349.104 ms349.163
19 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 261.301 ms262.263 ms259.348 ms261.385
20 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 257.821 ms257.699 ms257.823 ms257.720

2022-09-29 16:30:02 - 2022-09-29 16:45:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.331   ms0.262  ms0.252  ms0.220  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.265 ms0.249 ms0.156 ms0.147
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.227 ms0.248 ms0.151 ms0.151
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.732 ms0.716 ms0.463 ms0.438
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.222 ms0.233 ms0.184 ms0.175
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.579 ms0.578 ms0.572 ms0.567
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.442 ms6.545 ms6.441 ms6.492
10 > was-nva1-sbb1-8k.va.us (37.187.36.199) 88.487 ms
11 > dfw-da2-sbb2-8k.tx.us (192.99.146.124) 117.135 ms116.755 ms
12 > lax-la1-bb1-a9.ca.us (192.99.146.129) 147.251 ms147.225 ms147.244 ms147.259
13 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 146.113 ms146.121 ms150.524 ms146.611
14 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 254.436 ms254.504 ms254.524 ms256.567
15 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 254.845 ms254.897 ms254.747 ms255.926
16 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 335.432 ms335.327 ms336.044 ms335.389
17 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 344.624 ms344.723 ms344.647 ms344.543
18 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 349.369 ms349.223 ms349.140 ms349.043
19 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 259.465 ms260.488 ms259.254 ms259.333
20 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 257.573 ms257.721 ms257.665 ms257.765

2022-09-29 16:00:02 - 2022-09-29 16:30:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.256   ms0.279  ms0.218  ms0.222  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.320 ms0.222 ms0.182 ms0.152
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.172 ms0.354 ms0.192 ms0.221
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.607 ms0.466 ms0.477 ms0.398
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.234 ms0.222 ms0.166 ms0.164
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.595 ms0.678 ms0.519 ms0.516
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.716 ms6.495 ms6.455 ms6.362
10 > was-nva1-sbb1-8k.va.us (37.187.36.199) 88.079 ms
11 > dfw-da2-sbb2-8k.tx.us (192.99.146.124) 116.819 ms116.088 ms117.212 ms116.099
12 > lax-la1-bb1-a9.ca.us (192.99.146.129) 146.817 ms147.127 ms147.369 ms147.088
13 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 146.064 ms168.011 ms146.066 ms145.976
14 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 255.258 ms254.504 ms254.436 ms254.426
15 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 254.886 ms255.007 ms254.747 ms254.834
16 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 338.526 ms338.448 ms338.553 ms338.688
17 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 345.971 ms346.110 ms346.347 ms345.989
18 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 343.569 ms343.488 ms343.558 ms343.276
19 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 259.465 ms259.393 ms259.802 ms259.370
20 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 257.660 ms257.528 ms257.779 ms257.689

2022-09-29 14:45:01 - 2022-09-29 16:00:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.339   ms0.273  ms0.272  ms0.219  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.288 ms0.211 ms0.172 ms0.169
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.248 ms0.348 ms0.178 ms0.143
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.692 ms0.648 ms0.497 ms0.482
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.200 ms0.225 ms0.161 ms0.176
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.528 ms0.535 ms0.579 ms0.651
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.395 ms6.461 ms6.369 ms6.312
10 >
11 > dfw-da2-sbb2-8k.tx.us (192.99.146.124) 115.798 ms122.839 ms116.064 ms116.110
12 > lax-la1-bb1-a9.ca.us (192.99.146.129) 147.119 ms147.264 ms146.911 ms147.048
13 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 145.962 ms150.391 ms150.133 ms151.665
14 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 254.456 ms254.846 ms254.498 ms254.577
15 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 254.850 ms254.755 ms256.273 ms254.834
16 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 338.434 ms338.372 ms338.723 ms338.230
17 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 346.171 ms346.468 ms346.148 ms345.911
18 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 343.634 ms343.250 ms343.757 ms343.642
19 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 259.424 ms261.499 ms261.510 ms262.120
20 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 257.668 ms257.855 ms257.768 ms257.770

2022-09-29 14:30:02 - 2022-09-29 14:45:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.254   ms0.208  ms0.157  ms0.138  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.248 ms0.302 ms0.148 ms0.157
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.201 ms0.302 ms0.191 ms0.170
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.641 ms0.531 ms0.451 ms0.454
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.230 ms0.249 ms0.169 ms0.151
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.511 ms0.464 ms0.412 ms0.514
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.412 ms6.569 ms6.605 ms6.412
10 > was-nva1-sbb1-8k.va.us (37.187.36.199) 89.818 ms
11 > dfw-da2-sbb2-8k.tx.us (192.99.146.124) 116.079 ms116.508 ms116.871 ms117.121
12 > lax-la1-bb1-a9.ca.us (192.99.146.129) 147.322 ms146.972 ms147.276 ms146.835
13 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 146.027 ms146.163 ms192.649 ms146.065
14 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 254.601 ms254.747 ms254.435 ms254.573
15 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 254.773 ms254.796 ms254.907 ms254.823
16 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 338.376 ms410.516 ms338.495 ms338.803
17 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 346.184 ms346.061 ms346.062 ms346.179
18 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 343.617 ms343.326 ms343.616 ms343.336
19 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 261.643 ms259.284 ms259.332 ms259.406
20 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 257.736 ms257.746 ms257.647 ms257.670

2022-09-29 14:00:02 - 2022-09-29 14:30:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.229   ms0.223  ms0.217  ms0.215  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.199 ms0.204 ms0.166 ms0.144
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.247 ms0.204 ms0.172 ms0.155
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.706 ms0.472 ms0.470 ms0.442
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.246 ms0.231 ms0.141 ms0.161
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.724 ms0.806 ms0.542 ms0.496
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.560 ms6.622 ms6.450 ms6.366
10 > was-nva1-sbb1-8k.va.us (37.187.36.199) 88.795 ms
11 > dfw-da2-sbb2-8k.tx.us (192.99.146.124) 117.070 ms116.229 ms115.056 ms
12 > lax-la1-bb1-a9.ca.us (192.99.146.129) 147.071 ms147.288 ms146.877 ms147.291
13 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 146.051 ms146.037 ms146.088 ms146.051
14 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 254.411 ms254.408 ms255.461 ms254.375
15 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 255.743 ms254.880 ms255.034 ms254.706
16 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 338.428 ms338.920 ms338.361 ms338.485
17 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 346.257 ms345.910 ms346.088 ms346.002
18 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 343.223 ms343.285 ms343.323 ms343.562
19 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 259.302 ms259.508 ms262.740 ms259.411
20 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 257.819 ms257.673 ms257.680 ms257.670

2022-09-29 13:30:02 - 2022-09-29 14:00:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.279   ms0.289  ms0.253  ms0.271  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.173 ms0.227 ms0.173 ms0.153
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.199 ms0.352 ms0.172 ms0.158
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.722 ms0.580 ms0.510 ms0.457
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.237 ms0.214 ms0.169 ms0.206
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.720 ms0.775 ms1.070 ms0.998
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.439 ms6.282 ms6.481 ms6.697
10 > was-nva1-sbb1-8k.va.us (37.187.36.199) 87.884 ms88.091 ms
11 > dfw-da2-sbb2-8k.tx.us (192.99.146.124) 117.480 ms
12 > lax-la1-bb1-a9.ca.us (192.99.146.129) 146.899 ms147.250 ms147.135 ms146.860
13 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 146.077 ms146.040 ms146.099 ms146.090
14 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 254.394 ms254.414 ms254.411 ms254.475
15 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 254.826 ms254.848 ms254.868 ms254.862
16 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 338.490 ms338.675 ms338.228 ms338.480
17 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 346.038 ms346.162 ms346.081 ms346.188
18 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 343.282 ms343.676 ms343.583 ms343.466
19 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 261.382 ms259.397 ms259.414 ms264.504
20 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 257.889 ms257.721 ms257.678 ms257.836

2022-09-29 12:45:02 - 2022-09-29 13:30:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.329   ms0.264  ms0.248  ms0.166  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.218 ms0.249 ms0.167 ms0.170
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.184 ms0.364 ms0.248 ms0.222
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.585 ms0.649 ms0.491 ms0.745
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.236 ms0.285 ms0.157 ms0.153
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.563 ms0.617 ms0.568 ms0.503
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.554 ms6.441 ms6.386 ms6.312
10 > was-nva1-sbb1-8k.va.us (37.187.36.199) 89.014 ms
11 > dfw-da2-sbb2-8k.tx.us (192.99.146.124) 115.631 ms117.401 ms
12 > lax-la1-bb1-a9.ca.us (192.99.146.129) 146.791 ms147.084 ms147.098 ms146.803
13 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 157.868 ms147.182 ms146.113 ms148.376
14 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 254.536 ms256.319 ms254.762 ms254.562
15 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 260.467 ms255.056 ms254.800 ms254.839
16 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 338.210 ms338.290 ms338.304 ms338.592
17 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 354.997 ms346.266 ms346.117 ms346.091
18 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 343.412 ms343.502 ms343.256 ms343.274
19 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 259.418 ms259.355 ms260.413 ms259.382
20 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 257.652 ms257.572 ms257.853 ms257.566

2022-09-29 12:30:02 - 2022-09-29 12:45:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.242   ms0.247  ms0.142  ms0.134  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.190 ms0.163 ms0.151 ms0.151
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.186 ms0.215 ms0.144 ms0.138
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.433 ms0.422 ms0.366 ms0.414
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.203 ms0.427 ms0.176 ms0.174
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.625 ms0.527 ms0.444 ms0.420
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.228 ms6.700 ms6.588 ms6.676
10 > was-nva1-sbb1-8k.va.us (37.187.36.199) 87.058 ms
11 > dfw-da2-sbb2-8k.tx.us (192.99.146.124) 116.549 ms
12 > lax-la1-bb1-a9.ca.us (192.99.146.129) 146.840 ms146.793 ms146.902 ms146.993
13 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 153.620 ms146.104 ms146.905 ms146.128
14 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 255.246 ms254.390 ms254.545 ms254.458
15 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 255.641 ms254.748 ms255.941 ms254.787
16 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 338.282 ms338.447 ms338.283 ms338.506
17 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 346.068 ms346.163 ms346.110 ms346.082
18 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 343.328 ms343.585 ms343.418 ms343.428
19 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 260.912 ms262.152 ms261.052 ms260.198
20 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 257.930 ms257.733 ms257.684 ms257.814

2022-09-29 11:45:02 - 2022-09-29 12:30:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.294   ms0.223  ms0.248  ms0.162  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.271 ms0.218 ms0.174 ms0.171
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.370 ms0.332 ms0.201 ms0.212
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.601 ms0.536 ms0.440 ms0.414
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.209 ms0.231 ms0.183 ms0.169
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.736 ms0.685 ms0.610 ms0.499
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.545 ms6.799 ms6.613 ms6.581
10 >
11 > dfw-da2-sbb2-8k.tx.us (192.99.146.124) 116.031 ms115.081 ms116.700 ms
12 > lax-la1-bb1-a9.ca.us (192.99.146.129) 147.245 ms146.848 ms147.264 ms147.290
13 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 146.044 ms146.085 ms146.077 ms146.135
14 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 254.548 ms254.500 ms256.450 ms254.435
15 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 254.804 ms254.724 ms254.908 ms277.446
16 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 336.613 ms487.334 ms336.337 ms336.887
17 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 346.116 ms346.247 ms345.995 ms346.019
18 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 343.355 ms343.407 ms343.525 ms343.511
19 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 261.409 ms260.127 ms260.263 ms260.203
20 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 257.884 ms257.639 ms257.561 ms257.656

2022-09-29 11:30:02 - 2022-09-29 11:45:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.260   ms0.265  ms0.222  ms0.255  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.324 ms0.263 ms0.172 ms0.159
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.284 ms0.449 ms0.190 ms0.143
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.738 ms0.520 ms0.589 ms0.709
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.252 ms0.235 ms0.176 ms0.162
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.925 ms0.606 ms0.889 ms0.974
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.397 ms6.589 ms6.629 ms6.726
10 > was-nva1-sbb1-8k.va.us (37.187.36.199) 88.511 ms
11 > dfw-da2-sbb2-8k.tx.us (192.99.146.124) 115.719 ms117.057 ms115.911 ms117.037
12 > lax-la1-bb1-a9.ca.us (192.99.146.129) 147.012 ms146.949 ms147.266 ms147.127
13 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 146.071 ms146.029 ms146.163 ms146.026
14 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 254.554 ms269.628 ms254.768 ms254.579
15 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 254.863 ms275.072 ms254.751 ms254.859
16 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 336.212 ms336.573 ms336.637 ms616.055
17 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 346.131 ms346.201 ms346.083 ms346.477
18 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 343.405 ms343.799 ms343.523 ms343.444
19 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 260.501 ms262.501 ms262.469 ms260.205
20 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 257.724 ms257.717 ms257.691 ms257.711

2022-09-29 11:15:02 - 2022-09-29 11:30:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.263   ms0.232  ms0.230  ms0.153  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.237 ms0.257 ms0.173 ms0.153
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.215 ms0.252 ms0.179 ms0.153
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.658 ms0.645 ms0.439 ms0.437
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.243 ms0.273 ms0.184 ms0.157
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.549 ms0.602 ms0.453 ms0.472
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.405 ms6.414 ms6.398 ms6.460
10 > was-nva1-sbb1-8k.va.us (37.187.36.199) 87.024 ms
11 > dfw-da2-sbb2-8k.tx.us (192.99.146.124) 115.241 ms115.938 ms
12 > lax-la1-bb1-a9.ca.us (192.99.146.129) 146.879 ms147.070 ms146.841 ms146.977
13 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 146.088 ms146.125 ms146.117 ms146.121
14 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 254.402 ms255.927 ms254.395 ms254.855
15 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 254.813 ms254.832 ms254.794 ms254.825
16 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 336.467 ms337.076 ms337.080 ms336.534
17 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 346.110 ms345.935 ms346.030 ms346.334
18 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 343.530 ms343.512 ms343.277 ms343.695
19 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 260.243 ms260.078 ms262.252 ms260.131
20 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 257.663 ms257.665 ms257.635 ms257.734

2022-09-29 09:45:02 - 2022-09-29 11:15:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.254   ms0.220  ms0.207  ms0.151  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.244 ms0.211 ms0.170 ms0.160
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.279 ms0.397 ms0.308 ms0.207
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.793 ms0.518 ms1.029 ms0.425
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.250 ms0.250 ms0.160 ms0.155
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 315.939 ms0.548 ms0.473 ms0.478
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.439 ms6.651 ms6.665 ms6.405
10 > was-nva1-sbb1-8k.va.us (37.187.36.199) 87.227 ms
11 > dfw-da2-sbb2-8k.tx.us (192.99.146.124) 116.427 ms116.412 ms117.988 ms
12 > lax-la1-bb1-a9.ca.us (192.99.146.129) 147.269 ms147.051 ms147.130 ms147.012
13 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 146.120 ms146.067 ms146.885 ms146.000
14 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 263.494 ms254.452 ms256.763 ms254.462
15 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 254.889 ms254.866 ms254.666 ms255.985
16 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 336.505 ms336.614 ms336.660 ms336.493
17 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 346.082 ms345.984 ms346.035 ms346.008
18 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 343.674 ms343.558 ms343.502 ms343.743
19 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 260.071 ms260.178 ms262.669 ms260.412
20 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 257.953 ms257.766 ms257.693 ms257.758

2022-09-29 09:30:02 - 2022-09-29 09:45:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.284   ms0.253  ms0.240  ms0.152  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.248 ms0.267 ms0.151 ms0.148
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.259 ms0.240 ms0.209 ms0.139
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.689 ms0.536 ms0.499 ms0.454
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.250 ms0.226 ms0.152 ms0.145
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.603 ms0.712 ms1.116 ms0.556
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.486 ms6.767 ms6.773 ms6.447
10 > was-nva1-sbb1-8k.va.us (37.187.36.199) 87.992 ms
11 > dfw-da2-sbb2-8k.tx.us (192.99.146.124) 115.209 ms114.372 ms115.997 ms
12 > lax-la1-bb1-a9.ca.us (192.99.146.129) 146.936 ms147.192 ms146.830 ms147.111
13 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 148.950 ms146.113 ms146.076 ms146.876
14 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 254.582 ms254.489 ms254.425 ms254.442
15 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 254.905 ms255.370 ms254.767 ms254.817
16 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 336.668 ms336.469 ms337.130 ms336.676
17 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 346.045 ms346.719 ms346.043 ms346.007
18 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 343.602 ms343.538 ms343.320 ms343.308
19 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 262.612 ms260.160 ms260.743 ms260.127
20 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 257.686 ms257.628 ms257.942 ms257.804

2022-09-29 08:45:02 - 2022-09-29 09:30:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.322   ms0.188  ms0.148  ms0.232  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.283 ms0.238 ms0.148 ms0.150
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.292 ms0.252 ms0.169 ms0.145
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.518 ms0.609 ms0.531 ms0.458
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.239 ms0.229 ms0.184 ms0.187
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.753 ms0.601 ms0.530 ms0.592
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.425 ms6.532 ms6.490 ms6.415
10 > was-nva1-sbb1-8k.va.us (37.187.36.199) 86.228 ms
11 > dfw-da2-sbb2-8k.tx.us (192.99.146.124) 116.476 ms117.312 ms117.159 ms115.097
12 > lax-la1-bb1-a9.ca.us (192.99.146.129) 146.967 ms146.868 ms147.165 ms147.259
13 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 146.122 ms146.107 ms146.116 ms146.104
14 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 254.455 ms254.542 ms257.773 ms254.394
15 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 255.131 ms254.780 ms254.760 ms254.803
16 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 336.401 ms336.461 ms336.478 ms336.573
17 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 346.033 ms346.040 ms346.116 ms345.954
18 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 343.665 ms343.220 ms343.230 ms343.248
19 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 260.401 ms260.216 ms262.181 ms260.259
20 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 257.906 ms257.598 ms257.663 ms257.742

2022-09-29 08:30:02 - 2022-09-29 08:45:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.210   ms0.219  ms0.170  ms0.212  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.193 ms0.236 ms0.164 ms0.184
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.239 ms0.226 ms0.133 ms0.162
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.393 ms0.512 ms0.405 ms0.380
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.254 ms0.197 ms0.172 ms0.249
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.620 ms0.663 ms0.834 ms0.822
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.675 ms6.520 ms6.688 ms6.653
10 >
11 >
12 > lax-la1-bb1-a9.ca.us (192.99.146.129) 147.315 ms146.831 ms147.188 ms147.115
13 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 146.090 ms146.161 ms146.131 ms158.672
14 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 254.444 ms254.534 ms256.114 ms255.409
15 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 254.794 ms254.785 ms254.820 ms255.437
16 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 336.434 ms336.474 ms336.458 ms336.630
17 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 346.384 ms346.267 ms346.119 ms346.018
18 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 343.596 ms343.407 ms343.508 ms343.317
19 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 260.183 ms260.128 ms260.221 ms260.122
20 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 258.260 ms257.942 ms257.887 ms257.945

2022-09-29 07:45:02 - 2022-09-29 08:30:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.287   ms0.236  ms0.233  ms0.231  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.287 ms0.228 ms0.163 ms0.149
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.232 ms0.290 ms0.220 ms0.221
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.737 ms0.670 ms0.456 ms1.026
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.225 ms0.235 ms0.175 ms0.156
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.752 ms0.622 ms0.627 ms0.535
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.585 ms6.713 ms6.660 ms6.311
10 > was-nva1-sbb1-8k.va.us (37.187.36.199) 88.822 ms88.646 ms87.799 ms
11 > dfw-da2-sbb2-8k.tx.us (192.99.146.124) 116.582 ms
12 > lax-la1-bb1-a9.ca.us (192.99.146.129) 147.118 ms147.038 ms147.035 ms147.175
13 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 146.168 ms146.131 ms146.103 ms146.061
14 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 254.590 ms254.703 ms254.442 ms254.715
15 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 254.761 ms254.804 ms254.796 ms254.875
16 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 336.464 ms340.696 ms336.948 ms336.633
17 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 346.073 ms345.973 ms346.021 ms346.026
18 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 343.567 ms343.617 ms343.573 ms343.334
19 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 260.174 ms260.145 ms260.156 ms260.250
20 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 257.805 ms257.964 ms257.742 ms257.595

2022-09-29 07:30:02 - 2022-09-29 07:45:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.367   ms0.265  ms0.171  ms0.237  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.259 ms0.210 ms0.277 ms0.155
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.255 ms0.364 ms0.338 ms0.298
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.653 ms0.481 ms0.501 ms0.481
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.218 ms0.209 ms0.152 ms0.180
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.597 ms0.598 ms0.471 ms0.534
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.417 ms6.535 ms6.477 ms6.490
10 > was-nva1-sbb1-8k.va.us (37.187.36.199) 89.849 ms87.809 ms
11 > dfw-da2-sbb2-8k.tx.us (192.99.146.124) 116.570 ms116.567 ms116.195 ms117.042
12 > lax-la1-bb1-a9.ca.us (192.99.146.129) 156.403 ms147.038 ms147.244 ms147.193
13 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 148.916 ms146.124 ms146.143 ms148.090
14 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 254.667 ms254.378 ms254.612 ms254.425
15 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 254.817 ms254.726 ms254.883 ms254.806
16 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 336.592 ms336.408 ms336.501 ms336.738
17 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 345.983 ms345.921 ms346.232 ms345.966
18 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 343.530 ms343.465 ms343.619 ms343.630
19 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 260.250 ms260.140 ms260.514 ms260.290
20 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 257.766 ms257.726 ms257.952 ms257.679

