SXB1-SBG (EU/FR/Strasbourg) smokeping node
ID PT.Mora Telematika Indonesia (AS23947 202.43.191.77)


2024-04-19 15:00:02 - Now

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.246   ms0.176  ms0.135  ms0.118  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.276 ms0.142 ms0.117 ms0.116
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.262 ms0.218 ms0.179 ms0.175
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.137 ms0.139 ms0.153 ms0.115
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.590 ms0.576 ms0.570 ms0.501
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.645 ms6.692 ms6.724 ms6.623
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.583 ms84.628 ms84.453 ms84.550
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.380 ms140.106 ms140.236 ms140.424
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 140.013 ms142.529 ms141.828 ms140.953
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.304 ms243.292 ms243.495 ms243.209
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 389.509 ms421.394 ms317.999 ms318.027
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.549 ms317.636 ms317.969 ms317.798
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 317.184 ms317.213 ms317.387 ms317.147
16 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 256.919 ms256.635 ms256.600 ms256.593

2024-04-19 14:45:01 - 2024-04-19 15:00:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.263   ms0.206  ms0.172  ms0.138  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.246 ms0.156 ms0.138 ms0.151
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.252 ms0.260 ms0.246 ms0.235
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.151 ms0.143 ms0.144 ms0.151
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.515 ms0.503 ms0.725 ms0.475
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.409 ms6.619 ms6.467 ms6.533
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.644 ms84.441 ms84.441 ms84.376
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 141.160 ms139.958 ms142.073 ms140.342
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 141.650 ms140.648 ms140.823 ms140.563
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.290 ms243.299 ms243.987 ms243.495
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.963 ms318.080 ms318.255 ms318.067
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.830 ms317.681 ms317.631 ms317.570
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 317.257 ms317.468 ms317.191 ms317.351
16 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 256.930 ms256.599 ms256.510 ms256.611

2024-04-19 14:30:01 - 2024-04-19 14:45:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.269   ms0.168  ms0.134  ms0.108  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.202 ms0.149 ms0.113 ms0.104
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.351 ms0.279 ms0.238 ms0.236
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.227 ms0.158 ms0.146 ms0.122
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.483 ms0.517 ms0.571 ms0.800
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.896 ms6.673 ms6.607 ms6.548
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.704 ms84.377 ms84.770 ms84.473
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 141.391 ms141.026 ms139.519 ms142.240
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 141.993 ms142.511 ms140.627 ms140.553
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.499 ms243.233 ms243.252 ms243.279
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 318.279 ms318.467 ms318.066 ms318.119
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.712 ms317.653 ms318.019 ms317.915
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 317.341 ms317.774 ms317.548 ms317.562
16 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 256.960 ms256.941 ms256.927 ms256.837

2024-04-19 14:15:01 - 2024-04-19 14:30:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.281   ms0.160  ms0.137  ms0.140  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.246 ms0.158 ms0.117 ms0.117
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.268 ms0.235 ms0.191 ms0.191
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.170 ms0.189 ms0.118 ms0.113
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.668 ms0.572 ms0.642 ms0.502
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.711 ms6.496 ms6.446 ms6.395
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.676 ms84.539 ms84.483 ms84.855
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.821 ms139.824 ms140.360 ms140.434
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 140.918 ms140.545 ms141.407 ms141.205
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.983 ms243.511 ms244.816 ms243.337
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 318.036 ms317.957 ms318.450 ms317.947
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.756 ms317.549 ms317.597 ms317.696
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 317.164 ms318.620 ms317.266 ms317.335
16 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 256.785 ms256.695 ms256.860 ms256.659

2024-04-19 12:30:01 - 2024-04-19 14:15:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.281   ms0.298  ms0.205  ms0.168  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.269 ms0.146 ms0.115 ms0.154
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.266 ms0.266 ms0.205 ms0.207
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.205 ms0.211 ms0.156 ms0.154
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.596 ms0.599 ms0.532 ms0.640
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 7.051 ms6.748 ms6.703 ms6.577
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.675 ms84.476 ms84.299 ms84.646
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.542 ms140.306 ms140.934 ms140.722
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 141.403 ms140.362 ms140.704 ms141.148
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.514 ms243.150 ms243.186 ms243.277
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 318.004 ms318.045 ms317.917 ms318.287
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.977 ms317.647 ms317.634 ms317.694
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 317.204 ms318.887 ms317.560 ms317.555
16 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 256.721 ms256.855 ms256.677 ms256.778

2024-04-19 11:45:01 - 2024-04-19 12:30:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.168   ms0.143  ms0.111  ms0.131  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.265 ms0.178 ms0.124 ms0.110
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.323 ms0.255 ms0.234 ms0.223
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.169 ms0.174 ms0.121 ms0.124
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.598 ms0.590 ms0.510 ms0.426
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.618 ms6.454 ms6.492 ms6.431
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.613 ms84.480 ms84.676 ms84.438
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.880 ms140.168 ms140.285 ms140.117
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 140.284 ms141.110 ms140.895 ms141.776
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.362 ms243.425 ms243.306 ms243.621
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 379.532 ms318.156 ms325.864 ms318.055
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.614 ms317.808 ms317.720 ms317.572
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 317.294 ms317.749 ms317.519 ms317.236
16 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 256.577 ms256.595 ms256.526 ms256.563

2024-04-19 11:00:01 - 2024-04-19 11:45:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.311   ms0.167  ms0.132  ms0.113  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.215 ms0.164 ms0.116 ms0.114
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.212 ms0.196 ms0.220 ms0.188
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.220 ms0.172 ms0.126 ms0.116
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.449 ms0.528 ms0.641 ms0.560
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.684 ms6.619 ms6.660 ms6.438
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.433 ms84.662 ms84.533 ms84.513
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 141.560 ms141.598 ms140.063 ms142.066
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 140.612 ms140.481 ms141.060 ms142.561
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 244.149 ms243.652 ms244.503 ms246.852
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 318.303 ms318.070 ms318.042 ms477.063
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.630 ms317.734 ms317.736 ms317.695
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 317.341 ms317.731 ms317.263 ms317.280
16 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 257.132 ms256.607 ms256.525 ms256.637

2024-04-19 10:30:01 - 2024-04-19 11:00:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.258   ms0.199  ms0.105  ms0.093  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.230 ms0.165 ms0.132 ms0.134
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.411 ms0.423 ms0.262 ms0.211
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.204 ms0.229 ms0.119 ms0.150
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.454 ms0.427 ms0.502 ms0.537
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.424 ms6.486 ms6.397 ms6.468
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.538 ms84.590 ms84.329 ms84.556
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.741 ms141.908 ms140.413 ms140.744
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 140.610 ms140.654 ms141.109 ms140.734
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 244.189 ms277.325 ms243.341 ms243.388
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 318.048 ms318.078 ms318.002 ms318.829
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.501 ms317.683 ms317.730 ms317.651
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 317.335 ms317.567 ms317.359 ms317.191
16 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 256.833 ms256.302 ms256.574 ms256.840

2024-04-19 09:45:01 - 2024-04-19 10:30:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.244   ms0.182  ms0.135  ms0.171  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.238 ms0.156 ms0.193 ms0.114
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.260 ms0.233 ms0.227 ms0.219
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.170 ms0.255 ms0.134 ms0.113
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.420 ms0.398 ms0.352 ms0.315
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.410 ms6.387 ms6.609 ms6.355
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.361 ms84.585 ms84.572 ms84.465
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 139.918 ms140.410 ms140.040 ms140.347
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 140.712 ms140.719 ms140.671 ms141.443
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.080 ms243.810 ms243.261 ms260.050
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.969 ms318.213 ms317.816 ms437.596
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.785 ms317.595 ms317.535 ms317.799
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 319.079 ms318.236 ms317.281 ms317.672
16 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 256.704 ms256.563 ms256.566 ms256.901

2024-04-19 09:30:01 - 2024-04-19 09:45:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.217   ms0.150  ms0.111  ms0.106  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.260 ms0.149 ms0.117 ms0.120
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.242 ms0.224 ms0.191 ms0.184
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.175 ms0.299 ms0.125 ms0.111
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.657 ms0.619 ms0.918 ms0.615
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.917 ms6.498 ms6.652 ms6.861
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.550 ms84.631 ms84.723 ms84.829
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.653 ms140.477 ms140.449 ms140.516
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 140.157 ms140.720 ms140.913 ms140.827
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 244.095 ms243.650 ms243.285 ms243.182
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 318.074 ms561.901 ms318.191 ms318.094
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.445 ms317.553 ms317.687 ms317.672
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 317.148 ms317.563 ms317.537 ms317.825
16 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 256.973 ms256.521 ms256.856 ms256.502

2024-04-19 08:45:01 - 2024-04-19 09:30:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.255   ms0.149  ms0.130  ms0.120  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.239 ms0.152 ms0.115 ms0.122
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.234 ms0.194 ms0.190 ms0.189
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.167 ms0.234 ms0.115 ms0.106
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.561 ms0.616 ms0.682 ms0.645
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.837 ms6.574 ms6.665 ms6.791
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.698 ms84.372 ms84.551 ms84.430
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 141.023 ms141.789 ms139.981 ms140.206
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 141.231 ms142.331 ms141.858 ms140.683
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 241.752 ms241.978 ms241.716 ms242.196
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 318.032 ms317.951 ms318.007 ms318.090
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.542 ms317.551 ms317.453 ms317.607
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 317.600 ms317.370 ms317.357 ms317.718
16 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 255.287 ms255.075 ms255.294 ms255.004

2024-04-19 08:15:01 - 2024-04-19 08:45:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.247   ms0.280  ms0.135  ms0.141  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.252 ms0.212 ms0.151 ms0.122
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.249 ms0.260 ms0.200 ms0.191
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.240 ms0.200 ms0.181 ms0.151
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.614 ms0.698 ms0.689 ms0.645
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.535 ms6.635 ms6.452 ms6.601
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.705 ms84.432 ms84.394 ms84.424
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.571 ms140.077 ms140.048 ms140.634
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 140.888 ms140.775 ms141.079 ms140.814
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 241.793 ms241.677 ms242.036 ms242.998
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 318.017 ms318.435 ms318.095 ms318.022
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.613 ms317.698 ms317.831 ms317.646
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 317.754 ms318.047 ms317.209 ms317.858
16 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 255.089 ms255.312 ms255.285 ms255.011

2024-04-19 08:00:01 - 2024-04-19 08:15:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.168   ms0.159  ms0.108  ms0.129  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.156 ms0.181 ms0.126 ms0.120
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.206 ms0.212 ms0.220 ms0.206
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.170 ms0.158 ms0.137 ms0.129
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.522 ms0.365 ms0.445 ms0.517
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.421 ms6.306 ms6.588 ms6.423
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.592 ms84.612 ms84.812 ms84.746
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 139.093 ms141.962 ms140.163 ms142.303
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 141.501 ms140.788 ms141.941 ms140.969
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 241.874 ms241.973 ms241.932 ms241.930
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 318.030 ms318.160 ms318.167 ms317.958
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.852 ms317.622 ms317.517 ms317.690
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 317.465 ms318.259 ms317.103 ms317.822
16 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 254.831 ms254.927 ms255.192 ms255.313

2024-04-19 07:00:01 - 2024-04-19 08:00:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.224   ms0.241  ms0.200  ms0.196  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.256 ms0.186 ms0.127 ms0.123
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.309 ms0.218 ms0.225 ms0.208
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.205 ms0.238 ms0.164 ms0.119
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.675 ms0.540 ms0.499 ms0.498
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.747 ms6.762 ms6.740 ms6.946
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.471 ms84.272 ms84.406 ms84.676
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 139.779 ms139.625 ms140.233 ms140.531
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 141.210 ms142.625 ms140.889 ms140.590
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 242.961 ms241.861 ms241.739 ms241.928
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 318.404 ms317.956 ms318.176 ms317.995
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.557 ms317.507 ms317.536 ms317.675
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 317.460 ms317.353 ms317.248 ms317.168
16 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 255.448 ms255.235 ms255.365 ms255.440

2024-04-19 06:30:01 - 2024-04-19 07:00:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.239   ms0.193  ms0.140  ms0.110  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.224 ms0.154 ms0.112 ms0.102
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.225 ms0.204 ms0.186 ms0.194
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.209 ms0.161 ms0.127 ms0.152
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.477 ms0.472 ms0.436 ms0.427
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.283 ms6.384 ms6.315 ms
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.632 ms84.651 ms84.572 ms84.452
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 141.244 ms142.091 ms139.980 ms140.210
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 141.774 ms142.355 ms141.272 ms140.661
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 241.897 ms242.025 ms241.729 ms242.206
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 326.622 ms317.924 ms317.973 ms318.035
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.754 ms317.849 ms317.900 ms317.864
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 319.203 ms317.731 ms317.187 ms317.158
16 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 255.331 ms255.156 ms255.232 ms254.960

2024-04-19 05:30:01 - 2024-04-19 06:30:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.228   ms0.175  ms0.124  ms0.112  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.244 ms0.123 ms0.110 ms0.108
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.286 ms0.276 ms0.243 ms0.227
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.199 ms0.171 ms0.122 ms0.122
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.602 ms0.617 ms0.507 ms0.667
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.532 ms6.532 ms6.643 ms
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.505 ms84.613 ms84.504 ms84.618
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.782 ms142.504 ms140.651 ms140.613
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 140.890 ms140.682 ms141.183 ms141.164
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 241.954 ms241.800 ms241.761 ms241.995
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 318.019 ms317.892 ms332.101 ms317.889
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.811 ms317.651 ms317.912 ms317.696
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 317.721 ms317.261 ms317.396 ms317.128
16 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 254.959 ms254.911 ms255.339 ms255.176

2024-04-19 05:15:01 - 2024-04-19 05:30:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.263   ms0.139  ms0.113  ms0.127  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.256 ms0.124 ms0.117 ms0.133
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.300 ms0.200 ms0.193 ms0.186
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.191 ms0.195 ms0.129 ms0.123
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.602 ms0.484 ms0.388 ms0.444
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.624 ms6.510 ms6.578 ms6.564
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.545 ms84.547 ms84.649 ms84.520
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.134 ms141.952 ms140.385 ms140.551
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 139.951 ms140.882 ms140.771 ms141.561
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.918 ms241.795 ms241.760 ms241.814
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 318.253 ms318.022 ms318.108 ms318.071
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.738 ms317.763 ms317.769 ms317.803
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 317.319 ms317.172 ms317.600 ms317.229
16 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 255.217 ms255.077 ms255.032 ms255.116

2024-04-19 05:00:02 - 2024-04-19 05:15:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.160   ms0.174  ms0.133  ms0.119  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.221 ms0.165 ms0.120 ms0.117
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.253 ms0.198 ms0.188 ms0.184
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.242 ms0.204 ms0.124 ms0.111
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.590 ms0.489 ms0.429 ms0.542
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.436 ms6.450 ms6.401 ms6.449
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.578 ms84.604 ms84.587 ms84.361
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 139.700 ms140.381 ms140.952 ms140.768
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 140.916 ms141.028 ms141.935 ms
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 241.762 ms241.855 ms241.802 ms242.093
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 318.063 ms317.942 ms318.208 ms317.956
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.860 ms320.789 ms318.309 ms317.741
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 317.615 ms317.181 ms318.313 ms317.180
16 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 255.175 ms255.071 ms255.080 ms254.855

2024-04-19 04:15:01 - 2024-04-19 05:00:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.256   ms0.158  ms0.113  ms0.133  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.257 ms0.185 ms0.133 ms0.135
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.251 ms0.215 ms0.212 ms0.204
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.174 ms0.163 ms0.112 ms0.109
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.592 ms0.549 ms0.510 ms0.483
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.621 ms6.542 ms6.642 ms6.788
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.464 ms84.805 ms84.765 ms84.617
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.569 ms139.910 ms140.409 ms141.010
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 139.982 ms140.332 ms141.352 ms141.289
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 242.226 ms241.696 ms241.745 ms242.075
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 318.086 ms318.060 ms318.302 ms317.939
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.465 ms317.507 ms318.811 ms317.910
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 317.321 ms317.429 ms317.215 ms317.214
16 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 255.430 ms255.202 ms255.129 ms255.193

2024-04-19 04:00:01 - 2024-04-19 04:15:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.288   ms0.239  ms0.136  ms0.133  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.175 ms0.159 ms0.145 ms0.123
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.294 ms0.279 ms0.204 ms0.196
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.184 ms0.157 ms0.148 ms0.116
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.511 ms0.430 ms0.396 ms0.407
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.480 ms6.576 ms6.628 ms6.792
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.276 ms84.331 ms84.417 ms84.550
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 141.955 ms142.125 ms140.373 ms140.233
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 141.565 ms141.992 ms140.607 ms140.729
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 241.830 ms241.918 ms241.763 ms242.298
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 318.163 ms317.938 ms317.956 ms
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.733 ms317.728 ms317.546 ms317.629
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 317.505 ms317.626 ms317.294 ms317.309
16 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 255.023 ms255.227 ms255.299 ms255.046

2024-04-19 03:45:01 - 2024-04-19 04:00:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.252   ms0.203  ms0.138  ms0.131  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.268 ms0.179 ms0.156 ms0.204
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.353 ms0.299 ms0.281 ms0.269
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.221 ms0.179 ms0.128 ms0.140
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.533 ms0.897 ms0.864 ms0.561
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.717 ms6.834 ms6.527 ms6.741
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.425 ms84.467 ms84.523 ms84.508
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.415 ms141.776 ms140.373 ms139.692
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 141.365 ms141.064 ms141.241 ms140.802
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 244.974 ms241.999 ms241.851 ms241.765
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 322.751 ms318.025 ms317.934 ms318.218
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.615 ms317.712 ms317.503 ms317.575
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 317.147 ms317.177 ms317.470 ms317.090
16 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 255.489 ms255.048 ms255.168 ms255.261

2024-04-19 03:15:01 - 2024-04-19 03:45:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.427   ms0.182  ms0.111  ms0.115  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.248 ms0.127 ms0.119 ms0.119
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.267 ms0.284 ms0.291 ms0.262
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.153 ms0.176 ms0.138 ms0.114
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.545 ms0.697 ms0.628 ms0.936
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.582 ms6.623 ms6.538 ms6.765
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.589 ms84.497 ms84.814 ms84.370
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 141.284 ms140.157 ms139.931 ms140.039
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 140.787 ms141.316 ms139.297 ms141.460
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 241.832 ms241.750 ms241.953 ms241.909
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 318.096 ms318.044 ms318.110 ms317.934
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.640 ms317.602 ms317.698 ms317.631
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 317.668 ms317.834 ms317.764 ms317.345
16 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 255.040 ms255.101 ms255.374 ms255.025

2024-04-19 02:45:02 - 2024-04-19 03:15:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.256   ms0.154  ms0.112  ms0.124  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.236 ms0.152 ms0.129 ms0.119
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.380 ms0.292 ms0.231 ms0.207
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.195 ms0.169 ms0.133 ms0.129
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.612 ms0.772 ms0.748 ms0.477
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.342 ms6.340 ms6.405 ms6.379
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.617 ms84.359 ms84.465 ms84.456
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.196 ms139.913 ms140.445 ms140.460
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 140.855 ms140.506 ms141.012 ms140.972
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 241.876 ms242.546 ms241.786 ms242.876
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 318.059 ms317.926 ms318.097 ms318.261
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.818 ms317.649 ms317.755 ms317.476
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 317.304 ms317.683 ms317.490 ms317.658
16 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 255.128 ms255.329 ms255.244 ms254.889

2024-04-19 02:30:01 - 2024-04-19 02:45:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.240   ms0.148  ms0.120  ms0.088  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.265 ms0.147 ms0.123 ms0.123
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.316 ms0.217 ms0.224 ms0.205
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.134 ms0.143 ms0.124 ms0.126
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.631 ms0.586 ms0.471 ms0.495
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.394 ms6.432 ms6.393 ms6.371
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.368 ms84.353 ms84.377 ms84.463
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.399 ms140.202 ms140.314 ms140.871
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 140.755 ms140.709 ms141.190 ms
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 241.820 ms241.761 ms241.785 ms241.938
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 667.786 ms318.157 ms318.047 ms318.181
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.530 ms317.798 ms317.726 ms317.748
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 317.218 ms317.171 ms318.890 ms317.597
16 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 255.499 ms255.059 ms255.150 ms254.977

2024-04-19 02:15:02 - 2024-04-19 02:30:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.182   ms0.158  ms0.133  ms0.121  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.256 ms0.163 ms0.128 ms0.123
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.466 ms0.243 ms0.189 ms0.200
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.226 ms0.171 ms0.110 ms0.108
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.482 ms0.638 ms0.584 ms0.499
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.422 ms6.386 ms6.701 ms6.433
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.630 ms84.644 ms84.591 ms84.659
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 139.041 ms141.938 ms140.530 ms140.089
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 140.942 ms140.429 ms141.672 ms141.920
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 242.067 ms241.768 ms241.862 ms242.188
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.978 ms318.917 ms318.278 ms318.085
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.543 ms317.600 ms317.705 ms318.037
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 318.419 ms317.078 ms317.414 ms317.766
16 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 255.214 ms255.002 ms255.079 ms255.568

2024-04-19 01:45:02 - 2024-04-19 02:15:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 3.808   ms0.182  ms0.168  ms0.150  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.132 ms0.174 ms0.153 ms0.148
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.317 ms0.274 ms0.273 ms0.294
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.218 ms0.210 ms0.143 ms0.133
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.782 ms0.398 ms0.519 ms0.629
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.525 ms6.772 ms6.322 ms6.558
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.273 ms84.683 ms84.547 ms84.362
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.633 ms140.051 ms142.234 ms140.122
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 140.058 ms140.926 ms139.563 ms141.433
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 244.502 ms243.560 ms241.690 ms241.998
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 318.109 ms317.955 ms318.021 ms317.877
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.606 ms317.718 ms317.929 ms317.693
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 318.476 ms317.271 ms317.114 ms317.450
16 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 254.982 ms255.156 ms255.120 ms255.188

2024-04-19 01:30:01 - 2024-04-19 01:45:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.285   ms0.174  ms0.146  ms0.161  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.284 ms0.207 ms0.172 ms0.136
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.272 ms0.199 ms0.183 ms0.194
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.212 ms0.216 ms0.143 ms0.163
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.495 ms0.494 ms0.488 ms0.458
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.565 ms6.449 ms6.570 ms6.477
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.408 ms84.515 ms84.597 ms84.514
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.178 ms139.808 ms140.351 ms140.209
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 141.329 ms140.336 ms140.810 ms141.141
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 241.755 ms241.722 ms241.968 ms241.689
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.862 ms318.603 ms318.265 ms318.006
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.763 ms383.332 ms317.615 ms317.844
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 317.288 ms317.336 ms317.338 ms317.305
16 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 255.396 ms254.900 ms255.372 ms255.088

2024-04-19 01:15:01 - 2024-04-19 01:30:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.264   ms0.210  ms0.121  ms0.133  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.229 ms0.142 ms0.128 ms0.120
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.213 ms0.213 ms0.198 ms0.186
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.263 ms0.217 ms0.134 ms0.123
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 5.386 ms0.548 ms0.434 ms0.647
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.496 ms6.656 ms6.652 ms6.357
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.527 ms84.448 ms84.599 ms84.613
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.347 ms140.247 ms140.591 ms142.227
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 140.940 ms140.782 ms140.749 ms140.646
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 242.000 ms241.809 ms241.713 ms241.860
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 434.667 ms318.093 ms318.033 ms317.900
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.593 ms317.701 ms317.640 ms317.619
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 317.066 ms352.721 ms317.442 ms317.334
16 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 255.064 ms254.856 ms255.239 ms255.215

2024-04-19 01:00:01 - 2024-04-19 01:15:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.233   ms0.223  ms0.151  ms0.144  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.229 ms0.130 ms0.109 ms0.104
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.240 ms0.211 ms0.221 ms0.181
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.153 ms0.137 ms0.116 ms0.099
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.472 ms0.572 ms0.424 ms0.530
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.732 ms6.638 ms6.531 ms6.479
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.349 ms84.644 ms84.755 ms84.636
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 141.781 ms140.248 ms140.205 ms142.111
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 140.933 ms140.708 ms140.779 ms142.462
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 242.219 ms241.902 ms241.763 ms241.732
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.941 ms318.200 ms318.082 ms318.254
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.683 ms317.746 ms317.712 ms317.652
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 317.173 ms317.930 ms319.231 ms317.545
16 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 255.304 ms255.309 ms255.609 ms255.311

2024-04-19 00:45:02 - 2024-04-19 01:00:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.214   ms0.165  ms0.168  ms0.145  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.246 ms0.184 ms0.126 ms0.110
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.254 ms0.289 ms0.222 ms0.191
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.168 ms0.181 ms0.124 ms0.109
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.635 ms0.640 ms0.714 ms0.358
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.585 ms6.432 ms6.665 ms6.724
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.386 ms84.412 ms84.441 ms84.634
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.949 ms140.004 ms142.444 ms140.234
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 141.535 ms139.881 ms139.732 ms141.289
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 241.746 ms241.797 ms241.839 ms241.676
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.908 ms324.552 ms407.086 ms318.190
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.801 ms317.709 ms317.648 ms317.558
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 317.329 ms317.216 ms317.381 ms317.239
16 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 255.529 ms255.025 ms254.972 ms255.144

2024-04-19 00:30:01 - 2024-04-19 00:45:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.233   ms0.174  ms0.120  ms0.116  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.190 ms0.132 ms0.118 ms0.123
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.370 ms0.269 ms0.226 ms0.207
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.204 ms0.138 ms0.110 ms0.102
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.688 ms0.536 ms0.412 ms0.553
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.501 ms6.489 ms6.698 ms6.421
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.513 ms84.634 ms84.311 ms84.360
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 141.344 ms139.856 ms142.339 ms139.869
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 140.106 ms140.762 ms142.045 ms140.556
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.316 ms241.695 ms241.680 ms241.874
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.981 ms318.029 ms318.219 ms318.048
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.698 ms317.733 ms317.686 ms317.602
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 317.997 ms318.959 ms318.093 ms320.594
16 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 254.966 ms255.089 ms254.948 ms255.055

2024-04-19 00:00:01 - 2024-04-19 00:30:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.222   ms0.160  ms0.148  ms0.134  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.228 ms0.158 ms0.116 ms0.114
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.253 ms0.258 ms0.315 ms0.221
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.179 ms0.256 ms0.142 ms0.127
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.517 ms0.829 ms0.572 ms0.552
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.671 ms6.527 ms6.539 ms6.518
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.291 ms84.519 ms84.828 ms84.446
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.828 ms141.624 ms142.003 ms140.336
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 140.755 ms141.554 ms140.942 ms140.562
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 241.928 ms249.449 ms242.052 ms241.799
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.980 ms317.912 ms317.787 ms317.818
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.441 ms317.417 ms317.453 ms317.599
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 317.413 ms317.598 ms317.133 ms317.274
16 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 255.155 ms255.056 ms254.947 ms255.655

2024-04-18 23:45:01 - 2024-04-19 00:00:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.282   ms0.184  ms0.130  ms0.120  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.208 ms0.172 ms0.128 ms0.124
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.243 ms0.203 ms0.215 ms0.207
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.217 ms0.147 ms0.123 ms0.116
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.505 ms0.393 ms0.358 ms0.390
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.624 ms6.278 ms6.584 ms6.852
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.449 ms84.708 ms84.714 ms84.404
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 141.374 ms140.490 ms140.120 ms140.903
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 141.152 ms140.482 ms140.808 ms139.292
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 241.857 ms241.699 ms241.726 ms241.901
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 318.069 ms318.268 ms318.002 ms318.387
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 318.793 ms317.828 ms317.619 ms317.750
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 317.327 ms317.793 ms317.225 ms317.701
16 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 255.425 ms254.975 ms255.149 ms255.033

2024-04-18 23:30:01 - 2024-04-18 23:45:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.205   ms0.155  ms0.134  ms0.122  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.194 ms0.131 ms0.116 ms0.102
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.255 ms0.217 ms0.197 ms0.193
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.138 ms0.167 ms0.121 ms0.156
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.645 ms0.640 ms0.574 ms0.460
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.627 ms6.380 ms6.459 ms6.440
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.379 ms84.615 ms84.534 ms84.627
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.932 ms138.636 ms140.445 ms140.147
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 140.729 ms141.447 ms140.786 ms141.352
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 241.895 ms241.924 ms241.886 ms241.856
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 318.094 ms320.545 ms317.992 ms317.802
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 318.288 ms317.659 ms317.934 ms317.729
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 317.488 ms317.376 ms317.558 ms322.613
16 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 254.949 ms254.950 ms254.966 ms254.999

2024-04-18 23:15:01 - 2024-04-18 23:30:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.295   ms0.166  ms0.130  ms0.129  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.182 ms0.155 ms0.118 ms0.116
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.277 ms0.219 ms0.244 ms0.258
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.236 ms0.217 ms0.158 ms0.147
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.544 ms0.543 ms0.537 ms0.463
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.508 ms6.964 ms6.417 ms6.758
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.496 ms84.699 ms84.666 ms84.502
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.399 ms139.779 ms142.183 ms140.223
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 139.469 ms140.530 ms141.311 ms141.286
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 242.340 ms268.234 ms241.960 ms241.893
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 318.357 ms317.924 ms318.089 ms318.314
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 318.286 ms317.794 ms317.799 ms317.749
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 317.408 ms317.258 ms317.404 ms318.348
16 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 255.287 ms255.165 ms254.904 ms255.124

2024-04-18 22:30:01 - 2024-04-18 23:15:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.259   ms0.268  ms0.218  ms0.159  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.264 ms0.175 ms0.115 ms0.125
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.303 ms0.229 ms0.181 ms0.189
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.211 ms0.155 ms0.131 ms0.115
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.638 ms0.528 ms0.473 ms0.560
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.657 ms6.630 ms6.556 ms6.801
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.616 ms84.595 ms84.712 ms84.513
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.605 ms141.691 ms140.007 ms140.201
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 140.931 ms140.401 ms141.099 ms140.576
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 241.824 ms242.003 ms241.956 ms241.841
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 318.168 ms318.060 ms318.644 ms318.210
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.839 ms317.877 ms317.890 ms317.881
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 317.310 ms317.308 ms317.334 ms317.217
16 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 255.496 ms255.111 ms255.071 ms254.904

2024-04-18 22:00:01 - 2024-04-18 22:30:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.204   ms0.150  ms0.122  ms0.117  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.229 ms0.135 ms0.113 ms0.112
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.234 ms0.199 ms0.188 ms0.181
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.162 ms0.222 ms0.116 ms0.121
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 37.376 ms0.427 ms0.462 ms0.578
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.677 ms6.519 ms6.542 ms6.727
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.425 ms84.579 ms84.434 ms84.562
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.894 ms140.021 ms140.014 ms140.064
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 139.773 ms140.847 ms140.895 ms141.518
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 241.847 ms241.768 ms241.665 ms241.856
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 318.103 ms318.176 ms318.214 ms318.015
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.829 ms317.990 ms317.874 ms317.738
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 317.223 ms317.147 ms317.308 ms317.550
16 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 255.146 ms255.032 ms255.248 ms255.038

