SXB1-SBG (EU/FR/Strasbourg) smokeping node
PK Pakistan Internet Exchange (AS17557 202.125.128.1)


2024-05-27 10:00:01 - Now

   traceroute to 202.125.128.1 (202.125.128.1), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.254   ms0.226  ms0.143  ms0.104  
4 > 10.224.109.172 (10.224.109.172) 0.188 ms0.150 ms0.117 ms0.136
5 > 10.69.64.24 (10.69.64.24) 0.226 ms0.203 ms0.197 ms0.196
6 > 10.73.9.116 (10.73.9.116) 0.178 ms0.172 ms0.112 ms0.107
7 > 10.95.48.10 (10.95.48.10) 0.623 ms0.650 ms0.451 ms0.528
8 > be105.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (91.121.215.197) 3.308 ms3.245 ms3.223 ms3.245
9 > be103.rbx-g2-nc5.fr.eu (94.23.122.240) 15.550 ms15.360 ms15.127 ms15.307
10 > lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (54.36.50.230) 18.777 ms18.665 ms18.817 ms18.460
11 > 10.200.0.139 (10.200.0.139) 18.432 ms18.549 ms18.705 ms18.495
12 > 195.66.225.133 (195.66.225.133) 23.741 ms23.963 ms23.764 ms23.613
13 > khi77.pie.net.pk (202.125.134.21) 155.066 ms155.061 ms160.074 ms155.312
14 >
15 > g5-0-0.khi77d2.pie.net.pk (202.125.128.1) 155.944 ms155.079 ms155.416 ms155.937

2024-05-27 09:45:01 - 2024-05-27 10:00:01

   traceroute to 202.125.128.1 (202.125.128.1), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.239   ms0.135  ms0.124  ms0.089  
4 > 10.224.109.172 (10.224.109.172) 0.204 ms0.118 ms0.128 ms0.108
5 > 10.69.64.24 (10.69.64.24) 0.258 ms0.253 ms0.218 ms0.233
6 > 10.73.9.116 (10.73.9.116) 0.167 ms0.156 ms0.110 ms0.106
7 > 10.95.48.10 (10.95.48.10) 0.642 ms0.596 ms0.609 ms0.571
8 > be105.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (91.121.215.197) 3.392 ms3.256 ms3.284 ms3.295
9 > be103.rbx-g2-nc5.fr.eu (94.23.122.240) 57.991 ms13.025 ms13.165 ms13.568
10 > lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (54.36.50.230) 16.621 ms16.785 ms16.915 ms16.799
11 > 10.200.0.139 (10.200.0.139) 46.350 ms16.370 ms16.339 ms16.616
12 > 195.66.225.133 (195.66.225.133) 23.867 ms25.540 ms25.096 ms24.791
13 > khi77.pie.net.pk (202.125.134.21) 156.817 ms155.413 ms155.263 ms155.275
14 >
15 > 202.125.128.1 (202.125.128.1) 156.701 ms155.551 ms155.655 ms155.777

2024-05-25 21:15:01 - 2024-05-27 09:45:01

   traceroute to 202.125.128.1 (202.125.128.1), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.258   ms0.173  ms0.115  ms0.138  
4 > 10.224.109.172 (10.224.109.172) 0.207 ms0.150 ms0.111 ms0.112
5 > 10.69.64.24 (10.69.64.24) 0.262 ms0.235 ms0.182 ms0.178
6 > 10.73.9.116 (10.73.9.116) 0.160 ms0.191 ms0.102 ms0.095
7 > 10.95.48.10 (10.95.48.10) 0.371 ms0.425 ms0.479 ms0.363
8 > be105.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (91.121.215.197) 3.504 ms3.355 ms3.334 ms3.265
9 > be103.rbx-g2-nc5.fr.eu (94.23.122.240) 13.167 ms13.158 ms13.215 ms13.178
10 > lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (54.36.50.230) 16.918 ms16.739 ms16.500 ms16.548
11 > 10.200.0.139 (10.200.0.139) 17.444 ms16.426 ms16.433 ms16.450
12 > 195.66.225.133 (195.66.225.133) 23.684 ms23.601 ms23.629 ms23.504
13 > khi77.pie.net.pk (202.125.134.21) 155.989 ms156.975 ms155.434 ms155.245
14 >
15 > g5-0-0.khi77d2.pie.net.pk (202.125.128.1) 155.715 ms155.600 ms155.930 ms155.740