2022-09-29 07:00:02 - 2022-09-29 07:30:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.371   ms0.287  ms0.200  ms0.255  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.335 ms0.224 ms0.156 ms0.149
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.257 ms0.257 ms0.211 ms0.163
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.718 ms0.514 ms0.458 ms0.398
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.241 ms0.238 ms0.156 ms0.159
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.898 ms0.630 ms0.565 ms0.492
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.509 ms6.497 ms6.536 ms6.405
10 > was-nva1-sbb1-8k.va.us (37.187.36.199) 89.071 ms
11 > dfw-da2-sbb2-8k.tx.us (192.99.146.124) 116.369 ms117.023 ms116.190 ms117.503
12 > lax-la1-bb1-a9.ca.us (192.99.146.129) 146.981 ms146.787 ms147.105 ms146.929
13 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 146.060 ms146.025 ms146.154 ms146.101
14 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 254.815 ms255.877 ms254.594 ms254.367
15 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 255.457 ms254.958 ms254.750 ms255.221
16 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 336.470 ms336.629 ms336.942 ms336.311
17 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 346.003 ms346.218 ms346.244 ms346.196
18 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 343.367 ms343.604 ms343.344 ms343.316
19 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 260.246 ms263.156 ms260.204 ms260.243
20 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 257.743 ms257.646 ms257.603 ms257.615

2022-09-29 06:45:02 - 2022-09-29 07:00:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.287   ms0.259  ms0.279  ms0.241  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.264 ms0.227 ms0.160 ms0.153
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.273 ms0.330 ms0.229 ms0.171
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.731 ms0.535 ms0.754 ms0.467
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.257 ms0.226 ms0.164 ms0.156
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 1.222 ms0.572 ms0.503 ms0.598
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.620 ms6.605 ms6.495 ms6.418
10 > was-nva1-sbb1-8k.va.us (37.187.36.199) 89.833 ms
11 > dfw-da2-sbb2-8k.tx.us (192.99.146.124) 117.281 ms116.124 ms116.224 ms
12 > lax-la1-bb1-a9.ca.us (192.99.146.129) 147.142 ms146.858 ms146.966 ms146.876
13 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 148.655 ms146.063 ms146.083 ms146.188
14 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 254.417 ms254.438 ms254.836 ms254.559
15 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 254.822 ms261.801 ms272.848 ms254.795
16 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 336.664 ms463.640 ms340.022 ms336.466
17 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 346.191 ms346.045 ms345.997 ms346.010
18 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 343.265 ms343.349 ms343.385 ms343.298
19 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 260.108 ms260.228 ms262.127 ms262.365
20 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 257.687 ms257.624 ms257.512 ms257.801

2022-09-29 06:30:02 - 2022-09-29 06:45:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.252   ms0.258  ms0.259  ms0.250  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.277 ms0.270 ms0.152 ms0.149
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.290 ms0.266 ms0.151 ms0.144
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.655 ms0.682 ms0.469 ms0.427
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.240 ms0.285 ms0.187 ms0.149
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.511 ms0.806 ms0.512 ms0.530
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.289 ms6.418 ms6.545 ms6.376
10 > was-nva1-sbb1-8k.va.us (37.187.36.199) 89.221 ms88.701 ms88.088 ms
11 > dfw-da2-sbb2-8k.tx.us (192.99.146.124) 117.387 ms117.221 ms116.239 ms
12 > lax-la1-bb1-a9.ca.us (192.99.146.129) 169.727 ms147.109 ms147.041 ms147.078
13 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 148.287 ms146.104 ms146.150 ms148.476
14 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 254.428 ms254.538 ms254.479 ms254.569
15 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 255.702 ms254.870 ms254.809 ms254.763
16 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 336.393 ms336.371 ms336.569 ms336.441
17 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 346.148 ms346.174 ms346.078 ms346.099
18 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 343.496 ms343.381 ms343.420 ms343.593
19 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 260.473 ms260.325 ms260.317 ms260.238
20 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 257.574 ms257.700 ms257.913 ms257.783

2022-09-29 06:15:02 - 2022-09-29 06:30:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.311   ms0.185  ms0.229  ms0.231  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.279 ms0.243 ms0.214 ms0.181
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.353 ms0.334 ms0.178 ms0.181
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.641 ms0.706 ms0.456 ms0.402
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.223 ms0.224 ms0.168 ms0.182
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.640 ms0.672 ms0.578 ms0.583
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.464 ms6.519 ms6.415 ms6.468
10 > was-nva1-sbb1-8k.va.us (37.187.36.199) 88.563 ms
11 > dfw-da2-sbb2-8k.tx.us (192.99.146.124) 115.739 ms117.071 ms117.876 ms
12 > lax-la1-bb1-a9.ca.us (192.99.146.129) 146.932 ms146.831 ms147.240 ms147.111
13 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 146.077 ms146.216 ms146.106 ms151.052
14 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 254.948 ms254.428 ms254.422 ms254.410
15 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 254.758 ms254.778 ms254.722 ms254.806
16 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 336.516 ms336.479 ms336.618 ms336.479
17 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 346.022 ms346.803 ms345.952 ms345.963
18 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 343.594 ms343.529 ms343.320 ms343.419
19 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 260.434 ms260.153 ms260.295 ms260.081
20 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 257.695 ms257.673 ms257.782 ms257.638

2022-09-29 06:00:02 - 2022-09-29 06:15:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.334   ms0.314  ms0.305  ms0.261  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.330 ms0.294 ms0.165 ms0.145
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.202 ms0.370 ms0.206 ms0.146
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.849 ms0.545 ms0.782 ms0.589
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.249 ms0.250 ms0.173 ms0.156
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 2.114 ms0.702 ms0.868 ms0.975
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.605 ms6.507 ms6.799 ms6.506
10 > was-nva1-sbb1-8k.va.us (37.187.36.199) 87.833 ms87.400 ms
11 > dfw-da2-sbb2-8k.tx.us (192.99.146.124) 114.994 ms116.321 ms116.333 ms116.015
12 > lax-la1-bb1-a9.ca.us (192.99.146.129) 146.996 ms147.000 ms147.112 ms147.206
13 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 146.149 ms146.165 ms147.032 ms146.105
14 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 254.420 ms254.470 ms254.378 ms256.163
15 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 254.817 ms254.794 ms254.792 ms254.769
16 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 336.492 ms337.107 ms336.616 ms339.005
17 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 346.028 ms346.076 ms346.026 ms346.072
18 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 343.690 ms343.633 ms343.421 ms343.557
19 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 260.140 ms260.271 ms260.250 ms260.113
20 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 257.687 ms257.718 ms257.880 ms257.944

2022-09-29 05:30:02 - 2022-09-29 06:00:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.286   ms0.248  ms0.250  ms0.149  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.339 ms0.337 ms0.210 ms0.160
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.232 ms0.281 ms0.148 ms0.135
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.672 ms0.762 ms0.462 ms0.479
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.250 ms0.245 ms0.175 ms0.179
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.767 ms0.638 ms0.563 ms0.693
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.488 ms6.483 ms6.419 ms6.449
10 > was-nva1-sbb1-8k.va.us (37.187.36.199) 89.775 ms87.932 ms
11 > dfw-da2-sbb2-8k.tx.us (192.99.146.124) 116.069 ms116.833 ms116.267 ms117.387
12 > lax-la1-bb1-a9.ca.us (192.99.146.129) 147.638 ms146.965 ms146.964 ms147.154
13 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 146.765 ms146.095 ms147.067 ms146.042
14 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 313.704 ms294.761 ms290.264 ms285.667
15 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 291.507 ms288.227 ms289.903 ms286.563
16 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 336.842 ms336.436 ms336.471 ms336.520
17 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 346.010 ms345.992 ms345.965 ms345.993
18 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 343.295 ms343.616 ms343.554 ms343.658
19 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 260.171 ms260.220 ms260.275 ms260.202
20 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 257.639 ms257.774 ms257.794 ms257.691

2022-09-29 05:15:02 - 2022-09-29 05:30:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.336   ms0.224  ms0.231  ms0.159  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.198 ms0.232 ms0.172 ms0.153
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.224 ms0.293 ms0.213 ms0.194
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.608 ms0.517 ms0.473 ms0.431
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.204 ms0.228 ms0.168 ms0.150
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.520 ms0.632 ms0.826 ms0.561
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.383 ms6.740 ms6.263 ms6.457
10 > was-nva1-sbb1-8k.va.us (37.187.36.199) 86.792 ms87.454 ms88.801 ms
11 > dfw-da2-sbb2-8k.tx.us (192.99.146.124) 115.764 ms116.175 ms116.133 ms
12 > lax-la1-bb1-a9.ca.us (192.99.146.129) 147.171 ms146.905 ms147.076 ms147.435
13 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 146.044 ms146.081 ms146.070 ms146.080
14 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 254.428 ms255.100 ms255.078 ms254.444
15 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 257.486 ms254.880 ms254.985 ms254.799
16 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 336.413 ms342.107 ms336.682 ms336.529
17 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 346.083 ms346.002 ms346.078 ms346.405
18 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 343.269 ms343.363 ms343.264 ms343.218
19 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 262.259 ms262.175 ms260.203 ms260.272
20 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 257.844 ms257.709 ms257.781 ms257.637

2022-09-29 05:00:02 - 2022-09-29 05:15:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.215   ms0.251  ms0.316  ms0.208  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.258 ms0.216 ms0.158 ms0.167
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.296 ms0.290 ms0.218 ms0.155
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.702 ms0.742 ms0.466 ms0.436
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.263 ms0.242 ms0.167 ms0.143
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.952 ms0.587 ms0.527 ms0.451
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.430 ms6.295 ms6.786 ms6.583
10 > was-nva1-sbb1-8k.va.us (37.187.36.199) 89.592 ms88.267 ms
11 > dfw-da2-sbb2-8k.tx.us (192.99.146.124) 115.942 ms115.280 ms116.456 ms
12 > lax-la1-bb1-a9.ca.us (192.99.146.129) 146.814 ms147.149 ms146.773 ms147.167
13 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 146.034 ms150.097 ms152.993 ms146.878
14 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 257.915 ms255.191 ms256.107 ms254.462
15 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 254.707 ms254.862 ms254.782 ms255.037
16 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 336.583 ms336.649 ms336.577 ms336.566
17 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 346.051 ms346.180 ms346.016 ms346.069
18 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 343.627 ms343.393 ms343.451 ms343.366
19 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 261.572 ms260.237 ms260.259 ms260.304
20 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 258.066 ms258.145 ms257.959 ms258.033

2022-09-29 04:30:02 - 2022-09-29 05:00:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.158   ms0.165  ms0.170  ms0.156  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.192 ms0.228 ms0.163 ms0.138
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.172 ms0.223 ms0.151 ms0.150
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.483 ms0.403 ms0.351 ms0.367
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.212 ms0.257 ms0.148 ms0.140
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.629 ms0.469 ms0.424 ms0.390
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.536 ms6.786 ms6.679 ms6.860
10 > was-nva1-sbb1-8k.va.us (37.187.36.199) 89.068 ms88.258 ms87.672 ms
11 > dfw-da2-sbb2-8k.tx.us (192.99.146.124) 116.248 ms116.441 ms115.049 ms115.290
12 > lax-la1-bb1-a9.ca.us (192.99.146.129) 146.839 ms147.137 ms147.003 ms147.036
13 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 146.048 ms151.152 ms146.087 ms146.030
14 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 256.595 ms254.534 ms254.459 ms254.469
15 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 257.494 ms254.747 ms254.840 ms254.800
16 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 336.589 ms336.524 ms336.592 ms336.319
17 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 346.150 ms346.036 ms345.986 ms346.258
18 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 343.230 ms343.432 ms343.535 ms343.447
19 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 261.231 ms260.097 ms260.212 ms260.129
20 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 258.044 ms258.018 ms258.104 ms257.971

2022-09-29 03:30:02 - 2022-09-29 04:30:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.263   ms0.265  ms0.246  ms0.144  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.226 ms0.197 ms0.165 ms0.157
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.250 ms0.268 ms0.170 ms0.143
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.751 ms0.777 ms0.505 ms0.494
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.259 ms0.231 ms0.185 ms0.205
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.530 ms0.620 ms0.519 ms0.455
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.374 ms6.408 ms6.511 ms6.714
10 > was-nva1-sbb1-8k.va.us (37.187.36.199) 88.379 ms88.278 ms88.070 ms
11 > dfw-da2-sbb2-8k.tx.us (192.99.146.124) 115.759 ms116.602 ms115.361 ms116.498
12 > lax-la1-bb1-a9.ca.us (192.99.146.129) 147.119 ms147.192 ms146.840 ms147.131
13 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 146.115 ms146.130 ms146.065 ms146.123
14 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 254.507 ms254.444 ms254.409 ms254.431
15 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 254.755 ms254.812 ms254.761 ms254.757
16 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 336.266 ms336.794 ms336.535 ms336.483
17 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 346.011 ms346.280 ms346.045 ms346.407
18 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 343.239 ms343.298 ms343.341 ms343.289
19 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 260.081 ms261.514 ms260.221 ms260.246
20 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 257.709 ms257.657 ms257.809 ms257.774

2022-09-29 02:30:02 - 2022-09-29 03:30:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.262   ms0.260  ms0.150  ms0.141  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.162 ms0.255 ms0.174 ms0.165
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.218 ms0.374 ms0.200 ms0.174
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.640 ms0.555 ms0.497 ms0.472
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.236 ms0.250 ms0.162 ms0.167
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.586 ms0.852 ms0.456 ms0.571
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.444 ms6.478 ms6.616 ms6.355
10 > was-nva1-sbb1-8k.va.us (37.187.36.199) 87.695 ms89.422 ms
11 > dfw-da2-sbb2-8k.tx.us (192.99.146.124) 115.013 ms115.619 ms115.486 ms116.054
12 > lax-la1-bb1-a9.ca.us (192.99.146.129) 146.964 ms146.813 ms147.263 ms152.542
13 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 146.055 ms149.547 ms148.088 ms146.891
14 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 254.364 ms254.977 ms254.369 ms254.481
15 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 260.557 ms254.765 ms254.969 ms254.728
16 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 336.546 ms336.885 ms336.389 ms336.387
17 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 346.055 ms346.210 ms345.980 ms346.001
18 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 343.757 ms343.324 ms343.599 ms343.177
19 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 258.220 ms258.143 ms258.263 ms258.211
20 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 257.645 ms257.719 ms257.604 ms257.836

2022-09-29 02:15:02 - 2022-09-29 02:30:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.286   ms0.266  ms0.249  ms0.232  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.335 ms0.264 ms0.169 ms0.165
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.322 ms0.290 ms0.382 ms0.201
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.725 ms0.793 ms0.466 ms0.469
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.232 ms0.237 ms0.178 ms0.205
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.490 ms0.840 ms0.454 ms0.470
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.463 ms6.721 ms6.345 ms6.370
10 > was-nva1-sbb1-8k.va.us (37.187.36.199) 87.769 ms88.584 ms
11 > dfw-da2-sbb2-8k.tx.us (192.99.146.124) 115.560 ms115.505 ms
12 > lax-la1-bb1-a9.ca.us (192.99.146.129) 147.095 ms146.983 ms147.190 ms147.048
13 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 146.113 ms146.052 ms146.102 ms146.138
14 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 254.529 ms256.439 ms254.571 ms254.648
15 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 254.715 ms254.767 ms254.770 ms254.751
16 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 338.403 ms338.381 ms338.479 ms338.421
17 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 345.913 ms345.959 ms345.977 ms346.021
18 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 343.558 ms343.690 ms343.343 ms343.348
19 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 258.123 ms258.266 ms258.766 ms258.143
20 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 257.743 ms257.649 ms257.874 ms257.721

2022-09-29 02:00:02 - 2022-09-29 02:15:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.241   ms0.248  ms0.145  ms0.137  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.242 ms0.240 ms0.150 ms0.139
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.238 ms0.298 ms0.179 ms0.184
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.807 ms0.639 ms0.499 ms0.455
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.259 ms0.226 ms0.164 ms0.183
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.595 ms0.622 ms0.453 ms0.511
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.347 ms6.434 ms6.371 ms6.354
10 >
11 > dfw-da2-sbb2-8k.tx.us (192.99.146.124) 116.966 ms116.048 ms116.226 ms
12 > lax-la1-bb1-a9.ca.us (192.99.146.129) 147.044 ms147.271 ms147.155 ms147.033
13 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 146.052 ms148.273 ms147.278 ms147.903
14 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 254.387 ms254.431 ms254.410 ms254.383
15 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 254.858 ms254.741 ms254.670 ms254.803
16 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 338.567 ms338.297 ms338.252 ms338.270
17 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 347.901 ms345.993 ms347.051 ms345.947
18 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 343.366 ms343.497 ms343.336 ms343.467
19 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 264.455 ms258.141 ms258.142 ms258.113
20 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 257.640 ms257.767 ms257.750 ms257.866

2022-09-29 01:30:02 - 2022-09-29 02:00:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.287   ms0.286  ms0.220  ms0.177  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.324 ms0.267 ms0.185 ms0.168
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.331 ms0.233 ms0.234 ms0.159
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.488 ms0.538 ms0.483 ms0.467
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.253 ms0.367 ms0.190 ms0.158
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.524 ms1.126 ms0.600 ms0.502
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.644 ms6.437 ms6.335 ms6.612
10 >
11 > dfw-da2-sbb2-8k.tx.us (192.99.146.124) 115.488 ms116.983 ms
12 > lax-la1-bb1-a9.ca.us (192.99.146.129) 147.214 ms146.884 ms147.214 ms147.138
13 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 146.924 ms146.140 ms146.051 ms159.838
14 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 254.393 ms254.405 ms254.364 ms257.922
15 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 254.744 ms254.741 ms254.773 ms254.696
16 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 338.460 ms338.389 ms338.342 ms338.370
17 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 346.301 ms345.993 ms346.166 ms346.184
18 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 343.435 ms343.524 ms343.509 ms343.440
19 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 258.046 ms258.188 ms258.842 ms258.086
20 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 257.791 ms257.590 ms257.861 ms257.635

2022-09-29 00:45:01 - 2022-09-29 01:30:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.304   ms0.272  ms0.334  ms0.178  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.261 ms0.229 ms0.175 ms0.145
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.268 ms0.257 ms0.183 ms0.157
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.666 ms0.742 ms0.505 ms0.434
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.232 ms0.255 ms0.177 ms0.153
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.553 ms0.580 ms0.463 ms0.536
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.499 ms6.768 ms6.508 ms6.687
10 > was-nva1-sbb1-8k.va.us (37.187.36.199) 88.394 ms88.635 ms
11 > dfw-da2-sbb2-8k.tx.us (192.99.146.124) 115.495 ms115.565 ms116.012 ms
12 > lax-la1-bb1-a9.ca.us (192.99.146.129) 147.156 ms147.139 ms147.155 ms146.781
13 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 146.279 ms146.043 ms146.148 ms148.761
14 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 256.128 ms254.416 ms260.986 ms254.522
15 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 254.804 ms254.798 ms254.689 ms254.774
16 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 338.460 ms338.421 ms338.371 ms338.303
17 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 346.126 ms345.894 ms345.969 ms346.101
18 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 343.712 ms343.288 ms343.205 ms343.681
19 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 258.111 ms258.081 ms258.078 ms258.177
20 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 257.716 ms257.668 ms257.804 ms257.724

2022-09-29 00:15:02 - 2022-09-29 00:45:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.318   ms0.210  ms0.151  ms0.145  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.217 ms0.202 ms0.149 ms0.148
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.238 ms0.402 ms0.288 ms0.172
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.692 ms0.576 ms0.433 ms0.420
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.255 ms0.253 ms0.182 ms0.163
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.847 ms0.582 ms0.452 ms0.436
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.840 ms6.679 ms6.811 ms6.553
10 >
11 > dfw-da2-sbb2-8k.tx.us (192.99.146.124) 116.970 ms115.971 ms
12 > lax-la1-bb1-a9.ca.us (192.99.146.129) 146.980 ms146.910 ms146.820 ms147.268
13 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 149.216 ms151.332 ms146.055 ms146.050
14 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 254.382 ms255.059 ms254.430 ms254.425
15 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 254.857 ms254.814 ms254.738 ms254.777
16 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 338.315 ms338.413 ms338.441 ms338.377
17 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 346.042 ms346.141 ms346.141 ms346.080
18 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 343.228 ms343.335 ms343.437 ms343.284
19 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 258.160 ms258.115 ms258.183 ms258.110
20 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 257.860 ms257.770 ms257.620 ms257.733

2022-09-29 00:00:02 - 2022-09-29 00:15:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.287   ms0.214  ms0.210  ms0.210  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.248 ms0.223 ms0.184 ms0.179
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.301 ms0.302 ms0.275 ms0.164
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.523 ms0.495 ms0.432 ms0.399
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.233 ms0.222 ms0.199 ms0.176
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.567 ms0.655 ms0.563 ms0.485
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.352 ms6.237 ms6.461 ms6.408
10 > was-nva1-sbb1-8k.va.us (37.187.36.199) 88.170 ms
11 > dfw-da2-sbb2-8k.tx.us (192.99.146.124) 115.462 ms117.621 ms115.613 ms116.392
12 > lax-la1-bb1-a9.ca.us (192.99.146.129) 155.402 ms147.296 ms146.866 ms147.027
13 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 146.038 ms146.032 ms146.008 ms146.054
14 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 254.556 ms254.451 ms257.382 ms254.471
15 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 254.747 ms254.765 ms254.743 ms256.671
16 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 338.367 ms338.353 ms338.484 ms338.443
17 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 346.050 ms346.231 ms346.065 ms346.198
18 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 343.467 ms343.618 ms343.533 ms343.496
19 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 258.483 ms258.072 ms258.443 ms258.409
20 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 257.859 ms257.640 ms257.816 ms257.730