2024-04-18 21:45:01 - 2024-04-18 22:00:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.274   ms0.164  ms0.140  ms0.122  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.277 ms0.150 ms0.109 ms0.105
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.238 ms0.225 ms0.184 ms0.181
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.188 ms0.158 ms0.114 ms0.118
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.486 ms0.593 ms0.604 ms0.447
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.353 ms6.472 ms6.530 ms6.388
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.529 ms84.480 ms84.511 ms84.491
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.764 ms139.765 ms139.731 ms140.353
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 140.740 ms140.385 ms140.713 ms139.295
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 241.808 ms241.723 ms241.782 ms242.045
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.782 ms317.936 ms317.964 ms318.228
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.671 ms317.768 ms317.707 ms317.721
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 317.252 ms317.806 ms317.163 ms317.195
16 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 255.326 ms255.365 ms255.316 ms255.064

2024-04-18 21:00:01 - 2024-04-18 21:45:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.238   ms0.162  ms0.131  ms0.113  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.238 ms0.144 ms0.139 ms0.115
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.250 ms0.224 ms0.184 ms0.182
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.172 ms0.155 ms0.155 ms0.190
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 18.395 ms0.625 ms0.550 ms0.587
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.434 ms6.778 ms6.699 ms6.394
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.441 ms84.524 ms84.606 ms84.351
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 141.428 ms139.718 ms140.515 ms139.935
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 141.961 ms140.899 ms141.040 ms140.602
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 242.084 ms241.898 ms241.843 ms241.955
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 318.276 ms322.864 ms318.876 ms318.467
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.748 ms317.758 ms317.766 ms317.889
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 317.198 ms317.291 ms317.275 ms317.240
16 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 255.266 ms255.085 ms255.272 ms255.207

2024-04-18 20:15:01 - 2024-04-18 21:00:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.179   ms0.151  ms0.137  ms0.093  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.214 ms0.187 ms0.125 ms0.123
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.426 ms0.333 ms0.277 ms0.279
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.203 ms0.170 ms0.111 ms0.133
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.687 ms0.702 ms0.616 ms0.638
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.540 ms6.652 ms6.785 ms6.537
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.412 ms84.461 ms84.661 ms84.620
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.691 ms139.953 ms140.286 ms140.294
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 141.912 ms140.648 ms141.682 ms139.825
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 241.759 ms241.896 ms241.775 ms241.634
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 318.142 ms318.568 ms318.243 ms318.203
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.709 ms317.778 ms317.707 ms317.962
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 317.254 ms318.173 ms318.005 ms317.222
16 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 254.928 ms257.339 ms255.019 ms255.086

2024-04-18 20:00:01 - 2024-04-18 20:15:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.236   ms0.168  ms0.141  ms0.144  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.224 ms0.132 ms0.123 ms0.112
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.293 ms0.232 ms0.213 ms0.225
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.201 ms0.137 ms0.112 ms0.129
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.648 ms0.513 ms0.515 ms0.490
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.436 ms6.451 ms6.420 ms6.488
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.768 ms84.459 ms84.345 ms84.639
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 139.661 ms141.879 ms140.356 ms140.086
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 141.328 ms142.367 ms140.463 ms140.855
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 241.817 ms241.859 ms241.858 ms241.903
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 318.667 ms318.270 ms318.102 ms318.337
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.779 ms317.772 ms317.905 ms317.789
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 317.352 ms317.323 ms317.222 ms317.195
16 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 255.177 ms254.950 ms255.395 ms255.125

2024-04-18 19:15:01 - 2024-04-18 20:00:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.247   ms0.159  ms0.107  ms0.111  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.319 ms0.208 ms0.136 ms0.120
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.234 ms0.315 ms0.207 ms0.198
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.213 ms0.165 ms0.121 ms0.122
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.690 ms0.576 ms0.515 ms0.494
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.587 ms6.661 ms6.602 ms6.675
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.615 ms84.456 ms84.481 ms84.601
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.433 ms141.728 ms140.255 ms140.332
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 140.584 ms140.375 ms140.637 ms141.285
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 281.690 ms241.787 ms241.882 ms241.765
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 318.074 ms318.075 ms318.360 ms318.278
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.906 ms318.053 ms317.759 ms318.232
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 317.363 ms317.421 ms317.279 ms317.411
16 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 255.377 ms255.314 ms255.119 ms255.149

2024-04-18 18:45:01 - 2024-04-18 19:15:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.242   ms0.144  ms0.131  ms0.124  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.261 ms0.180 ms0.114 ms0.108
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.336 ms0.298 ms0.366 ms0.281
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.168 ms0.151 ms0.103 ms0.113
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.578 ms0.557 ms0.613 ms0.546
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.567 ms6.451 ms6.472 ms6.292
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.598 ms84.702 ms84.476 ms84.666
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 139.996 ms139.480 ms142.179 ms140.487
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 141.543 ms140.372 ms140.797 ms140.951
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 242.150 ms241.754 ms242.365 ms242.009
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 318.314 ms318.330 ms317.890 ms318.160
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.804 ms317.704 ms317.990 ms317.767
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 317.703 ms317.225 ms317.437 ms317.188
16 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 254.925 ms255.178 ms255.399 ms255.318

2024-04-18 18:30:01 - 2024-04-18 18:45:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.190   ms0.144  ms0.118  ms0.131  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.238 ms0.147 ms0.126 ms0.120
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.361 ms0.253 ms0.204 ms0.207
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.228 ms0.224 ms0.157 ms0.118
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 45.708 ms0.491 ms0.404 ms0.405
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.608 ms6.649 ms6.615 ms6.592
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.542 ms84.516 ms84.629 ms84.641
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 141.484 ms140.069 ms142.219 ms140.417
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 140.517 ms140.235 ms140.781 ms142.527
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 241.846 ms241.790 ms243.683 ms241.886
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 318.165 ms318.711 ms318.132 ms317.954
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.718 ms317.837 ms317.798 ms317.880
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 317.488 ms318.227 ms317.518 ms317.227
16 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 255.015 ms255.093 ms255.317 ms255.102

2024-04-18 18:15:02 - 2024-04-18 18:30:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.212   ms0.177  ms0.130  ms0.113  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.243 ms0.209 ms0.122 ms0.116
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.312 ms0.277 ms0.231 ms0.224
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.173 ms0.219 ms0.112 ms0.105
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.608 ms0.576 ms0.601 ms0.492
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.453 ms6.492 ms6.388 ms6.312
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.784 ms84.466 ms84.703 ms84.693
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.843 ms139.852 ms140.282 ms140.300
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 141.234 ms140.987 ms140.923 ms140.723
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 242.294 ms242.016 ms241.864 ms241.857
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 318.300 ms318.458 ms318.368 ms318.754
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.680 ms317.953 ms317.888 ms317.909
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 318.294 ms317.418 ms317.358 ms317.677
16 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 255.345 ms255.173 ms255.352 ms255.380

2024-04-18 17:45:01 - 2024-04-18 18:15:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.189   ms0.165  ms0.142  ms0.119  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.277 ms0.125 ms0.117 ms0.112
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.432 ms0.255 ms0.246 ms0.219
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.171 ms0.163 ms0.145 ms0.122
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.569 ms0.521 ms0.535 ms0.534
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.411 ms6.369 ms6.597 ms6.504
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.615 ms84.998 ms84.404 ms84.432
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.746 ms139.768 ms140.361 ms140.159
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 141.411 ms139.477 ms140.879 ms140.820
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 241.848 ms241.747 ms241.908 ms241.799
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 318.093 ms318.275 ms317.988 ms318.103
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.601 ms317.818 ms317.870 ms318.090
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 317.308 ms319.192 ms317.163 ms319.008
16 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 255.360 ms255.222 ms255.323 ms255.156

2024-04-18 17:30:01 - 2024-04-18 17:45:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.202   ms0.113  ms0.122  ms0.121  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.248 ms0.157 ms0.123 ms0.145
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.234 ms0.187 ms0.185 ms0.194
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.235 ms0.121 ms0.172 ms0.109
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.462 ms0.516 ms0.511 ms0.462
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.501 ms6.756 ms6.601 ms6.637
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.557 ms84.676 ms84.602 ms84.406
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 141.927 ms139.892 ms140.197 ms140.562
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 140.037 ms142.129 ms140.887 ms140.932
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.661 ms243.301 ms243.434 ms251.889
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 318.130 ms317.984 ms318.231 ms318.187
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.641 ms317.720 ms317.721 ms317.855
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 318.228 ms317.380 ms317.281 ms317.238
16 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 255.365 ms255.035 ms255.210 ms255.265

2024-04-18 16:45:01 - 2024-04-18 17:30:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.194   ms0.168  ms0.122  ms0.118  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.246 ms0.133 ms0.129 ms0.122
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.328 ms0.239 ms0.220 ms0.234
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.229 ms0.222 ms0.116 ms0.147
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.539 ms0.582 ms0.567 ms0.476
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.462 ms6.416 ms6.363 ms6.703
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.376 ms84.340 ms84.418 ms84.404
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 141.013 ms139.987 ms142.153 ms140.463
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 140.705 ms140.719 ms140.706 ms141.091
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 244.042 ms243.222 ms243.968 ms243.318
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 318.154 ms318.153 ms318.148 ms318.859
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.744 ms317.615 ms317.607 ms318.070
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 317.307 ms317.241 ms317.132 ms317.401
16 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 255.465 ms254.983 ms255.244 ms255.126

2024-04-18 16:00:01 - 2024-04-18 16:45:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.172   ms0.134  ms0.117  ms0.110  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.129 ms0.139 ms0.119 ms0.120
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.271 ms0.225 ms0.198 ms0.200
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.156 ms0.128 ms0.121 ms0.098
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.516 ms0.507 ms0.394 ms0.371
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.461 ms6.618 ms6.429 ms6.686
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.415 ms84.545 ms84.860 ms84.757
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 141.642 ms141.963 ms140.234 ms140.048
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 142.397 ms140.740 ms140.479 ms140.814
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.560 ms243.347 ms243.435 ms283.067
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 318.024 ms318.067 ms318.262 ms318.499
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 318.837 ms317.693 ms509.208 ms317.683
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 324.686 ms317.350 ms317.266 ms317.434
16 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 256.706 ms256.559 ms256.861 ms256.612

2024-04-18 15:45:01 - 2024-04-18 16:00:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.232   ms0.190  ms0.133  ms0.141  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.170 ms0.169 ms0.132 ms0.113
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.286 ms0.238 ms0.191 ms0.213
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.218 ms0.203 ms0.147 ms0.116
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 73.073 ms0.437 ms0.790 ms0.618
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.608 ms6.480 ms6.495 ms6.840
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.602 ms84.859 ms84.548 ms84.623
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.733 ms141.294 ms140.348 ms140.226
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 140.021 ms141.373 ms141.182 ms141.019
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.300 ms243.438 ms243.367 ms243.206
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 318.023 ms317.956 ms318.249 ms318.239
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.848 ms317.804 ms317.791 ms317.610
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 317.073 ms317.398 ms317.413 ms318.004
16 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 256.702 ms256.622 ms256.824 ms256.973

2024-04-18 15:30:01 - 2024-04-18 15:45:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.209   ms0.166  ms0.134  ms0.118  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.246 ms0.119 ms0.119 ms0.102
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.249 ms0.221 ms0.190 ms0.181
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.123 ms0.134 ms0.115 ms0.117
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.555 ms0.482 ms0.540 ms0.489
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.424 ms6.611 ms6.456 ms6.564
9 > be103.par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (91.121.215.219) 6.790 ms6.632 ms6.914 ms7.014
10 > was-cva1-sbb1-nc5.va.us (94.23.122.244) 84.124 ms83.923 ms84.016 ms84.252
11 > be100-1366.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.157) 139.428 ms140.052 ms141.280 ms140.396
12 > 10.200.6.133 (10.200.6.133) 140.853 ms141.082 ms141.365 ms140.918
13 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.327 ms243.216 ms243.394 ms243.286
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 340.109 ms318.064 ms317.986 ms318.069
15 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.698 ms317.783 ms317.533 ms317.548
16 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 317.214 ms317.766 ms317.282 ms317.121
17 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 256.964 ms256.603 ms256.825 ms256.840

2024-04-18 15:15:01 - 2024-04-18 15:30:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.298   ms0.211  ms0.156  ms0.141  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.329 ms0.157 ms0.138 ms0.113
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.229 ms0.257 ms0.191 ms0.198
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.142 ms0.324 ms0.115 ms0.103
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.764 ms0.707 ms0.578 ms0.574
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.678 ms6.481 ms6.365 ms6.534
9 > be103.par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (91.121.215.219) 6.683 ms6.841 ms7.074 ms6.765
10 > was-cva1-sbb1-nc5.va.us (94.23.122.244) 84.137 ms84.564 ms83.915 ms84.075
11 > be100-1366.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.157) 141.061 ms139.844 ms140.820 ms140.062
12 > 10.200.6.133 (10.200.6.133) 140.930 ms141.049 ms141.242 ms140.974
13 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.230 ms243.340 ms243.407 ms243.177
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.741 ms317.941 ms318.428 ms317.727
15 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 318.489 ms317.343 ms317.708 ms317.396
16 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 318.478 ms319.433 ms318.804 ms319.246
17 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 256.513 ms256.535 ms256.637 ms256.609

2024-04-18 14:30:01 - 2024-04-18 15:15:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.252   ms0.119  ms0.130  ms0.120  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.299 ms0.160 ms0.118 ms0.111
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.254 ms0.312 ms0.335 ms0.200
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.268 ms0.305 ms0.129 ms0.114
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.624 ms0.578 ms0.714 ms0.631
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.617 ms6.407 ms6.575 ms6.731
9 > be103.par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (91.121.215.219) 7.031 ms6.828 ms6.924 ms6.711
10 > was-cva1-sbb1-nc5.va.us (94.23.122.244) 84.155 ms83.893 ms83.992 ms84.209
11 > be100-1366.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.157) 140.977 ms139.979 ms140.498 ms140.594
12 > 10.200.6.133 (10.200.6.133) 141.034 ms140.486 ms140.627 ms141.644
13 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.409 ms243.395 ms251.303 ms243.174
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 325.853 ms402.115 ms317.723 ms317.703
15 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 556.215 ms317.259 ms317.528 ms317.562
16 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 318.712 ms319.855 ms319.554 ms318.866
17 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 257.152 ms256.634 ms256.940 ms256.480

2024-04-18 14:15:01 - 2024-04-18 14:30:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.224   ms0.145  ms0.099  ms0.102  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.216 ms0.149 ms0.113 ms0.109
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.272 ms0.221 ms0.183 ms0.182
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.224 ms0.208 ms0.107 ms0.105
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.537 ms0.537 ms0.523 ms0.440
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.510 ms6.509 ms6.531 ms6.370
9 > be103.par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (91.121.215.219) 6.746 ms6.970 ms6.709 ms6.926
10 > was-cva1-sbb1-nc5.va.us (94.23.122.244) 84.010 ms84.011 ms84.098 ms84.113
11 > be100-1366.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.157) 140.995 ms140.249 ms140.654 ms140.253
12 > 10.200.6.133 (10.200.6.133) 141.002 ms140.971 ms138.890 ms141.340
13 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.778 ms243.463 ms243.378 ms243.230
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.686 ms317.601 ms317.965 ms317.629
15 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.486 ms317.398 ms393.551 ms317.325
16 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 318.967 ms319.171 ms318.933 ms318.693
17 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 256.667 ms256.450 ms256.562 ms256.629

2024-04-18 14:00:01 - 2024-04-18 14:15:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.205   ms0.167  ms0.108  ms0.107  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.254 ms0.128 ms0.119 ms0.105
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.332 ms0.225 ms0.201 ms0.210
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.172 ms0.167 ms0.141 ms0.122
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.529 ms0.502 ms0.540 ms0.527
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.612 ms6.487 ms6.408 ms6.401
9 > be103.par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (91.121.215.219) 6.971 ms6.665 ms6.748 ms6.739
10 > was-cva1-sbb1-nc5.va.us (94.23.122.244) 84.063 ms84.096 ms84.155 ms84.092
11 > be100-1366.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.157) 140.952 ms140.555 ms140.373 ms140.517
12 > 10.200.6.133 (10.200.6.133) 141.056 ms140.327 ms140.190 ms141.395
13 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.291 ms243.266 ms243.224 ms243.082
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.685 ms318.292 ms317.498 ms317.640
15 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.445 ms317.195 ms317.290 ms317.503
16 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 318.843 ms323.202 ms318.558 ms318.957
17 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 256.677 ms256.545 ms256.632 ms256.599

2024-04-18 13:45:01 - 2024-04-18 14:00:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.208   ms0.169  ms0.115  ms0.109  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.213 ms0.123 ms0.118 ms0.118
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.265 ms0.290 ms0.306 ms0.249
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.177 ms0.149 ms0.103 ms0.125
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.634 ms0.600 ms0.537 ms0.583
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.412 ms6.399 ms6.526 ms6.560
9 > be103.par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (91.121.215.219) 6.728 ms6.889 ms6.901 ms6.950
10 > was-cva1-sbb1-nc5.va.us (94.23.122.244) 83.941 ms84.233 ms84.466 ms83.981
11 > be100-1366.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.157) 141.313 ms140.385 ms140.539 ms140.587
12 > 10.200.6.133 (10.200.6.133) 140.175 ms141.144 ms140.999 ms140.520
13 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 244.031 ms244.358 ms243.444 ms243.210
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.734 ms317.851 ms317.640 ms317.540
15 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.326 ms317.240 ms317.390 ms317.264
16 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 318.955 ms318.644 ms319.189 ms318.495
17 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 256.665 ms256.781 ms256.626 ms256.336

2024-04-18 12:30:01 - 2024-04-18 13:45:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.209   ms0.163  ms0.113  ms0.134  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.265 ms0.192 ms0.124 ms0.121
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.210 ms0.195 ms0.203 ms0.189
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.231 ms0.132 ms0.114 ms0.106
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 1.053 ms0.674 ms0.605 ms0.617
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.785 ms6.525 ms6.771 ms6.480
9 > be103.par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (91.121.215.219) 6.945 ms7.009 ms7.052 ms7.040
10 > was-cva1-sbb1-nc5.va.us (94.23.122.244) 84.098 ms84.009 ms83.988 ms84.178
11 > be100-1366.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.157) 139.356 ms140.204 ms142.438 ms140.706
12 > 10.200.6.133 (10.200.6.133) 142.457 ms140.412 ms142.075 ms140.877
13 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.250 ms244.044 ms243.278 ms243.365
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.780 ms317.614 ms428.488 ms317.999
15 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.561 ms317.467 ms317.817 ms317.278
16 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 318.837 ms318.644 ms318.624 ms318.677
17 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 256.871 ms256.514 ms256.717 ms256.863

2024-04-18 12:15:01 - 2024-04-18 12:30:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.264   ms0.190  ms0.151  ms0.178  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.269 ms0.176 ms0.170 ms0.207
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.430 ms0.364 ms0.311 ms0.288
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.236 ms0.238 ms0.220 ms0.177
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.708 ms0.935 ms0.772 ms0.577
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.731 ms6.492 ms6.549 ms6.714
9 > be103.par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (91.121.215.219) 6.757 ms6.545 ms6.427 ms6.538
10 > was-cva1-sbb1-nc5.va.us (94.23.122.244) 84.284 ms84.356 ms84.007 ms84.154
11 > be100-1366.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.157) 141.188 ms140.018 ms140.581 ms140.564
12 > 10.200.6.133 (10.200.6.133) 140.677 ms142.013 ms141.544 ms140.367
13 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.176 ms243.268 ms243.556 ms249.400
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.814 ms321.411 ms317.863 ms317.953
15 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.268 ms317.456 ms317.513 ms317.278
16 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 318.610 ms319.350 ms318.694 ms318.560
17 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 256.687 ms256.458 ms256.585 ms256.389

2024-04-18 12:00:01 - 2024-04-18 12:15:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.202   ms0.152  ms0.140  ms0.120  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.258 ms0.145 ms0.131 ms0.136
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.457 ms0.262 ms0.204 ms0.181
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.167 ms0.146 ms0.139 ms0.151
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.646 ms0.520 ms0.419 ms0.429
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.547 ms6.435 ms6.508 ms6.559
9 > be103.par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (91.121.215.219) 6.731 ms6.725 ms6.748 ms6.643
10 > was-cva1-sbb1-nc5.va.us (94.23.122.244) 83.946 ms84.094 ms84.117 ms84.255
11 > be100-1366.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.157) 141.313 ms140.490 ms140.160 ms139.138
12 > 10.200.6.133 (10.200.6.133) 141.616 ms142.356 ms141.073 ms141.908
13 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.198 ms243.284 ms243.291 ms243.395
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 338.851 ms642.016 ms317.620 ms334.047
15 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 318.132 ms381.075 ms317.326 ms317.615
16 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 318.951 ms318.759 ms318.742 ms318.694
17 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 256.546 ms256.453 ms256.425 ms256.364

2024-04-18 11:45:01 - 2024-04-18 12:00:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.236   ms0.154  ms0.118  ms0.122  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.254 ms0.160 ms0.112 ms0.108
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.230 ms0.191 ms0.201 ms0.194
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.225 ms0.151 ms0.152 ms0.131
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.599 ms0.661 ms0.592 ms0.461
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.676 ms6.666 ms6.864 ms6.900
9 > be103.par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (91.121.215.219) 6.887 ms6.833 ms6.808 ms7.123
10 > was-cva1-sbb1-nc5.va.us (94.23.122.244) 84.179 ms84.369 ms83.825 ms84.268
11 > be100-1366.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.157) 138.736 ms140.322 ms140.572 ms140.599
12 > 10.200.6.133 (10.200.6.133) 144.178 ms139.857 ms140.731 ms140.724
13 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.354 ms243.411 ms243.261 ms243.635
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.607 ms317.771 ms317.785 ms317.799
15 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.390 ms317.177 ms317.380 ms317.419
16 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 319.712 ms318.673 ms318.503 ms318.505
17 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 256.650 ms256.816 ms256.784 ms256.440

2024-04-18 11:30:01 - 2024-04-18 11:45:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.215   ms0.122  ms0.100  ms0.102  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.248 ms0.158 ms0.123 ms0.113
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.251 ms0.261 ms0.192 ms0.206
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.199 ms0.225 ms0.139 ms0.120
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.636 ms0.684 ms0.581 ms0.596
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.639 ms6.737 ms6.568 ms6.809
9 > be103.par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (91.121.215.219) 6.669 ms6.665 ms6.627 ms6.650
10 > was-cva1-sbb1-nc5.va.us (94.23.122.244) 84.224 ms84.209 ms84.318 ms84.228
11 > be100-1366.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.157) 141.018 ms141.928 ms140.383 ms140.337
12 > 10.200.6.133 (10.200.6.133) 141.019 ms140.708 ms140.873 ms140.897
13 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.206 ms244.274 ms243.102 ms243.182
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.652 ms317.670 ms317.530 ms318.545
15 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.355 ms317.491 ms317.315 ms317.364
16 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 318.628 ms318.827 ms319.142 ms319.059
17 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 256.565 ms256.443 ms256.622 ms256.388

2024-04-18 11:15:01 - 2024-04-18 11:30:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.193   ms0.166  ms0.117  ms0.116  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.157 ms0.151 ms0.134 ms0.122
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.283 ms0.271 ms0.224 ms0.222
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.236 ms0.168 ms0.137 ms0.134
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.848 ms0.514 ms0.569 ms0.563
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.269 ms6.390 ms6.470 ms6.378
9 > be103.par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (91.121.215.219) 6.806 ms6.935 ms7.048 ms6.801
10 > was-cva1-sbb1-nc5.va.us (94.23.122.244) 84.250 ms84.282 ms84.142 ms84.227
11 > be100-1366.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.157) 140.816 ms141.638 ms141.230 ms140.360
12 > 10.200.6.133 (10.200.6.133) 141.819 ms141.922 ms140.645 ms141.226
13 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 244.065 ms243.215 ms243.347 ms243.167
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.661 ms317.644 ms317.823 ms317.719
15 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.600 ms317.408 ms317.247 ms317.470
16 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 318.527 ms319.420 ms318.632 ms318.786
17 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 256.611 ms256.734 ms256.351 ms256.390

2024-04-18 10:45:01 - 2024-04-18 11:15:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.183   ms0.171  ms0.136  ms0.136  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.252 ms0.149 ms0.102 ms0.098
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.296 ms0.206 ms0.210 ms0.190
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.192 ms0.147 ms0.134 ms0.118
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.593 ms0.658 ms0.598 ms0.577
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.583 ms6.753 ms6.478 ms6.622
9 > be103.par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (91.121.215.219) 7.027 ms6.769 ms6.618 ms6.825
10 > was-cva1-sbb1-nc5.va.us (94.23.122.244) 84.264 ms83.803 ms84.027 ms84.031
11 > be100-1366.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.157) 140.184 ms141.701 ms140.619 ms140.524
12 > 10.200.6.133 (10.200.6.133) 140.725 ms140.313 ms140.751 ms140.892
13 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.164 ms243.356 ms243.398 ms243.436
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.846 ms318.602 ms317.674 ms317.876
15 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.453 ms317.484 ms317.771 ms317.783
16 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 318.640 ms318.940 ms319.406 ms318.604
17 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 256.797 ms256.539 ms256.437 ms256.576

2024-04-18 10:15:01 - 2024-04-18 10:45:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.214   ms0.267  ms0.167  ms0.148  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.214 ms0.194 ms0.150 ms0.112
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.327 ms0.253 ms0.245 ms0.238
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.163 ms0.195 ms0.158 ms0.114
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.673 ms0.555 ms0.439 ms0.475
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.643 ms6.697 ms6.637 ms6.410
9 > be103.par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (91.121.215.219) 7.043 ms6.915 ms6.703 ms6.651
10 > was-cva1-sbb1-nc5.va.us (94.23.122.244) 83.994 ms84.231 ms84.196 ms84.096
11 > be100-1366.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.157) 139.683 ms140.022 ms140.811 ms140.445
12 > 10.200.6.133 (10.200.6.133) 138.935 ms140.769 ms141.138 ms140.375
13 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.158 ms243.102 ms243.219 ms243.376
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 420.810 ms317.990 ms317.894 ms317.596
15 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.254 ms317.149 ms318.024 ms317.208
16 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 318.620 ms320.469 ms319.490 ms318.437
17 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 256.402 ms257.471 ms256.546 ms256.250

2024-04-18 09:45:01 - 2024-04-18 10:15:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.208   ms0.139  ms0.155  ms0.124  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.177 ms0.144 ms0.127 ms0.113
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.227 ms0.208 ms0.221 ms0.190
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.147 ms0.180 ms0.112 ms0.112
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.472 ms0.433 ms0.452 ms0.628
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.371 ms6.721 ms6.463 ms6.651
9 > be103.par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (91.121.215.219) 6.660 ms6.622 ms6.537 ms6.687
10 > was-cva1-sbb1-nc5.va.us (94.23.122.244) 84.068 ms84.250 ms84.298 ms84.432
11 > be100-1366.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.157) 140.934 ms140.698 ms140.229 ms141.100
12 > 10.200.6.133 (10.200.6.133) 140.578 ms140.920 ms140.592 ms140.330
13 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 249.172 ms243.137 ms252.027 ms258.892
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.808 ms317.701 ms317.666 ms317.623
15 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.588 ms317.312 ms317.548 ms317.436
16 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 320.243 ms318.502 ms318.808 ms318.583
17 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 256.272 ms256.783 ms256.620 ms256.551

2024-04-18 09:15:01 - 2024-04-18 09:45:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.217   ms0.185  ms0.135  ms0.124  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.157 ms0.172 ms0.135 ms0.130
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.228 ms0.242 ms0.207 ms0.203
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.220 ms0.162 ms0.132 ms0.118
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.427 ms0.716 ms0.617 ms0.573
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.545 ms6.545 ms6.766 ms6.645
9 > be103.par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (91.121.215.219) 6.752 ms6.632 ms6.762 ms7.002
10 > was-cva1-sbb1-nc5.va.us (94.23.122.244) 84.284 ms84.223 ms84.214 ms83.970
11 > be100-1366.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.157) 141.608 ms142.267 ms140.185 ms140.602
12 > 10.200.6.133 (10.200.6.133) 141.457 ms140.131 ms140.745 ms145.666
13 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.485 ms243.221 ms243.164 ms243.749
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 570.512 ms317.631 ms317.569 ms318.210
15 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.233 ms317.220 ms317.281 ms317.306
16 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 318.597 ms318.632 ms318.842 ms318.837
17 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 256.717 ms256.449 ms256.556 ms256.651

2024-04-18 09:00:01 - 2024-04-18 09:15:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.197   ms0.115  ms0.131  ms0.103  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.232 ms0.148 ms0.111 ms0.110
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.403 ms0.283 ms0.280 ms0.281
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.165 ms0.209 ms0.114 ms0.131
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.538 ms0.693 ms0.646 ms0.508
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.455 ms6.329 ms6.554 ms6.385
9 > be103.par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (91.121.215.219) 6.678 ms6.950 ms7.152 ms6.729
10 > was-cva1-sbb1-nc5.va.us (94.23.122.244) 83.909 ms83.933 ms84.161 ms83.974
11 > be100-1366.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.157) 141.122 ms
12 > 10.200.6.133 (10.200.6.133) 140.978 ms140.332 ms140.889 ms141.369
13 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.362 ms243.327 ms243.663 ms243.353
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.985 ms317.621 ms317.850 ms317.926
15 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.371 ms317.358 ms317.263 ms317.443
16 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 318.639 ms318.924 ms319.757 ms318.789
17 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 256.687 ms256.698 ms256.675 ms256.607

2024-04-18 08:00:01 - 2024-04-18 09:00:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.255   ms0.193  ms0.131  ms0.115  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.223 ms0.124 ms0.142 ms0.128
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.228 ms0.216 ms0.177 ms0.188
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.177 ms0.147 ms0.110 ms0.116
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.573 ms0.549 ms0.506 ms0.529
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.601 ms6.843 ms6.600 ms6.500
9 > be103.par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (91.121.215.219) 6.808 ms6.624 ms6.734 ms6.601
10 > was-cva1-sbb1-nc5.va.us (94.23.122.244) 84.094 ms84.223 ms84.163 ms84.232
11 > be100-1366.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.157) 140.229 ms139.902 ms140.130 ms139.909
12 > 10.200.6.133 (10.200.6.133) 142.126 ms142.079 ms140.171 ms140.452
13 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.331 ms243.144 ms243.181 ms243.221
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.647 ms317.677 ms317.559 ms317.716
15 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.445 ms317.411 ms317.303 ms317.260
16 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 318.648 ms318.814 ms319.069 ms318.800
17 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 256.846 ms256.528 ms256.718 ms256.470