2024-05-25 20:15:01 - 2024-05-25 21:15:01

   traceroute to 202.125.128.1 (202.125.128.1), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.200   ms0.144  ms0.106  ms0.105  
4 > 10.224.109.172 (10.224.109.172) 0.219 ms0.138 ms0.135 ms0.117
5 > 10.69.64.24 (10.69.64.24) 0.258 ms0.227 ms0.180 ms0.177
6 > 10.73.9.116 (10.73.9.116) 0.192 ms0.184 ms0.121 ms0.139
7 > 10.95.48.10 (10.95.48.10) 0.568 ms0.451 ms0.351 ms0.518
8 > be105.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (91.121.215.197) 3.166 ms3.308 ms3.257 ms3.468
9 > be103.rbx-g2-nc5.fr.eu (94.23.122.240) 13.298 ms13.124 ms13.310 ms13.349
10 > lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (54.36.50.230) 16.846 ms16.487 ms16.602 ms16.653
11 > 10.200.0.139 (10.200.0.139) 16.382 ms16.533 ms16.494 ms16.413
12 > 195.66.225.133 (195.66.225.133) 23.532 ms23.539 ms23.590 ms23.887
13 > khi77.ptcl.net.pk (202.125.129.209) 162.116 ms169.494 ms172.412 ms168.473
14 >
15 > g5-0-0.khi77d2.pie.net.pk (202.125.128.1) 157.293 ms158.027 ms158.073 ms166.475

2024-05-23 20:15:01 - 2024-05-25 20:15:01

   traceroute to 202.125.128.1 (202.125.128.1), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.233   ms0.174  ms0.125  ms0.093  
4 > 10.224.109.172 (10.224.109.172) 0.215 ms0.153 ms0.121 ms0.105
5 > 10.69.64.24 (10.69.64.24) 0.241 ms0.228 ms0.191 ms0.179
6 > 10.73.9.116 (10.73.9.116) 0.202 ms0.235 ms0.155 ms0.109
7 > 10.95.48.10 (10.95.48.10) 0.591 ms0.479 ms0.496 ms0.551
8 > be105.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (91.121.215.197) 3.299 ms3.376 ms3.234 ms3.484
9 > be103.rbx-g2-nc5.fr.eu (94.23.122.240) 136.072 ms13.491 ms13.716 ms13.827
10 > lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (54.36.50.230) 16.879 ms16.859 ms16.603 ms16.792
11 > 10.200.0.139 (10.200.0.139) 16.379 ms16.339 ms16.522 ms16.513
12 > 195.66.225.133 (195.66.225.133) 25.298 ms25.304 ms25.169 ms25.293
13 > khi77.pie.net.pk (202.125.134.21) 157.148 ms157.069 ms156.414 ms156.766
14 >
15 > g5-0-0.khi77d2.pie.net.pk (202.125.128.1) 156.280 ms157.443 ms157.350 ms

2024-05-23 20:00:01 - 2024-05-23 20:15:01

   traceroute to 202.125.128.1 (202.125.128.1), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.202   ms0.257  ms0.443  ms0.165  
4 > 10.224.109.172 (10.224.109.172) 0.279 ms0.142 ms0.125 ms0.120
5 > 10.69.64.24 (10.69.64.24) 0.256 ms0.205 ms0.198 ms0.197
6 > 10.73.9.116 (10.73.9.116) 0.144 ms0.117 ms0.127 ms0.136
7 > 10.95.48.10 (10.95.48.10) 0.637 ms0.575 ms0.402 ms0.564
8 > be105.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (91.121.215.197) 3.261 ms3.411 ms3.166 ms3.316
9 > be103.rbx-g2-nc5.fr.eu (94.23.122.240) 13.386 ms13.353 ms13.368 ms13.295
10 > lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (54.36.50.230) 16.699 ms16.563 ms16.796 ms16.595
11 > 10.200.0.139 (10.200.0.139) 16.479 ms16.407 ms16.363 ms16.417
12 > 195.66.225.133 (195.66.225.133) 23.642 ms25.059 ms24.253 ms24.411
13 > khi77.pie.net.pk (202.125.134.21) 155.695 ms156.157 ms155.135 ms155.519
14 >
15 > 202.125.128.1 (202.125.128.1) 155.563 ms155.439 ms155.368 ms155.499