2022-09-28 23:45:01 - 2022-09-29 00:00:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.290   ms0.250  ms0.259  ms0.213  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.231 ms0.231 ms0.161 ms0.150
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.189 ms0.384 ms0.303 ms0.205
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.570 ms0.682 ms0.458 ms0.489
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.216 ms0.202 ms0.153 ms0.153
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.485 ms0.497 ms0.500 ms0.477
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.861 ms6.499 ms6.410 ms6.444
10 >
11 > dfw-da2-sbb2-8k.tx.us (192.99.146.124) 117.184 ms115.250 ms115.350 ms
12 > lax-la1-bb1-a9.ca.us (192.99.146.129) 162.695 ms146.949 ms146.887 ms146.955
13 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 146.089 ms146.075 ms146.010 ms146.040
14 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 254.408 ms254.633 ms254.494 ms254.499
15 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 254.777 ms254.766 ms299.064 ms254.778
16 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 338.319 ms338.480 ms338.273 ms340.784
17 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 346.128 ms346.007 ms346.267 ms345.948
18 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 343.393 ms343.535 ms343.481 ms343.566
19 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 258.471 ms258.151 ms258.472 ms258.247
20 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 257.720 ms257.803 ms257.560 ms257.559

2022-09-28 23:15:02 - 2022-09-28 23:45:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.315   ms0.302  ms0.189  ms0.157  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.268 ms0.299 ms0.238 ms0.180
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.288 ms0.231 ms0.199 ms0.163
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.703 ms0.579 ms0.491 ms0.480
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.240 ms0.233 ms0.189 ms0.180
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.536 ms0.585 ms0.492 ms0.475
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.461 ms6.745 ms6.644 ms6.432
10 > was-nva1-sbb1-8k.va.us (37.187.36.199) 88.605 ms
11 > dfw-da2-sbb2-8k.tx.us (192.99.146.124) 115.024 ms115.439 ms117.966 ms115.400
12 > lax-la1-bb1-a9.ca.us (192.99.146.129) 146.889 ms147.057 ms147.108 ms147.220
13 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 146.117 ms146.117 ms146.078 ms148.892
14 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 254.592 ms256.385 ms254.433 ms254.502
15 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 254.890 ms254.812 ms256.193 ms254.885
16 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 338.441 ms338.326 ms338.473 ms338.431
17 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 346.295 ms345.920 ms345.914 ms347.005
18 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 343.268 ms343.217 ms343.647 ms343.519
19 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 258.086 ms258.191 ms262.208 ms258.695
20 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 257.819 ms257.613 ms257.728 ms257.672

2022-09-28 22:45:02 - 2022-09-28 23:15:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.308   ms0.248  ms0.260  ms0.227  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.258 ms0.228 ms0.163 ms0.143
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.214 ms0.256 ms0.145 ms0.137
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.651 ms0.702 ms0.519 ms0.431
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.192 ms0.233 ms0.153 ms0.146
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.532 ms0.661 ms0.531 ms0.539
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.840 ms6.610 ms6.636 ms6.707
10 > was-nva1-sbb1-8k.va.us (37.187.36.199) 88.266 ms
11 > dfw-da2-sbb2-8k.tx.us (192.99.146.124) 117.391 ms116.308 ms116.434 ms
12 > lax-la1-bb1-a9.ca.us (192.99.146.129) 146.782 ms147.026 ms146.972 ms146.833
13 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 146.110 ms146.130 ms146.147 ms146.091
14 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 258.451 ms254.391 ms254.448 ms254.395
15 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 254.747 ms254.760 ms254.718 ms254.738
16 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 338.324 ms338.519 ms338.382 ms338.955
17 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 345.987 ms346.061 ms345.986 ms345.910
18 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 343.286 ms343.264 ms343.688 ms343.259
19 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 258.001 ms257.989 ms258.023 ms
20 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 255.763 ms255.635 ms255.613 ms255.789

2022-09-28 22:30:01 - 2022-09-28 22:45:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.302   ms0.191  ms0.241  ms0.260  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.250 ms0.224 ms0.158 ms0.153
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.186 ms0.264 ms0.176 ms0.175
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.572 ms0.725 ms0.504 ms0.479
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.226 ms0.239 ms0.167 ms0.173
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.848 ms0.644 ms0.533 ms0.510
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.570 ms6.603 ms6.697 ms6.592
10 >
11 > dfw-da2-sbb2-8k.tx.us (192.99.146.124) 116.631 ms116.873 ms115.957 ms116.828
12 > lax-la1-bb1-a9.ca.us (192.99.146.129) 147.241 ms147.192 ms147.012 ms147.196
13 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 146.039 ms152.763 ms149.278 ms151.818
14 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 254.409 ms254.478 ms254.892 ms254.406
15 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 255.332 ms254.813 ms254.779 ms255.645
16 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 338.509 ms338.924 ms339.029 ms338.293
17 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 346.245 ms346.921 ms346.120 ms345.956
18 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 343.236 ms343.661 ms343.348 ms343.438
19 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 258.060 ms258.249 ms258.831 ms260.158
20 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 255.587 ms255.612 ms255.789 ms255.601

2022-09-28 22:15:02 - 2022-09-28 22:30:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.250   ms0.225  ms0.200  ms0.230  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.243 ms0.236 ms0.170 ms0.174
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.257 ms0.335 ms0.257 ms0.160
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.454 ms0.545 ms0.432 ms0.516
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.221 ms0.190 ms0.166 ms0.171
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.788 ms0.639 ms0.570 ms0.550
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.580 ms6.379 ms6.425 ms6.411
10 > was-nva1-sbb1-8k.va.us (37.187.36.199) 88.991 ms89.229 ms
11 > dfw-da2-sbb2-8k.tx.us (192.99.146.124) 116.068 ms116.407 ms115.664 ms118.097
12 > lax-la1-bb1-a9.ca.us (192.99.146.129) 146.980 ms147.293 ms150.144 ms159.755
13 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 145.938 ms146.008 ms145.960 ms145.964
14 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 254.411 ms254.418 ms254.494 ms254.633
15 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 254.855 ms254.795 ms254.777 ms254.921
16 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 338.349 ms338.968 ms338.350 ms341.126
17 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 346.369 ms346.068 ms346.540 ms346.071
18 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 343.373 ms343.523 ms343.582 ms343.582
19 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 257.969 ms258.020 ms257.792 ms
20 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 255.966 ms255.867 ms255.822 ms255.605

2022-09-28 22:00:02 - 2022-09-28 22:15:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.257   ms0.251  ms0.176  ms0.153  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.178 ms0.215 ms0.163 ms0.153
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.227 ms0.314 ms0.164 ms0.167
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.487 ms0.521 ms0.426 ms0.420
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.226 ms0.173 ms0.161 ms0.149
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.501 ms0.719 ms0.596 ms0.437
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.333 ms6.392 ms6.346 ms6.332
10 > was-nva1-sbb1-8k.va.us (37.187.36.199) 88.517 ms
11 > dfw-da2-sbb2-8k.tx.us (192.99.146.124) 115.813 ms115.900 ms
12 > lax-la1-bb1-a9.ca.us (192.99.146.129) 146.805 ms147.157 ms148.173 ms146.895
13 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 147.218 ms158.984 ms145.982 ms146.025
14 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 256.825 ms254.509 ms254.345 ms254.873
15 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 254.771 ms254.765 ms254.827 ms254.691
16 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 338.359 ms339.040 ms338.507 ms338.469
17 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 346.283 ms346.184 ms345.971 ms345.993
18 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 343.388 ms343.194 ms343.304 ms343.320
19 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 257.995 ms257.903 ms257.889 ms258.111
20 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 255.804 ms255.542 ms255.718 ms255.789

2022-09-28 21:45:02 - 2022-09-28 22:00:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.346   ms0.262  ms0.278  ms0.190  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.326 ms0.239 ms0.164 ms0.161
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.191 ms0.265 ms0.156 ms0.158
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.664 ms0.561 ms0.469 ms0.457
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.219 ms0.244 ms0.159 ms0.177
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.653 ms0.611 ms0.524 ms0.575
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.896 ms7.003 ms6.803 ms6.716
10 >
11 > dfw-da2-sbb2-8k.tx.us (192.99.146.124) 115.322 ms115.925 ms116.459 ms
12 > lax-la1-bb1-a9.ca.us (192.99.146.129) 146.954 ms147.305 ms147.145 ms147.308
13 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 146.168 ms146.022 ms146.060 ms146.922
14 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 254.420 ms254.659 ms254.448 ms255.047
15 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 254.992 ms275.097 ms254.792 ms254.762
16 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 338.516 ms338.401 ms338.480 ms338.396
17 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 346.032 ms345.986 ms346.238 ms346.219
18 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 343.595 ms343.446 ms343.262 ms343.456
19 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 257.979 ms259.694 ms257.954 ms261.255
20 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 255.821 ms255.732 ms255.747 ms255.712

2022-09-28 21:30:02 - 2022-09-28 21:45:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.255   ms0.240  ms0.196  ms0.153  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.256 ms0.187 ms0.161 ms0.160
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.192 ms0.222 ms0.164 ms0.157
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.715 ms0.583 ms0.544 ms0.513
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.237 ms0.172 ms0.181 ms0.166
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.515 ms12.980 ms20.460 ms0.513
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.721 ms6.478 ms6.722 ms6.526
10 >
11 > dfw-da2-sbb2-8k.tx.us (192.99.146.124) 117.185 ms116.126 ms115.910 ms114.632
12 > lax-la1-bb1-a9.ca.us (192.99.146.129) 146.746 ms146.972 ms146.984 ms146.892
13 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 146.025 ms146.068 ms146.039 ms146.073
14 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 254.528 ms254.451 ms254.532 ms254.390
15 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 254.842 ms254.730 ms254.784 ms254.767
16 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 338.346 ms338.346 ms338.543 ms338.641
17 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 346.235 ms346.041 ms347.394 ms346.226
18 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 343.403 ms343.393 ms343.520 ms343.676
19 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 257.808 ms257.993 ms258.153 ms
20 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 255.648 ms255.913 ms255.899 ms255.571

2022-09-28 20:45:02 - 2022-09-28 21:30:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.278   ms0.256  ms0.247  ms0.143  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.203 ms0.235 ms0.180 ms0.170
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.182 ms0.264 ms0.174 ms0.164
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.808 ms0.675 ms0.458 ms0.444
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.230 ms0.246 ms0.174 ms0.170
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.618 ms0.573 ms0.487 ms0.552
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.516 ms6.523 ms6.676 ms6.505
10 > was-nva1-sbb1-8k.va.us (37.187.36.199) 88.101 ms
11 > dfw-da2-sbb2-8k.tx.us (192.99.146.124) 116.406 ms116.342 ms116.645 ms116.380
12 > lax-la1-bb1-a9.ca.us (192.99.146.129) 146.969 ms147.291 ms147.134 ms146.973
13 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 146.781 ms146.076 ms151.288 ms146.099
14 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 254.445 ms254.373 ms259.130 ms254.412
15 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 254.806 ms254.816 ms254.878 ms254.769
16 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 338.544 ms338.476 ms338.583 ms338.459
17 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 345.997 ms346.042 ms346.108 ms346.062
18 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 343.557 ms343.265 ms343.581 ms343.661
19 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 258.128 ms257.962 ms258.081 ms258.301
20 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 255.733 ms255.704 ms255.928 ms255.527

2022-09-28 20:30:02 - 2022-09-28 20:45:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.294   ms0.228  ms0.254  ms0.155  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.257 ms0.220 ms0.277 ms0.193
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.338 ms0.356 ms0.249 ms0.250
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.696 ms0.708 ms0.442 ms0.628
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.183 ms0.249 ms0.198 ms0.197
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.721 ms0.620 ms0.538 ms0.432
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.410 ms6.421 ms6.374 ms6.451
10 >
11 > dfw-da2-sbb2-8k.tx.us (192.99.146.124) 115.836 ms117.353 ms115.794 ms115.196
12 > lax-la1-bb1-a9.ca.us (192.99.146.129) 147.266 ms146.956 ms147.009 ms146.906
13 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 145.980 ms146.016 ms146.047 ms146.027
14 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 254.400 ms254.468 ms254.523 ms254.499
15 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 270.640 ms254.907 ms261.815 ms254.780
16 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 338.480 ms338.538 ms338.850 ms338.725
17 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 346.252 ms346.159 ms346.319 ms346.145
18 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 343.574 ms343.213 ms343.339 ms343.199
19 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 262.621 ms257.989 ms258.097 ms258.505
20 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 255.684 ms255.742 ms255.539 ms255.658

2022-09-28 20:00:02 - 2022-09-28 20:30:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.290   ms0.218  ms0.155  ms0.223  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.285 ms0.230 ms0.159 ms0.176
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.315 ms0.352 ms0.254 ms0.153
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.689 ms0.631 ms0.468 ms0.475
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.243 ms0.233 ms0.159 ms0.170
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.559 ms0.544 ms0.532 ms0.503
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.481 ms6.374 ms6.334 ms6.357
10 > was-nva1-sbb1-8k.va.us (37.187.36.199) 89.484 ms
11 > dfw-da2-sbb2-8k.tx.us (192.99.146.124) 116.527 ms
12 > lax-la1-bb1-a9.ca.us (192.99.146.129) 146.865 ms147.303 ms147.029 ms147.284
13 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 146.068 ms151.340 ms148.124 ms152.516
14 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 254.471 ms254.391 ms254.377 ms254.532
15 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 254.859 ms254.809 ms254.857 ms254.961
16 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 338.462 ms338.404 ms338.519 ms338.731
17 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 346.448 ms346.462 ms346.206 ms346.139
18 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 343.232 ms343.342 ms343.228 ms343.477
19 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 258.131 ms260.391 ms258.008 ms258.183
20 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 255.660 ms255.847 ms255.641 ms255.758

2022-09-28 19:45:01 - 2022-09-28 20:00:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.290   ms0.229  ms0.232  ms0.234  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.325 ms0.237 ms0.179 ms0.154
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.284 ms0.259 ms0.184 ms0.175
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.715 ms0.542 ms0.414 ms0.432
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.239 ms0.232 ms0.204 ms0.173
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.723 ms0.814 ms0.557 ms0.526
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.555 ms6.544 ms6.507 ms6.419
10 > was-nva1-sbb1-8k.va.us (37.187.36.199) 88.690 ms
11 > dfw-da2-sbb2-8k.tx.us (192.99.146.124) 115.417 ms116.130 ms116.409 ms115.973
12 > lax-la1-bb1-a9.ca.us (192.99.146.129) 146.975 ms147.166 ms146.858 ms147.269
13 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 145.989 ms146.286 ms145.994 ms146.014
14 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 254.819 ms254.399 ms257.266 ms254.460
15 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 254.794 ms254.755 ms254.916 ms255.025
16 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 338.964 ms338.569 ms338.482 ms338.487
17 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 347.632 ms345.964 ms346.150 ms346.003
18 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 343.216 ms343.557 ms343.484 ms343.431
19 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 258.246 ms260.414 ms258.497 ms258.036
20 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 257.635 ms257.716 ms257.833 ms257.739

2022-09-28 19:15:02 - 2022-09-28 19:45:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.315   ms0.253  ms0.230  ms0.257  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.240 ms0.248 ms0.153 ms0.150
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.210 ms0.282 ms0.145 ms0.133
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.732 ms0.550 ms0.526 ms0.427
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.254 ms0.257 ms0.179 ms0.169
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.574 ms0.649 ms0.565 ms0.525
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.656 ms6.689 ms6.814 ms6.715
10 >
11 > dfw-da2-sbb2-8k.tx.us (192.99.146.124) 116.611 ms114.630 ms
12 > lax-la1-bb1-a9.ca.us (192.99.146.129) 146.905 ms147.166 ms147.024 ms147.240
13 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 146.110 ms147.017 ms146.260 ms146.856
14 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 254.413 ms254.451 ms254.357 ms254.519
15 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 254.770 ms254.870 ms254.801 ms254.928
16 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 338.861 ms338.590 ms338.357 ms338.509
17 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 346.259 ms346.928 ms346.150 ms346.166
18 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 343.687 ms343.273 ms343.556 ms343.603
19 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 259.272 ms258.123 ms258.193 ms258.193
20 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 257.724 ms257.995 ms257.779 ms257.570

2022-09-28 18:45:02 - 2022-09-28 19:15:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.326   ms0.251  ms0.245  ms0.225  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.333 ms0.291 ms0.166 ms0.161
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.276 ms0.250 ms0.170 ms0.166
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.756 ms0.538 ms0.474 ms0.433
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.214 ms0.226 ms0.178 ms0.179
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.738 ms0.579 ms0.478 ms0.458
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.449 ms6.526 ms6.663 ms6.480
10 >
11 > dfw-da2-sbb2-8k.tx.us (192.99.146.124) 116.891 ms116.209 ms114.533 ms117.333
12 > lax-la1-bb1-a9.ca.us (192.99.146.129) 155.471 ms147.040 ms146.877 ms146.906
13 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 148.195 ms146.075 ms146.171 ms146.818
14 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 256.344 ms254.391 ms256.969 ms254.508
15 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 254.728 ms254.841 ms254.781 ms254.860
16 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 338.623 ms338.297 ms338.410 ms338.600
17 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 346.493 ms346.512 ms346.149 ms346.159
18 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 343.330 ms343.260 ms343.598 ms343.255
19 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 260.250 ms262.500 ms260.289 ms262.403
20 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 257.634 ms257.737 ms257.626 ms257.688

2022-09-28 18:00:02 - 2022-09-28 18:45:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.278   ms0.248  ms0.199  ms0.187  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.285 ms0.249 ms0.179 ms0.177
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.332 ms0.296 ms0.178 ms0.166
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.782 ms0.700 ms0.433 ms0.446
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.287 ms0.241 ms0.187 ms0.183
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.587 ms0.585 ms0.456 ms0.495
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.644 ms6.768 ms6.741 ms6.836
10 >
11 > dfw-da2-sbb2-8k.tx.us (192.99.146.124) 116.054 ms115.512 ms117.284 ms116.413
12 > lax-la1-bb1-a9.ca.us (192.99.146.129) 146.955 ms147.015 ms174.296 ms146.768
13 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 146.025 ms146.029 ms146.025 ms146.044
14 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 255.124 ms257.675 ms254.402 ms254.494
15 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 254.744 ms254.749 ms254.811 ms254.721
16 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 338.423 ms344.887 ms338.443 ms338.486
17 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 345.976 ms346.312 ms346.540 ms346.629
18 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 343.171 ms343.228 ms343.452 ms343.230
19 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 260.249 ms262.534 ms260.116 ms260.346
20 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 257.803 ms257.670 ms257.654 ms257.812

2022-09-28 17:30:02 - 2022-09-28 18:00:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.330   ms0.239  ms0.237  ms0.239  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.270 ms0.246 ms0.169 ms0.153
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.330 ms0.406 ms0.376 ms0.364
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.814 ms0.633 ms0.477 ms0.460
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.266 ms0.270 ms0.184 ms0.193
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.643 ms0.502 ms0.542 ms0.494
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.428 ms6.405 ms6.423 ms6.390
10 >
11 > dfw-da2-sbb2-8k.tx.us (192.99.146.124) 116.051 ms115.686 ms115.809 ms116.094
12 > lax-la1-bb1-a9.ca.us (192.99.146.129) 146.883 ms147.601 ms147.129 ms147.349
13 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 146.132 ms146.405 ms146.061 ms146.018
14 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 254.484 ms254.472 ms254.558 ms254.526
15 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 254.854 ms255.827 ms254.967 ms254.748
16 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 338.242 ms338.439 ms338.611 ms338.652
17 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 346.159 ms346.225 ms346.151 ms346.040
18 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 343.505 ms343.664 ms343.908 ms343.243
19 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 260.253 ms260.171 ms260.140 ms260.106
20 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 257.531 ms257.658 ms257.760 ms257.506

2022-09-28 17:00:02 - 2022-09-28 17:30:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.457   ms0.268  ms0.159  ms0.190  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.248 ms0.231 ms0.165 ms0.155
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.318 ms0.309 ms0.202 ms0.205
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.613 ms0.484 ms0.423 ms0.469
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.226 ms0.233 ms0.156 ms0.161
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.475 ms47.480 ms0.650 ms0.570
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.459 ms6.423 ms6.874 ms6.786
10 >
11 > dfw-da2-sbb2-8k.tx.us (192.99.146.124) 115.883 ms115.641 ms117.211 ms116.069
12 > lax-la1-bb1-a9.ca.us (192.99.146.129) 147.033 ms146.955 ms146.896 ms147.199
13 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 146.024 ms151.328 ms150.002 ms150.989
14 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 254.440 ms254.415 ms254.383 ms254.801
15 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 254.731 ms254.796 ms254.792 ms254.844
16 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 338.364 ms338.537 ms338.495 ms338.298
17 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 346.154 ms346.060 ms345.986 ms346.238
18 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 343.663 ms343.460 ms343.564 ms343.394
19 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 260.072 ms260.225 ms262.620 ms260.213
20 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 257.613 ms257.794 ms257.698 ms257.739

