SXB1-SBG (EU/FR/Strasbourg) smokeping node
PL Orange Polska (AS5617 79.189.120.2)


2022-08-10 10:15:02 - Now

   traceroute to 79.189.120.2 (79.189.120.2), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.69.64.126                 (10.69.64.126)  0.290   ms0.184  ms0.138  ms0.158  
4 > 10.69.64.32 (10.69.64.32) 0.216 ms0.170 ms0.155 ms0.148
5 > 10.69.64.16 (10.69.64.16) 0.163 ms0.242 ms0.132 ms0.132
6 > 10.17.193.60 (10.17.193.60) 0.603 ms0.524 ms0.591 ms0.529
7 > 10.73.9.52 (10.73.9.52) 0.130 ms0.159 ms0.132 ms0.116
8 > 10.95.48.10 (10.95.48.10) 379.283 ms0.427 ms0.482 ms0.888
9 > be105.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (91.121.215.197) 3.207 ms3.226 ms3.251 ms3.207
10 > be104.waw-atm-sbb1-nc5.pl.eu (54.36.50.117) 23.599 ms23.579 ms23.420 ms23.559
11 > 10.200.0.77 (10.200.0.77) 23.723 ms23.785 ms23.767 ms23.893
12 >
13 > kat-r12.tpnet.pl (194.204.175.158) 27.564 ms27.744 ms27.685 ms27.535
14 > kat-bg1.tpnet.pl (80.50.150.210) 25.808 ms25.798 ms25.843 ms25.621
15 >
16 > ieq2.internetdsl.tpnet.pl (79.189.120.2) 45.205 ms

2022-08-10 08:00:01 - 2022-08-10 10:15:02

   traceroute to 79.189.120.2 (79.189.120.2), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.69.64.126                 (10.69.64.126)  0.188   ms0.185  ms0.127  ms0.127  
4 > 10.69.64.32 (10.69.64.32) 0.171 ms0.179 ms0.155 ms0.125
5 > 10.69.64.16 (10.69.64.16) 0.139 ms0.270 ms0.181 ms0.120
6 > 10.17.193.104 (10.17.193.104) 0.577 ms0.555 ms0.499 ms0.513
7 > 10.73.9.52 (10.73.9.52) 0.166 ms0.203 ms0.128 ms0.121
8 > 10.95.48.10 (10.95.48.10) 0.514 ms0.585 ms0.505 ms0.438
9 > be105.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (91.121.215.197) 3.142 ms3.190 ms3.161 ms3.434
10 > be104.waw-atm-sbb1-nc5.pl.eu (54.36.50.117) 23.840 ms23.618 ms23.859 ms23.632
11 > 10.200.0.77 (10.200.0.77) 23.692 ms23.838 ms23.914 ms23.895
12 >
13 > kat-r12.tpnet.pl (194.204.175.158) 27.714 ms27.525 ms27.491 ms27.716
14 > kat-bg1.tpnet.pl (80.50.150.210) 25.788 ms25.718 ms25.681 ms25.902
15 >
16 >
17 > ieq2.internetdsl.tpnet.pl (79.189.120.2) 45.030 ms

2022-08-09 01:00:01 - 2022-08-10 08:00:01

   traceroute to 79.189.120.2 (79.189.120.2), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.69.64.126                 (10.69.64.126)  0.203   ms0.157  ms0.154  ms0.114  
4 > 10.69.64.32 (10.69.64.32) 0.206 ms0.229 ms0.134 ms0.129
5 > 10.69.64.18 (10.69.64.18) 0.212 ms0.211 ms0.151 ms0.110
6 > 10.17.200.6 (10.17.200.6) 0.769 ms0.509 ms0.357 ms0.343
7 > 10.73.9.16 (10.73.9.16) 0.151 ms0.144 ms0.127 ms0.147
8 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.392 ms0.546 ms0.362 ms0.323
9 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (94.23.122.137) 3.214 ms3.184 ms3.143 ms3.170
10 > be103.waw-wa2-sbb1-nc5.pl.eu (213.251.128.114) 17.469 ms17.302 ms17.351 ms17.329
11 > 10.200.0.83 (10.200.0.83) 40.819 ms17.396 ms17.351 ms18.168
12 >
13 > kat-r12.tpnet.pl (194.204.175.158) 24.461 ms24.309 ms40.123 ms33.767
14 > kat-bg1.tpnet.pl (80.50.150.210) 22.565 ms22.409 ms22.689 ms22.374
15 >
16 > ieq2.internetdsl.tpnet.pl (79.189.120.2) 78.717 ms