2024-04-18 07:30:01 - 2024-04-18 08:00:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.190   ms0.152  ms0.151  ms0.152  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.154 ms0.160 ms0.153 ms0.138
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.237 ms0.245 ms0.226 ms0.233
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.245 ms0.153 ms0.137 ms0.175
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.608 ms0.576 ms0.522 ms0.472
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.568 ms6.565 ms6.540 ms6.414
9 > be103.par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (91.121.215.219) 7.115 ms6.789 ms7.009 ms6.722
10 > was-cva1-sbb1-nc5.va.us (94.23.122.244) 85.486 ms84.018 ms83.972 ms83.877
11 > be100-1366.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.157) 142.940 ms139.241 ms140.094 ms140.868
12 > 10.200.6.133 (10.200.6.133) 141.433 ms140.560 ms140.872 ms142.040
13 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.166 ms243.344 ms266.967 ms243.249
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.755 ms317.501 ms317.690 ms317.669
15 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.289 ms317.284 ms317.343 ms317.398
16 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 319.417 ms318.883 ms318.682 ms318.844
17 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 256.901 ms256.501 ms256.624 ms256.469

2024-04-18 07:15:02 - 2024-04-18 07:30:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.301   ms0.160  ms0.137  ms0.122  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.219 ms0.153 ms0.117 ms0.107
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.270 ms0.232 ms0.260 ms0.221
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.205 ms0.124 ms0.109 ms0.125
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.730 ms0.649 ms0.743 ms0.445
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.423 ms6.759 ms6.627 ms6.883
9 > be103.par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (91.121.215.219) 6.826 ms6.529 ms6.606 ms6.672
10 > was-cva1-sbb1-nc5.va.us (94.23.122.244) 84.308 ms84.333 ms84.064 ms84.030
11 > be100-1366.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.157) 142.143 ms140.003 ms140.369 ms140.270
12 > 10.200.6.133 (10.200.6.133) 141.197 ms140.620 ms140.601 ms140.619
13 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 247.293 ms243.237 ms243.164 ms243.384
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.787 ms317.719 ms317.871 ms317.453
15 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.372 ms317.238 ms317.362 ms317.237
16 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 318.475 ms318.755 ms318.977 ms318.778
17 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 256.401 ms256.684 ms256.558 ms256.665

2024-04-18 07:00:01 - 2024-04-18 07:15:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.263   ms0.169  ms0.131  ms0.110  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.262 ms0.165 ms0.119 ms0.114
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.405 ms0.262 ms0.244 ms0.199
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.227 ms0.142 ms0.134 ms0.121
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.540 ms0.473 ms0.503 ms0.473
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.389 ms6.394 ms6.370 ms6.507
9 > be103.par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (91.121.215.219) 6.933 ms6.837 ms6.769 ms6.899
10 > was-cva1-sbb1-nc5.va.us (94.23.122.244) 84.094 ms84.092 ms83.943 ms83.985
11 > be100-1366.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.157) 140.387 ms141.386 ms140.197 ms138.456
12 > 10.200.6.133 (10.200.6.133) 140.310 ms140.896 ms140.628 ms140.852
13 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.406 ms243.262 ms243.198 ms273.518
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 388.157 ms334.567 ms317.933 ms317.619
15 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.237 ms317.355 ms317.623 ms317.379
16 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 319.203 ms319.873 ms318.530 ms318.573
17 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 256.402 ms256.643 ms256.669 ms256.651

2024-04-18 06:45:01 - 2024-04-18 07:00:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.257   ms0.146  ms0.160  ms0.167  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.240 ms0.150 ms0.128 ms0.122
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.378 ms0.218 ms0.220 ms0.191
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.191 ms0.164 ms0.126 ms0.129
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.601 ms0.676 ms0.530 ms0.769
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.445 ms6.453 ms6.436 ms6.491
9 > be103.par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (91.121.215.219) 6.792 ms6.889 ms6.889 ms7.053
10 > was-cva1-sbb1-nc5.va.us (94.23.122.244) 84.119 ms83.939 ms83.816 ms84.189
11 > be100-1366.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.157) 140.407 ms140.231 ms140.803 ms140.427
12 > 10.200.6.133 (10.200.6.133) 141.157 ms140.631 ms140.862 ms139.400
13 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.339 ms244.009 ms243.120 ms243.364
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.653 ms318.117 ms384.530 ms317.666
15 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.377 ms317.638 ms317.256 ms320.997
16 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 318.731 ms320.536 ms319.073 ms318.596
17 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 256.549 ms256.642 ms256.674 ms256.489

2024-04-18 06:15:01 - 2024-04-18 06:45:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.198   ms0.114  ms0.106  ms0.108  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.221 ms0.141 ms0.119 ms0.126
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.246 ms0.196 ms0.192 ms0.196
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.173 ms0.136 ms0.115 ms0.109
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.494 ms0.437 ms0.437 ms0.385
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.591 ms6.578 ms6.498 ms6.498
9 > be103.par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (91.121.215.219) 6.877 ms6.962 ms6.761 ms6.670
10 > was-cva1-sbb1-nc5.va.us (94.23.122.244) 84.104 ms84.225 ms84.249 ms84.135
11 > be100-1366.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.157) 140.345 ms140.255 ms140.224 ms140.246
12 > 10.200.6.133 (10.200.6.133) 140.896 ms140.765 ms141.082 ms140.555
13 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.270 ms243.212 ms243.157 ms243.165
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.630 ms318.785 ms317.559 ms317.621
15 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.344 ms317.499 ms317.275 ms317.303
16 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 318.670 ms318.527 ms318.685 ms318.698
17 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 256.744 ms256.513 ms256.422 ms256.529

2024-04-18 05:45:01 - 2024-04-18 06:15:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.250   ms0.193  ms0.147  ms0.143  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.239 ms0.160 ms0.124 ms0.120
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.330 ms0.255 ms0.219 ms0.295
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.199 ms0.187 ms0.150 ms0.121
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.785 ms0.603 ms0.569 ms0.512
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.811 ms6.718 ms6.758 ms6.464
9 > be103.par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (91.121.215.219) 6.731 ms6.876 ms6.890 ms6.950
10 > was-cva1-sbb1-nc5.va.us (94.23.122.244) 84.043 ms84.153 ms84.054 ms83.990
11 > be100-1366.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.157) 140.346 ms140.326 ms140.358 ms140.536
12 > 10.200.6.133 (10.200.6.133) 140.533 ms140.934 ms141.115 ms140.416
13 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.203 ms243.306 ms243.250 ms243.300
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.823 ms317.812 ms317.703 ms325.283
15 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.298 ms317.416 ms317.275 ms317.337
16 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 319.002 ms320.703 ms318.561 ms319.135
17 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 256.852 ms256.444 ms256.800 ms256.650

2024-04-18 05:30:01 - 2024-04-18 05:45:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.209   ms0.163  ms0.109  ms0.095  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.230 ms0.167 ms0.140 ms0.127
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.236 ms0.187 ms0.183 ms0.180
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.176 ms0.158 ms0.120 ms0.104
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.851 ms0.594 ms0.526 ms0.549
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.480 ms6.687 ms6.500 ms6.673
9 > be103.par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (91.121.215.219) 6.665 ms6.762 ms6.697 ms6.877
10 > was-cva1-sbb1-nc5.va.us (94.23.122.244) 84.176 ms84.344 ms84.328 ms84.159
11 > be100-1366.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.157) 140.665 ms140.375 ms140.791 ms140.420
12 > 10.200.6.133 (10.200.6.133) 140.606 ms142.434 ms140.876 ms142.243
13 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.486 ms243.135 ms243.262 ms243.232
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 332.751 ms317.569 ms317.572 ms317.615
15 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.276 ms317.449 ms317.511 ms317.324
16 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 318.627 ms318.553 ms318.844 ms318.702
17 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 256.581 ms256.571 ms256.653 ms256.582

2024-04-18 04:45:01 - 2024-04-18 05:30:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.232   ms0.144  ms0.124  ms0.100  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.230 ms0.133 ms0.121 ms0.110
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.362 ms0.294 ms0.242 ms0.246
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.182 ms0.195 ms0.110 ms0.119
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.473 ms0.498 ms0.551 ms0.613
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.377 ms6.622 ms6.562 ms6.499
9 > be103.par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (91.121.215.219) 6.810 ms7.062 ms6.923 ms6.649
10 > was-cva1-sbb1-nc5.va.us (94.23.122.244) 84.037 ms83.966 ms84.128 ms83.908
11 > be100-1366.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.157) 138.774 ms140.707 ms139.800 ms140.845
12 > 10.200.6.133 (10.200.6.133) 141.086 ms141.035 ms140.777 ms141.483
13 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.270 ms243.202 ms243.442 ms243.187
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.953 ms317.942 ms317.540 ms317.689
15 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.293 ms317.392 ms317.255 ms318.600
16 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 318.830 ms318.845 ms318.701 ms318.714
17 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 256.709 ms256.622 ms256.691 ms256.449

2024-04-18 04:30:01 - 2024-04-18 04:45:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.186   ms0.153  ms0.105  ms0.098  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.244 ms0.137 ms0.126 ms0.115
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.219 ms0.208 ms0.201 ms0.194
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.178 ms0.161 ms0.124 ms0.147
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.486 ms0.446 ms0.509 ms0.513
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.718 ms6.411 ms6.339 ms6.354
9 > be103.par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (91.121.215.219) 6.926 ms6.756 ms6.713 ms6.977
10 > was-cva1-sbb1-nc5.va.us (94.23.122.244) 84.122 ms84.251 ms84.007 ms84.239
11 > be100-1366.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.157) 140.020 ms142.321 ms140.522 ms140.467
12 > 10.200.6.133 (10.200.6.133) 141.391 ms140.789 ms141.082 ms141.752
13 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.339 ms243.294 ms243.339 ms243.371
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.713 ms317.903 ms317.607 ms317.648
15 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.299 ms317.518 ms317.254 ms317.568
16 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 320.012 ms319.451 ms318.683 ms318.706
17 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 256.729 ms256.714 ms256.723 ms256.525

2024-04-18 04:15:02 - 2024-04-18 04:30:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.272   ms0.183  ms0.128  ms0.127  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.254 ms0.165 ms0.143 ms0.138
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.477 ms0.233 ms0.205 ms0.213
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.168 ms0.160 ms0.196 ms0.164
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.721 ms0.514 ms0.613 ms0.638
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.436 ms6.655 ms6.506 ms6.647
9 > be103.par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (91.121.215.219) 6.989 ms6.822 ms6.840 ms6.800
10 > was-cva1-sbb1-nc5.va.us (94.23.122.244) 83.968 ms83.981 ms83.924 ms84.229
11 > be100-1366.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.157) 140.460 ms140.507 ms141.298 ms
12 > 10.200.6.133 (10.200.6.133) 141.901 ms142.358 ms141.338 ms140.936
13 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.257 ms243.157 ms243.634 ms243.318
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 318.186 ms317.656 ms317.868 ms317.680
15 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.411 ms317.609 ms317.622 ms317.350
16 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 318.821 ms319.445 ms318.773 ms318.969
17 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 256.628 ms256.426 ms256.534 ms256.314

2024-04-18 03:45:01 - 2024-04-18 04:15:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.241   ms0.144  ms0.126  ms0.136  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.217 ms0.119 ms0.148 ms0.117
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.285 ms0.208 ms0.205 ms0.193
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.138 ms0.151 ms0.146 ms0.111
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.875 ms0.541 ms0.481 ms0.456
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.491 ms6.560 ms6.450 ms6.498
9 > be103.par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (91.121.215.219) 6.748 ms6.669 ms6.892 ms6.655
10 > was-cva1-sbb1-nc5.va.us (94.23.122.244) 84.215 ms84.209 ms84.134 ms84.285
11 > be100-1366.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.157) 140.154 ms140.004 ms
12 > 10.200.6.133 (10.200.6.133) 139.215 ms140.811 ms141.499 ms140.405
13 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.246 ms243.342 ms243.515 ms243.285
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.815 ms318.124 ms317.744 ms317.785
15 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.368 ms317.448 ms319.686 ms317.272
16 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 318.996 ms318.821 ms318.563 ms319.121
17 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 256.525 ms256.422 ms256.419 ms256.337

2024-04-18 03:00:01 - 2024-04-18 03:45:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.253   ms0.125  ms0.133  ms0.108  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.234 ms0.153 ms0.123 ms0.124
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.275 ms0.342 ms0.289 ms0.208
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.196 ms0.157 ms0.118 ms0.114
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.556 ms0.668 ms0.587 ms0.698
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.517 ms6.631 ms6.478 ms6.437
9 > be103.par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (91.121.215.219) 6.652 ms7.083 ms6.640 ms7.005
10 > was-cva1-sbb1-nc5.va.us (94.23.122.244) 84.159 ms84.079 ms
11 > be100-1366.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.157) 140.513 ms
12 > 10.200.6.133 (10.200.6.133) 140.264 ms140.616 ms
13 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.368 ms243.214 ms243.343 ms243.379
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.751 ms317.771 ms317.878 ms317.595
15 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.548 ms317.178 ms317.340 ms317.352
16 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 318.550 ms318.676 ms319.972 ms319.142
17 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 256.938 ms256.670 ms256.600 ms256.843

2024-04-18 02:45:01 - 2024-04-18 03:00:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.242   ms0.198  ms0.123  ms0.107  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.246 ms0.126 ms0.119 ms0.117
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.257 ms0.256 ms0.244 ms0.245
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.252 ms0.125 ms0.105 ms0.100
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 26.131 ms0.448 ms0.449 ms0.394
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.574 ms6.832 ms6.515 ms6.710
9 > be103.par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (91.121.215.219) 6.751 ms6.557 ms6.926 ms6.776
10 > was-cva1-sbb1-nc5.va.us (94.23.122.244) 84.032 ms83.897 ms83.967 ms84.071
11 >
12 > 10.200.6.133 (10.200.6.133) 139.820 ms140.924 ms140.882 ms
13 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.454 ms243.756 ms243.482 ms243.660
14 > 103.83.6.6 (103.83.6.6) 317.865 ms317.731 ms317.724 ms317.601
15 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.319 ms317.264 ms317.748 ms317.316
16 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 318.605 ms318.688 ms319.736 ms318.665
17 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 256.791 ms256.740 ms256.818 ms256.498

2024-04-18 02:15:01 - 2024-04-18 02:45:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.263   ms0.152  ms0.134  ms0.134  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.159 ms0.162 ms0.117 ms0.116
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.283 ms0.262 ms0.243 ms0.214
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.183 ms0.176 ms0.102 ms0.139
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.556 ms0.565 ms0.516 ms0.538
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.722 ms6.703 ms6.915 ms6.760
9 > be103.par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (91.121.215.219) 6.906 ms6.827 ms7.017 ms6.843
10 > was-cva1-sbb1-nc5.va.us (94.23.122.244) 84.058 ms84.143 ms84.260 ms83.954
11 >
12 > 10.200.6.133 (10.200.6.133) 150.308 ms
13 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.316 ms243.261 ms243.270 ms243.119
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 318.691 ms317.801 ms317.800 ms317.810
15 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.263 ms317.590 ms317.353 ms317.447
16 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 319.527 ms318.881 ms318.917 ms319.272
17 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 256.739 ms256.534 ms256.346 ms256.618

2024-04-18 02:00:01 - 2024-04-18 02:15:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.249   ms0.181  ms0.133  ms0.144  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.214 ms0.118 ms0.106 ms0.109
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.429 ms0.208 ms0.192 ms0.206
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.159 ms0.117 ms0.121 ms0.116
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.597 ms0.514 ms0.413 ms0.357
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.432 ms6.467 ms6.533 ms6.377
9 > be103.par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (91.121.215.219) 6.709 ms6.496 ms6.684 ms6.652
10 > was-cva1-sbb1-nc5.va.us (94.23.122.244) 84.334 ms84.047 ms84.339 ms84.027
11 > be100-1366.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.157) 140.274 ms141.413 ms142.207 ms139.918
12 > 10.200.6.133 (10.200.6.133) 141.618 ms141.105 ms140.919 ms141.381
13 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.158 ms243.632 ms243.381 ms243.330
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.534 ms317.879 ms317.775 ms317.722
15 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.415 ms317.324 ms317.394 ms317.440
16 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 318.803 ms319.156 ms319.171 ms318.682
17 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 256.496 ms256.713 ms256.442 ms256.832

2024-04-18 01:15:01 - 2024-04-18 02:00:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.241   ms0.172  ms0.139  ms0.137  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.262 ms0.174 ms0.142 ms0.132
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.269 ms0.205 ms0.202 ms0.196
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.182 ms0.171 ms0.153 ms0.134
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.576 ms0.572 ms0.463 ms0.512
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.682 ms6.663 ms6.699 ms6.615
9 > be103.par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (91.121.215.219) 6.737 ms6.693 ms6.850 ms6.708
10 > was-cva1-sbb1-nc5.va.us (94.23.122.244) 84.353 ms84.397 ms84.158 ms84.166
11 > be100-1366.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.157) 140.810 ms139.895 ms140.572 ms140.247
12 > 10.200.6.133 (10.200.6.133) 141.315 ms141.415 ms141.139 ms140.900
13 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.153 ms243.301 ms243.212 ms243.212
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.806 ms317.783 ms317.882 ms317.758
15 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.268 ms317.345 ms587.211 ms317.276
16 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 318.987 ms318.975 ms318.548 ms320.545
17 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 257.016 ms256.518 ms256.788 ms256.450

2024-04-18 01:00:01 - 2024-04-18 01:15:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.211   ms0.176  ms0.127  ms0.115  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.242 ms0.143 ms0.138 ms0.130
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.244 ms0.223 ms0.182 ms0.178
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.204 ms0.156 ms0.123 ms0.144
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.709 ms0.562 ms0.393 ms0.607
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.434 ms6.517 ms6.558 ms6.670
9 > be103.par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (91.121.215.219) 6.729 ms6.465 ms6.745 ms6.717
10 > was-cva1-sbb1-nc5.va.us (94.23.122.244) 84.098 ms84.105 ms84.288 ms84.360
11 > be100-1366.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.157) 140.214 ms140.256 ms141.215 ms139.305
12 > 10.200.6.133 (10.200.6.133) 141.368 ms138.932 ms140.186 ms140.947
13 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.435 ms243.151 ms243.433 ms243.262
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.710 ms318.415 ms317.628 ms317.877
15 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.600 ms317.386 ms317.417 ms317.493
16 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 319.096 ms318.654 ms320.251 ms318.534
17 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 256.700 ms256.693 ms256.621 ms256.847

2024-04-18 00:15:01 - 2024-04-18 01:00:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.264   ms0.168  ms0.106  ms0.093  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.226 ms0.164 ms0.117 ms0.122
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.269 ms0.207 ms0.178 ms0.522
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.244 ms0.189 ms0.122 ms0.127
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.642 ms0.521 ms0.547 ms0.552
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.512 ms6.475 ms6.479 ms6.946
9 > be103.par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (91.121.215.219) 6.909 ms6.699 ms6.895 ms6.792
10 > was-cva1-sbb1-nc5.va.us (94.23.122.244) 83.824 ms84.136 ms84.017 ms84.146
11 > be100-1366.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.157) 139.902 ms140.024 ms140.542 ms140.518
12 > 10.200.6.133 (10.200.6.133) 140.313 ms140.629 ms141.024 ms140.464
13 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.302 ms243.306 ms243.152 ms243.390
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 318.142 ms318.057 ms317.686 ms317.835
15 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.395 ms317.476 ms317.293 ms317.422
16 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 318.975 ms318.672 ms318.525 ms318.705
17 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 256.700 ms256.459 ms256.786 ms256.500

2024-04-18 00:00:01 - 2024-04-18 00:15:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.187   ms0.172  ms0.100  ms0.105  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.244 ms0.150 ms0.118 ms0.113
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.338 ms0.205 ms0.196 ms0.194
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.242 ms0.178 ms0.146 ms0.118
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.571 ms0.598 ms0.587 ms0.589
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.497 ms6.309 ms6.387 ms6.311
9 > be103.par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (91.121.215.219) 6.715 ms6.692 ms6.569 ms6.947
10 > was-cva1-sbb1-nc5.va.us (94.23.122.244) 84.034 ms83.952 ms84.217 ms84.146
11 > be100-1366.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.157) 140.706 ms140.487 ms138.833 ms140.384
12 > 10.200.6.133 (10.200.6.133) 141.286 ms140.574 ms140.639 ms141.249
13 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.464 ms243.137 ms243.203 ms243.611
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 318.472 ms318.252 ms317.837 ms317.971
15 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.577 ms492.775 ms317.523 ms317.517
16 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 318.962 ms318.628 ms318.936 ms318.640
17 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 256.602 ms256.632 ms256.684 ms256.770

2024-04-17 22:30:01 - 2024-04-18 00:00:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.184   ms0.198  ms0.119  ms0.127  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.242 ms0.159 ms0.141 ms0.135
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.461 ms0.265 ms0.213 ms0.232
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.160 ms0.168 ms0.117 ms0.112
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.621 ms0.621 ms0.498 ms0.501
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.589 ms6.521 ms6.655 ms6.711
9 > be103.par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (91.121.215.219) 6.445 ms6.642 ms6.700 ms6.530
10 > was-cva1-sbb1-nc5.va.us (94.23.122.244) 84.326 ms84.109 ms83.877 ms83.926
11 > be100-1366.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.157) 140.996 ms140.398 ms140.847 ms140.389
12 > 10.200.6.133 (10.200.6.133) 139.809 ms140.396 ms140.727 ms140.792
13 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.433 ms243.292 ms243.255 ms243.216
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.748 ms317.751 ms317.797 ms317.796
15 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.454 ms317.385 ms317.838 ms317.284
16 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 318.612 ms318.502 ms318.610 ms318.699
17 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 256.577 ms256.732 ms256.637 ms256.543

2024-04-17 22:00:01 - 2024-04-17 22:30:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.248   ms0.190  ms0.122  ms0.114  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.279 ms0.232 ms0.116 ms0.115
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.234 ms0.241 ms0.192 ms0.186
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.166 ms0.189 ms0.126 ms0.134
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.594 ms0.501 ms0.402 ms0.380
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.762 ms6.668 ms6.382 ms6.705
9 > be103.par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (91.121.215.219) 6.820 ms6.592 ms6.645 ms6.541
10 > was-cva1-sbb1-nc5.va.us (94.23.122.244) 83.988 ms84.345 ms83.971 ms84.038
11 > be100-1366.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.157) 139.915 ms140.330 ms140.507 ms140.183
12 > 10.200.6.133 (10.200.6.133) 141.463 ms140.446 ms140.837 ms140.911
13 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.240 ms243.334 ms243.425 ms243.354
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.731 ms317.903 ms317.833 ms317.887
15 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.418 ms317.389 ms317.572 ms317.633
16 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 318.699 ms318.606 ms318.484 ms318.774
17 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 256.526 ms256.649 ms256.673 ms256.458

2024-04-17 21:30:01 - 2024-04-17 22:00:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.199   ms0.135  ms0.121  ms0.113  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.233 ms0.122 ms0.110 ms0.110
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.305 ms0.270 ms0.229 ms0.177
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.174 ms0.162 ms0.167 ms0.118
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.549 ms0.420 ms0.556 ms0.469
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.491 ms6.433 ms6.442 ms6.513
9 > be103.par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (91.121.215.219) 6.646 ms6.823 ms6.773 ms6.604
10 > was-cva1-sbb1-nc5.va.us (94.23.122.244) 83.996 ms83.973 ms84.324 ms83.936
11 > be100-1366.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.157) 140.510 ms140.607 ms140.153 ms138.462
12 > 10.200.6.133 (10.200.6.133) 140.859 ms140.733 ms140.034 ms140.238
13 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.185 ms243.305 ms243.659 ms243.324
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.893 ms317.959 ms317.847 ms317.842
15 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.471 ms317.461 ms317.627 ms317.260
16 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 318.677 ms319.025 ms319.000 ms318.581
17 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 257.115 ms256.426 ms256.980 ms256.452

2024-04-17 21:00:01 - 2024-04-17 21:30:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.199   ms0.158  ms0.131  ms0.132  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.151 ms0.160 ms0.104 ms0.106
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.262 ms0.211 ms0.203 ms0.189
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.158 ms0.145 ms0.108 ms0.108
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.588 ms0.527 ms0.469 ms0.370
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.411 ms6.332 ms6.521 ms6.781
9 > be103.par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (91.121.215.219) 6.698 ms6.769 ms6.737 ms7.103
10 > was-cva1-sbb1-nc5.va.us (94.23.122.244) 84.075 ms84.040 ms84.212 ms84.065
11 > be100-1366.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.157) 141.160 ms140.272 ms140.367 ms140.392
12 > 10.200.6.133 (10.200.6.133) 141.063 ms140.947 ms140.802 ms140.772
13 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 265.831 ms243.177 ms243.157 ms243.176
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 318.195 ms317.922 ms317.480 ms317.692
15 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.402 ms317.708 ms317.522 ms317.603
16 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 318.708 ms318.651 ms319.144 ms318.723
17 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 256.476 ms256.541 ms256.474 ms256.656

2024-04-17 20:45:01 - 2024-04-17 21:00:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.226   ms0.141  ms0.143  ms0.147  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.235 ms0.157 ms0.118 ms0.116
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.284 ms0.238 ms0.194 ms0.187
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.167 ms0.176 ms0.106 ms0.105
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.589 ms0.495 ms0.431 ms0.523
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.708 ms6.630 ms6.676 ms6.721
9 > be103.par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (91.121.215.219) 6.823 ms6.929 ms6.466 ms6.651
10 > was-cva1-sbb1-nc5.va.us (94.23.122.244) 84.216 ms84.341 ms84.158 ms84.057
11 > be100-1366.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.157) 141.376 ms140.059 ms140.953 ms139.215
12 > 10.200.6.133 (10.200.6.133) 140.070 ms140.635 ms140.623 ms142.020
13 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.553 ms243.167 ms243.256 ms243.540
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 318.155 ms317.997 ms317.911 ms317.782
15 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.433 ms317.731 ms317.535 ms317.486
16 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 318.743 ms318.920 ms319.115 ms318.549
17 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 256.659 ms256.291 ms256.432 ms256.588

2024-04-17 20:00:01 - 2024-04-17 20:45:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.300   ms0.167  ms0.116  ms0.122  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.238 ms0.146 ms0.135 ms0.127
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.450 ms0.250 ms0.301 ms0.243
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.155 ms0.155 ms0.139 ms0.127
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.512 ms0.868 ms0.628 ms0.663
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.745 ms6.548 ms6.366 ms6.913
9 > be103.par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (91.121.215.219) 6.590 ms6.753 ms6.729 ms6.776
10 > was-cva1-sbb1-nc5.va.us (94.23.122.244) 84.085 ms83.946 ms84.226 ms84.082
11 > be100-1366.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.157) 139.972 ms140.129 ms140.463 ms140.252
12 > 10.200.6.133 (10.200.6.133) 140.102 ms140.480 ms141.870 ms140.864
13 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.372 ms243.290 ms243.319 ms243.225
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.892 ms318.037 ms317.878 ms317.854
15 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.621 ms317.459 ms317.836 ms317.574
16 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 318.595 ms318.682 ms318.797 ms318.682
17 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 256.746 ms256.546 ms256.626 ms256.549

2024-04-17 19:30:01 - 2024-04-17 20:00:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.192   ms0.132  ms0.111  ms0.113  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.204 ms0.119 ms0.108 ms0.104
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.288 ms0.227 ms0.188 ms0.190
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.140 ms0.131 ms0.106 ms0.124
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.531 ms0.502 ms0.533 ms0.417
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.513 ms6.398 ms6.440 ms6.390
9 > be103.par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (91.121.215.219) 6.573 ms6.414 ms6.660 ms6.603
10 > was-cva1-sbb1-nc5.va.us (94.23.122.244) 83.970 ms84.038 ms84.165 ms84.096
11 > be100-1366.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.157) 139.780 ms140.152 ms140.734 ms140.411
12 > 10.200.6.133 (10.200.6.133) 141.506 ms139.669 ms140.823 ms139.976
13 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.256 ms243.190 ms243.285 ms243.349
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.914 ms317.682 ms317.734 ms317.727
15 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.551 ms317.302 ms317.612 ms317.458
16 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 318.592 ms318.921 ms318.711 ms318.712
17 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 256.659 ms256.601 ms256.629 ms256.498

2024-04-17 18:45:01 - 2024-04-17 19:30:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.236   ms0.141  ms0.134  ms0.094  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.262 ms0.137 ms0.123 ms0.128
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.263 ms0.199 ms0.217 ms0.212
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.178 ms0.298 ms0.163 ms0.144
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.870 ms0.588 ms0.532 ms0.461
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.472 ms6.445 ms6.482 ms6.460
9 > be103.par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (91.121.215.219) 6.716 ms6.594 ms6.772 ms6.817
10 > was-cva1-sbb1-nc5.va.us (94.23.122.244) 84.048 ms84.054 ms84.055 ms84.018
11 > be100-1366.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.157) 141.048 ms140.020 ms140.848 ms138.625
12 > 10.200.6.133 (10.200.6.133) 140.648 ms140.173 ms140.929 ms140.600
13 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.452 ms243.159 ms243.438 ms243.563
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.987 ms317.599 ms318.171 ms317.863
15 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 368.506 ms317.496 ms317.356 ms317.501
16 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 320.155 ms319.136 ms318.832 ms318.633
17 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 256.765 ms256.673 ms256.494 ms256.755

2024-04-17 18:30:01 - 2024-04-17 18:45:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.211   ms0.173  ms0.151  ms0.127  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.241 ms0.142 ms0.109 ms0.104
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.329 ms0.396 ms0.315 ms0.288
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.180 ms0.151 ms0.114 ms0.116
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.533 ms0.610 ms0.503 ms0.545
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.407 ms6.466 ms6.459 ms6.373
9 > be103.par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (91.121.215.219) 6.637 ms6.600 ms6.619 ms6.637
10 > was-cva1-sbb1-nc5.va.us (94.23.122.244) 83.978 ms84.416 ms84.346 ms84.000
11 > be100-1366.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.157) 140.451 ms140.329 ms140.207 ms140.485
12 > 10.200.6.133 (10.200.6.133) 142.128 ms140.174 ms144.666 ms140.793
13 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.316 ms243.257 ms243.165 ms243.225
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.857 ms317.824 ms317.693 ms318.163
15 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.601 ms317.384 ms317.581 ms317.665
16 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 318.647 ms318.748 ms318.877 ms318.658
17 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 256.646 ms256.585 ms256.582 ms256.757

2024-04-17 18:15:01 - 2024-04-17 18:30:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.290   ms0.187  ms0.131  ms0.140  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.288 ms0.155 ms0.155 ms0.138
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.271 ms0.281 ms0.223 ms0.217
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.183 ms0.199 ms0.161 ms0.149
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.564 ms0.445 ms0.475 ms0.464
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.437 ms6.630 ms6.275 ms6.483
9 > be103.par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (91.121.215.219) 6.756 ms6.810 ms6.931 ms6.657
10 > was-cva1-sbb1-nc5.va.us (94.23.122.244) 84.063 ms83.837 ms84.059 ms84.326
11 > be100-1366.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.157) 140.660 ms140.242 ms142.055 ms141.024
12 > 10.200.6.133 (10.200.6.133) 141.617 ms140.108 ms140.273 ms140.548
13 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.378 ms243.167 ms243.251 ms243.780
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.789 ms318.276 ms317.743 ms317.686
15 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.483 ms317.239 ms317.565 ms317.394
16 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 318.725 ms319.128 ms319.723 ms318.679
17 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 256.920 ms256.767 ms256.465 ms256.645