2022-09-28 16:15:02 - 2022-09-28 17:00:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.314   ms0.256  ms0.222  ms0.234  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.260 ms0.247 ms0.157 ms0.162
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.226 ms0.243 ms0.158 ms0.142
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.616 ms0.537 ms0.493 ms0.466
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.201 ms0.276 ms0.169 ms0.187
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.586 ms1.506 ms0.703 ms0.585
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.660 ms6.357 ms6.393 ms6.348
10 >
11 > dfw-da2-sbb2-8k.tx.us (192.99.146.124) 116.336 ms115.245 ms
12 > lax-la1-bb1-a9.ca.us (192.99.146.129) 166.269 ms147.154 ms147.148 ms147.172
13 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 146.032 ms154.643 ms147.201 ms151.847
14 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 254.410 ms254.405 ms254.705 ms254.410
15 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 254.834 ms256.584 ms254.828 ms254.758
16 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 338.283 ms338.380 ms338.460 ms338.506
17 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 346.289 ms346.068 ms346.053 ms345.979
18 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 343.288 ms343.406 ms343.186 ms343.672
19 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 260.165 ms260.207 ms260.505 ms261.146
20 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 257.850 ms257.625 ms257.739 ms257.576

2022-09-28 16:00:02 - 2022-09-28 16:15:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.241   ms0.159  ms0.176  ms0.262  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.210 ms0.242 ms0.180 ms0.155
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.186 ms0.179 ms0.140 ms0.231
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.417 ms0.412 ms0.541 ms0.397
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.146 ms0.191 ms0.195 ms0.169
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.546 ms0.599 ms0.556 ms0.523
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.491 ms6.494 ms6.390 ms6.299
10 > was-nva1-sbb1-8k.va.us (37.187.36.199) 89.360 ms89.866 ms
11 > dfw-da2-sbb2-8k.tx.us (192.99.146.124) 115.936 ms117.049 ms
12 > lax-la1-bb1-a9.ca.us (192.99.146.129) 147.090 ms146.898 ms146.963 ms146.859
13 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 146.036 ms146.028 ms146.043 ms146.015
14 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 254.543 ms254.435 ms256.042 ms255.933
15 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 254.806 ms254.795 ms254.861 ms254.877
16 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 338.565 ms338.472 ms338.397 ms338.378
17 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 346.013 ms346.078 ms346.001 ms348.923
18 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 345.359 ms343.583 ms343.344 ms343.389
19 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 260.073 ms260.114 ms262.605 ms260.124
20 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 257.717 ms257.944 ms257.587 ms257.655

2022-09-28 15:30:03 - 2022-09-28 16:00:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.234   ms0.254  ms0.231  ms0.159  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.246 ms0.281 ms0.248 ms0.186
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.277 ms0.295 ms0.172 ms0.195
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.549 ms0.568 ms0.430 ms0.489
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.256 ms0.282 ms0.286 ms0.177
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.610 ms0.631 ms0.502 ms0.515
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.613 ms6.802 ms6.483 ms6.518
10 > was-nva1-sbb1-8k.va.us (37.187.36.199) 88.126 ms88.228 ms
11 > dfw-da2-sbb2-8k.tx.us (192.99.146.124) 116.997 ms115.872 ms115.791 ms115.693
12 > lax-la1-bb1-a9.ca.us (192.99.146.129) 147.104 ms147.078 ms146.894 ms147.323
13 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 146.056 ms146.073 ms146.156 ms146.051
14 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 254.479 ms254.484 ms254.542 ms257.651
15 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 254.807 ms257.311 ms255.114 ms259.409
16 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 338.262 ms338.885 ms338.430 ms338.368
17 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 346.325 ms346.146 ms345.990 ms346.102
18 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 343.356 ms343.630 ms343.583 ms343.498
19 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 260.171 ms262.845 ms260.040 ms260.199
20 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 257.583 ms257.654 ms257.897 ms257.513

2022-09-28 15:15:02 - 2022-09-28 15:30:03

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.275   ms0.244  ms0.193  ms0.171  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.220 ms0.259 ms0.185 ms0.168
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.233 ms0.315 ms0.178 ms0.170
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.512 ms0.486 ms0.521 ms0.443
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.262 ms0.241 ms0.204 ms0.173
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.531 ms1.126 ms0.523 ms0.834
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.504 ms6.451 ms6.487 ms6.418
10 > was-nva1-sbb1-8k.va.us (37.187.36.199) 88.499 ms90.202 ms
11 > dfw-da2-sbb2-8k.tx.us (192.99.146.124) 115.855 ms117.879 ms116.749 ms116.204
12 > lax-la1-bb1-a9.ca.us (192.99.146.129) 147.268 ms146.858 ms147.192 ms146.997
13 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 145.997 ms146.073 ms149.847 ms149.801
14 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 254.515 ms254.412 ms254.404 ms255.182
15 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 254.786 ms255.156 ms255.747 ms255.545
16 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 338.434 ms338.389 ms338.397 ms338.391
17 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 346.073 ms346.002 ms346.106 ms346.252
18 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 343.503 ms343.645 ms343.181 ms343.693
19 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 260.225 ms260.228 ms260.218 ms260.116
20 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 257.785 ms257.705 ms257.612 ms257.997

2022-09-28 14:30:02 - 2022-09-28 15:15:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.264   ms0.256  ms0.171  ms0.273  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.246 ms0.245 ms0.183 ms0.166
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.207 ms0.269 ms0.151 ms0.140
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.611 ms0.605 ms0.430 ms0.724
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.256 ms0.206 ms0.180 ms0.163
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.568 ms0.530 ms0.557 ms0.510
9 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (94.23.122.137) 3.279 ms3.215 ms3.465 ms3.483
10 > be103.rbx-g1-nc5.fr.eu (178.33.100.158) 12.140 ms16.347 ms11.641 ms11.609
11 > lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (54.36.50.240) 14.667 ms14.738 ms14.509 ms14.474
12 > nyc-ny1-sbb1-8k.nj.us (192.99.146.127) 86.610 ms
13 > be102.bhs-g1-nc5.qc.ca (198.27.73.204) 93.843 ms94.640 ms94.010 ms93.901
14 > be100-1320.chi-1-a9.il.us (198.27.73.207) 114.605 ms114.611 ms114.603 ms114.760
15 >
16 > be100-1365.lax-la1-bb1-a9.ca.us (198.27.73.104) 166.291 ms166.097 ms165.905 ms165.942
17 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 172.785 ms172.790 ms172.806 ms176.760
18 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 265.755 ms265.711 ms265.831 ms266.472
19 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 266.195 ms266.635 ms266.207 ms266.258
20 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 349.625 ms350.090 ms349.762 ms349.922
21 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 357.838 ms357.598 ms357.408 ms357.424
22 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 354.787 ms354.928 ms354.854 ms354.775
23 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 271.533 ms271.501 ms271.516 ms273.653
24 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 268.983 ms269.115 ms269.322 ms269.148

2022-09-28 14:00:02 - 2022-09-28 14:30:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.259   ms0.233  ms0.233  ms0.204  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.279 ms0.244 ms0.179 ms0.157
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.209 ms0.267 ms0.220 ms0.261
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.502 ms0.530 ms0.511 ms0.414
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.224 ms0.230 ms0.171 ms0.162
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.532 ms0.557 ms0.533 ms0.464
9 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (94.23.122.137) 3.240 ms3.272 ms3.177 ms3.261
10 > be103.rbx-g1-nc5.fr.eu (178.33.100.158) 11.912 ms12.913 ms11.462 ms11.577
11 > lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (54.36.50.240) 14.680 ms14.644 ms14.418 ms14.368
12 >
13 > be102.bhs-g1-nc5.qc.ca (198.27.73.204) 188.865 ms106.666 ms94.468 ms94.111
14 > be100-1320.chi-1-a9.il.us (198.27.73.207) 115.009 ms114.643 ms114.657 ms114.481
15 >
16 > be100-1365.lax-la1-bb1-a9.ca.us (198.27.73.104) 166.262 ms165.865 ms165.951 ms165.897
17 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 172.753 ms172.840 ms172.780 ms172.868
18 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 369.114 ms368.842 ms368.843 ms
19 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 369.396 ms369.224 ms369.428 ms
20 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 344.191 ms344.322 ms343.949 ms343.920
21 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 357.321 ms357.337 ms357.300 ms357.492
22 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 354.615 ms354.834 ms354.606 ms354.815
23 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 271.435 ms271.571 ms271.600 ms272.074
24 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 269.038 ms269.642 ms268.970 ms269.508

2022-09-28 13:15:01 - 2022-09-28 14:00:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.327   ms0.311  ms0.198  ms0.161  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.412 ms0.362 ms0.278 ms0.167
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.250 ms0.318 ms0.218 ms0.152
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.797 ms0.673 ms0.461 ms0.434
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.242 ms0.256 ms0.182 ms0.143
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.518 ms0.860 ms0.455 ms0.484
9 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (94.23.122.137) 3.428 ms3.205 ms3.171 ms3.161
10 > be103.rbx-g1-nc5.fr.eu (178.33.100.158) 11.664 ms64.713 ms11.624 ms12.425
11 > lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (54.36.50.240) 14.686 ms14.579 ms14.372 ms14.480
12 > nyc-ny1-sbb1-8k.nj.us (192.99.146.127) 85.422 ms
13 > be102.bhs-g1-nc5.qc.ca (198.27.73.204) 93.768 ms94.167 ms93.545 ms151.185
14 > be100-1320.chi-1-a9.il.us (198.27.73.207) 114.891 ms114.784 ms114.698 ms114.760
15 >
16 > be100-1365.lax-la1-bb1-a9.ca.us (198.27.73.104) 166.025 ms165.865 ms166.059 ms166.142
17 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 172.746 ms172.833 ms173.735 ms172.860
18 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 265.755 ms265.946 ms265.797 ms265.997
19 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 266.195 ms266.250 ms266.390 ms266.236
20 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 344.077 ms343.999 ms347.376 ms343.990
21 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 357.803 ms357.740 ms357.397 ms357.704
22 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 355.114 ms354.839 ms355.128 ms354.916
23 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 271.357 ms271.643 ms271.763 ms271.492
24 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 268.974 ms269.234 ms269.257 ms269.229

2022-09-28 13:00:02 - 2022-09-28 13:15:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.312   ms0.252  ms0.212  ms0.238  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.319 ms0.247 ms0.191 ms0.179
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.275 ms0.374 ms0.331 ms0.179
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.548 ms0.671 ms0.509 ms0.465
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.286 ms0.281 ms0.163 ms0.165
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 1.118 ms0.595 ms0.530 ms0.521
9 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (94.23.122.137) 3.160 ms3.224 ms3.415 ms3.204
10 > be103.rbx-g1-nc5.fr.eu (178.33.100.158) 11.493 ms12.573 ms11.698 ms11.513
11 > lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (54.36.50.240) 14.511 ms14.828 ms14.344 ms14.436
12 >
13 > be102.bhs-g1-nc5.qc.ca (198.27.73.204) 93.901 ms93.836 ms95.630 ms94.102
14 > be100-1320.chi-1-a9.il.us (198.27.73.207) 114.962 ms114.769 ms114.616 ms114.680
15 >
16 > be100-1365.lax-la1-bb1-a9.ca.us (198.27.73.104) 165.883 ms166.218 ms166.264 ms165.998
17 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 172.785 ms173.326 ms172.820 ms172.838
18 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 265.981 ms267.510 ms265.782 ms268.579
19 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 267.340 ms270.158 ms266.297 ms266.351
20 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 344.184 ms344.460 ms345.048 ms344.312
21 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 357.427 ms357.486 ms357.481 ms357.391
22 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 354.896 ms354.923 ms355.061 ms354.729
23 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 271.569 ms271.543 ms271.533 ms271.416
24 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 269.379 ms269.168 ms269.443 ms269.148

2022-09-28 12:45:02 - 2022-09-28 13:00:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.317   ms0.285  ms0.375  ms0.238  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.286 ms0.256 ms0.167 ms0.167
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.314 ms0.365 ms0.266 ms0.238
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.652 ms0.763 ms0.480 ms0.471
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.217 ms0.278 ms0.170 ms0.152
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.524 ms0.506 ms0.452 ms0.460
9 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (94.23.122.137) 3.333 ms3.431 ms3.646 ms3.431
10 > be103.rbx-g1-nc5.fr.eu (178.33.100.158) 11.442 ms11.499 ms12.627 ms11.808
11 > lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (54.36.50.240) 14.635 ms14.578 ms14.644 ms14.652
12 >
13 > be102.bhs-g1-nc5.qc.ca (198.27.73.204) 167.978 ms93.752 ms94.245 ms93.920
14 > be100-1320.chi-1-a9.il.us (198.27.73.207) 114.934 ms114.864 ms114.707 ms115.003
15 > pao-sv8-bb1-a9.ca.us (198.27.73.148) 160.103 ms
16 > be100-1365.lax-la1-bb1-a9.ca.us (198.27.73.104) 165.885 ms166.116 ms166.139 ms166.040
17 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 172.828 ms178.703 ms172.816 ms174.839
18 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 266.007 ms265.816 ms265.882 ms266.448
19 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 266.162 ms266.145 ms266.280 ms266.375
20 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 343.999 ms344.053 ms343.945 ms344.243
21 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 357.505 ms357.420 ms357.395 ms357.681
22 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 354.969 ms354.609 ms354.857 ms354.938
23 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 271.491 ms273.964 ms273.568 ms271.496
24 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 269.172 ms269.140 ms269.062 ms268.967

2022-09-28 12:30:02 - 2022-09-28 12:45:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.313   ms0.234  ms0.167  ms0.142  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.246 ms0.238 ms0.156 ms0.154
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.269 ms0.310 ms0.251 ms0.229
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.629 ms0.560 ms0.473 ms0.488
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.168 ms0.209 ms0.155 ms0.155
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.565 ms0.629 ms0.632 ms0.841
9 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (94.23.122.137) 3.289 ms3.807 ms3.340 ms3.542
10 > be103.rbx-g1-nc5.fr.eu (178.33.100.158) 11.916 ms11.467 ms11.994 ms11.527
11 > lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (54.36.50.240) 14.577 ms14.421 ms14.366 ms14.634
12 >
13 > be102.bhs-g1-nc5.qc.ca (198.27.73.204) 94.127 ms97.249 ms93.784 ms93.858
14 > be100-1320.chi-1-a9.il.us (198.27.73.207) 114.515 ms114.683 ms114.823 ms114.766
15 > pao-sv8-bb1-a9.ca.us (198.27.73.148) 159.513 ms
16 > be100-1365.lax-la1-bb1-a9.ca.us (198.27.73.104) 231.945 ms165.995 ms166.201 ms166.294
17 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 173.046 ms172.786 ms172.711 ms172.740
18 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 266.040 ms265.827 ms267.732 ms266.231
19 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 266.218 ms266.244 ms266.234 ms266.177
20 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 343.969 ms344.174 ms344.073 ms344.524
21 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 357.407 ms357.542 ms357.536 ms358.312
22 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 354.760 ms354.817 ms354.851 ms354.769
23 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 271.579 ms273.641 ms273.759 ms271.650
24 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 269.131 ms269.074 ms268.975 ms268.989

2022-09-28 12:00:02 - 2022-09-28 12:30:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.302   ms0.280  ms0.174  ms0.221  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.333 ms0.289 ms0.178 ms0.164
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.323 ms0.372 ms0.233 ms0.207
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.688 ms0.563 ms0.699 ms0.504
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.274 ms0.272 ms0.190 ms0.212
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.545 ms0.514 ms0.451 ms0.394
9 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (94.23.122.137) 3.199 ms3.216 ms3.193 ms3.202
10 > be103.rbx-g1-nc5.fr.eu (178.33.100.158) 34.512 ms12.772 ms11.696 ms11.809
11 > lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (54.36.50.240) 14.857 ms14.472 ms14.304 ms14.460
12 > nyc-ny1-sbb1-8k.nj.us (192.99.146.127) 86.521 ms
13 > be102.bhs-g1-nc5.qc.ca (198.27.73.204) 106.145 ms93.951 ms93.577 ms94.289
14 > be100-1320.chi-1-a9.il.us (198.27.73.207) 114.802 ms114.632 ms114.891 ms114.914
15 > pao-sv8-bb1-a9.ca.us (198.27.73.148) 160.824 ms
16 > be100-1365.lax-la1-bb1-a9.ca.us (198.27.73.104) 165.957 ms165.907 ms166.050 ms165.927
17 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 172.758 ms172.774 ms176.159 ms186.435
18 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 265.804 ms266.067 ms265.831 ms265.997
19 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 266.180 ms266.137 ms266.362 ms266.140
20 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 343.995 ms344.209 ms343.970 ms343.941
21 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 357.396 ms357.323 ms357.475 ms357.485
22 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 354.773 ms354.758 ms354.832 ms354.919
23 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 271.593 ms271.654 ms271.908 ms271.496
24 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 269.205 ms268.947 ms269.205 ms268.915

2022-09-28 11:45:02 - 2022-09-28 12:00:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.274   ms0.237  ms0.158  ms0.263  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.390 ms0.233 ms0.299 ms0.184
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.326 ms0.403 ms0.250 ms0.168
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.721 ms0.596 ms0.510 ms0.528
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.240 ms0.234 ms0.178 ms0.166
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.857 ms0.687 ms0.524 ms0.494
9 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (94.23.122.137) 3.081 ms3.168 ms3.078 ms3.139
10 > be103.rbx-g1-nc5.fr.eu (178.33.100.158) 11.601 ms11.612 ms11.541 ms11.380
11 > lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (54.36.50.240) 14.327 ms14.432 ms14.457 ms14.497
12 > nyc-ny1-sbb1-8k.nj.us (192.99.146.127) 86.518 ms88.068 ms
13 > be102.bhs-g1-nc5.qc.ca (198.27.73.204) 99.668 ms121.948 ms94.840 ms93.573
14 > be100-1320.chi-1-a9.il.us (198.27.73.207) 114.779 ms114.832 ms114.928 ms115.197
15 > pao-sv8-bb1-a9.ca.us (198.27.73.148) 160.209 ms
16 > be100-1365.lax-la1-bb1-a9.ca.us (198.27.73.104) 166.055 ms166.035 ms166.136 ms165.998
17 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 172.778 ms179.269 ms172.779 ms177.769
18 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 265.867 ms265.909 ms265.811 ms265.844
19 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 266.214 ms266.156 ms266.252 ms267.501
20 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 344.214 ms344.114 ms344.008 ms344.078
21 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 357.285 ms357.274 ms357.579 ms357.872
22 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 354.682 ms354.904 ms354.813 ms354.767
23 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 273.577 ms273.737 ms273.432 ms271.513
24 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 269.137 ms269.083 ms268.956 ms268.915

2022-09-28 11:30:02 - 2022-09-28 11:45:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.322   ms0.250  ms0.154  ms0.141  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.262 ms0.242 ms0.165 ms0.153
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.228 ms0.409 ms0.336 ms0.236
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.805 ms0.545 ms0.758 ms0.434
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.218 ms0.244 ms0.173 ms0.167
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.702 ms0.536 ms0.515 ms0.425
9 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (94.23.122.137) 3.239 ms3.292 ms3.265 ms3.259
10 > be103.rbx-g1-nc5.fr.eu (178.33.100.158) 11.361 ms11.465 ms11.431 ms11.476
11 > lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (54.36.50.240) 14.752 ms14.566 ms14.477 ms14.406
12 > nyc-ny1-sbb1-8k.nj.us (192.99.146.127) 85.849 ms
13 > be102.bhs-g1-nc5.qc.ca (198.27.73.204) 93.386 ms93.890 ms93.448 ms131.596
14 > be100-1320.chi-1-a9.il.us (198.27.73.207) 114.992 ms114.516 ms114.823 ms114.675
15 >
16 > be100-1365.lax-la1-bb1-a9.ca.us (198.27.73.104) 165.980 ms165.956 ms165.957 ms166.140
17 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 176.019 ms172.770 ms172.846 ms172.789
18 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 265.860 ms266.300 ms267.660 ms266.325
19 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 266.190 ms266.201 ms266.453 ms267.070
20 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 344.299 ms343.995 ms343.990 ms343.905
21 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 357.338 ms357.567 ms357.740 ms357.295
22 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 354.894 ms354.817 ms354.825 ms354.999
23 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 272.037 ms273.769 ms271.587 ms271.655
24 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 269.216 ms268.949 ms269.286 ms269.250