2022-08-05 01:30:02 - 2022-08-09 01:00:01

   traceroute to 79.189.120.2 (79.189.120.2), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.69.64.126                 (10.69.64.126)  0.243   ms0.221  ms0.158  ms0.142  
4 > 10.69.64.32 (10.69.64.32) 0.198 ms0.206 ms0.149 ms0.151
5 > 10.69.64.16 (10.69.64.16) 0.261 ms0.294 ms0.157 ms0.198
6 > 10.17.193.60 (10.17.193.60) 0.634 ms0.538 ms0.573 ms0.447
7 > 10.73.9.52 (10.73.9.52) 0.130 ms0.195 ms0.132 ms0.125
8 > 10.95.48.10 (10.95.48.10) 0.840 ms0.710 ms0.485 ms0.440
9 > be105.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (91.121.215.197) 3.088 ms3.098 ms3.027 ms3.049
10 > be104.waw-atm-sbb1-nc5.pl.eu (54.36.50.117) 23.538 ms23.530 ms23.823 ms24.026
11 > 10.200.0.77 (10.200.0.77) 23.874 ms23.759 ms23.679 ms23.681
12 >
13 >
14 >
15 >
16 >
17 >
18 >
19 >
20 >
21 >
22 >
23 >
24 >
25 >
26 >
27 >
28 >
29 >
30 >

2022-08-04 22:00:01 - 2022-08-05 01:30:02

   traceroute to 79.189.120.2 (79.189.120.2), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.69.64.126                 (10.69.64.126)  0.272   ms0.190  ms0.183  ms0.130  
4 > 10.69.64.32 (10.69.64.32) 0.219 ms0.254 ms0.130 ms0.136
5 > 10.69.64.16 (10.69.64.16) 0.235 ms0.256 ms0.126 ms0.117
6 > 10.17.193.60 (10.17.193.60) 0.500 ms0.548 ms0.528 ms0.476
7 > 10.73.9.52 (10.73.9.52) 0.151 ms0.194 ms0.122 ms0.118
8 > 10.95.48.10 (10.95.48.10) 0.505 ms0.591 ms0.450 ms0.461
9 > be105.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (91.121.215.197) 3.622 ms3.845 ms3.935 ms4.028
10 > fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu (94.23.122.137) 3.214 ms3.198 ms3.423 ms3.550
11 > be103.waw-wa2-sbb1-nc5.pl.eu (213.251.128.114) 17.312 ms17.531 ms17.383 ms17.686
12 > 10.200.0.83 (10.200.0.83) 17.422 ms17.673 ms17.542 ms17.574
13 >
14 >
15 >
16 >
17 >
18 >
19 >
20 >
21 >
22 >
23 >
24 >
25 >
26 >
27 >
28 >
29 >
30 >

2022-08-03 02:45:02 - 2022-08-04 22:00:01

   traceroute to 79.189.120.2 (79.189.120.2), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.69.64.126                 (10.69.64.126)  0.241   ms0.194  ms0.127  ms0.111  
4 > 10.69.64.32 (10.69.64.32) 0.180 ms0.176 ms0.110 ms0.110
5 > 10.69.64.16 (10.69.64.16) 0.184 ms0.227 ms0.161 ms0.114
6 > 10.17.193.60 (10.17.193.60) 0.527 ms0.525 ms0.494 ms0.516
7 > 10.73.9.52 (10.73.9.52) 0.143 ms0.160 ms0.126 ms0.128
8 > 10.95.48.10 (10.95.48.10) 0.627 ms0.661 ms0.476 ms0.508
9 > be105.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (91.121.215.197) 3.274 ms3.215 ms3.239 ms3.242
10 > be104.waw-atm-sbb1-nc5.pl.eu (54.36.50.117) 23.634 ms23.419 ms23.445 ms23.573
11 > 10.200.0.77 (10.200.0.77) 23.778 ms23.728 ms23.715 ms23.913
12 >
13 >
14 >
15 >
16 >
17 >
18 >
19 >
20 >
21 >
22 >
23 >
24 >
25 >
26 >
27 >
28 >
29 >
30 >