2024-04-17 17:30:01 - 2024-04-17 18:15:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.247   ms0.125  ms0.117  ms0.121  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.267 ms0.155 ms0.110 ms0.110
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.306 ms0.223 ms0.186 ms0.181
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.173 ms0.179 ms0.133 ms0.118
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.587 ms0.463 ms0.551 ms0.419
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.547 ms6.472 ms6.486 ms6.445
9 > be103.par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (91.121.215.219) 7.142 ms6.681 ms6.704 ms6.708
10 > was-cva1-sbb1-nc5.va.us (94.23.122.244) 84.060 ms83.995 ms84.071 ms83.985
11 > be100-1366.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.157) 141.094 ms142.371 ms140.281 ms140.479
12 > 10.200.6.133 (10.200.6.133) 141.193 ms140.208 ms141.219 ms141.222
13 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 278.545 ms243.323 ms243.676 ms243.215
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.717 ms318.142 ms318.069 ms318.107
15 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.542 ms317.390 ms317.429 ms317.598
16 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 318.767 ms318.739 ms318.870 ms318.593
17 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 256.828 ms256.573 ms256.674 ms256.589

2024-04-17 17:00:01 - 2024-04-17 17:30:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.217   ms0.164  ms0.121  ms0.095  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.215 ms0.171 ms0.116 ms0.117
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.237 ms0.195 ms0.189 ms0.190
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.177 ms0.157 ms0.121 ms0.110
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.575 ms0.551 ms0.636 ms0.631
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.352 ms6.608 ms6.537 ms6.572
9 > be103.par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (91.121.215.219) 6.732 ms6.883 ms6.638 ms6.700
10 > was-cva1-sbb1-nc5.va.us (94.23.122.244) 83.951 ms83.760 ms84.123 ms83.957
11 > be100-1366.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.157) 141.312 ms140.127 ms140.112 ms140.513
12 > 10.200.6.133 (10.200.6.133) 139.772 ms140.450 ms140.741 ms139.724
13 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.131 ms243.241 ms243.164 ms243.366
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.832 ms317.823 ms317.587 ms317.794
15 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.642 ms317.289 ms317.489 ms317.379
16 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 318.529 ms318.894 ms318.683 ms318.858
17 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 256.987 ms256.733 ms256.772 ms256.530

2024-04-17 16:45:01 - 2024-04-17 17:00:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.238   ms0.170  ms0.117  ms0.114  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.243 ms0.163 ms0.124 ms0.122
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.218 ms0.306 ms0.247 ms0.194
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.176 ms0.179 ms0.146 ms0.117
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.542 ms0.525 ms0.589 ms0.521
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.456 ms6.398 ms6.344 ms6.483
9 > be103.par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (91.121.215.219) 6.777 ms6.667 ms6.930 ms6.627
10 > was-cva1-sbb1-nc5.va.us (94.23.122.244) 84.249 ms84.011 ms84.180 ms84.084
11 > be100-1366.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.157) 141.500 ms140.253 ms140.387 ms140.980
12 > 10.200.6.133 (10.200.6.133) 139.781 ms140.770 ms141.195 ms140.543
13 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.215 ms243.155 ms243.256 ms243.157
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.745 ms434.335 ms438.513 ms318.016
15 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.534 ms317.484 ms317.324 ms317.137
16 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 321.146 ms319.054 ms318.770 ms319.228
17 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 256.557 ms256.560 ms256.382 ms256.830

2024-04-17 16:30:01 - 2024-04-17 16:45:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.252   ms0.189  ms0.116  ms0.113  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.224 ms0.121 ms0.107 ms0.110
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.276 ms0.192 ms0.185 ms0.177
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.165 ms0.152 ms0.140 ms0.137
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.738 ms0.802 ms0.406 ms0.493
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.805 ms6.944 ms6.864 ms6.608
9 > be103.par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (91.121.215.219) 6.699 ms6.674 ms6.887 ms6.717
10 > was-cva1-sbb1-nc5.va.us (94.23.122.244) 84.197 ms84.299 ms84.279 ms84.298
11 > be100-1366.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.157) 140.188 ms140.507 ms140.505 ms140.573
12 > 10.200.6.133 (10.200.6.133) 141.481 ms140.160 ms139.502 ms140.427
13 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.193 ms243.555 ms243.313 ms243.197
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.867 ms318.425 ms317.842 ms317.834
15 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.795 ms317.310 ms317.458 ms317.735
16 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 318.555 ms318.779 ms318.851 ms318.666
17 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 256.735 ms256.468 ms256.507 ms256.488

2024-04-17 16:15:01 - 2024-04-17 16:30:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.167   ms0.191  ms0.135  ms0.113  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.224 ms0.139 ms0.129 ms0.130
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.262 ms0.226 ms0.190 ms0.194
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.159 ms0.137 ms0.143 ms0.127
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.543 ms0.503 ms0.499 ms0.457
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.498 ms6.477 ms6.393 ms6.396
9 > be103.par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (91.121.215.219) 6.693 ms6.660 ms6.644 ms6.663
10 > was-cva1-sbb1-nc5.va.us (94.23.122.244) 83.956 ms83.941 ms84.197 ms83.940
11 > be100-1366.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.157) 141.454 ms140.256 ms140.495 ms140.546
12 > 10.200.6.133 (10.200.6.133) 141.245 ms141.489 ms141.126 ms140.644
13 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 246.371 ms243.379 ms243.276 ms243.225
14 > 103.83.6.6 (103.83.6.6) 317.917 ms317.623 ms318.451 ms317.638
15 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.271 ms317.435 ms317.350 ms317.529
16 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 318.698 ms318.645 ms318.629 ms318.706
17 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 256.813 ms256.706 ms256.366 ms256.463

2024-04-17 15:15:01 - 2024-04-17 16:15:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.258   ms0.177  ms0.179  ms0.132  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.273 ms0.145 ms0.112 ms0.107
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.246 ms0.195 ms0.184 ms0.187
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.174 ms0.136 ms0.098 ms0.098
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.640 ms0.678 ms0.565 ms0.594
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.497 ms6.381 ms6.460 ms6.504
9 > be103.par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (91.121.215.219) 6.770 ms6.659 ms6.765 ms6.816
10 > was-cva1-sbb1-nc5.va.us (94.23.122.244) 83.940 ms84.298 ms84.157 ms84.043
11 > be100-1366.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.157) 140.550 ms140.211 ms140.522 ms140.626
12 > 10.200.6.133 (10.200.6.133) 139.857 ms140.418 ms141.383 ms141.952
13 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.267 ms243.386 ms243.183 ms243.539
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.810 ms318.110 ms317.824 ms317.852
15 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.361 ms317.370 ms317.396 ms317.407
16 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 318.675 ms318.940 ms318.714 ms318.665
17 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 256.721 ms256.648 ms256.792 ms256.599

2024-04-17 15:00:01 - 2024-04-17 15:15:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.257   ms0.152  ms0.137  ms0.138  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.264 ms0.172 ms0.119 ms0.106
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.221 ms0.211 ms0.282 ms0.264
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.288 ms0.177 ms0.118 ms0.107
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.563 ms0.540 ms0.540 ms0.648
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.447 ms6.274 ms6.367 ms6.435
9 > be103.par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (91.121.215.219) 6.909 ms6.919 ms7.133 ms6.800
10 > was-cva1-sbb1-nc5.va.us (94.23.122.244) 83.988 ms84.121 ms83.951 ms83.963
11 > be100-1366.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.157) 142.090 ms140.191 ms140.597 ms
12 > 10.200.6.133 (10.200.6.133) 140.918 ms140.963 ms141.095 ms
13 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.422 ms243.206 ms243.256 ms243.260
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.984 ms317.847 ms397.629 ms518.536
15 > 103.83.6.6 (103.83.6.6) 317.489 ms317.531 ms317.376 ms317.370
16 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 320.139 ms320.579 ms319.783 ms319.179
17 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 256.500 ms256.642 ms256.980 ms256.573

2024-04-17 14:45:01 - 2024-04-17 15:00:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.261   ms0.182  ms0.116  ms0.115  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.242 ms0.153 ms0.121 ms0.114
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.256 ms0.220 ms0.222 ms0.198
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.149 ms0.177 ms0.112 ms0.129
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.447 ms0.532 ms0.416 ms0.544
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.544 ms6.736 ms6.670 ms6.565
9 > be103.par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (91.121.215.219) 7.024 ms6.818 ms6.594 ms6.621
10 > was-cva1-sbb1-nc5.va.us (94.23.122.244) 84.272 ms83.908 ms83.969 ms84.089
11 > be100-1366.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.157) 139.925 ms140.711 ms140.434 ms140.361
12 > 10.200.6.133 (10.200.6.133) 140.704 ms140.186 ms141.352 ms140.544
13 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.332 ms243.225 ms243.255 ms243.396
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.918 ms317.982 ms317.633 ms317.660
15 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.304 ms317.315 ms317.232 ms317.377
16 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 318.885 ms318.782 ms318.628 ms318.843
17 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 256.654 ms256.664 ms256.510 ms256.711

2024-04-17 14:00:01 - 2024-04-17 14:45:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.240   ms0.192  ms0.109  ms0.136  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.261 ms0.146 ms0.132 ms0.133
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.296 ms0.228 ms0.211 ms0.206
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.158 ms0.197 ms0.129 ms0.130
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.548 ms0.522 ms0.562 ms0.551
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.581 ms6.501 ms6.535 ms6.823
9 > be103.par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (91.121.215.219) 6.589 ms6.826 ms6.835 ms6.662
10 > was-cva1-sbb1-nc5.va.us (94.23.122.244) 84.064 ms83.936 ms84.049 ms84.024
11 > be100-1366.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.157) 139.321 ms140.105 ms142.341 ms140.524
12 > 10.200.6.133 (10.200.6.133) 140.489 ms140.385 ms141.564 ms
13 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.233 ms268.185 ms243.273 ms243.332
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.613 ms317.645 ms317.654 ms317.669
15 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.251 ms317.559 ms317.401 ms317.350
16 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 318.900 ms318.903 ms318.620 ms318.856
17 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 256.963 ms256.841 ms256.599 ms256.676

2024-04-17 13:00:01 - 2024-04-17 14:00:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.231   ms0.139  ms0.101  ms0.119  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.230 ms0.150 ms0.118 ms0.118
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.345 ms0.272 ms0.200 ms0.219
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.217 ms0.210 ms0.154 ms0.130
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.526 ms0.653 ms0.571 ms0.596
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.475 ms6.730 ms6.725 ms6.500
9 > be103.par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (91.121.215.219) 6.652 ms6.908 ms6.922 ms6.746
10 > was-cva1-sbb1-nc5.va.us (94.23.122.244) 84.446 ms83.879 ms84.156 ms84.267
11 > be100-1366.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.157) 140.238 ms
12 > 10.200.6.133 (10.200.6.133) 140.192 ms141.554 ms140.814 ms140.928
13 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 244.102 ms246.956 ms243.440 ms266.803
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 318.342 ms317.896 ms318.229 ms317.639
15 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.426 ms317.279 ms317.053 ms317.286
16 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 318.674 ms318.573 ms318.949 ms318.542
17 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 256.811 ms256.855 ms256.408 ms257.015

2024-04-17 12:45:01 - 2024-04-17 13:00:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.164   ms0.119  ms0.108  ms0.104  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.249 ms0.158 ms0.120 ms0.112
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.280 ms0.235 ms0.210 ms
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.160 ms0.131 ms0.119 ms0.140
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.415 ms0.495 ms0.479 ms0.655
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.464 ms6.603 ms6.439 ms6.497
9 > be103.par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (91.121.215.219) 6.730 ms6.623 ms6.627 ms6.919
10 > was-cva1-sbb1-nc5.va.us (94.23.122.244) 84.216 ms84.410 ms83.998 ms84.038
11 > be100-1366.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.157) 139.314 ms139.012 ms
12 > 10.200.6.133 (10.200.6.133) 141.500 ms140.666 ms140.642 ms
13 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.208 ms243.339 ms243.303 ms258.097
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.620 ms317.857 ms317.763 ms721.491
15 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.318 ms317.539 ms317.247 ms317.478
16 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 318.786 ms319.445 ms318.656 ms318.438
17 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 256.813 ms256.624 ms256.718 ms256.431

2024-04-17 12:00:01 - 2024-04-17 12:45:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.217   ms0.133  ms0.098  ms0.093  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.227 ms0.149 ms0.107 ms0.109
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.388 ms0.224 ms0.182 ms0.183
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.168 ms0.183 ms0.110 ms0.116
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 59.536 ms0.485 ms0.458 ms0.544
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.389 ms6.510 ms6.484 ms6.359
9 > be103.par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (91.121.215.219) 6.691 ms6.958 ms6.790 ms6.868
10 > was-cva1-sbb1-nc5.va.us (94.23.122.244) 83.966 ms83.881 ms84.170 ms84.282
11 > be100-1366.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.157) 140.524 ms
12 > 10.200.6.133 (10.200.6.133) 140.712 ms140.898 ms140.806 ms140.962
13 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.618 ms249.081 ms243.286 ms243.300
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.751 ms318.612 ms317.662 ms317.784
15 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.203 ms317.435 ms317.450 ms317.253
16 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 319.986 ms319.789 ms321.555 ms318.520
17 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 256.852 ms256.459 ms256.467 ms256.682

2024-04-17 11:15:01 - 2024-04-17 12:00:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.217   ms0.161  ms0.116  ms0.127  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.175 ms0.139 ms0.124 ms0.116
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.339 ms0.239 ms0.206 ms0.202
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.179 ms0.171 ms0.151 ms0.133
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.548 ms0.589 ms0.428 ms0.428
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.153 ms6.683 ms6.604 ms6.612
9 > be103.par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (91.121.215.219) 6.656 ms6.708 ms6.659 ms6.968
10 > was-cva1-sbb1-nc5.va.us (94.23.122.244) 84.136 ms84.011 ms84.103 ms84.015
11 > be100-1366.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.157) 139.321 ms140.463 ms140.414 ms
12 > 10.200.6.133 (10.200.6.133) 140.138 ms140.720 ms139.050 ms
13 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.234 ms243.195 ms243.093 ms243.446
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 318.088 ms317.714 ms331.575 ms317.656
15 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.259 ms317.276 ms317.345 ms317.161
16 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 319.543 ms318.696 ms318.473 ms318.738
17 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 256.895 ms256.774 ms256.729 ms256.501

2024-04-17 10:30:01 - 2024-04-17 11:15:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.240   ms0.167  ms0.119  ms0.109  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.232 ms0.155 ms0.118 ms0.166
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.254 ms0.203 ms0.190 ms0.189
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.192 ms0.155 ms0.106 ms0.100
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.535 ms0.502 ms0.418 ms0.419
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.245 ms6.363 ms6.503 ms6.374
9 > be103.par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (91.121.215.219) 7.025 ms6.676 ms7.013 ms6.808
10 > was-cva1-sbb1-nc5.va.us (94.23.122.244) 83.889 ms84.006 ms83.910 ms83.895
11 > be100-1366.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.157) 141.421 ms140.195 ms140.476 ms
12 > 10.200.6.133 (10.200.6.133) 139.747 ms139.777 ms
13 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.405 ms243.265 ms243.172 ms243.281
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 403.912 ms317.612 ms317.689 ms317.724
15 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.534 ms317.323 ms317.420 ms317.419
16 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 319.125 ms318.964 ms318.941 ms318.585
17 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 256.670 ms256.628 ms256.580 ms256.542

2024-04-17 10:00:01 - 2024-04-17 10:30:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.298   ms0.209  ms0.122  ms0.105  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.205 ms0.140 ms0.116 ms0.112
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.206 ms0.208 ms0.171 ms0.177
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.203 ms0.121 ms0.121 ms0.106
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.633 ms0.631 ms0.544 ms0.602
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.540 ms6.386 ms6.356 ms6.357
9 > be103.par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (91.121.215.219) 6.723 ms6.712 ms6.691 ms6.645
10 > was-cva1-sbb1-nc5.va.us (94.23.122.244) 84.060 ms84.148 ms84.045 ms84.149
11 > be100-1366.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.157) 141.080 ms139.846 ms138.595 ms140.402
12 > 10.200.6.133 (10.200.6.133) 140.424 ms140.782 ms140.786 ms141.474
13 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.344 ms246.441 ms242.997 ms245.752
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.837 ms317.843 ms317.679 ms317.940
15 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.424 ms317.264 ms317.275 ms317.450
16 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 318.845 ms318.719 ms318.847 ms318.644
17 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 256.619 ms256.670 ms256.480 ms256.817

2024-04-17 09:00:01 - 2024-04-17 10:00:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.230   ms0.174  ms0.114  ms0.133  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.240 ms0.160 ms0.128 ms0.124
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.238 ms0.235 ms0.194 ms0.192
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.187 ms0.123 ms0.129 ms0.131
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.780 ms0.561 ms0.452 ms0.625
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.362 ms6.524 ms6.412 ms6.737
9 > be103.par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (91.121.215.219) 6.612 ms6.920 ms6.920 ms6.685
10 > was-cva1-sbb1-nc5.va.us (94.23.122.244) 84.370 ms83.973 ms83.777 ms84.118
11 > be100-1366.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.157) 139.997 ms140.094 ms140.286 ms139.518
12 > 10.200.6.133 (10.200.6.133) 141.633 ms140.996 ms141.098 ms140.899
13 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.527 ms243.191 ms243.216 ms243.230
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.671 ms317.598 ms317.525 ms317.583
15 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.209 ms317.330 ms317.257 ms317.146
16 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 318.656 ms319.166 ms319.744 ms318.580
17 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 257.089 ms256.770 ms256.757 ms256.331

2024-04-17 08:45:01 - 2024-04-17 09:00:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.308   ms0.153  ms0.158  ms0.125  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.229 ms0.180 ms0.137 ms0.149
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.221 ms0.228 ms0.189 ms0.183
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.170 ms0.164 ms0.134 ms0.117
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.532 ms0.572 ms0.608 ms0.646
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.817 ms6.511 ms6.453 ms6.493
9 > be103.par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (91.121.215.219) 6.955 ms6.758 ms6.886 ms6.950
10 > was-cva1-sbb1-nc5.va.us (94.23.122.244) 84.046 ms84.252 ms84.224 ms84.252
11 > be100-1366.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.157) 140.065 ms139.861 ms141.303 ms
12 > 10.200.6.133 (10.200.6.133) 139.808 ms140.177 ms138.747 ms141.194
13 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.428 ms247.896 ms243.267 ms243.338
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 318.440 ms317.817 ms317.812 ms317.813
15 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.210 ms317.362 ms317.157 ms317.324
16 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 318.660 ms318.535 ms318.725 ms319.033
17 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 256.648 ms256.644 ms256.742 ms256.726

2024-04-17 08:00:01 - 2024-04-17 08:45:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.287   ms0.292  ms0.108  ms0.125  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.307 ms0.170 ms0.124 ms0.125
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.257 ms0.244 ms0.209 ms0.200
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.191 ms0.184 ms0.125 ms0.119
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.526 ms0.632 ms0.534 ms0.685
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.430 ms6.730 ms6.622 ms6.628
9 > be103.par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (91.121.215.219) 6.834 ms6.820 ms6.853 ms6.693
10 > was-cva1-sbb1-nc5.va.us (94.23.122.244) 84.129 ms84.190 ms84.343 ms84.214
11 > be100-1366.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.157) 139.211 ms140.133 ms140.347 ms141.060
12 > 10.200.6.133 (10.200.6.133) 140.710 ms140.475 ms141.178 ms141.336
13 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.240 ms243.605 ms243.388 ms244.717
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 330.964 ms317.664 ms317.901 ms317.744
15 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.960 ms317.416 ms317.697 ms317.411
16 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 318.483 ms318.610 ms318.673 ms318.583
17 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 256.425 ms256.663 ms256.513 ms256.745

2024-04-17 07:30:01 - 2024-04-17 08:00:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.235   ms0.147  ms0.130  ms0.115  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.218 ms0.154 ms0.121 ms0.118
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.425 ms0.218 ms0.207 ms0.213
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.176 ms0.148 ms0.112 ms0.108
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.537 ms0.521 ms0.435 ms0.435
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.407 ms6.473 ms6.369 ms6.383
9 > be103.par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (91.121.215.219) 6.837 ms6.721 ms6.908 ms6.683
10 > was-cva1-sbb1-nc5.va.us (94.23.122.244) 83.991 ms84.130 ms84.086 ms84.098
11 > be100-1366.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.157) 140.969 ms141.561 ms140.571 ms
12 > 10.200.6.133 (10.200.6.133) 141.709 ms141.641 ms140.723 ms140.775
13 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.365 ms243.379 ms243.462 ms245.048
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.656 ms318.067 ms317.507 ms317.971
15 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.350 ms317.229 ms317.365 ms317.297
16 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 318.661 ms318.592 ms319.156 ms319.138
17 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 256.824 ms256.299 ms256.733 ms256.666

2024-04-17 07:15:01 - 2024-04-17 07:30:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.282   ms0.204  ms0.136  ms0.125  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.267 ms0.171 ms0.134 ms0.139
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.218 ms0.202 ms0.193 ms0.206
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.184 ms0.137 ms0.133 ms0.121
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 4.987 ms5.791 ms3.913 ms2.329
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.313 ms6.315 ms6.559 ms6.395
9 > be103.par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (91.121.215.219) 7.088 ms7.127 ms7.074 ms6.886
10 > was-cva1-sbb1-nc5.va.us (94.23.122.244) 83.879 ms84.194 ms83.933 ms84.247
11 > be100-1366.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.157) 142.263 ms140.576 ms140.641 ms140.915
12 > 10.200.6.133 (10.200.6.133) 140.061 ms140.603 ms140.274 ms140.863
13 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 280.709 ms243.866 ms243.314 ms274.125
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.815 ms446.067 ms317.748 ms317.818
15 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.088 ms317.327 ms317.378 ms317.341
16 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 318.737 ms318.899 ms318.662 ms318.852
17 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 256.701 ms256.502 ms257.034 ms256.385

2024-04-17 07:00:02 - 2024-04-17 07:15:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.217   ms0.143  ms0.106  ms0.110  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.232 ms0.146 ms0.120 ms0.116
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.265 ms0.210 ms0.188 ms0.185
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.174 ms0.145 ms0.117 ms0.104
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.663 ms0.630 ms0.723 ms0.821
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.498 ms6.511 ms6.501 ms6.437
9 > be103.par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (91.121.215.219) 6.738 ms6.744 ms6.828 ms6.767
10 > was-cva1-sbb1-nc5.va.us (94.23.122.244) 84.255 ms83.977 ms83.928 ms84.224
11 > be100-1366.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.157) 141.044 ms140.348 ms
12 > 10.200.6.133 (10.200.6.133) 141.858 ms141.566 ms140.859 ms140.500
13 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.547 ms243.149 ms243.294 ms245.484
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 435.866 ms319.058 ms317.737 ms317.703
15 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.387 ms317.173 ms317.556 ms317.341
16 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 319.020 ms318.512 ms318.570 ms319.726
17 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 256.754 ms256.667 ms256.549 ms256.593

2024-04-17 06:45:01 - 2024-04-17 07:00:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.205   ms0.171  ms0.210  ms0.129  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.236 ms0.145 ms0.127 ms0.151
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.299 ms0.244 ms0.228 ms0.188
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.143 ms0.162 ms0.123 ms0.110
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.591 ms0.599 ms0.637 ms0.619
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.620 ms6.471 ms6.480 ms6.480
9 > be103.par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (91.121.215.219) 6.664 ms6.671 ms6.633 ms6.726
10 > was-cva1-sbb1-nc5.va.us (94.23.122.244) 83.981 ms83.962 ms84.296 ms84.209
11 > be100-1366.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.157) 140.253 ms140.311 ms140.351 ms140.963
12 > 10.200.6.133 (10.200.6.133) 141.113 ms140.413 ms141.409 ms141.066
13 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.181 ms243.245 ms243.297 ms243.237
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.612 ms317.640 ms317.639 ms317.556
15 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.276 ms317.331 ms317.246 ms317.243
16 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 318.393 ms318.431 ms319.305 ms318.413
17 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 256.554 ms256.503 ms256.637 ms256.562

2024-04-17 06:30:01 - 2024-04-17 06:45:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.228   ms0.133  ms0.125  ms0.116  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.209 ms0.154 ms0.138 ms0.109
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.213 ms0.188 ms0.190 ms0.178
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.160 ms0.207 ms0.117 ms0.146
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.515 ms0.558 ms0.406 ms0.349
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.673 ms6.795 ms6.474 ms6.778
9 > be103.par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (91.121.215.219) 6.907 ms6.920 ms6.894 ms6.799
10 > was-cva1-sbb1-nc5.va.us (94.23.122.244) 84.011 ms84.139 ms84.114 ms83.797
11 > be100-1366.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.157) 139.090 ms141.289 ms
12 > 10.200.6.133 (10.200.6.133) 142.322 ms140.770 ms141.115 ms140.898
13 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.359 ms243.297 ms243.214 ms243.196
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.820 ms412.166 ms317.728 ms318.013
15 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.498 ms317.290 ms317.385 ms317.394
16 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 319.048 ms318.842 ms318.704 ms318.948
17 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 256.612 ms256.696 ms256.612 ms256.494

2024-04-17 06:15:02 - 2024-04-17 06:30:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.302   ms0.176  ms0.123  ms0.137  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.235 ms0.174 ms0.150 ms0.124
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.271 ms0.207 ms0.196 ms0.206
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.186 ms0.175 ms0.141 ms0.138
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.927 ms0.575 ms0.533 ms0.430
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.439 ms6.489 ms6.703 ms6.676
9 > be103.par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (91.121.215.219) 6.706 ms6.950 ms6.834 ms6.738
10 > was-cva1-sbb1-nc5.va.us (94.23.122.244) 84.094 ms84.252 ms84.336 ms84.003
11 > be100-1366.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.157) 140.584 ms140.245 ms141.848 ms140.269
12 > 10.200.6.133 (10.200.6.133) 141.582 ms139.294 ms140.993 ms
13 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.339 ms249.636 ms243.303 ms243.358
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.957 ms317.652 ms317.752 ms317.681
15 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.248 ms317.293 ms317.408 ms317.397
16 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 319.285 ms319.575 ms318.804 ms318.710
17 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 256.851 ms256.625 ms256.561 ms256.513

2024-04-17 06:00:01 - 2024-04-17 06:15:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.242   ms0.149  ms0.113  ms0.138  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.254 ms0.135 ms0.139 ms0.147
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.323 ms0.252 ms0.196 ms0.188
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.162 ms0.151 ms0.122 ms0.118
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.559 ms0.522 ms0.529 ms0.477
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.430 ms6.755 ms6.552 ms6.433
9 > be103.par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (91.121.215.219) 6.618 ms6.902 ms6.667 ms6.773
10 > was-cva1-sbb1-nc5.va.us (94.23.122.244) 84.185 ms84.210 ms84.282 ms84.163
11 > be100-1366.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.157) 140.600 ms
12 > 10.200.6.133 (10.200.6.133) 141.191 ms141.257 ms139.811 ms141.111
13 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.326 ms243.069 ms243.345 ms243.278
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.819 ms319.036 ms317.569 ms317.601
15 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.356 ms318.055 ms317.389 ms317.474
16 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 319.970 ms318.886 ms318.603 ms318.986
17 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 256.748 ms256.553 ms256.594 ms256.664

2024-04-17 05:45:01 - 2024-04-17 06:00:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.204   ms0.127  ms0.127  ms0.135  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.235 ms0.151 ms0.151 ms0.124
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.325 ms0.248 ms0.199 ms0.175
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.171 ms0.156 ms0.130 ms0.122
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.660 ms0.628 ms0.668 ms0.636
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.632 ms6.446 ms6.734 ms6.695
9 > be103.par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (91.121.215.219) 7.040 ms6.701 ms6.706 ms6.648
10 > was-cva1-sbb1-nc5.va.us (94.23.122.244) 84.104 ms84.223 ms84.249 ms84.090
11 > be100-1366.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.157) 140.578 ms
12 > 10.200.6.133 (10.200.6.133) 140.318 ms140.327 ms141.028 ms141.031
13 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.282 ms243.753 ms243.189 ms243.248
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.583 ms317.849 ms318.003 ms317.730
15 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.513 ms317.550 ms317.297 ms317.381
16 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 319.265 ms318.587 ms318.548 ms318.785
17 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 256.978 ms256.781 ms256.563 ms256.729

2024-04-17 05:15:01 - 2024-04-17 05:45:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.276   ms0.154  ms0.116  ms0.110  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.217 ms0.131 ms0.113 ms0.117
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.224 ms0.200 ms0.185 ms0.183
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.150 ms0.133 ms0.109 ms0.113
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.536 ms0.519 ms0.409 ms0.443
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.514 ms6.657 ms6.482 ms6.524
9 > be103.par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (91.121.215.219) 6.634 ms6.782 ms7.016 ms7.015
10 > was-cva1-sbb1-nc5.va.us (94.23.122.244) 84.117 ms83.920 ms84.065 ms83.977
11 > be100-1366.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.157) 140.569 ms140.162 ms141.148 ms
12 > 10.200.6.133 (10.200.6.133) 140.709 ms140.453 ms139.041 ms141.622
13 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.299 ms243.184 ms243.646 ms243.438
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.953 ms317.494 ms317.744 ms317.595
15 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.353 ms317.473 ms317.222 ms317.321
16 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 318.594 ms319.145 ms319.240 ms318.752
17 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 256.672 ms256.506 ms256.369 ms256.748

2024-04-17 04:45:01 - 2024-04-17 05:15:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.186   ms0.190  ms0.127  ms0.127  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.205 ms0.230 ms0.116 ms0.124
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.367 ms0.243 ms0.196 ms0.184
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.369 ms0.132 ms0.132 ms0.130
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.618 ms0.605 ms0.548 ms0.497
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.690 ms6.437 ms6.544 ms6.479
9 > be103.par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (91.121.215.219) 6.804 ms6.865 ms6.802 ms6.701
10 > was-cva1-sbb1-nc5.va.us (94.23.122.244) 83.964 ms84.291 ms84.242 ms84.106
11 > be100-1366.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.157) 140.576 ms139.953 ms140.648 ms
12 > 10.200.6.133 (10.200.6.133) 141.353 ms140.951 ms141.060 ms140.785
13 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.345 ms243.373 ms243.213 ms243.161
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.743 ms318.131 ms317.638 ms317.620
15 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.378 ms317.291 ms317.180 ms317.417
16 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 318.532 ms318.410 ms318.510 ms318.838
17 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 256.804 ms256.682 ms256.584 ms256.745