2022-09-28 11:15:02 - 2022-09-28 11:30:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.293   ms0.278  ms0.155  ms0.271  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.326 ms0.282 ms0.171 ms0.160
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.308 ms0.383 ms0.239 ms0.170
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.777 ms0.641 ms0.437 ms0.465
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.215 ms0.383 ms0.206 ms0.181
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.601 ms0.655 ms1.190 ms0.770
9 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (94.23.122.137) 3.191 ms3.161 ms3.118 ms3.129
10 > be103.rbx-g1-nc5.fr.eu (178.33.100.158) 11.783 ms11.453 ms11.522 ms11.385
11 > lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (54.36.50.240) 14.641 ms14.372 ms14.652 ms14.458
12 > nyc-ny1-sbb1-8k.nj.us (192.99.146.127) 86.807 ms86.337 ms86.994 ms
13 > be102.bhs-g1-nc5.qc.ca (198.27.73.204) 93.683 ms94.486 ms94.351 ms93.475
14 > be100-1320.chi-1-a9.il.us (198.27.73.207) 114.574 ms114.985 ms115.022 ms114.941
15 >
16 > be100-1365.lax-la1-bb1-a9.ca.us (198.27.73.104) 166.129 ms166.106 ms166.070 ms165.736
17 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 177.283 ms172.756 ms172.840 ms172.829
18 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 266.695 ms265.831 ms265.811 ms265.877
19 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 266.168 ms266.170 ms266.203 ms266.248
20 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 344.050 ms344.005 ms344.131 ms343.945
21 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 357.337 ms357.384 ms357.389 ms357.430
22 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 354.661 ms354.760 ms354.636 ms355.042
23 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 271.465 ms271.601 ms272.875 ms271.786
24 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 268.970 ms268.993 ms268.962 ms269.175

2022-09-28 11:00:02 - 2022-09-28 11:15:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.271   ms0.182  ms0.219  ms0.149  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.254 ms0.255 ms0.171 ms0.152
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.220 ms0.315 ms0.292 ms0.204
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.634 ms0.701 ms0.373 ms0.651
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.186 ms0.211 ms0.160 ms0.145
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.566 ms0.641 ms0.568 ms0.667
9 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (94.23.122.137) 3.215 ms3.340 ms3.215 ms3.322
10 > be103.rbx-g1-nc5.fr.eu (178.33.100.158) 11.239 ms11.374 ms11.379 ms12.038
11 > lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (54.36.50.240) 14.376 ms14.296 ms14.600 ms14.369
12 > nyc-ny1-sbb1-8k.nj.us (192.99.146.127) 87.698 ms86.744 ms
13 > be102.bhs-g1-nc5.qc.ca (198.27.73.204) 93.652 ms93.427 ms138.908 ms93.950
14 > be100-1320.chi-1-a9.il.us (198.27.73.207) 114.615 ms114.580 ms114.740 ms114.580
15 >
16 > be100-1365.lax-la1-bb1-a9.ca.us (198.27.73.104) 165.971 ms166.165 ms166.045 ms165.936
17 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 173.269 ms172.728 ms172.791 ms177.620
18 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 270.269 ms265.800 ms265.852 ms267.308
19 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 266.131 ms266.149 ms266.236 ms266.123
20 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 343.639 ms343.700 ms343.628 ms344.655
21 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 357.431 ms357.373 ms357.296 ms357.537
22 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 354.693 ms355.072 ms354.621 ms354.804
23 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 271.579 ms274.507 ms271.550 ms272.341
24 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 269.024 ms269.194 ms269.111 ms269.087

2022-09-28 09:15:02 - 2022-09-28 11:00:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.269   ms0.357  ms0.218  ms0.182  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.241 ms0.236 ms0.156 ms0.151
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.206 ms0.291 ms0.237 ms0.177
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.555 ms0.602 ms0.485 ms0.482
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.245 ms0.271 ms0.187 ms0.170
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.596 ms0.565 ms0.547 ms0.553
9 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (94.23.122.137) 3.399 ms3.546 ms3.345 ms3.397
10 > be103.rbx-g1-nc5.fr.eu (178.33.100.158) 13.740 ms11.896 ms12.059 ms11.578
11 > lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (54.36.50.240) 14.510 ms14.589 ms14.512 ms14.308
12 > nyc-ny1-sbb1-8k.nj.us (192.99.146.127) 88.566 ms
13 > be102.bhs-g1-nc5.qc.ca (198.27.73.204) 94.527 ms93.467 ms93.285 ms93.678
14 > be100-1320.chi-1-a9.il.us (198.27.73.207) 114.615 ms114.862 ms114.817 ms114.961
15 > pao-sv8-bb1-a9.ca.us (198.27.73.148) 159.630 ms160.380 ms
16 > be100-1365.lax-la1-bb1-a9.ca.us (198.27.73.104) 166.226 ms165.993 ms166.006 ms166.069
17 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 173.463 ms172.759 ms172.730 ms172.707
18 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 265.784 ms265.845 ms265.798 ms265.860
19 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 266.088 ms266.296 ms266.239 ms266.176
20 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 343.949 ms344.064 ms344.075 ms344.249
21 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 357.343 ms357.427 ms358.227 ms357.572
22 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 354.921 ms354.973 ms354.680 ms354.835
23 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 273.802 ms271.567 ms272.242 ms273.022
24 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 269.092 ms269.141 ms268.981 ms269.169

2022-09-28 08:30:02 - 2022-09-28 09:15:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.302   ms0.271  ms0.240  ms0.251  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.249 ms0.235 ms0.176 ms0.197
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.221 ms0.289 ms0.173 ms0.164
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.580 ms0.681 ms0.484 ms0.462
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.269 ms0.236 ms0.191 ms0.246
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.722 ms0.522 ms0.506 ms0.506
9 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (94.23.122.137) 3.584 ms3.104 ms3.264 ms3.510
10 > be103.rbx-g1-nc5.fr.eu (178.33.100.158) 12.320 ms11.739 ms11.704 ms11.336
11 > lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (54.36.50.240) 14.376 ms14.325 ms14.505 ms14.329
12 > nyc-ny1-sbb1-8k.nj.us (192.99.146.127) 87.745 ms
13 > be102.bhs-g1-nc5.qc.ca (198.27.73.204) 104.868 ms93.586 ms93.784 ms93.638
14 > be100-1320.chi-1-a9.il.us (198.27.73.207) 114.567 ms114.858 ms114.487 ms114.618
15 >
16 > be100-1365.lax-la1-bb1-a9.ca.us (198.27.73.104) 166.072 ms165.789 ms166.172 ms166.224
17 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 172.796 ms172.824 ms172.815 ms176.778
18 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 266.001 ms267.801 ms265.811 ms265.816
19 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 266.210 ms266.125 ms266.249 ms266.102
20 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 342.151 ms342.187 ms342.105 ms342.299
21 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 357.516 ms357.393 ms359.133 ms357.391
22 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 354.775 ms354.677 ms355.089 ms354.635
23 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 272.807 ms273.739 ms271.831 ms271.658
24 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 269.024 ms269.170 ms269.029 ms269.092

2022-09-28 08:15:01 - 2022-09-28 08:30:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.264   ms0.237  ms0.166  ms0.148  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.261 ms0.246 ms0.160 ms0.173
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.348 ms0.288 ms0.182 ms0.146
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.673 ms0.506 ms0.492 ms0.445
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.230 ms0.251 ms0.175 ms0.189
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.806 ms0.532 ms0.460 ms0.506
9 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (94.23.122.137) 3.264 ms3.324 ms3.577 ms3.564
10 > be103.rbx-g1-nc5.fr.eu (178.33.100.158) 11.399 ms11.839 ms11.836 ms12.084
11 > lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (54.36.50.240) 14.275 ms14.447 ms14.431 ms14.831
12 > nyc-ny1-sbb1-8k.nj.us (192.99.146.127) 85.981 ms87.600 ms
13 > be102.bhs-g1-nc5.qc.ca (198.27.73.204) 93.694 ms93.769 ms93.748 ms93.517
14 > be100-1320.chi-1-a9.il.us (198.27.73.207) 114.700 ms114.732 ms114.643 ms114.939
15 >
16 > be100-1365.lax-la1-bb1-a9.ca.us (198.27.73.104) 166.078 ms165.914 ms166.083 ms165.998
17 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 172.810 ms172.794 ms172.745 ms172.789
18 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 265.898 ms265.852 ms266.233 ms265.805
19 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 266.211 ms266.217 ms266.275 ms266.210
20 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 342.127 ms342.147 ms342.129 ms342.060
21 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 357.428 ms357.674 ms357.564 ms357.339
22 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 354.886 ms355.014 ms354.983 ms354.738
23 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 271.510 ms271.504 ms271.521 ms274.321
24 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 269.354 ms269.448 ms269.259 ms269.413

2022-09-28 08:00:02 - 2022-09-28 08:15:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.307   ms0.255  ms0.147  ms0.152  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.238 ms0.198 ms0.172 ms0.161
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.225 ms0.222 ms0.148 ms0.161
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.905 ms0.596 ms0.499 ms0.440
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.186 ms0.224 ms0.175 ms0.169
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.613 ms0.705 ms0.567 ms0.571
9 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (94.23.122.137) 3.357 ms3.350 ms3.267 ms3.227
10 > be103.rbx-g1-nc5.fr.eu (178.33.100.158) 11.702 ms11.499 ms11.748 ms11.846
11 > lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (54.36.50.240) 14.583 ms14.530 ms14.407 ms14.422
12 > nyc-ny1-sbb1-8k.nj.us (192.99.146.127) 87.466 ms85.781 ms87.807 ms
13 > be102.bhs-g1-nc5.qc.ca (198.27.73.204) 95.159 ms93.673 ms93.834 ms94.125
14 > be100-1320.chi-1-a9.il.us (198.27.73.207) 114.784 ms114.562 ms114.541 ms114.939
15 > pao-sv8-bb1-a9.ca.us (198.27.73.148) 160.978 ms
16 > be100-1365.lax-la1-bb1-a9.ca.us (198.27.73.104) 165.867 ms165.870 ms165.868 ms166.002
17 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 172.817 ms172.800 ms172.826 ms172.747
18 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 265.980 ms265.797 ms265.782 ms267.981
19 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 266.202 ms266.172 ms271.128 ms266.612
20 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 341.939 ms341.922 ms342.228 ms342.531
21 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 354.656 ms354.581 ms354.837 ms354.976
22 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 354.971 ms354.971 ms354.757 ms354.624
23 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 271.557 ms271.608 ms271.560 ms271.377
24 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 269.109 ms269.175 ms269.136 ms269.259

2022-09-28 07:30:02 - 2022-09-28 08:00:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.266   ms0.215  ms0.249  ms0.263  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.216 ms0.232 ms0.160 ms0.161
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.201 ms0.262 ms0.154 ms0.139
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.632 ms0.633 ms0.494 ms0.471
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.218 ms0.223 ms0.157 ms0.150
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.563 ms0.730 ms0.522 ms0.561
9 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (94.23.122.137) 3.198 ms3.743 ms3.482 ms3.669
10 > be103.rbx-g1-nc5.fr.eu (178.33.100.158) 11.623 ms11.874 ms11.597 ms11.503
11 > lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (54.36.50.240) 14.443 ms14.845 ms14.220 ms14.285
12 > nyc-ny1-sbb1-8k.nj.us (192.99.146.127) 85.183 ms
13 > be102.bhs-g1-nc5.qc.ca (198.27.73.204) 93.540 ms110.522 ms93.490 ms93.384
14 > be100-1320.chi-1-a9.il.us (198.27.73.207) 114.778 ms114.986 ms114.799 ms118.520
15 > pao-sv8-bb1-a9.ca.us (198.27.73.148) 159.813 ms
16 > be100-1365.lax-la1-bb1-a9.ca.us (198.27.73.104) 166.123 ms165.917 ms165.794 ms165.968
17 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 178.656 ms172.781 ms172.765 ms173.730
18 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 266.021 ms266.577 ms265.872 ms265.879
19 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 266.245 ms266.166 ms299.515 ms266.272
20 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 342.697 ms342.230 ms342.841 ms342.358
21 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 354.787 ms354.592 ms354.636 ms354.669
22 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 360.712 ms360.425 ms360.501 ms360.432
23 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 271.541 ms271.596 ms271.917 ms271.440
24 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 269.287 ms268.985 ms269.200 ms269.026

2022-09-28 06:45:02 - 2022-09-28 07:30:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.290   ms0.229  ms0.209  ms0.147  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.223 ms0.231 ms0.163 ms0.148
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.222 ms0.372 ms0.187 ms0.140
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.609 ms0.729 ms0.488 ms0.466
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.220 ms0.243 ms0.171 ms0.192
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.580 ms0.760 ms0.460 ms0.479
9 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (94.23.122.137) 3.223 ms3.344 ms3.344 ms3.245
10 > be103.rbx-g1-nc5.fr.eu (178.33.100.158) 11.512 ms11.676 ms11.573 ms11.529
11 > lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (54.36.50.240) 14.622 ms14.454 ms14.408 ms14.484
12 > nyc-ny1-sbb1-8k.nj.us (192.99.146.127) 86.169 ms87.290 ms
13 > be102.bhs-g1-nc5.qc.ca (198.27.73.204) 168.486 ms93.409 ms95.240 ms93.586
14 > be100-1320.chi-1-a9.il.us (198.27.73.207) 114.623 ms114.787 ms114.694 ms114.850
15 > pao-sv8-bb1-a9.ca.us (198.27.73.148) 159.701 ms
16 > be100-1365.lax-la1-bb1-a9.ca.us (198.27.73.104) 166.273 ms166.237 ms166.312 ms166.259
17 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 174.072 ms174.190 ms178.192 ms173.344
18 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 267.512 ms265.769 ms265.937 ms265.758
19 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 267.596 ms266.098 ms266.093 ms266.125
20 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 346.177 ms342.226 ms342.113 ms342.063
21 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 355.027 ms354.838 ms354.624 ms354.945
22 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 360.784 ms360.833 ms360.408 ms360.625
23 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 271.405 ms271.496 ms271.477 ms271.519
24 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 269.178 ms269.131 ms269.162 ms268.939

2022-09-28 06:30:02 - 2022-09-28 06:45:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.326   ms0.228  ms0.179  ms0.163  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.282 ms0.366 ms0.178 ms0.167
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.233 ms0.294 ms0.180 ms0.155
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.755 ms0.497 ms0.425 ms0.385
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.214 ms0.225 ms0.172 ms0.159
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.592 ms0.631 ms0.563 ms0.549
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.616 ms6.709 ms6.559 ms6.724
10 >
11 > dfw-da2-sbb2-8k.tx.us (192.99.146.124) 114.673 ms114.506 ms114.685 ms114.546
12 > lax-la1-bb1-a9.ca.us (192.99.146.129) 174.123 ms179.770 ms147.173 ms146.936
13 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 146.125 ms146.001 ms146.161 ms147.018
14 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 254.432 ms254.489 ms254.592 ms255.495
15 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 254.900 ms254.862 ms254.827 ms254.812
16 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 330.626 ms330.609 ms330.887 ms330.705
17 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 343.327 ms343.244 ms343.475 ms343.280
18 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 349.049 ms349.036 ms348.995 ms349.357
19 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 260.008 ms260.820 ms260.122 ms260.164
20 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 257.728 ms257.759 ms257.559 ms257.587

2022-09-28 06:15:02 - 2022-09-28 06:30:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.218   ms0.167  ms0.175  ms0.165  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.286 ms0.180 ms0.168 ms0.146
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.190 ms0.188 ms0.156 ms0.157
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.683 ms0.652 ms0.403 ms0.440
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.176 ms0.210 ms0.156 ms0.180
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 299.968 ms0.495 ms0.366 ms0.447
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.594 ms6.318 ms6.418 ms6.447
10 >
11 > dfw-da2-sbb2-8k.tx.us (192.99.146.124) 114.277 ms115.439 ms116.162 ms116.470
12 > lax-la1-bb1-a9.ca.us (192.99.146.129) 147.012 ms146.961 ms147.193 ms147.312
13 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 146.126 ms146.780 ms146.031 ms146.196
14 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 254.452 ms254.481 ms255.996 ms254.558
15 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 254.747 ms266.886 ms254.937 ms256.126
16 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 330.694 ms330.792 ms330.598 ms330.783
17 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 343.357 ms343.411 ms343.467 ms343.336
18 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 349.411 ms349.450 ms349.109 ms349.107
19 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 260.177 ms260.303 ms262.207 ms260.420
20 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 257.688 ms257.875 ms257.971 ms257.724

2022-09-28 06:00:02 - 2022-09-28 06:15:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.311   ms0.187  ms0.144  ms0.141  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.201 ms0.200 ms0.150 ms0.148
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.295 ms0.357 ms0.154 ms0.171
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.640 ms0.596 ms0.458 ms0.461
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.222 ms0.235 ms0.155 ms0.163
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.575 ms0.545 ms0.581 ms0.584
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.419 ms6.471 ms6.660 ms6.692
10 >
11 > dfw-da2-sbb2-8k.tx.us (192.99.146.124) 116.531 ms115.281 ms116.757 ms117.780
12 > lax-la1-bb1-a9.ca.us (192.99.146.129) 147.096 ms146.898 ms146.877 ms146.979
13 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 152.968 ms146.128 ms146.130 ms146.921
14 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 254.622 ms254.478 ms254.390 ms257.885
15 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 254.882 ms254.816 ms254.735 ms254.765
16 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 330.744 ms331.936 ms330.899 ms330.913
17 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 343.549 ms343.490 ms343.255 ms343.243
18 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 349.066 ms349.137 ms349.141 ms349.018
19 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 260.158 ms262.152 ms261.578 ms266.343
20 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 257.809 ms257.863 ms257.521 ms257.598

2022-09-28 05:15:02 - 2022-09-28 06:00:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.307   ms0.242  ms0.230  ms0.240  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.362 ms0.279 ms0.202 ms0.194
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.306 ms0.390 ms0.294 ms0.209
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.626 ms0.687 ms0.498 ms0.531
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.270 ms0.239 ms0.196 ms0.189
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.543 ms1.591 ms0.539 ms0.478
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.381 ms6.775 ms6.470 ms6.477
10 >
11 > dfw-da2-sbb2-8k.tx.us (192.99.146.124) 115.895 ms117.201 ms
12 > lax-la1-bb1-a9.ca.us (192.99.146.129) 147.123 ms147.134 ms146.991 ms147.156
13 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 149.832 ms146.138 ms146.106 ms148.031
14 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 254.512 ms254.451 ms254.401 ms254.470
15 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 254.724 ms254.873 ms254.759 ms254.817
16 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 330.625 ms330.906 ms331.121 ms330.697
17 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 343.271 ms343.280 ms343.401 ms343.263
18 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 349.280 ms349.410 ms348.977 ms349.417
19 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 262.416 ms260.154 ms260.891 ms260.115
20 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 257.882 ms257.773 ms257.669 ms257.871

2022-09-28 05:00:02 - 2022-09-28 05:15:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.305   ms0.273  ms0.280  ms0.272  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.319 ms0.290 ms0.259 ms0.196
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.230 ms0.369 ms0.266 ms0.163
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.651 ms0.665 ms0.451 ms0.511
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.327 ms0.283 ms0.197 ms0.178
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.741 ms0.702 ms0.659 ms0.529
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.518 ms6.758 ms6.591 ms6.524
10 >
11 > dfw-da2-sbb2-8k.tx.us (192.99.146.124) 116.624 ms116.254 ms116.060 ms117.054
12 > lax-la1-bb1-a9.ca.us (192.99.146.129) 147.120 ms147.023 ms147.049 ms146.973
13 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 146.055 ms146.059 ms146.068 ms146.056
14 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 254.564 ms254.427 ms254.620 ms254.558
15 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 254.720 ms254.825 ms254.727 ms254.911
16 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 330.857 ms330.644 ms333.665 ms330.700
17 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 343.246 ms344.168 ms343.230 ms343.314
18 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 349.102 ms349.016 ms349.088 ms349.100
19 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 260.052 ms260.408 ms262.862 ms260.366
20 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 257.754 ms257.838 ms257.887 ms257.766

2022-09-28 04:15:02 - 2022-09-28 05:00:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.259   ms0.198  ms0.225  ms0.166  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.376 ms0.236 ms0.152 ms0.155
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.186 ms0.223 ms0.160 ms0.162
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.742 ms0.729 ms0.459 ms0.527
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.239 ms0.249 ms0.166 ms0.169
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.519 ms0.475 ms0.730 ms0.530
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.536 ms6.411 ms6.364 ms6.380
10 >
11 > dfw-da2-sbb2-8k.tx.us (192.99.146.124) 115.739 ms115.471 ms115.231 ms116.364
12 > lax-la1-bb1-a9.ca.us (192.99.146.129) 146.812 ms147.125 ms147.266 ms147.106
13 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 146.013 ms146.078 ms146.014 ms146.128
14 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 254.429 ms254.439 ms254.416 ms254.403
15 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 254.845 ms254.754 ms254.786 ms254.770
16 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 332.609 ms332.538 ms332.561 ms332.349
17 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 343.280 ms343.239 ms343.419 ms343.404
18 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 349.347 ms349.352 ms349.143 ms349.204
19 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 260.219 ms260.171 ms260.808 ms260.505
20 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 257.782 ms257.949 ms257.585 ms257.669

2022-09-28 04:00:02 - 2022-09-28 04:15:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.287   ms0.268  ms0.189  ms0.231  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.337 ms0.184 ms0.150 ms0.147
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.250 ms0.279 ms0.212 ms0.161
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.755 ms0.653 ms0.429 ms0.451
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.186 ms0.239 ms0.159 ms0.150
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.534 ms0.524 ms0.422 ms0.780
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.421 ms6.428 ms6.423 ms6.423
10 >
11 > dfw-da2-sbb2-8k.tx.us (192.99.146.124) 116.409 ms116.975 ms116.685 ms116.133
12 > lax-la1-bb1-a9.ca.us (192.99.146.129) 147.115 ms147.105 ms147.346 ms146.901
13 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 146.675 ms146.048 ms145.944 ms146.055
14 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 254.411 ms254.504 ms254.551 ms254.491
15 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 254.885 ms255.611 ms254.749 ms255.076
16 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 332.710 ms332.501 ms332.488 ms332.529
17 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 343.202 ms343.470 ms343.139 ms343.215
18 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 349.134 ms348.968 ms349.439 ms349.258
19 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 260.382 ms260.201 ms260.382 ms260.130
20 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 257.771 ms257.775 ms257.658 ms257.648