2024-05-22 18:00:01 - 2024-05-23 20:00:01

   traceroute to 202.125.128.1 (202.125.128.1), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.258   ms0.155  ms0.136  ms0.104  
4 > 10.224.109.172 (10.224.109.172) 0.213 ms0.164 ms0.112 ms0.121
5 > 10.69.64.24 (10.69.64.24) 0.253 ms0.201 ms0.201 ms0.195
6 > 10.73.9.116 (10.73.9.116) 0.172 ms0.132 ms0.117 ms0.148
7 > 10.95.48.10 (10.95.48.10) 0.518 ms0.549 ms0.520 ms0.422
8 > be105.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (91.121.215.197) 3.222 ms3.372 ms3.210 ms3.280
9 > be103.rbx-g2-nc5.fr.eu (94.23.122.240) 13.410 ms13.561 ms13.821 ms13.305
10 > lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (54.36.50.230) 16.517 ms16.478 ms16.296 ms16.518
11 > 10.200.0.139 (10.200.0.139) 16.510 ms16.491 ms16.481 ms16.534
12 > 195.66.225.133 (195.66.225.133) 26.584 ms25.295 ms25.222 ms25.392
13 > khi77.pie.net.pk (202.125.134.21) 156.693 ms155.359 ms155.230 ms155.294
14 >
15 > g5-0-0.khi77d2.pie.net.pk (202.125.128.1) 155.471 ms157.211 ms156.660 ms156.972

2024-05-22 16:30:01 - 2024-05-22 18:00:01

   traceroute to 202.125.128.1 (202.125.128.1), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.305   ms0.197  ms0.146  ms0.098  
4 > 10.224.109.172 (10.224.109.172) 0.243 ms0.161 ms0.139 ms0.148
5 > 10.69.64.24 (10.69.64.24) 0.274 ms0.300 ms0.235 ms0.231
6 > 10.73.9.116 (10.73.9.116) 0.243 ms0.157 ms0.128 ms0.133
7 > 10.95.48.10 (10.95.48.10) 0.643 ms0.757 ms0.727 ms0.604
8 > be105.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (91.121.215.197) 3.316 ms3.219 ms3.244 ms3.371
9 > be103.rbx-g2-nc5.fr.eu (94.23.122.240) 13.380 ms13.316 ms13.298 ms13.322
10 > be101.ams-gsa1-sbb2-nc5.nl.eu (94.23.122.243) 18.022 ms17.926 ms18.072 ms17.999
11 > 10.200.4.135 (10.200.4.135) 19.543 ms19.545 ms19.483 ms
12 > 80.249.208.254 (80.249.208.254) 155.358 ms155.300 ms155.410 ms
13 >
14 > g5-0-0.khi77d2.pie.net.pk (202.125.128.1) 156.586 ms156.443 ms156.425 ms156.302

2024-05-21 02:45:01 - 2024-05-22 16:30:01

   traceroute to 202.125.128.1 (202.125.128.1), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.243   ms0.190  ms0.126  ms0.137  
4 > 10.224.109.172 (10.224.109.172) 0.215 ms0.167 ms0.121 ms0.121
5 > 10.69.64.24 (10.69.64.24) 0.291 ms0.277 ms0.286 ms0.239
6 > 10.73.9.116 (10.73.9.116) 0.151 ms0.128 ms0.111 ms0.111
7 > 10.95.48.10 (10.95.48.10) 0.584 ms0.610 ms0.636 ms0.562
8 > be105.fra-fr5-sbb2-nc5.de.eu (91.121.215.197) 3.240 ms3.319 ms3.497 ms3.208
9 > be103.rbx-g2-nc5.fr.eu (94.23.122.240) 13.398 ms13.301 ms13.415 ms14.124
10 > lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (54.36.50.230) 16.595 ms16.540 ms16.857 ms16.591
11 > 10.200.0.139 (10.200.0.139) 20.969 ms16.716 ms16.457 ms16.446
12 > 195.66.225.133 (195.66.225.133) 23.756 ms23.720 ms23.562 ms23.593
13 > khi77.pie.net.pk (202.125.134.21) 157.056 ms157.039 ms157.097 ms157.074
14 >
15 > g5-0-0.khi77d2.pie.net.pk (202.125.128.1) 156.147 ms156.140 ms156.083 ms156.020