2024-04-17 04:30:01 - 2024-04-17 04:45:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.224   ms0.137  ms0.126  ms0.144  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.196 ms0.152 ms0.108 ms0.105
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.241 ms0.205 ms0.192 ms0.227
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.198 ms0.165 ms0.139 ms0.120
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.627 ms0.554 ms0.507 ms0.414
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.387 ms6.352 ms6.451 ms6.463
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.227 ms84.493 ms84.392 ms84.458
10 >
11 > 10.200.200.5 (10.200.200.5) 103.160 ms101.117 ms100.664 ms102.661
12 > 10.200.200.5 (10.200.200.5) 102.030 ms96.542 ms103.175 ms
13 > 10.200.200.4 (10.200.200.4) 84.463 ms84.797 ms84.461 ms84.390
14 > be100-1366.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.157) 141.093 ms
15 > 10.200.6.133 (10.200.6.133) 141.487 ms142.082 ms142.128 ms141.616
16 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 244.226 ms243.760 ms243.680 ms243.824
17 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 318.478 ms318.415 ms318.467 ms348.800
18 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 318.253 ms317.962 ms318.094 ms318.106
19 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 317.536 ms317.808 ms317.836 ms317.918
20 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 257.257 ms256.510 ms256.515 ms256.476

2024-04-17 04:15:01 - 2024-04-17 04:30:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.231   ms0.170  ms0.127  ms0.110  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.255 ms0.138 ms0.138 ms0.114
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.319 ms0.318 ms0.296 ms0.255
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.201 ms0.209 ms0.167 ms0.153
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.852 ms0.667 ms0.572 ms0.567
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.804 ms6.356 ms6.671 ms6.668
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.417 ms84.325 ms84.296 ms84.431
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 139.939 ms139.861 ms140.507 ms140.214
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 142.627 ms140.774 ms140.782 ms141.012
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.697 ms243.486 ms243.425 ms243.282
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 318.020 ms318.117 ms318.273 ms317.966
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.790 ms317.766 ms317.713 ms317.591
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 317.324 ms317.670 ms317.502 ms318.573
16 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 256.584 ms256.750 ms256.764 ms256.826

2024-04-17 03:45:02 - 2024-04-17 04:15:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.262   ms0.172  ms0.117  ms0.133  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.240 ms0.144 ms0.108 ms0.115
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.259 ms0.239 ms0.204 ms0.210
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.173 ms0.162 ms0.113 ms0.132
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 1.073 ms0.409 ms0.417 ms0.481
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.351 ms6.435 ms6.531 ms6.718
9 > be103.par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (91.121.215.219) 6.705 ms6.694 ms6.623 ms6.900
10 > was-cva1-sbb1-nc5.va.us (94.23.122.244) 84.321 ms84.038 ms83.903 ms83.918
11 > be100-1366.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.157) 139.847 ms140.128 ms140.468 ms140.530
12 > 10.200.6.133 (10.200.6.133) 141.127 ms140.447 ms140.801 ms140.612
13 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.179 ms244.473 ms243.965 ms243.334
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.862 ms317.442 ms317.682 ms317.787
15 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.428 ms317.422 ms317.497 ms317.349
16 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 318.593 ms318.701 ms319.335 ms318.539
17 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 307.549 ms307.415 ms307.597 ms307.915

2024-04-17 03:30:02 - 2024-04-17 03:45:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.238   ms0.188  ms0.125  ms0.113  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.219 ms0.125 ms0.120 ms0.118
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.214 ms0.246 ms0.188 ms0.187
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.139 ms0.178 ms0.141 ms0.113
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.614 ms0.550 ms0.503 ms0.445
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.509 ms6.497 ms6.631 ms6.522
9 > be103.par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (91.121.215.219) 6.715 ms6.717 ms6.795 ms6.865
10 > was-cva1-sbb1-nc5.va.us (94.23.122.244) 84.060 ms84.083 ms84.326 ms83.913
11 > be100-1366.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.157) 140.088 ms140.576 ms140.960 ms140.785
12 > 10.200.6.133 (10.200.6.133) 140.478 ms141.101 ms141.190 ms140.064
13 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.187 ms243.673 ms243.258 ms243.474
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.561 ms538.621 ms318.103 ms317.569
15 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.356 ms317.440 ms317.672 ms317.255
16 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 318.622 ms319.300 ms318.640 ms318.539
17 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 256.651 ms256.494 ms256.591 ms256.420

2024-04-17 02:00:01 - 2024-04-17 03:30:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.228   ms0.194  ms0.149  ms0.115  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.219 ms0.134 ms0.117 ms0.103
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.381 ms0.201 ms0.228 ms0.177
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.238 ms0.198 ms0.117 ms0.113
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.462 ms0.470 ms0.541 ms0.440
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.316 ms6.396 ms6.625 ms6.458
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.468 ms84.465 ms84.661 ms84.897
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.467 ms139.725 ms139.987 ms140.379
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 142.412 ms140.894 ms141.584 ms141.889
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.336 ms243.279 ms243.218 ms243.707
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 318.041 ms322.649 ms317.977 ms317.773
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.620 ms317.424 ms318.223 ms317.681
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 318.416 ms318.402 ms317.328 ms318.106
16 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 256.366 ms256.691 ms256.640 ms256.663

2024-04-17 01:45:01 - 2024-04-17 02:00:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.240   ms0.146  ms0.113  ms0.108  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.232 ms0.159 ms0.118 ms0.115
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.238 ms0.205 ms0.259 ms0.191
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.180 ms0.145 ms0.108 ms0.105
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.783 ms0.562 ms0.647 ms0.540
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.593 ms6.517 ms6.483 ms6.609
9 > be103.par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (91.121.215.219) 6.863 ms6.608 ms6.738 ms6.621
10 > was-cva1-sbb1-nc5.va.us (94.23.122.244) 84.132 ms84.250 ms83.990 ms83.805
11 > be100-1366.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.157) 140.491 ms141.730 ms140.657 ms140.187
12 > 10.200.6.133 (10.200.6.133) 140.605 ms140.429 ms138.989 ms141.040
13 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 329.837 ms330.125 ms329.961 ms329.842
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.700 ms317.821 ms318.007 ms317.689
15 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.483 ms317.188 ms317.605 ms317.377
16 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 318.717 ms318.648 ms318.633 ms318.652
17 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 343.489 ms343.139 ms343.403 ms343.289

2024-04-17 01:30:01 - 2024-04-17 01:45:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.279   ms0.162  ms0.105  ms0.097  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.210 ms0.135 ms0.137 ms0.121
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.227 ms0.208 ms0.191 ms0.198
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.240 ms0.163 ms0.125 ms0.119
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.616 ms0.590 ms0.624 ms0.613
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.461 ms6.536 ms6.565 ms6.399
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.767 ms84.720 ms84.429 ms84.366
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.695 ms139.828 ms140.011 ms140.449
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 141.902 ms140.577 ms140.681 ms140.722
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.214 ms243.516 ms243.310 ms243.219
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 319.701 ms318.022 ms317.852 ms317.943
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.607 ms317.646 ms320.452 ms317.801
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 317.536 ms317.332 ms317.358 ms320.951
16 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 256.902 ms256.344 ms256.457 ms256.695

2024-04-17 01:15:01 - 2024-04-17 01:30:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.272   ms0.179  ms0.114  ms0.116  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.250 ms0.175 ms0.139 ms0.117
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.335 ms0.278 ms0.250 ms0.284
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.188 ms0.202 ms0.128 ms0.123
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.594 ms0.581 ms0.495 ms0.400
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.433 ms6.273 ms6.477 ms6.339
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.588 ms84.390 ms84.353 ms84.301
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.959 ms139.984 ms140.350 ms140.360
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 141.054 ms140.626 ms140.962 ms140.122
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.262 ms243.163 ms243.303 ms243.294
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 318.131 ms318.291 ms317.990 ms318.031
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.742 ms317.816 ms317.806 ms317.732
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 321.987 ms317.224 ms317.926 ms317.542
16 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 256.795 ms256.419 ms256.332 ms256.467

2024-04-17 01:00:01 - 2024-04-17 01:15:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.212   ms0.165  ms0.117  ms0.125  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.221 ms0.128 ms0.115 ms0.138
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.276 ms0.241 ms0.183 ms0.200
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.180 ms0.115 ms0.109 ms0.135
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.463 ms0.541 ms0.482 ms0.448
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.410 ms6.161 ms6.580 ms6.771
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.410 ms84.386 ms84.517 ms84.323
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.380 ms139.797 ms140.313 ms140.515
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 140.251 ms141.044 ms141.527 ms141.584
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.230 ms244.259 ms243.511 ms244.759
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 318.241 ms318.684 ms317.859 ms347.611
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.660 ms317.817 ms324.234 ms317.522
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 317.235 ms318.245 ms317.187 ms317.215
16 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 256.865 ms256.684 ms256.681 ms256.607

2024-04-17 00:45:01 - 2024-04-17 01:00:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.260   ms0.178  ms0.122  ms0.109  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.238 ms0.138 ms0.126 ms0.127
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.458 ms0.232 ms0.184 ms0.232
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.238 ms0.180 ms0.120 ms0.129
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.592 ms0.629 ms0.638 ms0.554
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.639 ms6.506 ms6.528 ms6.716
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.628 ms84.459 ms84.389 ms84.419
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 141.063 ms140.423 ms142.042 ms140.208
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 140.316 ms140.211 ms141.440 ms141.735
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.492 ms243.308 ms243.190 ms243.228
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 318.249 ms318.304 ms381.467 ms351.217
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.600 ms317.908 ms317.750 ms318.300
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 317.341 ms317.315 ms317.361 ms317.319
16 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 256.935 ms256.444 ms256.869 ms256.460

2024-04-17 00:15:01 - 2024-04-17 00:45:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.282   ms0.220  ms0.164  ms0.145  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.252 ms0.193 ms0.165 ms0.147
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.380 ms0.237 ms0.211 ms0.196
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.194 ms0.180 ms0.143 ms0.130
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.733 ms0.620 ms0.651 ms0.665
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.460 ms6.862 ms6.471 ms6.661
9 > be103.par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (91.121.215.219) 6.737 ms6.964 ms6.891 ms6.662
10 > was-cva1-sbb1-nc5.va.us (94.23.122.244) 83.936 ms84.413 ms84.066 ms84.157
11 > be100-1366.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.157) 141.708 ms139.936 ms140.886 ms140.485
12 > 10.200.6.133 (10.200.6.133) 141.730 ms141.975 ms141.367 ms140.522
13 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.213 ms243.308 ms243.355 ms243.370
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 318.140 ms317.715 ms317.899 ms317.881
15 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.552 ms317.669 ms317.928 ms317.472
16 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 318.573 ms319.176 ms319.363 ms318.585
17 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 256.914 ms256.453 ms256.522 ms256.410

2024-04-16 23:30:01 - 2024-04-17 00:15:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.198   ms0.141  ms0.124  ms0.115  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.227 ms0.115 ms0.135 ms0.127
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.260 ms0.233 ms0.202 ms0.195
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.160 ms0.182 ms0.121 ms0.109
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.639 ms0.457 ms0.617 ms0.592
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.365 ms6.334 ms6.358 ms6.513
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.358 ms84.424 ms84.308 ms84.674
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.029 ms140.185 ms140.245 ms140.604
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 140.844 ms141.554 ms139.496 ms139.561
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.729 ms243.260 ms243.292 ms259.554
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 318.248 ms318.028 ms318.088 ms318.107
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.613 ms317.634 ms317.725 ms317.733
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 317.220 ms317.540 ms317.524 ms317.330
16 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 256.607 ms256.466 ms256.563 ms256.774

2024-04-16 21:45:01 - 2024-04-16 23:30:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.260   ms0.175  ms0.139  ms0.112  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.241 ms0.160 ms0.119 ms0.116
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.457 ms0.215 ms0.194 ms0.186
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.185 ms0.250 ms0.136 ms0.118
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.599 ms0.538 ms0.535 ms0.630
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.652 ms6.662 ms6.497 ms6.427
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.552 ms84.652 ms84.837 ms84.546
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 139.909 ms140.285 ms140.266 ms140.328
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 138.942 ms140.462 ms140.336 ms140.874
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 254.658 ms243.116 ms243.444 ms243.341
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.786 ms318.741 ms317.791 ms317.919
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.731 ms317.741 ms450.765 ms317.757
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 319.250 ms317.351 ms317.147 ms317.210
16 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 256.332 ms257.531 ms256.550 ms257.104

2024-04-16 21:30:01 - 2024-04-16 21:45:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.175   ms0.107  ms0.100  ms0.101  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.226 ms0.178 ms0.106 ms0.103
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.208 ms0.204 ms0.190 ms0.190
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.153 ms0.122 ms0.110 ms0.109
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.477 ms0.504 ms0.365 ms0.434
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.635 ms6.630 ms6.545 ms6.408
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 85.002 ms84.834 ms84.643 ms84.428
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.835 ms141.557 ms142.103 ms140.350
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 141.884 ms142.376 ms140.688 ms140.987
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.192 ms243.366 ms243.219 ms254.932
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 318.829 ms318.180 ms318.207 ms318.102
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.937 ms317.664 ms317.698 ms317.722
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 317.219 ms317.266 ms317.259 ms317.072
16 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 256.695 ms256.387 ms256.813 ms256.485

2024-04-16 21:15:02 - 2024-04-16 21:30:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.271   ms0.169  ms0.137  ms0.114  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.207 ms0.156 ms0.117 ms0.125
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.282 ms0.228 ms0.236 ms0.207
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.191 ms0.171 ms0.122 ms0.111
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.504 ms0.438 ms0.445 ms0.375
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.570 ms6.428 ms6.796 ms6.445
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.403 ms84.584 ms84.390 ms84.409
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.222 ms139.925 ms140.048 ms140.150
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 141.819 ms142.208 ms140.770 ms141.197
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 246.874 ms243.182 ms243.507 ms243.244
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.985 ms318.003 ms318.113 ms318.586
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.773 ms317.767 ms317.817 ms317.708
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 317.356 ms318.153 ms317.434 ms317.911
16 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 256.929 ms256.604 ms256.442 ms256.662

2024-04-16 21:00:01 - 2024-04-16 21:15:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.234   ms0.139  ms0.118  ms0.139  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.226 ms0.114 ms0.115 ms0.112
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.254 ms0.231 ms0.186 ms0.185
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.174 ms0.183 ms0.147 ms0.121
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.604 ms0.559 ms0.522 ms0.567
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.441 ms6.781 ms6.770 ms6.499
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.608 ms84.362 ms84.334 ms84.393
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 139.700 ms139.811 ms141.940 ms139.961
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 139.469 ms140.126 ms141.003 ms140.524
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.239 ms246.399 ms243.430 ms243.304
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.792 ms318.136 ms317.984 ms318.306
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.770 ms317.602 ms317.610 ms317.714
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 317.027 ms317.030 ms316.907 ms317.316
16 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 256.497 ms256.698 ms256.614 ms256.531

2024-04-16 20:45:01 - 2024-04-16 21:00:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.218   ms0.187  ms0.164  ms0.126  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.244 ms0.157 ms0.124 ms0.124
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.287 ms0.225 ms0.186 ms0.185
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.199 ms0.169 ms0.113 ms0.127
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.568 ms0.432 ms0.637 ms0.586
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.425 ms6.513 ms6.380 ms6.396
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.726 ms84.529 ms84.347 ms84.582
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.683 ms139.605 ms140.274 ms142.193
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 141.365 ms140.423 ms140.809 ms140.703
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.251 ms243.304 ms243.429 ms243.363
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 318.076 ms317.965 ms318.126 ms317.866
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.854 ms317.737 ms318.104 ms317.566
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 317.539 ms317.428 ms317.112 ms317.684
16 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 256.670 ms256.595 ms256.658 ms256.568

2024-04-16 20:15:01 - 2024-04-16 20:45:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.248   ms0.166  ms0.144  ms0.147  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.270 ms0.151 ms0.129 ms0.120
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.246 ms0.207 ms0.191 ms0.190
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.211 ms0.128 ms0.114 ms0.103
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.416 ms0.448 ms0.547 ms0.599
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.716 ms6.636 ms6.488 ms6.598
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.470 ms84.622 ms84.480 ms84.540
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.578 ms141.764 ms139.986 ms140.103
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 139.748 ms140.478 ms142.340 ms140.705
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.346 ms243.587 ms243.447 ms243.282
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.931 ms318.041 ms318.096 ms317.933
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.743 ms317.788 ms317.721 ms317.602
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 317.143 ms317.218 ms317.239 ms317.268
16 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 256.606 ms256.811 ms256.692 ms256.608

2024-04-16 19:45:01 - 2024-04-16 20:15:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.214   ms0.141  ms0.114  ms0.114  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.225 ms0.127 ms0.117 ms0.118
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.219 ms0.223 ms0.185 ms0.182
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.168 ms0.110 ms0.109 ms0.116
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.580 ms0.524 ms0.565 ms0.554
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.380 ms6.359 ms6.425 ms6.432
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.610 ms84.447 ms84.470 ms84.339
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.220 ms140.114 ms140.384 ms140.027
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 140.950 ms140.550 ms140.811 ms141.412
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.502 ms243.365 ms243.572 ms268.619
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 318.141 ms317.940 ms318.190 ms318.627
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.753 ms317.790 ms317.987 ms317.657
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 317.374 ms317.275 ms317.295 ms317.322
16 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 257.125 ms256.827 ms256.417 ms256.581

2024-04-16 19:15:01 - 2024-04-16 19:45:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.233   ms0.167  ms0.102  ms0.098  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.241 ms0.175 ms0.110 ms0.108
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.415 ms0.238 ms0.204 ms0.195
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.168 ms0.207 ms0.131 ms0.117
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.563 ms0.457 ms0.409 ms0.551
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.617 ms6.476 ms6.485 ms6.629
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.594 ms84.388 ms84.659 ms84.510
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 139.984 ms139.741 ms140.637 ms140.560
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 141.870 ms140.727 ms141.187 ms141.814
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.362 ms243.957 ms243.696 ms243.169
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 318.175 ms318.373 ms318.265 ms319.328
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.700 ms317.703 ms317.593 ms317.606
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 317.080 ms317.540 ms317.125 ms318.157
16 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 256.825 ms256.464 ms256.673 ms256.858

2024-04-16 18:00:01 - 2024-04-16 19:15:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.251   ms0.148  ms0.133  ms0.127  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.243 ms0.156 ms0.117 ms0.111
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.392 ms0.223 ms0.237 ms0.216
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.262 ms0.186 ms0.132 ms0.112
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.612 ms0.568 ms0.910 ms0.615
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.402 ms6.479 ms6.472 ms6.523
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.424 ms84.372 ms84.407 ms84.513
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 141.440 ms142.123 ms140.252 ms140.265
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 140.070 ms140.907 ms141.237 ms140.470
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.481 ms243.608 ms243.394 ms243.448
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 318.191 ms317.847 ms317.924 ms341.252
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.786 ms317.680 ms317.460 ms319.481
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 317.133 ms317.322 ms319.673 ms317.058
16 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 256.966 ms256.589 ms256.563 ms256.829

2024-04-16 17:30:01 - 2024-04-16 18:00:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.213   ms0.155  ms0.098  ms0.085  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.213 ms0.152 ms0.127 ms0.116
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.314 ms0.228 ms0.186 ms0.183
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.178 ms0.171 ms0.164 ms0.119
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.654 ms0.500 ms0.461 ms0.447
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.567 ms6.657 ms6.502 ms6.495
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.465 ms84.646 ms84.471 ms84.703
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.879 ms139.948 ms140.376 ms140.330
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 141.758 ms140.447 ms140.744 ms140.754
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.358 ms243.327 ms243.395 ms243.279
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 318.147 ms317.925 ms317.963 ms318.038
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.645 ms317.541 ms317.694 ms317.681
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 317.187 ms317.149 ms317.086 ms317.451
16 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 256.779 ms256.771 ms256.808 ms256.782

2024-04-16 17:00:01 - 2024-04-16 17:30:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.219   ms0.146  ms0.128  ms0.120  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.205 ms0.181 ms0.128 ms0.130
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.258 ms0.213 ms0.184 ms0.163
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.162 ms0.153 ms0.127 ms0.120
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.581 ms0.678 ms0.610 ms0.588
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.426 ms6.561 ms6.463 ms6.488
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.547 ms84.672 ms84.622 ms84.415
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 141.195 ms140.473 ms140.585 ms140.136
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 138.770 ms141.115 ms148.441 ms142.023
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.103 ms243.407 ms243.178 ms243.269
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.939 ms317.962 ms318.132 ms317.992
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.687 ms317.776 ms317.761 ms317.889
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 317.327 ms317.155 ms317.297 ms317.211
16 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 256.517 ms256.704 ms256.725 ms256.734

2024-04-16 16:45:01 - 2024-04-16 17:00:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.200   ms0.162  ms0.135  ms0.103  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.233 ms0.156 ms0.126 ms0.117
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.243 ms0.192 ms0.187 ms0.188
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.202 ms0.158 ms0.125 ms0.132
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.754 ms0.539 ms0.623 ms0.640
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.642 ms6.583 ms6.599 ms6.454
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.582 ms84.492 ms84.406 ms84.418
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.312 ms141.481 ms140.790 ms140.397
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 140.549 ms140.147 ms141.321 ms140.635
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.435 ms249.094 ms243.406 ms243.583
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 318.008 ms317.822 ms318.151 ms318.230
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.731 ms317.715 ms317.793 ms317.299
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 317.071 ms317.831 ms320.561 ms317.508
16 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 256.681 ms256.986 ms256.935 ms257.118

2024-04-16 16:30:01 - 2024-04-16 16:45:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.230   ms0.185  ms0.144  ms0.133  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.227 ms0.178 ms0.140 ms0.157
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.345 ms0.336 ms0.310 ms0.271
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.187 ms0.226 ms0.125 ms0.123
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.624 ms0.449 ms0.620 ms0.565
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.876 ms6.570 ms6.645 ms6.726
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.452 ms84.408 ms84.348 ms84.706
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.874 ms141.916 ms140.245 ms140.023
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 140.052 ms140.440 ms140.476 ms141.785
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.319 ms243.263 ms243.347 ms243.210
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 403.063 ms317.719 ms317.851 ms317.820
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.784 ms317.569 ms317.658 ms317.752
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 317.166 ms317.380 ms317.630 ms317.169
16 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 256.673 ms256.727 ms256.700 ms256.759

2024-04-16 15:45:01 - 2024-04-16 16:30:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.267   ms0.191  ms0.130  ms0.123  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.270 ms0.163 ms0.123 ms0.119
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.300 ms0.226 ms0.204 ms0.198
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.195 ms0.188 ms0.119 ms0.112
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.522 ms0.491 ms0.485 ms0.478
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.320 ms6.466 ms6.480 ms6.333
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.378 ms84.352 ms84.577 ms84.291
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 139.891 ms139.990 ms140.138 ms140.264
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 141.123 ms140.661 ms141.051 ms140.686
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.269 ms243.438 ms243.954 ms243.439
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 318.227 ms317.815 ms318.205 ms318.096
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.550 ms317.446 ms317.544 ms317.717
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 317.002 ms317.170 ms317.069 ms317.262
16 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 256.650 ms256.612 ms256.985 ms256.783

2024-04-16 15:15:01 - 2024-04-16 15:45:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.230   ms0.155  ms0.107  ms0.102  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.242 ms0.155 ms0.133 ms0.136
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.401 ms0.257 ms0.231 ms0.227
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.221 ms0.183 ms0.137 ms0.140
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.381 ms0.559 ms0.550 ms0.479
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.399 ms6.276 ms6.597 ms6.423
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.443 ms84.732 ms84.287 ms84.289
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.223 ms140.075 ms140.718 ms140.420
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 139.124 ms141.533 ms140.943 ms141.326
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.346 ms243.498 ms243.429 ms243.589
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 346.859 ms317.985 ms318.228 ms317.939
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.559 ms317.593 ms317.471 ms317.521
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 317.722 ms317.476 ms317.332 ms317.180
16 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 256.496 ms256.620 ms256.686 ms256.546

2024-04-16 15:00:02 - 2024-04-16 15:15:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.261   ms0.192  ms0.097  ms0.120  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.260 ms0.181 ms0.130 ms0.125
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.482 ms0.265 ms0.246 ms0.236
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.196 ms0.125 ms0.117 ms0.174
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.621 ms0.681 ms0.560 ms0.499
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.579 ms6.525 ms6.430 ms6.774
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.712 ms84.644 ms84.682 ms84.479
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 141.422 ms139.724 ms140.024 ms140.629
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 139.680 ms140.603 ms140.813 ms140.881
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.345 ms243.377 ms243.385 ms243.465
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 318.070 ms318.079 ms317.675 ms317.924
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.413 ms317.777 ms317.640 ms317.380
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 317.179 ms317.734 ms318.023 ms317.346
16 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 256.904 ms256.757 ms256.565 ms256.537

2024-04-16 14:00:01 - 2024-04-16 15:00:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.236   ms0.153  ms0.115  ms0.093  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.215 ms0.126 ms0.126 ms0.131
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.285 ms0.226 ms0.211 ms0.213
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.159 ms0.137 ms0.145 ms0.113
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.571 ms2.357 ms0.657 ms0.499
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.565 ms6.877 ms6.783 ms6.451
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.416 ms84.412 ms84.473 ms84.590
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 139.705 ms139.869 ms140.110 ms139.996
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 140.400 ms140.329 ms140.823 ms141.593
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 244.020 ms243.404 ms243.236 ms246.754
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 471.632 ms317.963 ms318.432 ms351.217
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.733 ms317.450 ms317.653 ms317.908
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 317.116 ms317.230 ms317.388 ms317.277
16 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 256.725 ms256.509 ms256.639 ms256.325

2024-04-16 13:45:01 - 2024-04-16 14:00:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.219   ms0.191  ms0.134  ms0.097  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.217 ms0.135 ms0.125 ms0.126
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.292 ms0.245 ms0.237 ms0.241
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.141 ms0.136 ms0.125 ms0.140
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.534 ms0.390 ms0.376 ms0.396
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.466 ms6.581 ms6.381 ms6.575
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.325 ms84.680 ms84.884 ms84.434
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 141.529 ms141.779 ms140.011 ms140.382
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 140.724 ms141.127 ms140.962 ms140.631
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.294 ms252.974 ms243.586 ms243.276
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.965 ms318.819 ms318.113 ms317.893
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 318.004 ms317.499 ms317.585 ms317.459
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 317.112 ms318.194 ms317.292 ms317.184
16 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 257.034 ms256.483 ms256.687 ms256.718

2024-04-16 13:30:01 - 2024-04-16 13:45:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.274   ms0.166  ms0.140  ms0.118  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.222 ms0.118 ms0.108 ms0.120
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.237 ms0.226 ms0.190 ms0.188
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.156 ms0.133 ms0.126 ms0.145
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.546 ms0.608 ms0.587 ms0.780
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.871 ms6.512 ms6.621 ms6.507
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.367 ms84.308 ms84.611 ms84.641
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.521 ms141.528 ms139.788 ms140.062
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 140.546 ms140.373 ms141.052 ms141.089
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 244.719 ms247.115 ms243.933 ms243.372
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 318.402 ms320.083 ms318.041 ms318.319
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.671 ms317.556 ms317.537 ms317.762
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 318.127 ms317.409 ms318.334 ms317.057
16 > 202.43.191.77 (202.43.191.77) 256.804 ms256.526 ms256.619 ms256.773

2024-04-16 13:00:01 - 2024-04-16 13:30:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.249   ms0.176  ms0.123  ms0.109  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.247 ms0.150 ms0.110 ms0.116
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.236 ms0.195 ms0.186 ms0.186
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.167 ms0.128 ms0.141 ms0.106
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.662 ms0.571 ms0.587 ms0.575
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.615 ms6.423 ms6.566 ms6.446
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.623 ms84.753 ms84.681 ms84.685
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.375 ms142.047 ms140.579 ms140.126
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 141.013 ms140.695 ms140.753 ms141.127
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.523 ms243.925 ms243.458 ms243.428
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.997 ms317.915 ms318.111 ms318.000
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.729 ms317.542 ms317.607 ms317.541
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 318.378 ms320.000 ms317.058 ms325.419
16 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 256.723 ms256.829 ms256.593 ms256.704

2024-04-16 12:15:01 - 2024-04-16 13:00:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.224   ms0.147  ms0.108  ms0.129  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.239 ms0.180 ms0.122 ms0.119
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.346 ms0.195 ms0.189 ms0.178
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.174 ms0.182 ms0.158 ms0.111
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.516 ms0.478 ms0.877 ms0.644
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.561 ms6.690 ms6.443 ms6.757
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.422 ms84.377 ms84.336 ms84.447
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 141.268 ms140.230 ms140.035 ms140.620
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 141.926 ms140.205 ms141.341 ms140.842
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.403 ms253.345 ms243.485 ms243.301
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 460.853 ms327.377 ms317.988 ms318.196
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.545 ms317.927 ms317.503 ms318.115
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 317.490 ms317.176 ms317.187 ms317.202
16 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 256.746 ms256.618 ms256.707 ms256.635

2024-04-16 10:15:01 - 2024-04-16 12:15:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.276   ms0.149  ms0.139  ms0.119  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.227 ms0.118 ms0.109 ms0.122
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.228 ms0.225 ms0.203 ms0.194
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.128 ms0.150 ms0.131 ms0.138
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.393 ms0.568 ms0.587 ms0.497
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.574 ms6.604 ms6.327 ms6.437
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.658 ms84.862 ms84.575 ms84.203
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 141.121 ms141.916 ms140.509 ms140.214
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 139.895 ms140.698 ms141.053 ms141.141
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.172 ms243.716 ms243.296 ms243.299
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.991 ms319.575 ms318.077 ms318.134
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 317.589 ms317.528 ms317.515 ms317.614
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 317.302 ms317.292 ms317.236 ms317.168
16 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 256.667 ms256.668 ms256.456 ms256.827

2024-04-16 10:00:01 - 2024-04-16 10:15:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.264   ms0.184  ms0.133  ms0.194  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.263 ms0.157 ms0.113 ms0.110
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.320 ms0.211 ms0.208 ms0.198
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.160 ms0.171 ms0.130 ms0.120
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 33.794 ms0.358 ms0.629 ms0.323
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.499 ms6.812 ms6.520 ms6.529
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.479 ms84.559 ms84.697 ms84.472
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.416 ms141.929 ms140.596 ms142.161
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 140.545 ms140.715 ms141.259 ms140.858
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.237 ms243.360 ms243.289 ms243.359
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 320.834 ms320.909 ms392.074 ms321.393
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 320.404 ms320.536 ms320.563 ms320.652
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 320.291 ms320.128 ms320.301 ms320.330
16 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 259.641 ms259.814 ms259.448 ms259.482

2024-04-16 09:45:01 - 2024-04-16 10:00:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.237   ms0.175  ms0.144  ms0.127  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.243 ms0.163 ms0.123 ms0.118
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.253 ms0.225 ms0.194 ms0.187
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.166 ms0.173 ms0.154 ms0.139
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.700 ms0.554 ms0.594 ms0.495
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.599 ms6.581 ms6.658 ms6.489
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.595 ms84.537 ms84.518 ms84.657
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 139.967 ms139.752 ms140.227 ms140.637
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 140.935 ms140.911 ms140.996 ms140.391
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 256.033 ms243.194 ms243.343 ms243.185
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 320.985 ms346.239 ms320.968 ms320.991
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 320.511 ms320.614 ms320.549 ms320.608
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 326.815 ms320.624 ms320.308 ms320.480
16 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 259.655 ms259.725 ms259.568 ms259.680