2022-09-28 03:45:01 - 2022-09-28 04:00:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.320   ms0.325  ms0.310  ms0.270  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.190 ms0.270 ms0.166 ms0.154
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.249 ms0.233 ms0.176 ms0.151
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.686 ms0.572 ms0.505 ms0.441
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.257 ms0.248 ms0.183 ms0.154
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.583 ms0.605 ms0.573 ms0.516
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.604 ms6.781 ms6.488 ms6.732
10 >
11 > dfw-da2-sbb2-8k.tx.us (192.99.146.124) 116.621 ms114.859 ms116.224 ms116.515
12 > lax-la1-bb1-a9.ca.us (192.99.146.129) 147.143 ms147.237 ms146.853 ms147.146
13 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 153.718 ms146.053 ms146.045 ms146.163
14 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 260.405 ms254.401 ms254.436 ms254.435
15 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 254.753 ms254.798 ms254.800 ms266.215
16 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 332.762 ms332.715 ms332.568 ms332.575
17 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 343.289 ms343.334 ms343.225 ms343.285
18 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 349.294 ms349.154 ms349.400 ms349.159
19 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 260.141 ms260.187 ms260.185 ms260.210
20 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 257.770 ms257.756 ms257.662 ms257.669

2022-09-28 03:15:02 - 2022-09-28 03:45:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.308   ms0.293  ms0.175  ms0.162  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.268 ms0.211 ms0.175 ms0.155
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.196 ms0.262 ms0.188 ms0.174
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.753 ms0.728 ms0.540 ms0.486
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.199 ms0.240 ms0.195 ms0.176
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.415 ms0.580 ms0.458 ms0.505
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.418 ms6.384 ms6.309 ms6.380
10 >
11 > dfw-da2-sbb2-8k.tx.us (192.99.146.124) 114.935 ms117.247 ms118.103 ms115.323
12 > lax-la1-bb1-a9.ca.us (192.99.146.129) 147.075 ms147.185 ms147.194 ms147.119
13 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 146.044 ms147.632 ms153.619 ms149.909
14 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 254.905 ms254.431 ms254.437 ms254.943
15 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 254.708 ms254.827 ms254.819 ms254.758
16 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 332.695 ms332.686 ms332.711 ms332.741
17 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 343.451 ms343.245 ms343.353 ms344.821
18 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 349.060 ms349.039 ms349.265 ms349.163
19 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 260.376 ms260.044 ms260.115 ms260.106
20 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 257.847 ms257.680 ms257.838 ms257.761

2022-09-28 03:00:02 - 2022-09-28 03:15:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.325   ms0.235  ms0.148  ms0.136  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.255 ms0.238 ms0.154 ms0.144
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.220 ms0.271 ms0.151 ms0.149
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.670 ms0.529 ms0.446 ms0.446
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.225 ms0.262 ms0.167 ms0.217
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 9.085 ms0.625 ms0.485 ms0.594
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.891 ms6.677 ms6.593 ms6.385
10 >
11 > dfw-da2-sbb2-8k.tx.us (192.99.146.124) 115.687 ms117.028 ms116.843 ms
12 > lax-la1-bb1-a9.ca.us (192.99.146.129) 147.163 ms146.818 ms147.052 ms146.813
13 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 148.139 ms146.826 ms146.132 ms146.447
14 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 271.076 ms254.479 ms254.483 ms254.451
15 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 254.763 ms254.716 ms254.725 ms255.075
16 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 332.638 ms332.619 ms332.537 ms332.620
17 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 343.657 ms343.279 ms343.290 ms343.363
18 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 349.192 ms349.398 ms349.087 ms349.029
19 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 262.245 ms260.115 ms260.462 ms260.003
20 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 257.753 ms257.644 ms257.936 ms257.779

2022-09-28 02:45:02 - 2022-09-28 03:00:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.251   ms0.216  ms0.176  ms0.163  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.186 ms0.220 ms0.177 ms0.164
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.292 ms0.190 ms0.161 ms0.147
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.703 ms0.480 ms0.371 ms0.366
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.208 ms0.209 ms0.204 ms0.170
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.582 ms0.551 ms0.537 ms0.445
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.541 ms6.372 ms6.513 ms6.261
10 >
11 > dfw-da2-sbb2-8k.tx.us (192.99.146.124) 116.064 ms114.506 ms114.729 ms116.020
12 > lax-la1-bb1-a9.ca.us (192.99.146.129) 147.126 ms147.036 ms170.219 ms176.132
13 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 146.110 ms146.051 ms146.235 ms146.099
14 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 254.568 ms254.485 ms254.421 ms254.562
15 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 254.679 ms254.806 ms254.805 ms254.921
16 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 332.430 ms332.666 ms332.498 ms332.509
17 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 343.296 ms343.241 ms343.386 ms343.469
18 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 349.337 ms349.004 ms349.184 ms348.992
19 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 262.306 ms260.126 ms260.538 ms260.313
20 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 257.749 ms257.743 ms257.691 ms257.951

2022-09-28 01:45:02 - 2022-09-28 02:45:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.366   ms0.193  ms0.176  ms0.167  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.157 ms0.175 ms0.171 ms0.207
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.321 ms0.333 ms0.208 ms0.171
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.560 ms0.602 ms0.419 ms0.444
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.202 ms0.166 ms0.152 ms0.153
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.529 ms0.484 ms0.495 ms0.458
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.576 ms6.347 ms6.329 ms6.598
10 >
11 >
12 >
13 >
14 >
15 >
16 >
17 >
18 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 349.329 ms349.072 ms349.213 ms
19 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 263.948 ms260.417 ms260.038 ms260.295
20 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 257.858 ms257.693 ms257.689 ms257.636

2022-09-27 20:45:02 - 2022-09-28 01:45:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.310   ms0.245  ms0.211  ms0.262  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.247 ms0.244 ms0.163 ms0.154
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.254 ms0.396 ms0.206 ms0.153
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.557 ms0.515 ms0.471 ms0.446
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.246 ms0.234 ms0.152 ms0.163
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.502 ms0.728 ms0.874 ms1.276
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.505 ms6.386 ms6.545 ms6.651
10 >
11 >
12 >
13 >
14 >
15 > 10.200.2.201 (10.200.2.201) 89.275 ms
16 >
17 >
18 >
19 > 10.200.2.201 (10.200.2.201) 89.385 ms
20 >
21 >
22 >
23 > 10.200.2.201 (10.200.2.201) 89.629 ms
24 >
25 >
26 >
27 >
28 >
29 >
30 >

2022-09-27 20:15:02 - 2022-09-27 20:45:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.323   ms0.231  ms0.201  ms0.200  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.333 ms0.317 ms0.155 ms0.147
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.231 ms0.307 ms0.155 ms0.173
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.522 ms0.720 ms0.455 ms0.450
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.235 ms0.243 ms0.194 ms0.168
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.736 ms0.669 ms0.593 ms0.619
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.386 ms6.358 ms6.401 ms6.415
10 >
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 144.102 ms144.002 ms144.111 ms143.916
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 140.422 ms142.205 ms140.387 ms140.821
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 252.774 ms251.617 ms251.682 ms251.674
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 252.023 ms251.974 ms252.162 ms251.951
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 332.998 ms330.864 ms330.719 ms330.692
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 346.481 ms346.245 ms346.491 ms346.166
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 341.350 ms341.754 ms341.388 ms341.722
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 257.446 ms259.646 ms257.460 ms257.387
19 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 255.105 ms254.950 ms254.998 ms254.950

2022-09-27 19:45:02 - 2022-09-27 20:15:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.271   ms0.188  ms0.214  ms0.198  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.249 ms0.230 ms0.158 ms0.150
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.302 ms0.272 ms0.230 ms0.190
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.648 ms0.715 ms0.443 ms0.490
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.186 ms0.218 ms0.173 ms0.157
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.473 ms0.555 ms0.535 ms0.499
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.752 ms6.635 ms6.599 ms6.798
10 >
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 143.924 ms144.182 ms143.969 ms143.894
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 140.457 ms140.411 ms140.493 ms140.409
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 251.681 ms251.683 ms251.656 ms252.318
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 288.044 ms252.299 ms252.082 ms252.077
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 330.774 ms330.825 ms330.627 ms330.815
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 346.303 ms346.193 ms353.802 ms346.244
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 341.667 ms341.454 ms341.723 ms341.624
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 259.407 ms259.641 ms257.390 ms257.321
19 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 254.833 ms255.062 ms255.098 ms254.830

2022-09-27 19:15:02 - 2022-09-27 19:45:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.268   ms0.260  ms0.243  ms0.229  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.302 ms0.228 ms0.158 ms0.165
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.281 ms0.270 ms0.147 ms0.139
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.463 ms0.486 ms0.399 ms0.434
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.243 ms0.293 ms0.177 ms0.159
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.662 ms0.658 ms0.627 ms0.484
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.530 ms6.568 ms6.906 ms6.697
10 > was-nva1-sbb1-8k.va.us (37.187.36.199) 89.702 ms
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 143.752 ms143.851 ms153.941 ms143.764
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 140.873 ms145.265 ms140.336 ms140.401
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 251.627 ms252.626 ms251.593 ms251.693
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 252.015 ms252.120 ms251.986 ms251.991
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 330.931 ms332.261 ms330.882 ms330.867
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 346.286 ms346.382 ms346.104 ms346.417
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 341.620 ms341.613 ms341.362 ms341.737
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 258.959 ms257.327 ms257.326 ms257.401
19 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 254.958 ms255.010 ms254.821 ms254.767

2022-09-27 17:30:02 - 2022-09-27 19:15:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.218   ms0.230  ms0.236  ms0.239  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.325 ms0.270 ms0.179 ms0.152
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.275 ms0.261 ms0.186 ms0.159
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.733 ms0.681 ms0.503 ms0.470
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.223 ms0.278 ms0.185 ms0.195
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.650 ms0.561 ms0.433 ms0.454
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.685 ms6.573 ms6.564 ms6.492
10 > was-nva1-sbb1-8k.va.us (37.187.36.199) 87.687 ms
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 144.370 ms144.011 ms143.876 ms144.114
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 140.376 ms140.390 ms140.375 ms140.450
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 254.891 ms253.073 ms252.669 ms252.392
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 252.010 ms252.085 ms252.111 ms252.295
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 335.643 ms335.616 ms335.600 ms335.619
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 346.219 ms346.278 ms346.536 ms346.360
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 340.500 ms340.482 ms340.652 ms340.844
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 257.286 ms260.666 ms258.609 ms257.376
19 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 254.804 ms254.950 ms254.756 ms255.042

2022-09-27 17:15:02 - 2022-09-27 17:30:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.301   ms0.256  ms0.273  ms0.249  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.376 ms0.289 ms0.178 ms0.152
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.315 ms0.349 ms0.271 ms0.187
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.857 ms0.629 ms0.452 ms0.421
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.212 ms0.269 ms0.181 ms0.172
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.632 ms0.621 ms0.623 ms0.593
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.382 ms6.453 ms6.503 ms6.650
10 >
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 143.933 ms144.334 ms144.305 ms144.006
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 141.305 ms140.520 ms140.406 ms140.475
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 251.666 ms251.661 ms251.845 ms251.689
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 270.984 ms252.132 ms264.097 ms252.111
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 335.567 ms335.718 ms335.740 ms335.505
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 346.654 ms346.321 ms346.346 ms346.145
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 340.645 ms340.558 ms340.480 ms340.891
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 258.195 ms257.328 ms257.339 ms262.020
19 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 254.771 ms254.740 ms254.902 ms255.177

2022-09-27 17:00:02 - 2022-09-27 17:15:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.296   ms0.276  ms0.217  ms0.156  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.186 ms0.258 ms0.169 ms0.154
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.322 ms0.306 ms0.159 ms0.151
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.471 ms0.484 ms0.491 ms0.482
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.275 ms0.251 ms0.169 ms0.159
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.826 ms0.674 ms0.557 ms0.647
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.578 ms6.412 ms6.390 ms6.305
10 >
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 144.029 ms143.730 ms144.026 ms144.012
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 154.812 ms141.250 ms140.443 ms145.006
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 254.070 ms251.817 ms251.674 ms251.733
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 252.080 ms254.760 ms252.082 ms252.079
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 335.628 ms335.632 ms335.601 ms335.668
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 344.582 ms344.801 ms344.791 ms344.566
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 339.147 ms339.279 ms339.214 ms338.889
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 261.415 ms263.141 ms261.271 ms261.507
19 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 258.792 ms258.714 ms258.718 ms258.724

2022-09-27 16:45:02 - 2022-09-27 17:00:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.318   ms0.281  ms0.250  ms0.262  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.222 ms0.230 ms0.207 ms0.203
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.261 ms0.437 ms0.199 ms0.220
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.637 ms0.570 ms0.429 ms0.446
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.234 ms0.233 ms0.179 ms0.191
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.553 ms0.581 ms0.508 ms0.464
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.356 ms6.520 ms6.436 ms6.284
10 >
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 144.303 ms143.797 ms143.990 ms144.205
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 146.567 ms140.499 ms140.417 ms140.402
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 252.413 ms251.757 ms255.086 ms252.307
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 252.057 ms251.909 ms251.953 ms251.943
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 335.899 ms335.698 ms335.494 ms335.565
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 346.402 ms346.239 ms346.515 ms346.349
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 340.601 ms340.546 ms340.633 ms340.505
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 257.985 ms257.424 ms257.610 ms257.656
19 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 254.901 ms255.013 ms255.094 ms254.832

2022-09-27 16:00:02 - 2022-09-27 16:45:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.283   ms0.259  ms0.159  ms0.255  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.289 ms0.240 ms0.166 ms0.156
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.288 ms0.287 ms0.270 ms0.259
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.724 ms0.661 ms0.432 ms0.672
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.212 ms0.248 ms0.184 ms0.152
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.495 ms0.624 ms0.399 ms0.413
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.349 ms6.311 ms6.398 ms6.357
10 >
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 144.057 ms143.843 ms144.050 ms144.280
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 140.411 ms140.413 ms140.381 ms147.849
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 251.707 ms251.658 ms251.800 ms251.770
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 251.991 ms252.107 ms252.545 ms252.012
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 336.524 ms335.731 ms335.576 ms335.613
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 347.219 ms346.392 ms346.140 ms346.172
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 340.471 ms340.412 ms340.619 ms340.591
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 257.610 ms258.292 ms257.756 ms257.741
19 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 254.951 ms254.879 ms254.976 ms254.948

2022-09-27 15:45:02 - 2022-09-27 16:00:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.267   ms0.218  ms0.225  ms0.238  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.262 ms0.261 ms0.172 ms0.150
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.330 ms0.216 ms0.191 ms0.145
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.681 ms0.493 ms0.422 ms0.441
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.188 ms0.196 ms0.166 ms0.159
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.541 ms0.624 ms0.518 ms0.468
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.599 ms6.502 ms6.513 ms6.645
10 >
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 144.145 ms143.854 ms144.146 ms143.821
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 140.421 ms140.407 ms145.146 ms140.496
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 251.642 ms251.758 ms254.421 ms251.859
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 252.107 ms252.009 ms252.078 ms252.114
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 335.620 ms335.547 ms335.543 ms335.698
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 346.159 ms346.084 ms346.457 ms346.335
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 340.751 ms340.590 ms341.223 ms340.680
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 260.127 ms257.760 ms257.705 ms257.553
19 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 255.068 ms255.300 ms254.895 ms254.915

2022-09-27 15:15:02 - 2022-09-27 15:45:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.283   ms0.226  ms0.149  ms0.147  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.251 ms0.279 ms0.154 ms0.150
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.276 ms0.255 ms0.142 ms0.189
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.607 ms0.487 ms0.438 ms0.446
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.274 ms0.237 ms0.188 ms0.168
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.530 ms0.537 ms0.667 ms0.578
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.365 ms6.646 ms6.435 ms6.534
10 >
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 148.852 ms143.957 ms144.235 ms144.059
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 140.426 ms140.503 ms140.433 ms140.396
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 251.634 ms254.625 ms251.651 ms255.152
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 252.154 ms252.078 ms252.060 ms252.097
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 335.709 ms335.681 ms335.835 ms335.566
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 346.126 ms346.135 ms346.248 ms346.154
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 340.733 ms340.936 ms340.852 ms340.710
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 257.789 ms257.636 ms259.960 ms257.690
19 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 254.786 ms255.080 ms255.028 ms254.835

2022-09-27 15:00:02 - 2022-09-27 15:15:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.224   ms0.216  ms0.159  ms0.232  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.181 ms0.226 ms0.173 ms0.156
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.312 ms0.332 ms0.224 ms0.158
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.419 ms0.441 ms0.473 ms0.391
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.210 ms0.215 ms0.165 ms0.165
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.985 ms0.710 ms0.733 ms0.638
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.502 ms6.496 ms6.816 ms6.741
10 > was-nva1-sbb1-8k.va.us (37.187.36.199) 88.868 ms
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 144.245 ms144.038 ms144.290 ms144.054
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 140.396 ms140.382 ms140.377 ms140.504
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 251.657 ms251.600 ms254.727 ms251.740
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 252.124 ms252.042 ms251.993 ms252.038
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 335.688 ms335.736 ms335.516 ms335.504
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 346.471 ms346.154 ms346.263 ms346.109
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 343.742 ms340.905 ms340.549 ms340.584
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 257.607 ms257.802 ms257.765 ms257.786
19 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 254.847 ms254.940 ms254.916 ms254.824

2022-09-27 14:30:02 - 2022-09-27 15:00:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.312   ms0.252  ms0.168  ms0.141  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.239 ms0.211 ms0.151 ms0.150
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.295 ms0.335 ms0.207 ms0.170
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.608 ms0.481 ms0.453 ms0.445
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.226 ms0.250 ms0.150 ms0.148
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.483 ms0.471 ms0.471 ms0.414
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.325 ms6.409 ms6.360 ms6.403
10 > was-nva1-sbb1-8k.va.us (37.187.36.199) 89.793 ms
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 144.071 ms144.064 ms143.930 ms143.886
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 141.018 ms140.517 ms148.077 ms141.299
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 251.750 ms252.099 ms251.749 ms252.020
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 251.960 ms252.098 ms251.949 ms251.983
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 335.380 ms335.635 ms335.483 ms335.512
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 347.037 ms346.161 ms346.176 ms346.333
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 340.449 ms340.871 ms340.896 ms340.505
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 259.895 ms257.666 ms257.882 ms257.653
19 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 254.879 ms254.917 ms254.958 ms255.011

2022-09-27 14:00:01 - 2022-09-27 14:30:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.215   ms0.226  ms0.210  ms0.205  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.265 ms0.238 ms0.166 ms0.174
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.272 ms0.296 ms0.257 ms0.203
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.719 ms0.624 ms0.488 ms0.430
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.190 ms0.252 ms0.162 ms0.184
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.577 ms0.585 ms0.536 ms0.500
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.365 ms6.321 ms6.383 ms6.309
10 > was-nva1-sbb1-8k.va.us (37.187.36.199) 88.075 ms
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 144.089 ms143.892 ms144.130 ms143.835
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 140.440 ms140.343 ms140.481 ms141.575
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 251.732 ms251.668 ms251.649 ms251.770
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 251.972 ms251.999 ms253.311 ms252.083
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 335.725 ms335.526 ms335.669 ms335.576
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 346.262 ms346.337 ms346.322 ms346.172
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 340.700 ms340.949 ms340.802 ms340.741
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 257.664 ms257.692 ms257.631 ms257.783
19 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 255.164 ms255.039 ms254.951 ms255.077

2022-09-27 13:15:02 - 2022-09-27 14:00:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.269   ms0.313  ms0.161  ms0.207  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.242 ms0.271 ms0.163 ms0.164
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.194 ms0.233 ms0.170 ms0.168
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.564 ms0.530 ms0.436 ms0.439
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.223 ms0.256 ms0.185 ms0.152
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.458 ms0.649 ms0.486 ms0.494
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.480 ms6.444 ms6.580 ms6.528
10 >
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 143.897 ms144.070 ms144.101 ms144.034
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 148.584 ms140.451 ms142.447 ms140.466
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 252.180 ms252.460 ms251.981 ms255.037
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 252.988 ms251.976 ms254.795 ms252.468
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 335.860 ms338.583 ms335.641 ms335.524
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 346.139 ms346.111 ms346.158 ms346.331
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 340.712 ms340.844 ms340.862 ms340.427
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 257.842 ms259.563 ms257.590 ms260.209
19 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 254.982 ms254.780 ms255.441 ms254.918

2022-09-27 13:00:02 - 2022-09-27 13:15:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.293   ms0.259  ms0.159  ms0.166  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.246 ms0.236 ms0.186 ms0.164
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.226 ms0.230 ms0.153 ms0.152
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.857 ms0.540 ms0.490 ms0.452
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.224 ms0.236 ms0.161 ms0.162
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.700 ms0.594 ms0.574 ms0.416
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.505 ms6.501 ms6.747 ms6.741
10 >
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 143.804 ms143.715 ms144.316 ms144.193
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 140.491 ms141.479 ms145.550 ms140.391
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 252.136 ms251.631 ms261.342 ms251.689
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 252.091 ms253.850 ms252.089 ms252.102
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 335.431 ms335.517 ms335.678 ms335.634
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 346.284 ms346.128 ms346.211 ms346.628
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 340.461 ms340.646 ms340.748 ms340.491
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 257.754 ms257.639 ms257.531 ms260.064
19 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 254.836 ms254.874 ms254.983 ms254.918