2024-04-16 09:15:01 - 2024-04-16 09:45:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.190   ms0.167  ms0.114  ms0.126  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.213 ms0.152 ms0.115 ms0.120
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.271 ms0.207 ms0.194 ms0.192
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.202 ms0.136 ms0.106 ms0.102
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.650 ms0.672 ms0.607 ms0.572
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.475 ms6.341 ms6.451 ms6.392
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.572 ms84.460 ms84.603 ms84.514
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.264 ms141.417 ms140.328 ms140.336
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 140.889 ms141.667 ms141.979 ms142.262
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.308 ms243.326 ms243.612 ms243.310
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 320.757 ms321.092 ms321.134 ms328.201
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 320.552 ms320.676 ms320.517 ms320.593
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 320.441 ms320.405 ms319.975 ms320.209
16 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 259.937 ms259.932 ms259.666 ms259.499

2024-04-16 09:00:02 - 2024-04-16 09:15:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.268   ms0.153  ms0.131  ms0.117  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.217 ms0.149 ms0.121 ms0.121
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.300 ms0.212 ms0.240 ms0.228
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.280 ms0.213 ms0.128 ms0.106
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.676 ms0.628 ms0.668 ms0.650
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.475 ms6.540 ms6.789 ms6.655
9 > be103.par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (91.121.215.219) 6.653 ms6.900 ms6.655 ms6.662
10 > was-cva1-sbb1-nc5.va.us (94.23.122.244) 84.376 ms84.327 ms84.173 ms84.008
11 > be100-1366.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.157) 140.840 ms140.571 ms139.957 ms140.604
12 > 10.200.6.133 (10.200.6.133) 141.806 ms141.135 ms141.338 ms140.566
13 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.277 ms243.105 ms243.259 ms243.288
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 320.518 ms320.685 ms321.067 ms
15 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 320.633 ms320.112 ms329.601 ms
16 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 558.903 ms606.109 ms
17 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 259.770 ms259.662 ms259.633 ms259.520

2024-04-16 08:45:01 - 2024-04-16 09:00:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.202   ms0.181  ms0.134  ms0.095  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.201 ms0.147 ms0.131 ms0.118
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.268 ms0.223 ms0.203 ms0.192
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.210 ms0.208 ms0.119 ms0.123
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.530 ms0.611 ms0.497 ms0.489
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.756 ms6.487 ms6.595 ms6.829
9 > be103.par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (91.121.215.219) 6.849 ms6.529 ms6.699 ms6.461
10 > was-cva1-sbb1-nc5.va.us (94.23.122.244) 84.165 ms84.417 ms84.331 ms83.969
11 > be100-1366.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.157) 141.347 ms142.024 ms140.812 ms140.282
12 > 10.200.6.133 (10.200.6.133) 139.633 ms144.013 ms141.488 ms140.625
13 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.110 ms243.325 ms246.963 ms246.035
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 320.670 ms431.227 ms320.897 ms320.796
15 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 320.344 ms320.413 ms320.375 ms321.528
16 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 321.656 ms321.670 ms323.726 ms322.246
17 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 259.984 ms259.453 ms259.729 ms259.848

2024-04-16 08:30:01 - 2024-04-16 08:45:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.227   ms0.184  ms0.145  ms0.175  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.246 ms0.149 ms0.136 ms0.136
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.459 ms0.293 ms0.221 ms0.223
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.154 ms0.166 ms0.133 ms0.123
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.669 ms0.907 ms0.478 ms0.565
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.666 ms6.560 ms6.801 ms6.560
9 > be103.par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (91.121.215.219) 6.674 ms6.582 ms6.706 ms6.682
10 > was-cva1-sbb1-nc5.va.us (94.23.122.244) 84.027 ms84.034 ms83.916 ms84.042
11 > be100-1366.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.157) 140.823 ms140.208 ms140.956 ms140.288
12 > 10.200.6.133 (10.200.6.133) 139.396 ms140.723 ms140.952 ms139.207
13 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.133 ms243.162 ms243.264 ms243.331
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 320.748 ms320.828 ms320.572 ms321.576
15 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 320.454 ms320.475 ms320.105 ms320.483
16 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 321.488 ms321.844 ms321.550 ms322.171
17 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 259.650 ms259.586 ms259.985 ms259.578

2024-04-16 07:00:01 - 2024-04-16 08:30:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.252   ms0.188  ms0.163  ms0.126  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.239 ms0.167 ms0.114 ms0.130
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.241 ms0.186 ms0.188 ms0.180
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.163 ms0.122 ms0.103 ms0.103
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 34.493 ms0.378 ms0.380 ms0.343
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.887 ms6.565 ms6.689 ms6.384
9 > be103.par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (91.121.215.219) 6.893 ms6.772 ms6.670 ms6.724
10 > was-cva1-sbb1-nc5.va.us (94.23.122.244) 84.259 ms84.289 ms84.229 ms84.222
11 > be100-1366.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.157) 141.502 ms140.154 ms142.222 ms140.280
12 > 10.200.6.133 (10.200.6.133) 140.459 ms140.530 ms139.211 ms141.090
13 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.242 ms243.260 ms243.180 ms243.454
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 320.687 ms320.801 ms320.664 ms320.872
15 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 320.488 ms320.281 ms320.440 ms320.275
16 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 321.907 ms321.883 ms323.260 ms322.110
17 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 259.745 ms259.692 ms259.661 ms259.670

2024-04-16 06:45:01 - 2024-04-16 07:00:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.216   ms0.161  ms0.125  ms0.106  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.247 ms0.157 ms0.108 ms0.123
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.248 ms0.245 ms0.237 ms0.217
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.241 ms0.189 ms0.144 ms0.144
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.654 ms0.465 ms0.532 ms0.451
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.686 ms6.397 ms6.496 ms
9 > be103.par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (91.121.215.219) 6.741 ms6.682 ms6.700 ms6.509
10 > was-cva1-sbb1-nc5.va.us (94.23.122.244) 84.014 ms83.923 ms84.064 ms83.992
11 > be100-1366.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.157) 141.047 ms139.399 ms140.417 ms140.258
12 > 10.200.6.133 (10.200.6.133) 146.386 ms140.613 ms140.585 ms140.784
13 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.411 ms243.242 ms243.316 ms253.845
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 320.807 ms321.057 ms321.027 ms321.052
15 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 320.449 ms320.542 ms320.357 ms320.283
16 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 323.006 ms321.617 ms321.927 ms321.695
17 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 259.867 ms259.522 ms259.603 ms259.660

2024-04-16 06:15:02 - 2024-04-16 06:45:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.268   ms0.161  ms0.112  ms0.103  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.263 ms0.159 ms0.125 ms0.124
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.367 ms0.263 ms0.220 ms0.260
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.196 ms0.169 ms0.149 ms0.140
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.457 ms0.496 ms0.456 ms0.371
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.401 ms6.432 ms6.520 ms6.515
9 > be103.par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (91.121.215.219) 6.912 ms6.738 ms6.439 ms6.644
10 > was-cva1-sbb1-nc5.va.us (94.23.122.244) 84.201 ms84.176 ms83.712 ms84.155
11 > be100-1366.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.157) 141.012 ms140.109 ms140.317 ms140.415
12 > 10.200.6.133 (10.200.6.133) 142.578 ms141.760 ms140.930 ms141.082
13 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 274.587 ms243.199 ms243.261 ms243.367
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 320.660 ms321.606 ms320.663 ms320.750
15 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 320.501 ms320.289 ms320.318 ms320.124
16 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 321.882 ms321.572 ms321.714 ms322.167
17 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 259.671 ms259.741 ms259.666 ms259.771

2024-04-16 06:00:01 - 2024-04-16 06:15:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.248   ms0.146  ms0.137  ms0.145  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.153 ms0.162 ms0.114 ms0.115
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.247 ms0.236 ms0.187 ms0.188
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.162 ms0.153 ms0.119 ms0.106
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.744 ms0.547 ms0.604 ms0.566
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.759 ms6.558 ms6.702 ms6.784
9 > be103.par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (91.121.215.219) 6.772 ms6.821 ms6.601 ms6.563
10 > was-cva1-sbb1-nc5.va.us (94.23.122.244) 84.072 ms84.007 ms84.076 ms84.076
11 > be100-1366.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.157) 140.063 ms140.260 ms140.362 ms140.573
12 > 10.200.6.133 (10.200.6.133) 141.449 ms141.649 ms141.075 ms140.767
13 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.277 ms246.381 ms243.420 ms243.259
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 322.668 ms321.222 ms321.906 ms321.337
15 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.127 ms320.879 ms320.980 ms321.271
16 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 322.828 ms322.829 ms322.245 ms322.617
17 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.416 ms260.505 ms260.235 ms260.687

2024-04-16 05:45:02 - 2024-04-16 06:00:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.304   ms0.165  ms0.128  ms0.130  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.229 ms0.137 ms0.119 ms0.129
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.445 ms0.212 ms0.193 ms0.180
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.181 ms0.224 ms0.141 ms0.115
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.509 ms0.487 ms0.798 ms0.435
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.709 ms6.598 ms6.448 ms6.436
9 > be103.par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (91.121.215.219) 6.939 ms6.790 ms6.868 ms6.771
10 > was-cva1-sbb1-nc5.va.us (94.23.122.244) 83.984 ms84.071 ms84.054 ms84.279
11 > be100-1366.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.157) 139.562 ms140.258 ms140.712 ms140.842
12 > 10.200.6.133 (10.200.6.133) 140.391 ms141.127 ms140.732 ms140.615
13 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.303 ms243.222 ms243.292 ms243.912
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.338 ms322.166 ms321.701 ms321.266
15 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.073 ms320.795 ms320.989 ms350.005
16 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 322.127 ms322.280 ms322.597 ms322.347
17 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.774 ms260.163 ms260.420 ms260.444

2024-04-16 05:15:02 - 2024-04-16 05:45:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.242   ms0.175  ms0.136  ms0.148  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.206 ms0.125 ms0.116 ms0.114
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.328 ms0.238 ms0.200 ms0.206
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.139 ms0.259 ms0.131 ms0.120
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.522 ms0.578 ms0.595 ms0.608
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.651 ms6.682 ms7.027 ms6.405
9 > be103.par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (91.121.215.219) 6.704 ms6.930 ms6.805 ms6.701
10 > was-cva1-sbb1-nc5.va.us (94.23.122.244) 84.263 ms83.951 ms84.042 ms84.108
11 > be100-1366.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.157) 140.230 ms139.527 ms140.355 ms140.134
12 > 10.200.6.133 (10.200.6.133) 141.054 ms140.204 ms140.838 ms140.946
13 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.786 ms243.208 ms289.154 ms246.160
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.426 ms321.208 ms321.400 ms321.270
15 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.020 ms321.105 ms320.875 ms320.992
16 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 322.193 ms322.079 ms322.511 ms322.188
17 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.296 ms260.369 ms260.318 ms260.061

2024-04-16 05:00:01 - 2024-04-16 05:15:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.244   ms0.157  ms0.131  ms0.171  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.248 ms0.178 ms0.127 ms0.128
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.354 ms0.256 ms0.219 ms0.194
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.233 ms0.169 ms0.160 ms0.136
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.621 ms0.538 ms0.400 ms0.466
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.632 ms6.670 ms6.416 ms6.407
9 > be103.par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (91.121.215.219) 6.735 ms6.764 ms7.126 ms6.976
10 > was-cva1-sbb1-nc5.va.us (94.23.122.244) 84.075 ms84.284 ms84.216 ms84.165
11 > be100-1366.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.157) 139.381 ms140.065 ms140.203 ms140.245
12 > 10.200.6.133 (10.200.6.133) 141.814 ms141.644 ms139.726 ms140.931
13 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.122 ms243.197 ms243.249 ms243.213
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.361 ms321.399 ms321.700 ms321.266
15 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 320.913 ms321.099 ms320.940 ms320.972
16 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 323.285 ms322.630 ms322.272 ms322.200
17 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.205 ms260.886 ms260.022 ms260.360

2024-04-16 04:45:01 - 2024-04-16 05:00:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.242   ms0.189  ms0.127  ms0.124  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.207 ms0.128 ms0.117 ms0.169
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.279 ms0.240 ms0.220 ms0.224
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.164 ms0.177 ms0.143 ms0.126
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.536 ms0.636 ms0.522 ms0.472
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.592 ms6.431 ms6.601 ms6.513
9 > be103.par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (91.121.215.219) 6.853 ms6.928 ms6.881 ms6.900
10 > was-cva1-sbb1-nc5.va.us (94.23.122.244) 83.779 ms83.811 ms83.900 ms84.026
11 > be100-1366.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.157) 141.093 ms140.736 ms140.107 ms140.654
12 > 10.200.6.133 (10.200.6.133) 138.943 ms140.740 ms140.938 ms141.188
13 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.288 ms243.199 ms243.277 ms243.286
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.149 ms321.457 ms321.399 ms321.332
15 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 320.993 ms320.709 ms321.004 ms321.289
16 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 322.353 ms322.610 ms322.335 ms322.305
17 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.396 ms260.164 ms260.401 ms260.395

2024-04-16 04:00:01 - 2024-04-16 04:45:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.259   ms0.208  ms0.137  ms0.115  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.244 ms0.183 ms0.137 ms0.125
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.356 ms0.239 ms0.183 ms0.184
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.211 ms0.133 ms0.105 ms0.107
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.659 ms0.574 ms0.612 ms0.643
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.735 ms6.653 ms6.678 ms6.810
9 > be103.par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (91.121.215.219) 6.873 ms7.005 ms7.088 ms6.777
10 > was-cva1-sbb1-nc5.va.us (94.23.122.244) 84.056 ms84.057 ms84.203 ms84.111
11 > be100-1366.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.157) 141.002 ms140.019 ms140.726 ms140.625
12 > 10.200.6.133 (10.200.6.133) 141.330 ms141.493 ms140.686 ms140.873
13 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.198 ms243.292 ms243.370 ms243.258
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.098 ms321.628 ms321.703 ms321.366
15 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.142 ms321.034 ms320.986 ms321.143
16 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 322.360 ms322.708 ms325.735 ms322.318
17 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.435 ms260.107 ms260.188 ms260.361

2024-04-16 03:15:01 - 2024-04-16 04:00:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.230   ms0.137  ms0.116  ms0.092  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.211 ms0.129 ms0.137 ms0.116
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.339 ms0.238 ms0.215 ms0.227
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.151 ms0.205 ms0.129 ms0.113
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.563 ms0.542 ms0.449 ms0.495
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.560 ms6.442 ms6.357 ms6.489
9 > be103.par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (91.121.215.219) 6.980 ms6.691 ms6.610 ms6.607
10 > was-cva1-sbb1-nc5.va.us (94.23.122.244) 84.127 ms84.423 ms84.266 ms84.052
11 > be100-1366.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.157) 139.221 ms140.441 ms140.214 ms140.616
12 > 10.200.6.133 (10.200.6.133) 141.426 ms140.953 ms141.966 ms140.218
13 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 245.040 ms243.472 ms243.477 ms243.304
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.768 ms321.192 ms321.283 ms321.319
15 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.081 ms321.273 ms321.083 ms321.000
16 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 322.465 ms322.677 ms322.861 ms322.843
17 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.328 ms260.230 ms260.192 ms260.098

2024-04-16 03:00:02 - 2024-04-16 03:15:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.254   ms0.143  ms0.104  ms0.106  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.222 ms0.133 ms0.137 ms0.130
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.277 ms0.246 ms0.218 ms0.203
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.318 ms0.124 ms0.107 ms0.120
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.629 ms0.648 ms0.398 ms0.441
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.229 ms6.331 ms6.773 ms6.710
9 > be103.par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (91.121.215.219) 6.733 ms6.792 ms6.836 ms6.709
10 > was-cva1-sbb1-nc5.va.us (94.23.122.244) 84.032 ms83.861 ms83.952 ms84.254
11 > be100-1366.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.157) 141.415 ms139.953 ms142.183 ms140.257
12 > 10.200.6.133 (10.200.6.133) 141.023 ms140.707 ms140.911 ms139.984
13 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.259 ms246.056 ms243.825 ms243.239
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.471 ms321.291 ms321.273 ms321.367
15 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 320.954 ms321.416 ms320.942 ms321.163
16 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 322.506 ms322.297 ms322.571 ms322.502
17 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.524 ms260.268 ms260.386 ms260.148

2024-04-16 02:30:01 - 2024-04-16 03:00:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.255   ms0.185  ms0.135  ms0.117  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.225 ms0.121 ms0.121 ms0.119
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.498 ms0.318 ms0.261 ms0.240
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.150 ms0.120 ms0.116 ms0.120
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.492 ms0.511 ms0.413 ms0.368
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.342 ms6.439 ms6.515 ms6.766
9 > be103.par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (91.121.215.219) 7.068 ms6.746 ms6.772 ms6.766
10 > was-cva1-sbb1-nc5.va.us (94.23.122.244) 83.978 ms84.080 ms84.245 ms83.969
11 > be100-1366.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.157) 140.652 ms140.163 ms140.241 ms139.634
12 > 10.200.6.133 (10.200.6.133) 141.560 ms140.169 ms140.776 ms141.153
13 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.248 ms243.276 ms243.246 ms243.235
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.605 ms321.252 ms321.327 ms321.505
15 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.042 ms321.038 ms320.678 ms320.936
16 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 322.480 ms323.535 ms322.337 ms322.164
17 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 259.952 ms260.760 ms260.316 ms260.184

2024-04-16 01:45:01 - 2024-04-16 02:30:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.234   ms0.144  ms0.098  ms0.095  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.210 ms0.110 ms0.108 ms0.099
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 1.228 ms0.200 ms0.191 ms0.191
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.244 ms0.130 ms0.134 ms0.110
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.585 ms0.453 ms0.527 ms0.523
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.463 ms6.390 ms6.400 ms6.342
9 > be103.par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (91.121.215.219) 6.790 ms6.666 ms6.718 ms6.606
10 > was-cva1-sbb1-nc5.va.us (94.23.122.244) 84.106 ms83.938 ms84.102 ms84.308
11 > be100-1366.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.157) 140.873 ms140.057 ms140.359 ms140.670
12 > 10.200.6.133 (10.200.6.133) 141.031 ms139.714 ms140.739 ms140.874
13 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.209 ms243.185 ms251.670 ms243.164
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 585.633 ms321.277 ms321.349 ms321.271
15 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 320.915 ms320.855 ms321.263 ms320.875
16 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 322.739 ms323.416 ms322.535 ms322.267
17 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.390 ms260.271 ms260.142 ms260.068

2024-04-16 01:15:02 - 2024-04-16 01:45:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.228   ms0.186  ms0.167  ms0.121  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.313 ms0.165 ms0.145 ms0.121
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.300 ms0.281 ms0.220 ms0.237
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.145 ms0.201 ms0.117 ms0.111
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.405 ms0.402 ms0.377 ms0.387
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.427 ms6.403 ms
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.717 ms84.573 ms84.571 ms84.490
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 141.404 ms142.036 ms140.342 ms142.373
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 140.437 ms140.252 ms140.794 ms139.899
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 244.295 ms243.258 ms243.449 ms243.308
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.714 ms321.923 ms321.684 ms321.719
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.466 ms322.950 ms321.441 ms321.452
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 321.035 ms320.914 ms320.777 ms320.798
16 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.257 ms260.220 ms260.153 ms260.292

2024-04-16 01:00:01 - 2024-04-16 01:15:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.272   ms0.168  ms0.130  ms0.117  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.242 ms0.150 ms0.116 ms0.111
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.239 ms0.195 ms0.204 ms0.185
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.141 ms0.148 ms0.120 ms0.108
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.613 ms0.551 ms0.528 ms0.521
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.448 ms6.670 ms6.450 ms6.734
9 > be103.par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (91.121.215.219) 6.640 ms6.561 ms6.694 ms6.553
10 > was-cva1-sbb1-nc5.va.us (94.23.122.244) 84.136 ms83.864 ms83.988 ms84.228
11 > be100-1366.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.157) 139.701 ms140.201 ms140.228 ms140.228
12 > 10.200.6.133 (10.200.6.133) 141.281 ms142.078 ms140.773 ms140.658
13 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.310 ms243.163 ms243.971 ms243.354
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.418 ms321.660 ms321.338 ms321.476
15 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.194 ms320.968 ms320.948 ms321.012
16 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 323.010 ms323.198 ms322.300 ms322.445
17 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.428 ms259.993 ms260.224 ms260.136

2024-04-16 00:45:01 - 2024-04-16 01:00:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.235   ms0.168  ms0.105  ms0.117  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.209 ms0.130 ms0.119 ms0.118
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.261 ms0.264 ms0.292 ms0.195
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.175 ms0.133 ms0.107 ms0.099
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.360 ms0.508 ms0.562 ms0.524
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.515 ms6.395 ms6.850 ms6.467
9 > be103.par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (91.121.215.219) 6.738 ms6.799 ms6.982 ms6.710
10 > was-cva1-sbb1-nc5.va.us (94.23.122.244) 84.119 ms83.984 ms84.222 ms84.032
11 > be100-1366.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.157) 140.688 ms140.004 ms140.584 ms140.512
12 > 10.200.6.133 (10.200.6.133) 140.183 ms140.431 ms140.869 ms140.441
13 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.233 ms244.524 ms243.202 ms243.240
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.450 ms321.697 ms321.168 ms321.448
15 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.063 ms320.800 ms321.014 ms321.001
16 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 322.450 ms322.473 ms322.513 ms322.179
17 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.053 ms260.037 ms260.355 ms260.530

2024-04-16 00:30:01 - 2024-04-16 00:45:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.333   ms0.153  ms0.127  ms0.133  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.236 ms0.131 ms0.118 ms0.114
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.242 ms0.226 ms0.229 ms0.232
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.304 ms0.195 ms0.128 ms0.118
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.603 ms0.622 ms0.602 ms0.794
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.781 ms6.659 ms6.696 ms6.415
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.544 ms84.436 ms84.338 ms84.377
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 141.122 ms141.754 ms139.997 ms140.221
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 141.344 ms141.496 ms141.753 ms140.903
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.153 ms243.284 ms270.278 ms243.230
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.860 ms321.580 ms321.581 ms321.961
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.176 ms321.110 ms321.241 ms321.137
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 320.839 ms322.930 ms320.803 ms321.283
16 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.455 ms260.358 ms260.587 ms260.371

2024-04-15 23:30:01 - 2024-04-16 00:30:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.244   ms0.175  ms0.142  ms0.103  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.190 ms0.169 ms0.129 ms0.122
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.484 ms0.274 ms0.278 ms0.343
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.225 ms0.170 ms0.185 ms0.156
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.483 ms0.441 ms0.543 ms0.405
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.653 ms6.312 ms6.523 ms6.504
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.493 ms84.786 ms84.746 ms84.506
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 141.454 ms141.899 ms140.488 ms139.974
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 140.664 ms140.485 ms141.062 ms139.324
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.313 ms243.299 ms243.254 ms282.500
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.733 ms322.104 ms321.647 ms321.654
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.335 ms321.371 ms321.200 ms321.547
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 320.896 ms320.784 ms322.080 ms321.525
16 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.444 ms260.427 ms260.111 ms260.552

2024-04-15 22:45:01 - 2024-04-15 23:30:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.176   ms0.124  ms0.123  ms0.120  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.225 ms0.153 ms0.149 ms0.136
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.251 ms0.218 ms0.195 ms0.202
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.179 ms0.156 ms0.135 ms0.134
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.484 ms0.465 ms0.504 ms0.444
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.400 ms6.420 ms6.414 ms6.310
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.353 ms84.391 ms84.404 ms84.348
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 139.543 ms139.806 ms140.511 ms139.999
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 140.619 ms140.152 ms141.148 ms140.507
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.219 ms243.294 ms256.190 ms243.233
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.822 ms321.685 ms321.707 ms321.784
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.260 ms321.231 ms321.306 ms321.353
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 321.320 ms320.833 ms320.648 ms321.106
16 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.531 ms260.258 ms260.287 ms260.403

2024-04-15 22:30:01 - 2024-04-15 22:45:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.280   ms0.172  ms0.136  ms0.127  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.297 ms0.148 ms0.113 ms0.124
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.409 ms0.229 ms0.227 ms0.201
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.194 ms0.231 ms0.336 ms0.238
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.515 ms0.626 ms0.486 ms0.330
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.357 ms6.329 ms6.289 ms6.404
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.445 ms84.432 ms84.789 ms84.672
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.255 ms139.708 ms142.101 ms141.775
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 141.858 ms140.456 ms141.122 ms141.211
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.814 ms243.341 ms243.369 ms243.726
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 322.082 ms321.697 ms321.781 ms321.824
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.409 ms321.318 ms321.378 ms321.359
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 321.543 ms322.567 ms320.849 ms320.771
16 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.655 ms260.485 ms260.604 ms260.645

2024-04-15 22:00:01 - 2024-04-15 22:30:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.204   ms0.141  ms0.110  ms0.106  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.195 ms0.112 ms0.108 ms0.111
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.388 ms0.228 ms0.200 ms0.182
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.134 ms0.131 ms0.108 ms0.106
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.635 ms0.627 ms0.397 ms0.548
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.410 ms6.502 ms6.440 ms6.392
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.396 ms84.553 ms84.541 ms84.508
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.214 ms140.219 ms140.272 ms140.438
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 141.761 ms140.536 ms140.603 ms141.624
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.291 ms243.149 ms243.300 ms243.356
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.722 ms321.783 ms321.809 ms389.258
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.349 ms321.436 ms321.492 ms321.513
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 320.842 ms320.888 ms321.048 ms321.218
16 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.616 ms260.161 ms260.437 ms260.624

2024-04-15 21:45:01 - 2024-04-15 22:00:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.218   ms0.171  ms0.113  ms0.119  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.187 ms0.154 ms0.130 ms0.127
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.349 ms0.246 ms0.196 ms0.192
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.139 ms0.164 ms0.112 ms0.125
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.451 ms0.406 ms0.392 ms0.338
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.685 ms6.479 ms6.684 ms6.381
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.398 ms84.467 ms84.627 ms84.734
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.749 ms140.724 ms140.306 ms140.470
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 140.449 ms140.654 ms140.708 ms141.193
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 245.355 ms243.640 ms243.535 ms243.303
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.898 ms321.744 ms322.031 ms321.803
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.506 ms321.191 ms321.556 ms321.378
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 320.873 ms320.780 ms321.049 ms320.657
16 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.280 ms260.149 ms260.580 ms260.282

2024-04-15 21:30:02 - 2024-04-15 21:45:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.302   ms0.172  ms0.116  ms0.110  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.242 ms0.136 ms0.122 ms0.112
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.263 ms0.206 ms0.223 ms0.246
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.200 ms0.156 ms0.127 ms0.109
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.616 ms0.498 ms0.411 ms0.407
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.370 ms6.449 ms6.550 ms6.440
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.416 ms84.607 ms84.399 ms84.721
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 141.132 ms141.939 ms140.318 ms140.501
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 140.879 ms140.620 ms141.097 ms141.525
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.327 ms243.315 ms245.198 ms247.456
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 322.171 ms321.761 ms321.843 ms321.834
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.274 ms321.446 ms321.406 ms321.319
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 320.895 ms321.569 ms321.010 ms320.919
16 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.324 ms260.186 ms260.333 ms260.313

2024-04-15 21:15:01 - 2024-04-15 21:30:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.552   ms0.124  ms0.114  ms1.876  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.158 ms0.141 ms0.160 ms0.123
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.210 ms0.212 ms0.244 ms0.210
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.114 ms0.179 ms0.137 ms0.115
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.473 ms0.426 ms0.506 ms0.443
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.542 ms6.616 ms6.294 ms6.289
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.518 ms84.352 ms84.338 ms84.470
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 141.333 ms140.305 ms140.988 ms140.586
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 140.261 ms140.921 ms142.244 ms141.195
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.397 ms243.259 ms243.339 ms243.354
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.684 ms321.669 ms321.703 ms321.882
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.395 ms321.465 ms322.285 ms321.361
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 320.864 ms321.239 ms320.958 ms320.936
16 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.375 ms260.402 ms260.277 ms260.432

2024-04-15 20:30:01 - 2024-04-15 21:15:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.234   ms0.167  ms0.151  ms0.134  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.244 ms0.130 ms0.120 ms0.124
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.293 ms0.630 ms0.315 ms0.277
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.141 ms0.151 ms0.125 ms0.123
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.578 ms0.519 ms0.508 ms0.458
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.348 ms6.353 ms6.508 ms6.408
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.519 ms84.490 ms84.459 ms84.595
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.647 ms142.325 ms141.883 ms139.704
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 140.622 ms140.446 ms140.007 ms140.955
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.290 ms243.244 ms243.227 ms244.071
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 322.086 ms322.006 ms321.688 ms321.521
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.515 ms321.534 ms321.338 ms321.407
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 321.577 ms320.897 ms320.721 ms321.087
16 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.487 ms260.422 ms260.309 ms260.447

2024-04-15 19:45:01 - 2024-04-15 20:30:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.190   ms0.166  ms0.133  ms0.135  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.217 ms0.143 ms0.132 ms0.119
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.261 ms0.325 ms0.221 ms0.301
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.169 ms0.175 ms0.113 ms0.117
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.605 ms0.610 ms0.645 ms0.681
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.528 ms6.474 ms6.369 ms6.385
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.402 ms84.469 ms84.455 ms84.156
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.552 ms139.691 ms140.638 ms140.291
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 141.594 ms140.236 ms140.720 ms141.245
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 250.520 ms243.395 ms243.256 ms243.245
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.678 ms321.826 ms366.892 ms321.836
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.335 ms321.487 ms321.308 ms321.384
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 320.797 ms321.424 ms320.822 ms321.193
16 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.296 ms260.229 ms260.389 ms260.343

2024-04-15 19:15:01 - 2024-04-15 19:45:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.150   ms0.149  ms0.114  ms0.110  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.125 ms0.154 ms0.116 ms0.125
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.295 ms0.237 ms0.244 ms0.224
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.179 ms0.132 ms0.108 ms0.105
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.551 ms0.543 ms0.476 ms0.419
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.341 ms6.525 ms6.421 ms6.569
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.385 ms84.317 ms84.358 ms84.313
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.138 ms141.500 ms142.308 ms139.908
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 142.519 ms140.699 ms141.381 ms139.835
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.675 ms243.418 ms243.307 ms243.237
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.834 ms322.020 ms322.400 ms321.751
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.061 ms321.179 ms321.403 ms321.272
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 320.881 ms321.662 ms320.945 ms321.395
16 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.429 ms260.219 ms260.353 ms260.370

2024-04-15 19:00:01 - 2024-04-15 19:15:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.220   ms0.134  ms0.114  ms0.131  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.259 ms0.167 ms0.122 ms0.116
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.282 ms0.234 ms0.215 ms0.215
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.160 ms0.127 ms0.112 ms0.107
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.619 ms0.662 ms0.642 ms0.621
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.359 ms6.399 ms6.721 ms6.690
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.431 ms84.514 ms84.678 ms84.617
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 139.903 ms139.816 ms140.365 ms140.204
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 140.957 ms140.398 ms141.477 ms141.498
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.459 ms243.613 ms243.324 ms243.468
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.695 ms321.475 ms321.473 ms321.795
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.332 ms321.303 ms321.534 ms321.174
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 320.873 ms320.893 ms321.260 ms321.343
16 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.857 ms260.572 ms260.259 ms260.069

2024-04-15 18:45:02 - 2024-04-15 19:00:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.159   ms0.147  ms0.103  ms0.088  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.230 ms0.138 ms0.112 ms0.116
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.263 ms0.193 ms0.187 ms0.176
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.165 ms0.194 ms0.109 ms0.120
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.552 ms0.486 ms0.428 ms0.389
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.227 ms6.371 ms6.488 ms6.314
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.708 ms84.333 ms84.476 ms84.588
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.546 ms140.205 ms142.082 ms139.500
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 141.021 ms140.514 ms140.780 ms140.727
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.284 ms243.275 ms243.344 ms243.342
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.564 ms321.528 ms321.956 ms321.942
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.306 ms321.565 ms321.441 ms321.365
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 323.279 ms321.769 ms321.505 ms323.166
16 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.377 ms260.233 ms260.251 ms260.400

2024-04-15 18:30:02 - 2024-04-15 18:45:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.270   ms0.160  ms0.131  ms0.114  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.200 ms0.118 ms0.127 ms0.120
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.320 ms0.248 ms0.196 ms0.198
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.178 ms0.178 ms0.129 ms0.128
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.583 ms0.645 ms0.488 ms0.610
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.658 ms6.637 ms6.473 ms6.505
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.833 ms84.639 ms84.520 ms84.469
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.663 ms139.565 ms142.004 ms140.126
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 140.249 ms142.124 ms140.911 ms141.277
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.760 ms243.543 ms243.403 ms247.949
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.710 ms321.692 ms321.832 ms321.775
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.437 ms321.511 ms321.542 ms321.714
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 321.224 ms324.324 ms321.034 ms321.160
16 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.419 ms260.356 ms260.410 ms260.319

2024-04-15 18:15:01 - 2024-04-15 18:30:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.201   ms0.143  ms0.132  ms0.119  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.276 ms0.161 ms0.109 ms0.107
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.288 ms0.236 ms0.205 ms0.201
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.204 ms0.149 ms0.113 ms0.144
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.469 ms0.572 ms0.568 ms0.617
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.754 ms6.568 ms6.511 ms6.519
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.448 ms84.601 ms84.538 ms84.736
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.690 ms140.206 ms140.158 ms140.233
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 140.489 ms140.837 ms139.246 ms140.478
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.197 ms243.353 ms243.333 ms243.561
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 322.577 ms321.743 ms321.919 ms323.113
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.261 ms321.388 ms321.423 ms321.391
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 320.854 ms320.783 ms320.948 ms321.603
16 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.278 ms260.229 ms260.293 ms260.373

2024-04-15 18:00:01 - 2024-04-15 18:15:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.170   ms0.178  ms0.136  ms0.098  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.220 ms0.153 ms0.136 ms0.114
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.254 ms0.267 ms0.197 ms0.195
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.137 ms0.162 ms0.136 ms0.111
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.677 ms0.601 ms0.385 ms0.458
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.564 ms6.470 ms6.764 ms6.525
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.749 ms84.568 ms84.374 ms84.614
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.384 ms139.961 ms141.948 ms140.298
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 141.485 ms140.766 ms140.884 ms141.347
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.223 ms243.228 ms243.372 ms243.237
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.769 ms321.513 ms321.669 ms321.405
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.423 ms321.283 ms321.458 ms321.347
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 322.766 ms321.675 ms321.174 ms320.962
16 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.559 ms260.368 ms260.290 ms260.264

2024-04-15 17:00:01 - 2024-04-15 18:00:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.211   ms0.132  ms0.132  ms0.116  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.218 ms0.151 ms0.113 ms0.110
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.243 ms0.195 ms0.178 ms0.177
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.158 ms0.140 ms0.124 ms0.122
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.547 ms0.611 ms0.589 ms0.468
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.534 ms6.584 ms6.351 ms6.743
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.661 ms84.354 ms84.421 ms84.736
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.242 ms139.862 ms140.257 ms139.991
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 140.254 ms140.553 ms141.022 ms140.516
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.236 ms243.389 ms243.437 ms243.239
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.578 ms321.622 ms321.821 ms321.654
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.332 ms321.461 ms321.343 ms321.253
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 320.653 ms320.932 ms321.366 ms320.937
16 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.538 ms260.470 ms260.503 ms260.235

2024-04-15 16:45:02 - 2024-04-15 17:00:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.212   ms0.101  ms0.115  ms0.119  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.230 ms0.128 ms0.117 ms0.132
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.300 ms0.328 ms0.259 ms0.280
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.136 ms0.126 ms0.117 ms0.109
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.657 ms0.814 ms0.497 ms0.613
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.662 ms6.471 ms6.690 ms6.438
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.500 ms84.563 ms84.635 ms84.409
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 141.509 ms141.944 ms140.075 ms140.170
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 141.656 ms141.801 ms140.710 ms139.270
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.264 ms243.298 ms243.704 ms243.228
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.842 ms321.667 ms321.737 ms321.738
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.204 ms321.241 ms321.288 ms321.326
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 320.791 ms321.577 ms321.047 ms320.756
16 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.450 ms260.631 ms260.411 ms260.340

2024-04-15 16:15:01 - 2024-04-15 16:45:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.107   ms0.102  ms0.087  ms0.093  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.140 ms0.137 ms0.133 ms0.111
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.260 ms0.234 ms0.201 ms0.192
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.131 ms0.153 ms0.126 ms0.102
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 2.243 ms3.415 ms2.635 ms2.265
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.598 ms6.425 ms6.379 ms6.496
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.614 ms84.860 ms84.689 ms84.721
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.957 ms139.925 ms140.234 ms140.154
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 140.405 ms142.359 ms141.375 ms140.781
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.424 ms243.324 ms243.331 ms243.238
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.457 ms321.724 ms322.822 ms321.724
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.536 ms321.278 ms321.324 ms321.584
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 321.808 ms321.417 ms320.926 ms321.836
16 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.139 ms260.311 ms260.195 ms260.499

2024-04-15 16:00:01 - 2024-04-15 16:15:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.292   ms0.182  ms0.129  ms0.126  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.222 ms0.141 ms0.131 ms0.138
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.211 ms0.218 ms0.181 ms0.186
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.263 ms0.166 ms0.110 ms0.123
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.516 ms0.480 ms0.460 ms0.468
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.646 ms6.694 ms6.451 ms6.379
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.526 ms84.563 ms84.462 ms84.354
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.919 ms140.121 ms140.870 ms140.426
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 141.926 ms141.314 ms140.523 ms140.829
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.380 ms243.318 ms243.447 ms243.242
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 560.947 ms321.539 ms321.544 ms321.681
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 320.975 ms321.405 ms321.822 ms321.338
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 320.856 ms321.941 ms321.159 ms320.702
16 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.755 ms260.160 ms260.517 ms260.525

2024-04-15 15:15:01 - 2024-04-15 16:00:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.217   ms0.162  ms0.152  ms0.156  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.226 ms0.129 ms0.111 ms0.108
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.287 ms0.230 ms0.230 ms0.222
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.178 ms0.192 ms0.130 ms0.108
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.461 ms0.458 ms0.464 ms0.502
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.420 ms6.357 ms6.638 ms6.555
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.884 ms84.626 ms84.413 ms84.665
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.731 ms141.658 ms140.219 ms140.148
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 141.438 ms140.758 ms140.279 ms141.057
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.246 ms243.324 ms243.341 ms243.333
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.637 ms321.715 ms321.728 ms321.539
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.232 ms321.016 ms321.287 ms321.514
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 321.347 ms321.127 ms323.687 ms320.930
16 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.321 ms260.235 ms260.220 ms260.252

2024-04-15 15:00:01 - 2024-04-15 15:15:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.212   ms0.163  ms0.121  ms0.134  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.205 ms0.126 ms0.140 ms0.110
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.303 ms0.211 ms0.192 ms0.190
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.159 ms0.154 ms0.165 ms0.119
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.551 ms0.568 ms0.473 ms0.384
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.373 ms6.825 ms6.440 ms6.213
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.266 ms84.375 ms84.321 ms84.302
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.942 ms141.802 ms140.281 ms140.114
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 140.931 ms140.388 ms141.030 ms141.019
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 251.169 ms243.235 ms243.209 ms243.164
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.873 ms322.154 ms322.042 ms321.710
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.165 ms321.299 ms321.410 ms321.641
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 320.699 ms320.966 ms321.327 ms321.195
16 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.562 ms260.386 ms260.367 ms260.551

2024-04-15 14:45:01 - 2024-04-15 15:00:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.218   ms0.130  ms0.104  ms0.093  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.246 ms0.162 ms0.112 ms0.112
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.251 ms0.212 ms0.197 ms0.240
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.181 ms0.219 ms0.115 ms0.112
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.419 ms0.452 ms0.400 ms0.385
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.557 ms6.948 ms6.841 ms6.604
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.455 ms84.409 ms84.804 ms84.508
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.635 ms141.654 ms142.038 ms139.052
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 140.749 ms140.447 ms140.886 ms141.001
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.365 ms243.262 ms243.378 ms243.312
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 322.546 ms321.917 ms521.227 ms333.624
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.251 ms321.207 ms321.219 ms321.199
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 321.594 ms320.779 ms320.875 ms321.166
16 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.409 ms260.276 ms260.200 ms260.300

2024-04-15 14:30:01 - 2024-04-15 14:45:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.236   ms0.164  ms0.098  ms0.108  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.244 ms0.136 ms0.119 ms0.127
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.217 ms0.195 ms0.189 ms0.184
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.164 ms0.123 ms0.112 ms0.106
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.385 ms0.621 ms0.492 ms0.391
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.746 ms6.490 ms6.426 ms6.750
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.605 ms84.528 ms84.638 ms84.792
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 141.014 ms140.235 ms140.206 ms140.349
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 140.973 ms140.524 ms
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.340 ms243.408 ms243.339 ms245.645
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.745 ms324.411 ms321.625 ms321.890
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.168 ms321.352 ms321.174 ms321.246
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 320.938 ms321.118 ms321.005 ms320.872
16 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.314 ms260.637 ms260.119 ms260.402

2024-04-15 14:00:01 - 2024-04-15 14:30:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.248   ms0.182  ms0.080  ms0.111  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.252 ms0.155 ms0.122 ms0.127
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.288 ms0.216 ms0.199 ms0.186
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.147 ms0.167 ms0.115 ms0.105
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.602 ms0.633 ms0.484 ms0.566
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.736 ms6.574 ms6.401 ms6.416
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.537 ms84.471 ms84.275 ms84.266
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 141.174 ms142.172 ms139.803 ms141.093
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 139.767 ms141.056 ms141.135 ms141.588
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.552 ms243.380 ms243.438 ms243.353
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.729 ms321.781 ms321.473 ms321.589
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.109 ms344.573 ms321.296 ms321.321
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 321.484 ms320.849 ms320.824 ms320.951
16 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.506 ms260.184 ms260.353 ms260.539

2024-04-15 13:45:01 - 2024-04-15 14:00:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.170   ms0.178  ms0.136  ms0.120  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.166 ms0.147 ms0.121 ms0.112
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.296 ms0.265 ms0.376 ms0.274
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.156 ms0.131 ms0.123 ms0.125
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.509 ms0.447 ms0.414 ms0.460
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.624 ms6.429 ms6.531 ms6.545
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.747 ms84.710 ms84.650 ms84.633
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 141.650 ms139.769 ms140.392 ms139.847
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 142.432 ms140.344 ms140.689 ms
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.375 ms243.522 ms243.433 ms245.239
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.478 ms321.722 ms321.958 ms321.500
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.149 ms321.638 ms321.198 ms321.407
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 322.171 ms321.086 ms326.402 ms321.344
16 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.485 ms260.480 ms260.192 ms260.269

2024-04-15 13:15:01 - 2024-04-15 13:45:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.213   ms0.138  ms0.112  ms0.103  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.225 ms0.127 ms0.116 ms0.109
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.432 ms0.213 ms0.214 ms0.199
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.136 ms0.137 ms0.143 ms0.118
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.530 ms0.507 ms0.483 ms0.458
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.359 ms6.507 ms6.428 ms6.516
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.358 ms84.445 ms84.497 ms84.394
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.735 ms141.515 ms140.340 ms140.072
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 139.872 ms141.773 ms141.122 ms140.069
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.238 ms243.327 ms243.552 ms243.809
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.687 ms321.547 ms321.501 ms321.589
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.087 ms321.431 ms321.304 ms321.189
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 320.923 ms321.828 ms321.127 ms321.032
16 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.437 ms260.412 ms260.285 ms260.234

2024-04-15 12:30:02 - 2024-04-15 13:15:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.211   ms0.155  ms0.130  ms0.115  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.252 ms0.116 ms0.114 ms0.112
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.229 ms0.223 ms0.190 ms0.185
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.133 ms0.143 ms0.119 ms0.120
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.635 ms0.579 ms0.510 ms0.432
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.501 ms6.505 ms6.600 ms6.595
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.422 ms84.365 ms84.455 ms84.412
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 141.864 ms140.007 ms140.552 ms140.355
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 139.345 ms141.153 ms140.424 ms140.856
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.184 ms243.263 ms243.283 ms243.493
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 323.056 ms321.481 ms321.704 ms322.023
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.306 ms321.077 ms321.224 ms321.315
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 320.836 ms320.798 ms320.937 ms320.773
16 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.201 ms260.230 ms260.149 ms260.278

2024-04-15 12:15:01 - 2024-04-15 12:30:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.286   ms0.171  ms0.151  ms0.112  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.255 ms0.167 ms0.141 ms0.114
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.322 ms0.262 ms0.191 ms0.186
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.172 ms0.164 ms0.117 ms0.113
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.699 ms0.588 ms0.525 ms0.495
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.431 ms6.501 ms6.619 ms6.426
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.355 ms84.418 ms84.340 ms84.454
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.904 ms141.704 ms140.514 ms140.478
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 142.315 ms140.228 ms140.846 ms140.439
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.339 ms243.136 ms243.299 ms243.323
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.531 ms347.436 ms321.447 ms321.896
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.475 ms321.148 ms321.275 ms321.187
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 345.675 ms320.815 ms322.127 ms321.664
16 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.229 ms260.369 ms260.347 ms260.431

2024-04-15 11:45:01 - 2024-04-15 12:15:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.174   ms0.169  ms0.148  ms0.146  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.261 ms0.205 ms0.146 ms0.135
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.286 ms0.270 ms0.228 ms0.218
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.269 ms0.235 ms0.156 ms0.130
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.549 ms0.467 ms0.491 ms0.477
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.496 ms6.329 ms6.347 ms6.301
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.670 ms84.355 ms84.489 ms84.480
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.365 ms142.041 ms140.319 ms140.507
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 140.288 ms140.511 ms139.893 ms142.113
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.475 ms243.273 ms243.419 ms245.299
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.613 ms321.548 ms321.692 ms321.575
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.349 ms321.199 ms321.339 ms390.168
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 321.673 ms321.736 ms321.674 ms320.634
16 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.672 ms260.267 ms260.449 ms260.292

2024-04-15 11:00:01 - 2024-04-15 11:45:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.197   ms0.155  ms0.154  ms0.139  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.288 ms0.146 ms0.116 ms0.110
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.270 ms0.202 ms0.189 ms0.196
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.233 ms0.131 ms0.149 ms0.152
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.609 ms0.513 ms0.560 ms0.423
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.516 ms6.479 ms6.705 ms6.387
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.658 ms84.488 ms84.381 ms84.868
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 139.697 ms141.969 ms140.274 ms140.180
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 142.586 ms140.835 ms140.778 ms
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.147 ms243.310 ms243.253 ms243.184
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.765 ms321.519 ms321.481 ms321.509
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.299 ms321.180 ms321.421 ms376.274
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 321.185 ms320.997 ms322.547 ms322.070
16 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.470 ms260.368 ms260.396 ms259.946

2024-04-15 09:45:01 - 2024-04-15 11:00:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.227   ms0.202  ms0.111  ms0.131  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.192 ms0.151 ms0.110 ms0.118
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.239 ms0.209 ms0.199 ms0.214
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.186 ms0.174 ms0.115 ms0.116
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.680 ms0.704 ms0.697 ms0.395
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.475 ms6.556 ms6.576 ms6.408
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.461 ms84.498 ms84.656 ms84.527
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 138.982 ms140.286 ms142.157 ms140.163
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 139.630 ms140.861 ms140.263 ms141.117
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 272.138 ms243.305 ms243.765 ms243.284
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.902 ms321.502 ms321.931 ms326.822
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.306 ms321.402 ms321.347 ms321.244
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 320.741 ms320.864 ms320.891 ms321.344
16 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.666 ms260.209 ms260.288 ms260.227

2024-04-15 09:30:01 - 2024-04-15 09:45:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.201   ms0.177  ms0.151  ms0.125  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.190 ms0.147 ms0.117 ms0.130
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.240 ms0.227 ms0.193 ms0.196
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.121 ms0.185 ms0.126 ms0.119
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.518 ms0.508 ms0.402 ms0.444
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.607 ms6.352 ms6.216 ms6.411
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.652 ms84.624 ms84.597 ms84.546
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 139.993 ms140.814 ms140.344 ms140.572
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 150.111 ms140.652 ms140.196 ms141.019
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.447 ms243.221 ms243.195 ms243.174
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.607 ms321.498 ms321.679 ms321.488
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.238 ms321.318 ms321.375 ms321.566
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 321.049 ms321.463 ms320.948 ms321.143
16 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.276 ms260.275 ms260.405 ms260.164

2024-04-15 08:15:01 - 2024-04-15 09:30:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.230   ms0.161  ms0.105  ms0.116  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.242 ms0.155 ms0.119 ms0.119
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.290 ms0.244 ms0.179 ms0.189
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.166 ms0.150 ms0.107 ms0.102
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.567 ms0.641 ms0.526 ms0.421
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.625 ms6.518 ms6.576 ms6.534
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.414 ms84.570 ms84.705 ms84.667
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 141.596 ms140.069 ms140.246 ms140.157
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 140.792 ms140.749 ms140.473 ms140.758
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.145 ms244.852 ms244.903 ms243.483
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.628 ms532.621 ms321.669 ms321.460
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.186 ms321.204 ms321.165 ms321.305
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 320.823 ms323.374 ms321.003 ms320.706
16 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.631 ms259.993 ms260.250 ms260.274

2024-04-15 08:00:01 - 2024-04-15 08:15:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.185   ms0.157  ms0.121  ms0.115  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.221 ms0.148 ms0.131 ms0.119
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.268 ms0.327 ms0.250 ms0.205
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.155 ms0.162 ms0.099 ms0.120
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.516 ms0.520 ms0.451 ms0.460
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.292 ms6.251 ms6.306 ms6.387
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.259 ms84.444 ms84.272 ms84.335
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 141.417 ms141.781 ms140.793 ms140.455
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 139.271 ms141.602 ms139.245 ms140.860
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.199 ms243.198 ms243.282 ms243.081
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.613 ms321.712 ms322.010 ms321.633
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.077 ms321.225 ms321.120 ms321.208
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 320.898 ms320.748 ms321.063 ms321.232
16 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.428 ms260.272 ms260.464 ms260.411

2024-04-15 07:30:01 - 2024-04-15 08:00:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.281   ms0.159  ms0.150  ms0.136  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.178 ms0.146 ms0.145 ms0.130
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.261 ms0.251 ms0.204 ms0.207
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.227 ms0.172 ms0.116 ms0.110
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.606 ms0.881 ms0.499 ms0.598
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.668 ms6.597 ms6.731 ms6.428
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.723 ms84.605 ms84.448 ms84.468
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.703 ms139.946 ms140.428 ms140.281
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 140.194 ms140.508 ms140.705 ms140.820
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 272.278 ms243.589 ms243.281 ms243.661
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.803 ms321.458 ms321.920 ms321.853
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.274 ms321.292 ms321.691 ms321.165
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 320.728 ms320.772 ms321.091 ms320.925
16 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.212 ms260.239 ms260.468 ms260.385

2024-04-15 07:15:01 - 2024-04-15 07:30:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.216   ms0.183  ms0.120  ms0.105  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.260 ms0.158 ms0.158 ms0.120
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.323 ms0.231 ms0.215 ms0.205
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.146 ms0.228 ms0.110 ms0.112
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.540 ms0.424 ms0.401 ms0.411
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.564 ms6.726 ms6.441 ms6.395
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.598 ms84.521 ms84.760 ms84.654
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.266 ms140.044 ms142.515 ms140.120
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 139.225 ms140.402 ms141.219 ms140.853
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.262 ms243.396 ms243.161 ms243.194
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.821 ms321.666 ms321.580 ms330.515
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.259 ms321.136 ms321.318 ms321.239
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 321.357 ms321.165 ms320.832 ms321.172
16 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.459 ms260.386 ms260.304 ms260.179

2024-04-15 07:00:02 - 2024-04-15 07:15:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.289   ms0.160  ms0.129  ms0.119  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.242 ms0.129 ms0.119 ms0.137
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.235 ms0.200 ms0.194 ms0.190
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.295 ms0.180 ms0.129 ms0.133
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.627 ms0.577 ms0.435 ms0.565
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.334 ms6.454 ms6.686 ms6.351
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.445 ms84.416 ms84.439 ms84.421
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.277 ms142.110 ms140.148 ms142.035
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 140.597 ms140.340 ms140.777 ms140.775
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.333 ms250.632 ms243.300 ms245.708
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.694 ms321.535 ms321.610 ms321.475
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.307 ms321.563 ms321.276 ms321.301
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 320.773 ms321.249 ms320.929 ms320.992
16 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.128 ms260.175 ms260.430 ms260.067

2024-04-15 06:30:01 - 2024-04-15 07:00:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.168   ms0.143  ms0.149  ms0.133  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.202 ms0.159 ms0.119 ms0.114
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.242 ms0.209 ms0.205 ms0.207
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.151 ms0.173 ms0.131 ms0.121
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.509 ms0.564 ms0.637 ms0.577
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.568 ms6.540 ms6.519 ms6.571
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.685 ms84.698 ms84.326 ms84.474
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 141.126 ms140.680 ms142.317 ms140.219
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 140.536 ms140.531 ms141.904 ms140.918
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.254 ms245.151 ms243.333 ms243.454
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.619 ms321.561 ms321.455 ms322.204
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.257 ms321.314 ms321.285 ms321.086
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 320.821 ms321.344 ms320.851 ms320.853
16 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.656 ms260.140 ms260.406 ms260.446

2024-04-15 06:15:01 - 2024-04-15 06:30:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.163   ms0.118  ms0.103  ms0.121  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.162 ms0.126 ms0.127 ms0.110
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.205 ms0.241 ms0.242 ms0.215
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.171 ms0.180 ms0.158 ms0.167
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.511 ms0.436 ms0.483 ms0.436
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.423 ms6.440 ms6.511 ms6.616
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.408 ms84.535 ms84.701 ms84.643
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 141.737 ms140.106 ms140.347 ms142.206
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 140.237 ms140.596 ms140.544 ms140.609
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.322 ms243.214 ms243.418 ms243.413
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.833 ms321.562 ms397.211 ms321.657
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.238 ms321.255 ms321.279 ms321.479
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 320.932 ms322.709 ms320.915 ms320.911
16 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.272 ms260.220 ms260.321 ms260.322

2024-04-15 06:00:01 - 2024-04-15 06:15:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.220   ms0.169  ms0.132  ms0.120  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.235 ms0.133 ms0.104 ms0.111
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.500 ms0.302 ms0.299 ms0.312
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.159 ms0.175 ms0.120 ms0.120
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 4.636 ms0.456 ms0.458 ms0.466
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.809 ms6.442 ms6.752 ms6.738
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.751 ms84.378 ms84.340 ms84.368
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.387 ms139.914 ms140.266 ms142.360
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 141.109 ms140.361 ms140.948 ms140.823
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.435 ms243.138 ms243.192 ms243.544
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.683 ms323.609 ms321.776 ms321.673
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.341 ms321.136 ms321.470 ms321.346
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 320.839 ms320.788 ms320.881 ms321.349
16 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.517 ms260.000 ms260.301 ms260.782

2024-04-15 05:15:02 - 2024-04-15 06:00:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.188   ms0.228  ms0.128  ms0.125  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.167 ms0.128 ms0.109 ms0.112
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.204 ms0.185 ms0.186 ms0.200
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.173 ms0.156 ms0.134 ms0.142
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.514 ms0.533 ms0.523 ms0.486
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.298 ms6.383 ms6.524 ms6.380
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.501 ms84.440 ms84.655 ms84.664
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.524 ms141.530 ms142.228 ms139.914
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 141.682 ms142.330 ms140.938 ms142.143
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.338 ms243.374 ms243.202 ms244.799
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.711 ms321.787 ms355.792 ms374.648
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.215 ms321.257 ms321.138 ms321.346
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 321.167 ms321.693 ms320.911 ms320.827
16 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.262 ms260.340 ms260.137 ms260.404

2024-04-15 05:00:01 - 2024-04-15 05:15:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.192   ms0.161  ms0.115  ms0.093  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.215 ms0.127 ms0.112 ms0.104
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.243 ms0.212 ms0.199 ms0.214
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.158 ms0.202 ms0.149 ms0.154
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.677 ms0.618 ms0.757 ms33.149
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.589 ms6.465 ms6.603 ms6.638
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.581 ms84.670 ms84.571 ms84.744
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 141.566 ms142.041 ms140.627 ms140.305
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 141.373 ms140.435 ms140.733 ms141.146
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.453 ms243.313 ms243.286 ms243.223
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.888 ms321.463 ms321.529 ms321.553
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.338 ms321.258 ms321.311 ms321.506
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 320.857 ms321.005 ms320.709 ms321.019
16 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.397 ms260.268 ms260.297 ms260.277

2024-04-15 03:30:01 - 2024-04-15 05:00:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.231   ms0.191  ms0.119  ms0.111  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.149 ms0.149 ms0.109 ms0.129
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.274 ms0.244 ms0.218 ms0.237
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.171 ms0.182 ms0.116 ms0.109
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.824 ms0.711 ms0.618 ms0.531
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.453 ms6.682 ms6.824 ms6.803
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.275 ms84.373 ms84.206 ms84.757
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 141.046 ms141.613 ms140.188 ms141.987
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 140.660 ms140.130 ms140.805 ms140.591
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.428 ms243.369 ms243.326 ms243.273
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.693 ms321.518 ms321.724 ms321.708
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.441 ms321.249 ms321.514 ms321.196
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 320.732 ms324.891 ms320.859 ms320.881
16 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.273 ms260.233 ms260.313 ms260.400

2024-04-15 03:15:01 - 2024-04-15 03:30:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.244   ms0.203  ms0.133  ms0.121  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.214 ms0.160 ms0.123 ms0.114
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.269 ms0.252 ms0.212 ms0.198
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.201 ms0.173 ms0.137 ms0.110
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.688 ms0.572 ms0.552 ms0.460
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.466 ms6.483 ms6.424 ms6.720
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.655 ms84.362 ms84.539 ms84.667
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 141.387 ms141.847 ms140.318 ms140.026
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 141.207 ms140.073 ms141.748 ms141.281
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.700 ms243.200 ms245.622 ms243.486
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.479 ms321.547 ms321.893 ms321.575
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.446 ms321.278 ms321.437 ms321.119
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 321.467 ms320.805 ms320.686 ms321.079
16 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.445 ms260.607 ms260.417 ms260.114

2024-04-15 03:00:01 - 2024-04-15 03:15:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.246   ms0.177  ms0.125  ms0.132  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.222 ms0.154 ms0.117 ms0.105
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.480 ms0.239 ms0.227 ms0.227
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.187 ms0.135 ms0.104 ms0.105
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.649 ms0.565 ms0.515 ms0.486
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.703 ms6.783 ms6.463 ms6.557
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.490 ms84.398 ms84.554 ms84.358
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.993 ms140.096 ms140.138 ms140.400
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 140.989 ms140.805 ms139.163 ms140.667
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.304 ms243.452 ms243.570 ms243.423
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 463.745 ms321.533 ms321.635 ms321.602
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.188 ms321.224 ms321.131 ms427.510
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 320.746 ms320.755 ms320.818 ms320.753
16 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.286 ms260.488 ms259.983 ms260.350

2024-04-15 02:45:01 - 2024-04-15 03:00:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.235   ms0.206  ms0.119  ms0.187  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.229 ms0.181 ms0.159 ms0.167
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.330 ms0.274 ms0.330 ms0.301
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.186 ms0.259 ms0.149 ms0.168
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.700 ms0.660 ms0.553 ms0.611
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.506 ms6.459 ms6.624 ms6.382
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.830 ms84.905 ms84.737 ms84.528
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.896 ms139.571 ms142.092 ms140.253
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 141.656 ms141.792 ms141.607 ms141.295
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 258.249 ms243.218 ms243.383 ms243.277
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.500 ms321.641 ms321.560 ms321.716
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.138 ms321.122 ms321.310 ms321.014
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 321.016 ms320.890 ms320.805 ms320.917
16 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.260 ms260.132 ms260.342 ms260.436

2024-04-15 02:30:01 - 2024-04-15 02:45:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.286   ms0.187  ms0.144  ms0.136  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.252 ms0.144 ms0.137 ms0.132
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.280 ms0.236 ms0.222 ms0.503
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.169 ms0.164 ms0.127 ms0.145
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.627 ms0.664 ms0.616 ms0.596
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.515 ms6.421 ms6.479 ms6.666
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.657 ms84.446 ms84.564 ms84.343
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.703 ms140.160 ms140.104 ms140.505
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 141.170 ms140.608 ms140.732 ms140.569
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.399 ms243.123 ms243.408 ms243.335
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.670 ms321.741 ms321.983 ms321.778
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.108 ms321.283 ms321.195 ms321.421
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 320.983 ms320.874 ms320.745 ms329.546
16 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.720 ms260.236 ms260.308 ms260.049

2024-04-15 02:15:01 - 2024-04-15 02:30:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.251   ms0.213  ms0.106  ms0.092  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.234 ms0.172 ms0.116 ms0.128
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.283 ms0.208 ms0.198 ms0.197
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.194 ms0.143 ms0.112 ms0.107
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.646 ms0.527 ms0.525 ms0.534
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.598 ms6.424 ms6.549 ms6.514
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.765 ms84.476 ms84.708 ms84.698
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.790 ms140.212 ms140.296 ms140.292
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 140.845 ms140.174 ms141.734 ms140.713
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.146 ms243.326 ms243.451 ms252.685
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.908 ms321.449 ms321.712 ms321.556
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.236 ms321.218 ms321.285 ms321.294
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 320.723 ms321.096 ms321.117 ms320.899
16 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.469 ms260.028 ms260.312 ms260.043