2022-09-27 12:30:02 - 2022-09-27 13:00:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.278   ms0.238  ms0.140  ms0.145  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.274 ms0.282 ms0.154 ms0.163
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.332 ms0.251 ms0.200 ms0.172
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.527 ms0.645 ms0.469 ms0.469
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.267 ms0.242 ms0.220 ms0.271
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.658 ms0.864 ms0.490 ms0.462
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.438 ms6.540 ms6.492 ms6.348
10 > was-nva1-sbb1-8k.va.us (37.187.36.199) 88.124 ms
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 143.848 ms143.870 ms144.088 ms143.980
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 140.482 ms141.757 ms145.356 ms140.565
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 252.367 ms253.446 ms260.185 ms252.574
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 252.115 ms252.157 ms252.193 ms252.072
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 335.931 ms338.808 ms335.554 ms335.648
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 346.107 ms346.221 ms347.116 ms346.262
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 340.761 ms341.032 ms340.606 ms340.854
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 257.711 ms259.278 ms258.048 ms259.602
19 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 255.026 ms254.901 ms255.216 ms255.025

2022-09-27 12:00:02 - 2022-09-27 12:30:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.425   ms0.291  ms0.204  ms0.272  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.349 ms0.237 ms0.170 ms0.214
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.367 ms0.442 ms0.219 ms0.220
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.740 ms0.549 ms0.438 ms0.436
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.200 ms0.243 ms0.216 ms0.154
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.766 ms0.632 ms0.510 ms0.528
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.746 ms6.809 ms6.616 ms6.782
10 > was-nva1-sbb1-8k.va.us (37.187.36.199) 89.171 ms
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 143.975 ms143.891 ms143.993 ms143.861
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 140.424 ms140.657 ms140.445 ms140.412
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 251.641 ms251.805 ms251.716 ms251.784
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 252.181 ms256.602 ms251.986 ms252.362
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 335.488 ms335.751 ms335.532 ms335.977
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 346.430 ms346.228 ms346.090 ms347.183
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 340.857 ms340.682 ms340.486 ms340.754
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 257.667 ms257.740 ms257.602 ms260.025
19 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 255.028 ms254.903 ms254.846 ms255.165

2022-09-27 11:00:02 - 2022-09-27 12:00:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.334   ms0.217  ms0.162  ms0.144  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.267 ms0.348 ms0.216 ms0.185
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.217 ms0.214 ms0.173 ms0.156
6 >
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.266 ms0.239 ms0.173 ms0.170
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.574 ms0.618 ms0.558 ms0.958
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.398 ms6.514 ms6.469 ms6.482
10 > was-nva1-sbb1-8k.va.us (37.187.36.199) 87.182 ms87.990 ms
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 144.136 ms143.948 ms143.922 ms144.162
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 146.382 ms140.706 ms140.481 ms140.386
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 251.636 ms251.814 ms251.696 ms251.712
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 251.961 ms251.999 ms252.306 ms252.399
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 335.679 ms335.744 ms335.999 ms335.665
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 346.179 ms346.184 ms346.265 ms346.242
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 340.667 ms340.525 ms340.848 ms340.763
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 257.682 ms257.631 ms257.505 ms257.671
19 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 254.986 ms254.883 ms254.850 ms255.126

2022-09-27 10:15:02 - 2022-09-27 11:00:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.325   ms0.268  ms0.142  ms0.239  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.341 ms0.307 ms0.170 ms0.150
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.309 ms0.281 ms0.190 ms0.222
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.659 ms0.757 ms0.498 ms0.440
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.208 ms0.227 ms0.247 ms0.165
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.658 ms0.730 ms0.604 ms0.562
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.439 ms6.640 ms6.502 ms6.711
10 >
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 144.383 ms144.016 ms144.371 ms144.227
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 140.484 ms140.422 ms140.369 ms140.426
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 252.302 ms251.658 ms251.632 ms251.872
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 252.418 ms252.035 ms252.112 ms252.114
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 335.503 ms335.640 ms335.608 ms335.648
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 346.187 ms346.283 ms346.097 ms346.162
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 340.490 ms340.749 ms340.743 ms340.672
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 257.633 ms257.692 ms258.929 ms258.188
19 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 254.923 ms254.749 ms254.969 ms254.785

2022-09-27 09:45:02 - 2022-09-27 10:15:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.286   ms0.255  ms0.186  ms0.160  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.229 ms0.188 ms0.174 ms0.166
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.175 ms0.316 ms0.165 ms0.147
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.805 ms0.503 ms0.468 ms0.416
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.211 ms0.247 ms0.195 ms0.163
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.522 ms0.589 ms0.488 ms0.759
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.478 ms6.510 ms6.757 ms6.586
10 >
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 144.126 ms144.063 ms143.823 ms144.097
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 143.828 ms140.398 ms146.759 ms140.418
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 251.654 ms251.703 ms255.924 ms251.730
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 252.067 ms252.933 ms252.060 ms252.062
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 335.636 ms335.652 ms335.692 ms335.705
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 346.146 ms346.080 ms346.188 ms346.124
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 340.579 ms340.532 ms340.630 ms340.458
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 258.290 ms257.701 ms257.561 ms257.657
19 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 254.848 ms255.008 ms255.636 ms254.895

2022-09-27 09:15:02 - 2022-09-27 09:45:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.321   ms0.209  ms0.274  ms0.657  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.370 ms0.204 ms0.167 ms0.158
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.271 ms0.262 ms0.160 ms0.161
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.639 ms0.522 ms0.444 ms0.470
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.231 ms0.263 ms0.169 ms0.157
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.558 ms0.577 ms0.504 ms0.447
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.421 ms6.311 ms6.305 ms6.352
10 >
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 143.881 ms144.195 ms145.133 ms144.186
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 140.488 ms140.404 ms140.525 ms141.131
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 251.701 ms264.293 ms251.852 ms251.613
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 252.784 ms252.013 ms251.988 ms252.038
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 335.657 ms335.849 ms335.620 ms339.030
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 346.067 ms346.549 ms346.145 ms346.204
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 340.616 ms340.910 ms340.416 ms340.883
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 259.817 ms259.626 ms257.690 ms257.733
19 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 254.904 ms255.205 ms255.029 ms254.998

2022-09-27 08:45:02 - 2022-09-27 09:15:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.285   ms0.238  ms0.260  ms0.141  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.217 ms0.230 ms0.162 ms0.185
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.189 ms0.322 ms0.164 ms0.171
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.641 ms0.450 ms0.458 ms0.436
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.205 ms0.200 ms0.160 ms0.179
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.637 ms0.528 ms0.444 ms0.481
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.413 ms6.721 ms6.501 ms6.494
10 >
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 160.431 ms144.031 ms143.889 ms143.986
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 154.446 ms140.353 ms142.883 ms140.417
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 255.147 ms251.857 ms251.724 ms251.660
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 251.962 ms252.147 ms252.071 ms253.267
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 335.664 ms335.448 ms335.543 ms338.384
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 346.111 ms346.113 ms346.206 ms346.237
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 340.649 ms340.676 ms340.826 ms340.533
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 257.601 ms257.881 ms257.801 ms260.447
19 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 255.211 ms255.124 ms254.979 ms254.957

2022-09-27 06:45:02 - 2022-09-27 08:45:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.297   ms0.222  ms0.228  ms0.226  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.285 ms0.263 ms0.176 ms0.170
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.321 ms0.276 ms0.215 ms0.221
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.680 ms0.504 ms0.452 ms0.440
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.244 ms0.285 ms0.174 ms0.179
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.598 ms0.526 ms0.492 ms0.639
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.480 ms6.558 ms6.477 ms6.620
10 > was-nva1-sbb1-8k.va.us (37.187.36.199) 88.378 ms
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 144.186 ms144.265 ms144.258 ms144.074
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 140.382 ms141.455 ms141.225 ms140.417
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 251.680 ms251.625 ms251.735 ms251.805
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 251.982 ms283.316 ms253.003 ms252.257
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 335.570 ms335.567 ms335.646 ms335.660
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 346.115 ms346.380 ms346.358 ms346.168
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 340.776 ms340.713 ms340.473 ms340.507
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 259.593 ms258.752 ms257.687 ms259.498
19 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 254.844 ms255.054 ms255.149 ms255.140

2022-09-27 06:00:02 - 2022-09-27 06:45:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.322   ms0.264  ms0.160  ms0.141  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.292 ms0.280 ms0.189 ms0.188
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.210 ms0.258 ms0.154 ms0.159
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.855 ms0.629 ms0.495 ms0.480
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.238 ms0.227 ms0.186 ms0.177
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.687 ms0.595 ms0.513 ms0.481
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.540 ms6.466 ms6.648 ms6.436
10 > was-nva1-sbb1-8k.va.us (37.187.36.199) 88.857 ms
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 178.495 ms143.866 ms143.908 ms143.953
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 140.467 ms140.510 ms140.455 ms143.841
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 254.515 ms251.610 ms251.716 ms251.616
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 251.942 ms267.247 ms252.009 ms251.979
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 332.246 ms331.365 ms329.811 ms329.839
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 340.518 ms340.479 ms340.448 ms340.459
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 340.455 ms340.570 ms340.671 ms340.388
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 257.590 ms257.574 ms257.699 ms259.686
19 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 255.065 ms255.212 ms254.885 ms254.923

2022-09-27 05:45:02 - 2022-09-27 06:00:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.276   ms0.185  ms0.130  ms0.221  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.183 ms0.238 ms0.191 ms0.167
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.191 ms0.365 ms0.225 ms0.177
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.474 ms0.644 ms0.451 ms0.460
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.229 ms0.225 ms0.171 ms0.159
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.672 ms0.634 ms0.543 ms0.501
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.496 ms6.546 ms6.394 ms6.529
10 >
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 144.343 ms143.894 ms144.022 ms145.491
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 140.540 ms145.303 ms142.869 ms140.485
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 251.663 ms252.554 ms251.635 ms251.608
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 252.706 ms251.998 ms251.993 ms251.990
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 330.279 ms329.790 ms330.090 ms330.021
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 340.469 ms340.731 ms340.459 ms340.778
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 340.782 ms340.916 ms340.820 ms340.822
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 257.659 ms260.135 ms257.612 ms257.694
19 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 254.988 ms255.089 ms254.943 ms255.135

2022-09-27 05:30:02 - 2022-09-27 05:45:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.308   ms0.261  ms0.173  ms0.143  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.175 ms0.215 ms0.177 ms0.163
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.318 ms0.241 ms0.329 ms0.374
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.603 ms0.766 ms0.453 ms0.460
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.273 ms0.245 ms0.181 ms0.176
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.733 ms0.570 ms0.580 ms0.478
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.295 ms6.851 ms6.330 ms6.566
10 > was-nva1-sbb1-8k.va.us (37.187.36.199) 89.812 ms
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 143.821 ms144.178 ms143.951 ms144.084
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 140.413 ms146.685 ms140.438 ms140.475
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 251.647 ms251.702 ms251.677 ms260.839
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 252.101 ms251.991 ms251.999 ms251.986
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 329.918 ms330.035 ms329.914 ms329.938
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 340.432 ms340.808 ms340.611 ms340.733
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 340.663 ms340.476 ms340.617 ms340.566
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 257.602 ms257.666 ms259.865 ms257.691
19 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 255.012 ms254.979 ms255.023 ms254.855

2022-09-27 05:15:02 - 2022-09-27 05:30:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.259   ms0.227  ms0.178  ms0.150  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.329 ms0.267 ms0.165 ms0.153
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.263 ms0.332 ms0.171 ms0.143
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.623 ms0.790 ms0.485 ms0.386
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.185 ms0.233 ms0.199 ms0.161
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.551 ms0.606 ms0.501 ms0.508
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.341 ms6.409 ms6.331 ms6.352
10 >
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 144.077 ms144.256 ms143.990 ms144.262
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 140.412 ms140.367 ms142.527 ms140.430
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 252.089 ms251.635 ms251.819 ms251.702
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 252.027 ms252.135 ms252.106 ms251.988
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 329.947 ms329.957 ms330.338 ms329.804
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 340.465 ms340.645 ms340.524 ms340.424
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 340.578 ms340.500 ms340.530 ms340.754
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 257.784 ms258.369 ms257.753 ms257.690
19 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 254.992 ms254.827 ms254.979 ms254.981

2022-09-27 05:00:02 - 2022-09-27 05:15:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.306   ms0.273  ms0.214  ms0.263  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.252 ms0.267 ms0.160 ms0.160
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.253 ms0.218 ms0.156 ms0.176
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.616 ms0.485 ms0.431 ms0.459
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.212 ms0.282 ms0.201 ms0.170
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.643 ms0.889 ms0.816 ms0.587
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.444 ms6.475 ms6.413 ms6.379
10 >
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 143.942 ms143.903 ms143.798 ms143.865
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 140.491 ms141.034 ms141.117 ms141.102
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 256.143 ms251.695 ms251.619 ms251.746
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 252.021 ms251.994 ms252.531 ms252.058
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 329.868 ms329.899 ms329.827 ms329.909
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 340.668 ms340.384 ms340.557 ms340.450
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 340.845 ms340.612 ms340.483 ms340.508
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 258.185 ms257.862 ms257.694 ms257.614
19 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 254.929 ms254.888 ms255.043 ms254.972

2022-09-27 04:30:02 - 2022-09-27 05:00:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.302   ms0.321  ms0.172  ms0.159  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.300 ms0.279 ms0.169 ms0.174
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.326 ms0.349 ms0.221 ms0.174
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.563 ms0.547 ms0.445 ms0.456
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.218 ms0.276 ms0.174 ms0.181
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.605 ms0.544 ms0.794 ms0.466
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.428 ms6.617 ms6.326 ms6.330
10 > was-nva1-sbb1-8k.va.us (37.187.36.199) 87.924 ms
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 143.923 ms144.312 ms144.233 ms143.998
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 140.517 ms141.309 ms140.489 ms147.144
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 251.623 ms251.636 ms251.598 ms251.592
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 252.004 ms252.129 ms251.973 ms252.009
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 329.757 ms329.996 ms329.753 ms329.829
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 340.656 ms340.574 ms340.430 ms340.446
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 340.411 ms340.812 ms340.478 ms340.562
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 257.594 ms259.732 ms261.227 ms257.653
19 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 254.854 ms254.936 ms255.068 ms254.885

2022-09-27 04:15:01 - 2022-09-27 04:30:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.295   ms0.173  ms0.235  ms0.180  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.265 ms0.200 ms0.151 ms0.150
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.229 ms0.360 ms0.355 ms0.298
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.708 ms0.759 ms0.439 ms0.432
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.238 ms0.242 ms0.183 ms0.173
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.505 ms0.548 ms0.483 ms0.445
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.312 ms6.687 ms6.446 ms6.410
10 >
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 144.640 ms144.116 ms143.907 ms143.960
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 140.490 ms140.492 ms140.479 ms140.467
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 251.607 ms251.696 ms251.635 ms251.767
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 251.995 ms252.093 ms252.055 ms251.965
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 329.941 ms329.803 ms329.920 ms329.687
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 340.448 ms340.525 ms340.670 ms340.515
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 340.718 ms340.569 ms340.805 ms340.515
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 257.940 ms257.656 ms260.745 ms257.778
19 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 254.995 ms254.776 ms254.958 ms254.937

2022-09-27 03:45:02 - 2022-09-27 04:15:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.321   ms0.249  ms0.163  ms0.148  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.166 ms0.212 ms0.179 ms0.156
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.231 ms0.239 ms0.209 ms0.218
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.648 ms0.550 ms0.757 ms0.476
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.253 ms0.232 ms0.175 ms0.165
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.621 ms0.658 ms0.469 ms0.592
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.637 ms6.600 ms6.898 ms6.891
10 > was-nva1-sbb1-8k.va.us (37.187.36.199) 88.433 ms
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 144.152 ms146.261 ms144.157 ms144.250
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 144.913 ms140.417 ms140.387 ms140.529
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 251.579 ms251.751 ms256.384 ms251.782
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 252.031 ms252.102 ms252.050 ms251.958
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 329.574 ms329.892 ms329.718 ms329.869
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 340.585 ms340.460 ms340.507 ms340.431
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 340.513 ms340.549 ms340.442 ms340.803
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 259.920 ms257.647 ms257.498 ms257.621
19 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 254.837 ms255.049 ms255.212 ms254.888

2022-09-27 02:45:02 - 2022-09-27 03:45:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.222   ms0.158  ms0.161  ms0.167  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.216 ms0.207 ms0.154 ms0.151
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.344 ms0.277 ms0.171 ms0.293
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.750 ms0.681 ms0.384 ms0.394
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.183 ms0.200 ms0.172 ms0.159
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.474 ms0.580 ms0.515 ms0.450
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.610 ms6.548 ms6.709 ms6.343
10 > was-nva1-sbb1-8k.va.us (37.187.36.199) 87.586 ms
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 144.019 ms143.986 ms143.834 ms143.879
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 140.400 ms140.439 ms140.400 ms144.716
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 251.849 ms251.613 ms251.639 ms251.600
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 252.007 ms252.001 ms252.023 ms251.951
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 331.495 ms331.057 ms329.777 ms329.795
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 340.409 ms340.638 ms340.460 ms340.602
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 340.792 ms340.831 ms340.449 ms340.738
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 257.613 ms257.607 ms257.688 ms257.574
19 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 255.054 ms255.054 ms255.039 ms254.881

2022-09-27 02:30:01 - 2022-09-27 02:45:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.267   ms0.209  ms0.174  ms0.238  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.295 ms0.255 ms0.183 ms0.173
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.273 ms0.343 ms0.208 ms0.196
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.798 ms0.961 ms0.856 ms0.619
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.249 ms0.306 ms0.185 ms0.171
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.633 ms0.583 ms0.514 ms0.445
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.692 ms6.625 ms6.749 ms6.922
10 > was-nva1-sbb1-8k.va.us (37.187.36.199) 88.320 ms
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 143.917 ms143.986 ms144.281 ms144.190
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 140.462 ms140.517 ms142.083 ms140.439
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 253.091 ms251.638 ms251.631 ms251.616
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 252.002 ms251.940 ms252.015 ms255.258
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 330.029 ms329.871 ms330.257 ms329.753
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 340.450 ms340.576 ms340.521 ms340.458
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 340.483 ms340.899 ms340.815 ms340.901
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 257.669 ms257.665 ms257.748 ms257.597
19 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 254.883 ms254.948 ms255.032 ms254.952

2022-09-27 02:15:02 - 2022-09-27 02:30:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.326   ms0.313  ms0.200  ms0.317  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.187 ms0.222 ms0.159 ms0.158
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.221 ms0.230 ms0.157 ms0.174
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.630 ms0.504 ms0.513 ms0.494
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.194 ms0.236 ms0.163 ms0.161
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.548 ms0.669 ms0.516 ms0.533
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.480 ms6.542 ms6.492 ms6.540
10 > was-nva1-sbb1-8k.va.us (37.187.36.199) 87.614 ms
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 144.258 ms144.165 ms143.858 ms143.964
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 140.411 ms140.404 ms140.395 ms140.391
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 251.625 ms251.631 ms251.648 ms251.608
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 253.352 ms252.005 ms256.006 ms252.056
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 329.938 ms329.781 ms329.961 ms402.664
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 340.515 ms340.613 ms340.627 ms340.505
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 340.740 ms340.736 ms340.836 ms340.625
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 257.681 ms258.122 ms257.598 ms258.182
19 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 254.770 ms254.801 ms254.816 ms254.811

2022-09-27 02:00:02 - 2022-09-27 02:15:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.308   ms0.279  ms0.298  ms0.265  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.245 ms0.244 ms0.163 ms0.156
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.216 ms0.215 ms0.157 ms0.142
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.697 ms0.693 ms0.470 ms0.440
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.204 ms0.256 ms0.188 ms0.177
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.663 ms0.637 ms1.046 ms0.613
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.838 ms6.381 ms6.671 ms6.590
10 >
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 149.366 ms143.885 ms143.826 ms144.046
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 140.904 ms140.594 ms140.440 ms140.655
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 252.369 ms251.730 ms251.661 ms255.314
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 251.983 ms251.976 ms252.026 ms252.087
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 329.860 ms329.880 ms329.877 ms329.799
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 340.536 ms340.395 ms340.749 ms340.494
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 340.533 ms340.565 ms340.747 ms340.521
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 258.644 ms257.733 ms259.540 ms257.713
19 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 255.094 ms254.788 ms255.045 ms254.905

2022-09-26 23:30:02 - 2022-09-27 02:00:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.307   ms0.263  ms0.250  ms0.224  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.273 ms0.268 ms0.182 ms0.147
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.349 ms0.369 ms0.195 ms0.166
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.548 ms0.625 ms0.456 ms0.464
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.251 ms0.249 ms0.171 ms0.192
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.630 ms0.571 ms0.498 ms0.526
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.590 ms6.356 ms6.593 ms6.454
10 >
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 144.249 ms163.824 ms144.273 ms143.970
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 144.611 ms140.478 ms140.371 ms140.397
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 251.681 ms251.644 ms251.853 ms251.633
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 251.968 ms252.042 ms251.950 ms252.032
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 331.537 ms329.896 ms329.832 ms330.119
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 340.500 ms340.647 ms340.604 ms340.623
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 340.592 ms340.623 ms340.694 ms340.526
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 257.674 ms257.687 ms259.968 ms257.741
19 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 255.099 ms254.974 ms255.165 ms255.021

2022-09-26 23:00:02 - 2022-09-26 23:30:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.322   ms0.258  ms0.246  ms0.259  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.258 ms0.217 ms0.162 ms0.160
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.335 ms0.348 ms0.307 ms0.165
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.480 ms0.573 ms0.694 ms0.451
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.241 ms0.233 ms0.170 ms0.176
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.500 ms0.537 ms0.510 ms0.528
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.400 ms6.663 ms6.572 ms6.410
10 >
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 143.929 ms144.110 ms143.832 ms143.791
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 143.753 ms140.376 ms143.554 ms140.459
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 251.629 ms251.592 ms251.690 ms251.625
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 252.990 ms252.041 ms251.977 ms271.964
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 330.159 ms330.437 ms329.710 ms329.711
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 340.407 ms340.612 ms342.102 ms340.487
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 340.432 ms340.718 ms340.567 ms340.709
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 257.675 ms257.608 ms257.661 ms257.664
19 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 255.028 ms254.845 ms254.867 ms254.978

2022-09-26 22:45:02 - 2022-09-26 23:00:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.244   ms0.216  ms0.167  ms0.140  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.205 ms0.236 ms0.147 ms0.143
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.227 ms0.256 ms0.180 ms0.154
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.651 ms0.688 ms0.450 ms0.473
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.243 ms0.265 ms0.186 ms0.155
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.664 ms0.684 ms0.585 ms0.574
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.594 ms6.575 ms6.629 ms6.456
10 >
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 143.911 ms143.933 ms143.936 ms143.984
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 140.413 ms140.461 ms140.370 ms140.417
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 253.678 ms251.626 ms251.704 ms252.263
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 251.984 ms252.029 ms253.904 ms264.803
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 329.924 ms330.062 ms329.900 ms330.013
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 340.409 ms341.282 ms340.643 ms340.539
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 340.837 ms341.014 ms340.732 ms340.542
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 257.812 ms257.503 ms257.927 ms257.648
19 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 254.909 ms255.064 ms254.947 ms255.042

2022-09-26 22:15:02 - 2022-09-26 22:45:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.310   ms0.235  ms0.138  ms0.139  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.169 ms0.227 ms0.157 ms0.151
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.140 ms0.232 ms0.147 ms0.141
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.466 ms0.497 ms0.386 ms0.398
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.208 ms0.215 ms0.154 ms0.164
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.507 ms0.588 ms0.483 ms0.408
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.304 ms6.380 ms6.354 ms6.366
10 >
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 144.168 ms143.903 ms144.040 ms144.236
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 140.414 ms140.476 ms141.824 ms140.442
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 253.695 ms251.858 ms251.651 ms257.154
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 252.442 ms252.047 ms252.046 ms252.174
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 331.639 ms329.728 ms374.100 ms329.813
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 340.493 ms340.614 ms340.513 ms340.520
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 340.582 ms340.800 ms340.668 ms340.904
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 257.795 ms259.348 ms257.827 ms257.624
19 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 254.968 ms254.975 ms254.958 ms254.946

2022-09-26 21:45:02 - 2022-09-26 22:15:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.240   ms0.246  ms0.156  ms0.158  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.253 ms0.222 ms0.163 ms0.160
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.257 ms0.382 ms0.360 ms0.301
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.702 ms0.639 ms0.481 ms0.532
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.191 ms0.184 ms0.153 ms0.145
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.577 ms0.623 ms0.589 ms0.540
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.478 ms6.622 ms6.813 ms6.731
10 >
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 143.778 ms144.102 ms144.027 ms143.880
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 142.355 ms140.485 ms140.374 ms140.357
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 251.747 ms254.809 ms251.796 ms251.731
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 252.058 ms251.949 ms251.914 ms252.001
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 329.843 ms329.799 ms329.838 ms329.869
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 340.410 ms340.444 ms340.532 ms340.444
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 340.771 ms340.575 ms340.837 ms340.513
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 257.707 ms257.624 ms257.659 ms258.602
19 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 254.796 ms254.897 ms254.802 ms254.911

2022-09-26 21:30:02 - 2022-09-26 21:45:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.279   ms0.180  ms0.227  ms0.154  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.216 ms0.247 ms0.164 ms0.159
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.218 ms0.322 ms0.173 ms0.147
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.617 ms0.539 ms0.503 ms0.484
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.213 ms0.222 ms0.184 ms0.194
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.604 ms0.897 ms0.499 ms0.802
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.659 ms6.476 ms6.448 ms6.830
10 >
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 144.132 ms143.922 ms143.989 ms144.036
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 140.974 ms140.488 ms147.271 ms140.392
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 251.620 ms251.607 ms251.718 ms267.652
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 251.987 ms251.988 ms251.944 ms252.027
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 330.123 ms329.808 ms329.959 ms329.773
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 340.398 ms340.869 ms340.831 ms340.567
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 340.768 ms340.928 ms340.635 ms340.768
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 257.612 ms257.631 ms257.610 ms257.541
19 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 254.961 ms254.718 ms254.960 ms254.939

2022-09-26 20:45:02 - 2022-09-26 21:30:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.287   ms0.194  ms0.148  ms0.153  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.203 ms0.197 ms0.155 ms0.167
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.286 ms0.330 ms0.192 ms0.194
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.563 ms0.719 ms0.472 ms0.504
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.250 ms0.235 ms0.172 ms0.154
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.567 ms0.624 ms0.428 ms0.390
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.432 ms6.415 ms6.408 ms6.427
10 >
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 143.921 ms143.864 ms143.795 ms143.868
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 140.451 ms140.378 ms140.644 ms141.137
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 251.630 ms251.742 ms251.709 ms252.250
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 252.240 ms251.985 ms252.040 ms252.158
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 329.929 ms329.798 ms329.835 ms330.012
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 340.739 ms340.863 ms340.622 ms340.610
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 340.798 ms340.789 ms340.653 ms340.792
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 257.641 ms257.607 ms257.655 ms259.882
19 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 255.103 ms255.035 ms254.968 ms254.842

2022-09-26 20:15:01 - 2022-09-26 20:45:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.289   ms0.181  ms0.269  ms0.241  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.337 ms0.230 ms0.163 ms0.153
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.239 ms0.241 ms0.163 ms0.146
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.685 ms0.529 ms0.516 ms0.430
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.228 ms0.245 ms0.191 ms0.163
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.517 ms0.611 ms0.480 ms0.498
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.748 ms6.919 ms6.672 ms6.420
10 >
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 144.056 ms144.320 ms144.127 ms144.323
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 140.355 ms140.413 ms142.022 ms140.467
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 251.715 ms251.760 ms251.639 ms251.634
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 255.073 ms252.733 ms252.023 ms251.937
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 329.796 ms329.866 ms330.128 ms329.874
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 341.491 ms340.596 ms340.629 ms340.718
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 340.902 ms340.732 ms340.487 ms340.841
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 258.455 ms257.607 ms257.624 ms261.925
19 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 254.807 ms254.990 ms254.985 ms255.007

2022-09-26 19:30:02 - 2022-09-26 20:15:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.308   ms0.238  ms0.164  ms0.144  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.209 ms0.251 ms0.173 ms0.148
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.183 ms0.376 ms0.265 ms0.209
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.633 ms0.802 ms0.482 ms0.434
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.255 ms0.243 ms0.166 ms0.159
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 2.281 ms0.717 ms0.565 ms0.476
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.519 ms6.470 ms6.472 ms6.469
10 >
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 143.928 ms143.974 ms144.207 ms144.214
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 140.453 ms140.410 ms140.419 ms140.404
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 253.000 ms252.021 ms252.416 ms251.675
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 275.807 ms252.022 ms251.971 ms251.984
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 329.647 ms329.611 ms329.938 ms329.977
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 340.520 ms340.472 ms340.560 ms340.808
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 340.519 ms340.871 ms340.488 ms340.613
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 257.667 ms257.810 ms263.683 ms257.627
19 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 254.884 ms254.813 ms254.849 ms254.805

2022-09-26 18:45:02 - 2022-09-26 19:30:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.182   ms0.198  ms0.169  ms0.177  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.238 ms0.194 ms0.188 ms0.177
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.233 ms0.219 ms0.166 ms0.162
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.404 ms0.470 ms0.420 ms0.393
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.298 ms0.211 ms0.208 ms0.173
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.515 ms0.555 ms0.559 ms0.498
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.555 ms6.513 ms6.494 ms6.387
10 >
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 144.311 ms144.252 ms143.931 ms144.091
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 142.325 ms140.384 ms140.352 ms140.760
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 251.718 ms251.647 ms251.653 ms251.817
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 251.961 ms251.953 ms252.096 ms252.427
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 330.001 ms329.906 ms330.687 ms329.885
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 340.601 ms340.608 ms340.492 ms340.501
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 340.804 ms340.564 ms340.934 ms340.875
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 259.672 ms259.712 ms261.143 ms257.771
19 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 254.797 ms255.008 ms254.846 ms254.960

2022-09-26 18:15:02 - 2022-09-26 18:45:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.288   ms0.222  ms0.236  ms0.238  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.348 ms0.264 ms0.164 ms0.152
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.186 ms0.175 ms0.147 ms0.139
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.765 ms0.573 ms0.556 ms0.517
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.226 ms0.267 ms0.160 ms0.148
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.787 ms0.546 ms0.460 ms0.468
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.422 ms6.515 ms6.654 ms6.592
10 >
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 143.924 ms144.188 ms144.183 ms144.301
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 146.510 ms142.314 ms143.709 ms140.393
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 252.086 ms251.559 ms251.845 ms252.634
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 252.004 ms251.971 ms252.003 ms251.983
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 329.875 ms330.153 ms330.023 ms330.071
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 340.449 ms340.723 ms340.645 ms340.586
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 340.720 ms340.803 ms340.523 ms340.802
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 257.785 ms259.135 ms258.949 ms257.504
19 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 254.768 ms254.873 ms255.033 ms254.932

2022-09-26 18:00:02 - 2022-09-26 18:15:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.307   ms0.248  ms0.244  ms0.254  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.265 ms0.204 ms0.156 ms0.147
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.222 ms0.294 ms0.203 ms0.143
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.583 ms0.574 ms0.503 ms0.476
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.219 ms0.231 ms0.160 ms0.144
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.615 ms0.569 ms0.578 ms0.491
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.428 ms6.463 ms6.453 ms6.378
10 >
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 144.058 ms144.089 ms143.917 ms144.229
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 140.290 ms140.394 ms140.454 ms141.319
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 251.694 ms251.692 ms252.638 ms251.605
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 252.041 ms253.033 ms251.930 ms252.037
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 329.785 ms329.879 ms329.799 ms330.007
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 340.462 ms340.533 ms340.551 ms341.089
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 340.665 ms340.748 ms340.639 ms340.527
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 257.721 ms257.535 ms259.208 ms257.570
19 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 254.777 ms255.185 ms254.806 ms254.935

2022-09-26 17:15:02 - 2022-09-26 18:00:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.334   ms0.258  ms0.259  ms0.157  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.381 ms0.316 ms0.160 ms0.156
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.232 ms0.277 ms0.159 ms0.146
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.752 ms0.511 ms0.470 ms0.487
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.278 ms0.257 ms0.168 ms0.157
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.780 ms0.783 ms0.622 ms0.776
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.375 ms6.544 ms6.503 ms6.419
10 >
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 151.573 ms144.282 ms143.843 ms144.206
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 141.065 ms140.418 ms140.383 ms140.487
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 251.734 ms251.745 ms251.715 ms251.808
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 252.361 ms252.848 ms252.621 ms252.316
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 329.909 ms331.142 ms330.227 ms330.533
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 340.970 ms340.535 ms340.533 ms340.738
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 340.726 ms340.932 ms340.537 ms340.867
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 257.673 ms257.686 ms259.790 ms257.696
19 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 254.812 ms254.809 ms254.902 ms255.472

2022-09-26 16:15:01 - 2022-09-26 17:15:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.291   ms0.259  ms0.270  ms0.232  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.289 ms0.305 ms0.174 ms0.160
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.334 ms0.368 ms0.206 ms0.204
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.637 ms0.579 ms0.466 ms1.562
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.243 ms0.218 ms0.168 ms0.165
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.568 ms0.512 ms0.455 ms0.479
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.893 ms6.688 ms6.712 ms6.555
10 > was-nva1-sbb1-8k.va.us (37.187.36.199) 89.133 ms
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 144.206 ms143.918 ms144.087 ms144.166
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 140.526 ms141.289 ms140.387 ms140.492
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 251.612 ms251.593 ms251.666 ms251.631
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 252.059 ms251.996 ms252.211 ms251.995
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 329.783 ms329.857 ms329.826 ms330.147
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 340.518 ms340.519 ms340.571 ms340.624
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 340.552 ms340.412 ms340.608 ms340.486
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 258.807 ms260.327 ms257.567 ms261.991
19 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 254.814 ms254.753 ms254.949 ms254.996

2022-09-26 14:15:02 - 2022-09-26 16:15:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.329   ms0.284  ms0.173  ms0.184  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.245 ms0.259 ms0.166 ms0.160
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.293 ms0.364 ms0.254 ms0.148
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.443 ms0.536 ms0.490 ms0.478
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.221 ms0.242 ms0.154 ms0.143
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.598 ms0.544 ms0.711 ms0.673
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 7.006 ms6.520 ms6.753 ms6.868
10 > was-nva1-sbb1-8k.va.us (37.187.36.199) 88.698 ms
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 144.002 ms144.013 ms144.617 ms143.975
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 148.667 ms140.934 ms140.514 ms142.348
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 251.766 ms252.539 ms253.759 ms251.660
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 252.046 ms252.249 ms252.112 ms252.225
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 329.906 ms329.706 ms329.769 ms329.736
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 340.477 ms340.755 ms340.582 ms340.468
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 340.624 ms340.847 ms340.441 ms340.920
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 259.011 ms257.595 ms260.499 ms257.671
19 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 254.908 ms254.939 ms254.863 ms255.201

2022-09-26 13:45:02 - 2022-09-26 14:15:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.284   ms0.242  ms0.161  ms0.251  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.248 ms0.177 ms0.250 ms0.168
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.304 ms0.291 ms0.178 ms0.141
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.512 ms0.611 ms0.421 ms0.409
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.245 ms0.228 ms0.185 ms0.177
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.773 ms0.643 ms0.819 ms0.562
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.797 ms6.527 ms6.388 ms6.332
10 >
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 144.010 ms144.170 ms143.892 ms157.677
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 141.100 ms140.360 ms152.709 ms140.346
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 258.081 ms251.623 ms251.587 ms251.646
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 252.064 ms251.961 ms251.978 ms251.900
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 329.669 ms329.744 ms330.298 ms329.866
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 340.690 ms340.618 ms340.474 ms340.407
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 340.955 ms340.698 ms340.742 ms340.898
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 257.736 ms257.785 ms257.639 ms257.663
19 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 254.985 ms254.934 ms254.953 ms254.827

2022-09-26 13:30:02 - 2022-09-26 13:45:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.307   ms0.270  ms0.175  ms0.228  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.304 ms0.279 ms0.169 ms0.176
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.267 ms0.288 ms0.183 ms0.160
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.642 ms0.705 ms0.500 ms0.731
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.257 ms0.278 ms0.207 ms0.160
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 68.474 ms0.629 ms0.474 ms0.460
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.537 ms6.664 ms6.605 ms6.771
10 > was-nva1-sbb1-8k.va.us (37.187.36.199) 87.912 ms
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 143.914 ms144.038 ms143.791 ms143.877
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 140.518 ms143.429 ms140.429 ms140.435
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 251.669 ms251.626 ms251.639 ms251.625
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 255.192 ms252.008 ms252.032 ms252.039
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 329.934 ms329.947 ms329.966 ms329.848
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 340.669 ms340.426 ms341.767 ms340.709
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 341.025 ms340.624 ms340.941 ms340.741
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 260.057 ms258.333 ms260.104 ms257.647
19 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 255.010 ms254.903 ms254.901 ms254.963

2022-09-26 13:15:02 - 2022-09-26 13:30:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.266   ms0.234  ms0.152  ms0.143  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.236 ms0.294 ms0.164 ms0.148
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.205 ms0.246 ms0.159 ms0.148
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.565 ms0.660 ms0.447 ms0.453
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.256 ms0.255 ms0.175 ms0.205
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.577 ms0.665 ms0.581 ms0.584
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.489 ms6.407 ms6.558 ms6.315
10 > was-nva1-sbb1-8k.va.us (37.187.36.199) 87.983 ms
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 144.261 ms143.877 ms143.958 ms143.868
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 140.382 ms140.380 ms140.368 ms140.447
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 251.595 ms251.598 ms252.899 ms251.585
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 252.035 ms252.065 ms251.972 ms252.045
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 329.796 ms539.193 ms330.511 ms329.747
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 340.463 ms340.429 ms340.999 ms340.436
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 340.880 ms340.827 ms340.863 ms340.559
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 257.574 ms257.745 ms259.071 ms257.760
19 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 254.977 ms254.739 ms254.922 ms254.986

2022-09-26 11:30:02 - 2022-09-26 13:15:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.299   ms0.278  ms0.158  ms0.150  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.243 ms0.212 ms0.174 ms0.159
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.220 ms0.274 ms0.162 ms0.146
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.803 ms0.766 ms0.527 ms0.424
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.194 ms0.241 ms0.167 ms0.177
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.694 ms1.041 ms0.902 ms0.663
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.770 ms6.401 ms6.373 ms6.519
10 >
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 143.833 ms144.211 ms143.838 ms143.902
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 140.396 ms140.604 ms140.729 ms140.388
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 251.571 ms251.766 ms251.679 ms251.602
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 251.992 ms251.996 ms252.033 ms253.336
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 329.974 ms329.705 ms331.589 ms330.030
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 340.888 ms340.545 ms340.483 ms340.645
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 340.621 ms340.851 ms340.934 ms340.431
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 257.695 ms257.966 ms257.898 ms257.739
19 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 255.052 ms254.895 ms254.968 ms254.822

2022-09-26 10:45:02 - 2022-09-26 11:30:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.308   ms0.262  ms0.148  ms0.288  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.185 ms0.231 ms0.158 ms0.150
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.234 ms0.278 ms0.169 ms0.144
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.800 ms0.784 ms0.442 ms0.448
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.226 ms0.229 ms0.168 ms0.145
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.579 ms0.580 ms0.581 ms0.538
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.555 ms6.606 ms6.700 ms6.791
10 >
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 144.022 ms143.794 ms165.717 ms144.019
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 140.491 ms141.372 ms145.168 ms140.384
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 251.625 ms251.618 ms251.642 ms251.719
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 252.294 ms253.605 ms252.632 ms252.594
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 329.891 ms330.011 ms329.905 ms330.156
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 340.586 ms340.908 ms340.544 ms340.497
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 340.924 ms340.830 ms340.800 ms340.889
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 257.722 ms260.461 ms258.867 ms257.527
19 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 254.897 ms254.943 ms254.860 ms254.901

2022-09-26 10:30:02 - 2022-09-26 10:45:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.317   ms0.259  ms0.176  ms0.167  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.218 ms0.213 ms0.170 ms0.172
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.181 ms0.236 ms0.216 ms0.208
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.629 ms0.735 ms0.477 ms0.430
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.211 ms0.220 ms0.185 ms0.168
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.609 ms0.670 ms0.473 ms0.523
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.491 ms6.783 ms6.556 ms6.504
10 >
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 143.950 ms144.437 ms143.809 ms144.299
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 145.198 ms140.653 ms140.400 ms140.415
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 251.664 ms251.649 ms252.658 ms251.690
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 252.039 ms251.951 ms252.273 ms252.042
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 329.487 ms329.631 ms329.517 ms329.675
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 341.218 ms340.588 ms340.566 ms340.386
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 340.405 ms340.641 ms340.626 ms340.822
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 257.586 ms257.545 ms257.933 ms257.673
19 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 255.120 ms255.103 ms255.033 ms255.039

2022-09-26 03:30:02 - 2022-09-26 10:30:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.382   ms0.249  ms0.245  ms0.141  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.212 ms0.227 ms0.186 ms0.172
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.318 ms8.158 ms0.182 ms0.159
6 > 10.17.200.10 (10.17.200.10) 0.677 ms0.632 ms0.515 ms0.489
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.225 ms0.210 ms0.169 ms0.159
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.643 ms0.700 ms0.626 ms0.827
9 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.221 ms6.402 ms6.321 ms6.304
10 >
11 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 143.881 ms143.786 ms143.869 ms143.918
12 > singtel.as7473.any2ix.coresite.com (206.72.210.63) 140.616 ms140.469 ms140.475 ms140.557
13 > 203.208.172.133 (203.208.172.133) 251.790 ms251.893 ms251.820 ms255.827
14 > 203.208.153.245 (203.208.153.245) 251.981 ms252.195 ms252.062 ms251.996
15 > 203.208.145.170 (203.208.145.170) 329.891 ms329.814 ms329.821 ms329.969
16 > ip-103-83-6-1.moratelindo.net.id (103.83.6.1) 340.801 ms340.756 ms340.838 ms340.585
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 340.597 ms340.607 ms340.506 ms340.537
18 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 260.878 ms257.947 ms258.049 ms257.572
19 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 254.933 ms254.880 ms254.923 ms254.842