2024-04-15 01:45:01 - 2024-04-15 02:15:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.232   ms0.146  ms0.112  ms0.106  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.251 ms0.179 ms0.121 ms0.117
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.258 ms0.220 ms0.211 ms0.223
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.178 ms0.153 ms0.113 ms0.114
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.550 ms0.488 ms0.500 ms0.491
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.684 ms6.425 ms6.681 ms6.508
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.644 ms84.568 ms84.506 ms84.671
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.186 ms141.534 ms139.789 ms140.081
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 142.366 ms140.976 ms140.288 ms140.469
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.306 ms243.243 ms243.391 ms243.394
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 322.353 ms321.553 ms321.792 ms321.682
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.063 ms321.169 ms321.318 ms321.363
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 320.773 ms320.919 ms324.967 ms322.979
16 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.600 ms260.390 ms260.414 ms260.013

2024-04-15 01:30:01 - 2024-04-15 01:45:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.299   ms0.126  ms0.134  ms0.133  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.213 ms0.138 ms0.120 ms0.114
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.222 ms0.199 ms0.196 ms0.188
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.129 ms0.165 ms0.106 ms0.102
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.510 ms0.470 ms0.438 ms0.410
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.375 ms6.456 ms6.473 ms6.434
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.681 ms84.774 ms84.713 ms84.689
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 139.712 ms141.523 ms140.400 ms142.151
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 141.626 ms141.134 ms140.523 ms140.958
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.486 ms243.439 ms243.457 ms243.285
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.682 ms321.843 ms321.550 ms354.247
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.321 ms321.319 ms321.093 ms321.253
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 320.934 ms320.708 ms322.162 ms322.673
16 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.513 ms260.204 ms260.312 ms260.062

2024-04-15 01:15:01 - 2024-04-15 01:30:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.248   ms0.180  ms0.159  ms0.120  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.223 ms0.165 ms0.133 ms0.128
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.316 ms0.268 ms0.239 ms0.299
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.191 ms0.185 ms0.128 ms0.118
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.623 ms0.578 ms0.561 ms0.685
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.669 ms6.807 ms6.512 ms6.587
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.408 ms84.695 ms84.732 ms84.750
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 141.506 ms141.902 ms140.218 ms140.545
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 140.972 ms140.730 ms140.735 ms140.456
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.167 ms243.289 ms243.221 ms243.156
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.691 ms321.454 ms321.507 ms321.579
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.336 ms321.152 ms321.348 ms321.407
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 320.887 ms320.915 ms321.314 ms320.735
16 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.403 ms260.419 ms260.356 ms260.579

2024-04-15 00:45:01 - 2024-04-15 01:15:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.236   ms0.148  ms0.165  ms0.099  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.176 ms0.139 ms0.117 ms0.132
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.232 ms0.196 ms0.191 ms0.220
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.153 ms0.134 ms0.131 ms0.136
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.638 ms0.541 ms0.477 ms0.442
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.635 ms6.732 ms6.685 ms6.660
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.442 ms84.629 ms84.629 ms84.676
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.222 ms141.798 ms142.372 ms140.112
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 141.277 ms139.491 ms142.286 ms140.971
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.323 ms243.360 ms243.415 ms243.329
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.963 ms321.508 ms321.901 ms321.708
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.096 ms321.287 ms321.307 ms321.081
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 320.805 ms320.891 ms321.083 ms321.106
16 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.475 ms260.462 ms260.410 ms260.395

2024-04-15 00:15:01 - 2024-04-15 00:45:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.227   ms0.193  ms0.166  ms0.114  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.218 ms0.160 ms0.122 ms0.114
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.293 ms0.252 ms0.215 ms0.212
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.183 ms0.196 ms0.120 ms0.129
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.354 ms0.502 ms0.504 ms0.534
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.558 ms6.493 ms6.564 ms6.520
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.525 ms84.563 ms84.357 ms84.621
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.338 ms140.291 ms140.386 ms140.272
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 141.715 ms140.421 ms141.188 ms140.720
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.538 ms243.410 ms243.212 ms243.514
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.839 ms322.011 ms321.720 ms321.840
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.319 ms321.240 ms321.374 ms322.365
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 321.754 ms321.353 ms320.944 ms321.005
16 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.410 ms260.177 ms260.505 ms260.772

2024-04-14 23:45:01 - 2024-04-15 00:15:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.215   ms0.162  ms0.117  ms0.104  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.237 ms0.127 ms0.106 ms0.100
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.283 ms0.196 ms0.184 ms0.181
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.163 ms0.141 ms0.119 ms0.114
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.587 ms0.499 ms0.477 ms0.450
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.526 ms6.638 ms6.415 ms6.446
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.567 ms84.568 ms84.530 ms84.545
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.027 ms141.652 ms139.662 ms139.821
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 140.760 ms140.359 ms140.577 ms141.081
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.348 ms243.197 ms243.336 ms243.311
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.645 ms321.675 ms322.921 ms321.772
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.548 ms321.361 ms321.618 ms321.284
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 320.856 ms322.117 ms320.827 ms320.871
16 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.454 ms260.474 ms260.556 ms260.421

2024-04-14 23:30:01 - 2024-04-14 23:45:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.283   ms0.152  ms0.111  ms0.114  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.251 ms0.130 ms0.123 ms0.125
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.216 ms0.222 ms0.187 ms0.185
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.200 ms0.167 ms0.124 ms0.158
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.512 ms0.379 ms0.387 ms0.559
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.423 ms6.548 ms6.619 ms6.630
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.554 ms84.668 ms84.696 ms84.511
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.179 ms141.778 ms140.040 ms140.243
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 142.063 ms140.825 ms140.436 ms140.560
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 249.766 ms243.406 ms243.567 ms243.349
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.960 ms322.560 ms321.804 ms321.817
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.350 ms321.304 ms321.397 ms321.418
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 320.825 ms321.026 ms320.855 ms320.883
16 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.362 ms260.528 ms260.153 ms260.426

2024-04-14 23:15:01 - 2024-04-14 23:30:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.326   ms0.165  ms0.125  ms0.140  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.246 ms0.162 ms0.162 ms0.173
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.248 ms0.264 ms0.217 ms0.212
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.211 ms0.177 ms0.164 ms0.164
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.462 ms0.509 ms0.510 ms0.465
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.484 ms6.561 ms6.408 ms6.385
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.411 ms84.702 ms84.669 ms84.865
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.762 ms139.682 ms140.315 ms140.669
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 140.640 ms141.010 ms141.058 ms140.685
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.324 ms244.513 ms243.351 ms243.252
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.644 ms322.504 ms321.884 ms321.630
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.251 ms321.427 ms321.330 ms321.407
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 320.774 ms320.994 ms320.904 ms321.394
16 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.216 ms260.300 ms260.335 ms260.209

2024-04-14 23:00:01 - 2024-04-14 23:15:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.223   ms0.214  ms0.148  ms0.116  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.207 ms0.118 ms0.111 ms0.117
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.307 ms0.217 ms0.201 ms0.195
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.136 ms0.135 ms0.119 ms0.105
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.464 ms0.518 ms0.392 ms0.372
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.455 ms6.844 ms6.522 ms6.863
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.563 ms84.423 ms84.544 ms84.563
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.717 ms141.688 ms140.199 ms140.212
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 141.378 ms141.781 ms140.461 ms141.072
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.372 ms265.809 ms243.557 ms243.326
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.852 ms321.624 ms321.557 ms321.507
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.715 ms321.269 ms321.374 ms321.473
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 322.001 ms320.853 ms320.979 ms320.982
16 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.241 ms260.152 ms260.450 ms260.261

2024-04-14 22:45:01 - 2024-04-14 23:00:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.237   ms0.183  ms0.139  ms0.111  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.269 ms0.152 ms0.146 ms0.118
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.273 ms0.210 ms0.235 ms0.292
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.275 ms0.146 ms0.133 ms0.123
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.508 ms0.567 ms0.688 ms0.581
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.419 ms6.497 ms6.603 ms6.482
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.670 ms84.512 ms84.442 ms84.381
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.203 ms139.446 ms140.676 ms140.082
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 141.768 ms140.288 ms140.754 ms141.295
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.461 ms243.538 ms243.565 ms243.443
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.829 ms321.919 ms321.400 ms321.835
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.306 ms321.373 ms321.431 ms324.137
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 320.630 ms321.106 ms321.590 ms320.903
16 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.744 ms260.309 ms260.407 ms260.490

2024-04-14 22:00:01 - 2024-04-14 22:45:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.259   ms0.152  ms0.135  ms0.088  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.228 ms0.124 ms0.115 ms0.107
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.334 ms0.222 ms0.213 ms0.197
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.147 ms0.139 ms0.125 ms0.112
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.686 ms0.740 ms0.565 ms0.455
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.870 ms6.566 ms6.704 ms6.752
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.666 ms84.877 ms84.710 ms84.678
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.804 ms140.037 ms139.963 ms140.698
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 140.499 ms140.599 ms140.626 ms141.173
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.536 ms243.231 ms243.256 ms243.411
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.843 ms321.884 ms321.630 ms321.550
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.231 ms321.344 ms321.416 ms321.421
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 320.847 ms320.768 ms320.962 ms320.706
16 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.520 ms260.207 ms260.275 ms260.106

2024-04-14 21:45:02 - 2024-04-14 22:00:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.260   ms0.182  ms0.134  ms0.116  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.299 ms0.138 ms0.151 ms0.135
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.308 ms0.281 ms0.277 ms0.233
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.183 ms0.157 ms0.150 ms0.123
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.440 ms0.408 ms0.567 ms0.583
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.373 ms6.514 ms6.254 ms6.455
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.468 ms84.290 ms84.463 ms84.480
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 141.001 ms139.779 ms140.322 ms140.076
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 140.058 ms141.165 ms140.919 ms141.249
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.804 ms243.377 ms243.267 ms275.910
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.896 ms321.770 ms321.589 ms321.787
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.439 ms321.159 ms321.391 ms321.146
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 320.827 ms320.834 ms320.936 ms320.827
16 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.476 ms260.524 ms260.287 ms260.433

2024-04-14 21:30:01 - 2024-04-14 21:45:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.233   ms0.152  ms0.127  ms0.116  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.219 ms0.127 ms0.117 ms0.111
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.328 ms0.221 ms0.202 ms0.193
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.141 ms0.149 ms0.127 ms0.134
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.559 ms0.535 ms0.526 ms0.647
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.366 ms6.577 ms6.464 ms6.424
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.474 ms84.654 ms84.850 ms84.643
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.324 ms141.022 ms140.127 ms140.176
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 141.446 ms140.042 ms141.428 ms140.917
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.462 ms243.286 ms244.851 ms245.410
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.588 ms321.656 ms321.869 ms321.841
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.563 ms321.466 ms321.453 ms321.309
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 321.970 ms320.920 ms321.170 ms320.951
16 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.562 ms260.464 ms260.379 ms260.455

2024-04-14 21:15:01 - 2024-04-14 21:30:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.279   ms0.177  ms0.126  ms0.115  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.267 ms0.165 ms0.116 ms0.106
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.436 ms0.268 ms0.248 ms0.247
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.164 ms0.156 ms0.156 ms0.212
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.536 ms0.531 ms0.426 ms0.444
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.663 ms6.694 ms6.792 ms6.550
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.714 ms84.665 ms84.525 ms84.601
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 141.165 ms141.901 ms140.355 ms140.047
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 141.569 ms140.704 ms140.769 ms140.895
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.440 ms243.374 ms243.275 ms243.290
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 322.972 ms321.755 ms322.132 ms321.921
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.350 ms321.307 ms321.548 ms321.320
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 322.304 ms320.877 ms320.934 ms321.032
16 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.207 ms260.361 ms260.433 ms260.644

2024-04-14 20:45:02 - 2024-04-14 21:15:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.222   ms0.171  ms0.149  ms0.100  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.241 ms0.156 ms0.123 ms0.111
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.299 ms0.287 ms0.343 ms0.287
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.190 ms0.190 ms0.106 ms0.118
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.794 ms0.522 ms0.491 ms0.480
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.701 ms6.522 ms6.349 ms6.370
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.363 ms84.361 ms84.411 ms84.387
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 139.837 ms139.793 ms140.388 ms140.252
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 140.969 ms140.505 ms141.756 ms140.929
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.425 ms243.373 ms243.172 ms243.407
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.711 ms321.653 ms321.721 ms321.791
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.386 ms321.291 ms321.392 ms321.443
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 324.107 ms322.292 ms321.047 ms322.993
16 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.555 ms260.277 ms260.082 ms260.573

2024-04-14 20:15:01 - 2024-04-14 20:45:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.159   ms0.159  ms0.136  ms0.114  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.143 ms0.124 ms0.111 ms0.118
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.246 ms0.248 ms0.218 ms0.232
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.135 ms0.137 ms0.123 ms0.113
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.662 ms0.515 ms0.789 ms0.625
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.346 ms6.374 ms6.597 ms6.342
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.353 ms84.690 ms84.508 ms84.414
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.993 ms139.876 ms139.271 ms140.359
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 140.820 ms140.973 ms140.964 ms141.042
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.286 ms243.439 ms243.243 ms243.362
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.702 ms321.772 ms332.920 ms321.794
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.321 ms321.455 ms321.384 ms321.384
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 321.215 ms322.123 ms321.793 ms321.298
16 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.478 ms260.507 ms260.481 ms260.089

2024-04-14 20:00:01 - 2024-04-14 20:15:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.258   ms0.235  ms0.129  ms0.140  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.227 ms0.208 ms0.151 ms0.139
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.370 ms0.277 ms0.224 ms0.189
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.172 ms0.149 ms0.152 ms0.108
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.777 ms0.457 ms0.583 ms0.609
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.737 ms6.423 ms6.497 ms6.436
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.741 ms84.541 ms84.539 ms84.427
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.669 ms140.056 ms140.030 ms140.148
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 141.555 ms140.388 ms140.684 ms140.933
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.551 ms243.248 ms243.263 ms243.259
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.702 ms321.623 ms321.697 ms321.894
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.296 ms321.308 ms321.285 ms321.365
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 320.849 ms320.875 ms320.833 ms321.259
16 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.247 ms260.182 ms260.382 ms260.138

2024-04-14 19:45:01 - 2024-04-14 20:00:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.242   ms0.176  ms0.131  ms0.146  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.244 ms0.128 ms0.124 ms0.126
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.240 ms0.222 ms0.190 ms0.188
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.176 ms0.158 ms0.126 ms0.123
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.624 ms0.671 ms0.514 ms0.437
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.523 ms6.623 ms6.467 ms6.577
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.651 ms84.601 ms84.717 ms84.522
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 139.838 ms142.003 ms142.095 ms140.165
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 141.370 ms140.672 ms141.094 ms140.922
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.335 ms243.345 ms243.437 ms243.524
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.772 ms321.774 ms321.833 ms321.810
14 > 103.83.6.6 (103.83.6.6) 321.385 ms321.375 ms321.267 ms321.316
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 320.981 ms320.929 ms321.075 ms321.192
16 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.248 ms260.271 ms260.485 ms260.187

2024-04-14 19:30:01 - 2024-04-14 19:45:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.189   ms0.159  ms0.138  ms0.117  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.234 ms0.121 ms0.114 ms0.112
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.282 ms0.212 ms0.186 ms0.190
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.170 ms0.154 ms0.118 ms0.116
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.517 ms0.531 ms0.507 ms0.535
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.436 ms6.674 ms6.334 ms6.342
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.604 ms84.552 ms84.742 ms84.621
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 141.847 ms140.396 ms139.907 ms140.140
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 141.208 ms140.579 ms142.218 ms141.688
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.346 ms243.186 ms243.515 ms243.311
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.651 ms321.825 ms321.594 ms321.698
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.380 ms321.362 ms321.328 ms321.255
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 320.821 ms321.315 ms320.970 ms321.037
16 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.369 ms260.319 ms260.416 ms260.565

2024-04-14 19:00:02 - 2024-04-14 19:30:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.271   ms0.146  ms0.124  ms0.104  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.249 ms0.167 ms0.116 ms0.116
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.246 ms0.212 ms0.213 ms0.210
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.182 ms0.133 ms0.099 ms0.094
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 61.288 ms0.485 ms0.427 ms0.433
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.451 ms6.426 ms6.669 ms6.444
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.766 ms84.437 ms84.645 ms84.577
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 139.786 ms139.703 ms140.267 ms142.000
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 139.982 ms141.110 ms142.216 ms141.424
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.549 ms243.918 ms243.137 ms244.204
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.759 ms321.608 ms321.617 ms322.145
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.619 ms321.447 ms321.282 ms321.507
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 322.764 ms320.848 ms321.095 ms320.994
16 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.379 ms260.370 ms260.221 ms260.391

2024-04-14 18:30:01 - 2024-04-14 19:00:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.202   ms0.177  ms0.134  ms0.146  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.222 ms0.139 ms0.121 ms0.121
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.353 ms0.278 ms0.235 ms0.230
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.141 ms0.170 ms0.123 ms0.122
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.727 ms0.525 ms0.454 ms0.618
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.633 ms6.420 ms6.659 ms6.501
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.347 ms84.345 ms84.537 ms84.682
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.012 ms141.938 ms140.192 ms140.123
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 141.588 ms139.153 ms141.382 ms141.295
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.267 ms243.219 ms243.200 ms243.392
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 322.599 ms321.530 ms321.633 ms321.649
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.361 ms321.196 ms321.292 ms321.562
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 320.933 ms321.347 ms320.758 ms320.837
16 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.121 ms260.273 ms260.566 ms260.294

2024-04-14 18:15:01 - 2024-04-14 18:30:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.333   ms0.193  ms0.135  ms0.118  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.252 ms0.184 ms0.117 ms0.115
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.258 ms0.203 ms0.186 ms0.185
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.156 ms0.141 ms0.104 ms0.110
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.423 ms0.563 ms0.403 ms0.497
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.496 ms6.279 ms6.653 ms6.369
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.599 ms84.671 ms84.416 ms84.371
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 141.120 ms140.242 ms142.547 ms140.245
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 140.183 ms140.900 ms141.353 ms140.510
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.671 ms243.210 ms257.773 ms243.165
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.639 ms321.617 ms321.564 ms321.724
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.471 ms370.872 ms321.584 ms321.364
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 320.702 ms320.852 ms321.258 ms321.772
16 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.462 ms260.364 ms260.143 ms260.306

2024-04-14 18:00:01 - 2024-04-14 18:15:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.227   ms0.192  ms0.138  ms0.129  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.210 ms0.151 ms0.105 ms0.106
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.235 ms0.223 ms0.184 ms0.186
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.143 ms0.113 ms0.100 ms0.104
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.518 ms0.480 ms0.433 ms0.422
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.453 ms6.503 ms6.381 ms6.357
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.466 ms84.310 ms84.380 ms84.425
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.272 ms140.378 ms140.427 ms140.375
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 140.901 ms140.954 ms140.993 ms140.690
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.460 ms243.373 ms246.218 ms243.125
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 322.766 ms321.712 ms321.710 ms321.832
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.366 ms321.196 ms321.096 ms321.403
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 320.788 ms320.751 ms320.875 ms320.935
16 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.304 ms260.287 ms260.196 ms260.059

2024-04-14 17:45:01 - 2024-04-14 18:00:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.341   ms0.194  ms0.180  ms0.174  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.306 ms0.200 ms0.125 ms0.110
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.259 ms0.217 ms0.210 ms0.211
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.181 ms0.182 ms0.150 ms0.150
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.542 ms0.551 ms0.498 ms0.418
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.445 ms6.481 ms6.486 ms6.598
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.388 ms84.279 ms84.590 ms84.844
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 141.151 ms140.110 ms141.125 ms140.280
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 140.012 ms140.645 ms141.050 ms141.447
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 254.502 ms243.317 ms243.542 ms243.194
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.622 ms321.845 ms459.311 ms321.679
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.300 ms321.578 ms321.411 ms321.284
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 321.264 ms321.109 ms320.908 ms320.982
16 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.468 ms260.405 ms260.618 ms260.339

2024-04-14 17:30:01 - 2024-04-14 17:45:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.203   ms0.212  ms0.153  ms0.122  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.285 ms0.153 ms0.129 ms0.127
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.398 ms0.220 ms0.208 ms0.205
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.145 ms0.145 ms0.115 ms0.097
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.649 ms0.561 ms0.527 ms0.555
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.876 ms6.581 ms6.855 ms6.336
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.726 ms84.596 ms84.592 ms84.275
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 139.759 ms140.546 ms140.348 ms142.243
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 140.715 ms142.280 ms141.128 ms140.223
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.357 ms243.326 ms243.262 ms243.381
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.736 ms321.626 ms321.720 ms321.755
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.433 ms321.172 ms321.330 ms321.463
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 320.697 ms320.872 ms320.870 ms320.754
16 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.087 ms260.543 ms260.412 ms260.209

2024-04-14 17:15:01 - 2024-04-14 17:30:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.120   ms0.149  ms0.130  ms0.128  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.210 ms0.147 ms0.164 ms0.135
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.271 ms0.201 ms0.211 ms0.210
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.180 ms0.120 ms0.111 ms0.170
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.396 ms0.440 ms0.358 ms0.399
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.599 ms6.223 ms6.388 ms6.566
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.694 ms84.663 ms84.312 ms84.242
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 141.542 ms142.306 ms140.522 ms140.415
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 140.900 ms139.021 ms141.203 ms141.562
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.605 ms243.460 ms243.222 ms243.231
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.784 ms321.664 ms452.705 ms321.591
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.247 ms321.322 ms321.364 ms321.431
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 321.934 ms322.622 ms322.124 ms321.622
16 > 202.43.191.77 (202.43.191.77) 260.294 ms260.583 ms260.212 ms260.383

2024-04-14 16:45:01 - 2024-04-14 17:15:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.195   ms0.151  ms0.135  ms0.108  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.218 ms0.146 ms0.131 ms0.118
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.248 ms0.201 ms0.196 ms0.194
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.185 ms0.224 ms0.109 ms0.100
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.510 ms0.525 ms0.500 ms0.539
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.556 ms6.436 ms6.725 ms6.655
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.281 ms84.689 ms84.671 ms84.448
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.806 ms140.386 ms140.087 ms140.042
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 141.590 ms140.802 ms140.269 ms140.235
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.329 ms243.318 ms243.279 ms243.339
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 328.526 ms322.691 ms321.628 ms321.824
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.504 ms321.414 ms321.248 ms321.390
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 320.850 ms321.167 ms321.474 ms322.053
16 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.343 ms260.339 ms260.453 ms260.576

2024-04-14 16:15:01 - 2024-04-14 16:45:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.263   ms0.221  ms0.120  ms0.101  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.225 ms0.108 ms0.110 ms0.122
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.229 ms0.220 ms0.215 ms0.213
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.162 ms0.195 ms0.134 ms0.155
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.573 ms0.552 ms0.428 ms0.439
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.763 ms6.573 ms6.402 ms6.512
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.439 ms84.434 ms84.440 ms84.435
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.762 ms141.752 ms140.010 ms140.517
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 141.478 ms140.295 ms140.342 ms140.497
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.334 ms243.287 ms243.490 ms278.349
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.637 ms321.620 ms321.887 ms321.468
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.264 ms321.256 ms321.382 ms321.363
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 321.135 ms320.791 ms320.940 ms321.197
16 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.251 ms260.253 ms260.269 ms260.244

2024-04-14 16:00:01 - 2024-04-14 16:15:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.261   ms0.161  ms0.154  ms0.125  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.250 ms0.148 ms0.101 ms0.104
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.389 ms0.214 ms0.197 ms0.180
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.196 ms0.152 ms0.142 ms0.133
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.604 ms0.641 ms0.421 ms0.402
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.460 ms6.447 ms6.476 ms6.562
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.393 ms84.763 ms84.695 ms84.651
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 141.310 ms139.563 ms140.137 ms140.269
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 141.309 ms141.376 ms140.970 ms141.212
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 264.807 ms243.560 ms243.245 ms243.486
13 > 103.83.6.6 (103.83.6.6) 321.815 ms323.486 ms321.952 ms321.806
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.379 ms321.394 ms321.375 ms321.320
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 320.884 ms321.188 ms322.074 ms320.967
16 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.569 ms260.335 ms260.492 ms260.479

2024-04-14 15:45:01 - 2024-04-14 16:00:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.216   ms0.142  ms0.117  ms0.107  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.236 ms0.147 ms0.130 ms0.129
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.229 ms0.210 ms0.212 ms0.201
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.140 ms0.144 ms0.113 ms0.125
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.690 ms0.810 ms0.384 ms0.322
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.783 ms6.625 ms6.527 ms6.665
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.377 ms84.789 ms84.495 ms84.319
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 141.195 ms139.850 ms140.219 ms140.353
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 141.050 ms140.897 ms138.889 ms141.101
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.272 ms243.335 ms243.371 ms243.514
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.590 ms321.803 ms321.769 ms321.704
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.324 ms321.425 ms321.249 ms321.246
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 321.616 ms321.110 ms321.117 ms321.793
16 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.455 ms260.553 ms260.289 ms260.341

2024-04-14 15:30:01 - 2024-04-14 15:45:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.273   ms0.154  ms0.106  ms0.107  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.252 ms0.158 ms0.115 ms0.115
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.201 ms0.190 ms0.190 ms0.178
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.243 ms0.178 ms0.112 ms0.100
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.528 ms0.665 ms0.493 ms0.606
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.581 ms6.534 ms6.620 ms6.484
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.676 ms84.350 ms84.579 ms84.401
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.695 ms139.711 ms140.292 ms140.322
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 141.898 ms142.403 ms140.634 ms140.786
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.393 ms243.161 ms243.310 ms243.372
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 344.973 ms321.641 ms322.164 ms321.671
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.333 ms321.263 ms321.426 ms321.353
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 320.747 ms320.982 ms320.980 ms320.937
16 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.323 ms260.563 ms260.134 ms260.487

2024-04-14 15:15:01 - 2024-04-14 15:30:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.250   ms0.157  ms0.141  ms0.111  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.194 ms0.123 ms0.129 ms0.143
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.268 ms0.241 ms0.187 ms0.191
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.132 ms0.129 ms0.136 ms0.124
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.600 ms0.596 ms0.597 ms0.542
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.771 ms6.516 ms6.514 ms6.460
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.613 ms84.608 ms84.466 ms84.496
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.971 ms140.018 ms142.225 ms140.396
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 141.708 ms140.547 ms140.943 ms141.115
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.348 ms243.454 ms243.267 ms243.380
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.781 ms321.548 ms321.514 ms321.619
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.099 ms396.241 ms321.216 ms321.301
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 322.680 ms321.586 ms320.791 ms320.862
16 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.324 ms260.374 ms260.263 ms260.447

2024-04-14 15:00:01 - 2024-04-14 15:15:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.238   ms0.176  ms0.126  ms0.131  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.269 ms0.144 ms0.140 ms0.120
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.255 ms0.228 ms0.190 ms0.195
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.170 ms0.178 ms0.113 ms0.149
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.646 ms0.692 ms0.690 ms0.971
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.542 ms6.687 ms6.522 ms6.457
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.479 ms84.586 ms84.751 ms84.544
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.676 ms141.610 ms140.163 ms140.270
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 141.609 ms142.015 ms140.509 ms142.515
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.496 ms243.944 ms243.488 ms244.636
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.817 ms321.629 ms321.591 ms321.738
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.301 ms321.260 ms321.254 ms321.362
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 322.963 ms322.280 ms320.833 ms320.907
16 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.573 ms260.498 ms260.320 ms260.634

2024-04-14 14:45:01 - 2024-04-14 15:00:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.266   ms0.135  ms0.123  ms0.109  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.246 ms0.174 ms0.116 ms0.112
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.415 ms0.294 ms0.258 ms0.219
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.170 ms0.156 ms0.106 ms0.111
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.671 ms0.587 ms0.513 ms0.519
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.675 ms6.710 ms6.705 ms6.820
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.381 ms84.361 ms84.384 ms84.559
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.063 ms142.050 ms140.458 ms140.251
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 139.968 ms141.017 ms140.824 ms140.519
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.520 ms243.181 ms243.357 ms243.225
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.956 ms321.704 ms321.645 ms321.873
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.476 ms321.135 ms321.266 ms321.571
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 321.681 ms320.849 ms321.206 ms322.343
16 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.400 ms260.414 ms260.561 ms260.198

2024-04-14 14:30:01 - 2024-04-14 14:45:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.268   ms0.177  ms0.182  ms0.154  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.265 ms0.190 ms0.140 ms0.113
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.345 ms0.232 ms0.194 ms0.191
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.204 ms0.209 ms0.125 ms0.104
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.477 ms0.435 ms0.463 ms0.461
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.519 ms6.370 ms6.921 ms6.505
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.497 ms84.693 ms84.463 ms84.390
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 141.020 ms140.479 ms140.310 ms140.531
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 140.445 ms140.532 ms141.011 ms140.684
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.300 ms243.409 ms243.367 ms245.504
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 322.600 ms321.691 ms321.659 ms321.987
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.433 ms321.200 ms321.192 ms321.332
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 320.795 ms320.926 ms320.832 ms321.045
16 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.499 ms260.054 ms260.421 ms260.451

2024-04-14 14:15:02 - 2024-04-14 14:30:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.201   ms0.173  ms0.120  ms0.110  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.237 ms0.126 ms0.116 ms0.115
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.391 ms0.268 ms0.251 ms0.243
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.158 ms0.187 ms0.127 ms0.124
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.652 ms0.495 ms0.413 ms0.434
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.608 ms6.590 ms6.483 ms6.439
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.695 ms84.383 ms84.502 ms84.332
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 141.070 ms140.250 ms142.081 ms140.062
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 141.219 ms140.471 ms140.897 ms140.750
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 257.972 ms243.506 ms245.927 ms243.472
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 323.063 ms329.805 ms598.779 ms325.304
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 324.986 ms324.994 ms325.209 ms325.018
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 324.648 ms324.623 ms324.625 ms325.053
16 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.523 ms260.153 ms260.120 ms260.220

2024-04-14 14:00:02 - 2024-04-14 14:15:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.232   ms0.185  ms0.135  ms0.122  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.214 ms0.171 ms0.109 ms0.109
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.279 ms0.227 ms0.190 ms0.181
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.193 ms0.152 ms0.113 ms0.100
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.632 ms0.439 ms0.504 ms0.462
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.519 ms6.578 ms6.551 ms6.593
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.499 ms84.409 ms84.540 ms84.572
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 142.021 ms139.769 ms140.086 ms140.028
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 141.225 ms140.534 ms141.557 ms140.948
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.272 ms243.440 ms243.230 ms243.236
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 322.063 ms321.464 ms321.561 ms321.512
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.135 ms321.223 ms321.344 ms321.345
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 321.577 ms321.219 ms320.646 ms320.672
16 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.294 ms260.530 ms260.330 ms260.256

2024-04-14 13:15:01 - 2024-04-14 14:00:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.300   ms0.197  ms0.105  ms0.098  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.243 ms0.133 ms0.123 ms0.112
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.275 ms0.262 ms0.213 ms0.229
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.216 ms0.131 ms0.129 ms0.170
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.718 ms0.473 ms0.518 ms0.481
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.489 ms6.866 ms6.480 ms6.474
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.419 ms84.626 ms84.771 ms84.438
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 141.532 ms140.006 ms140.121 ms142.198
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 145.344 ms140.899 ms141.040 ms140.002
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.378 ms243.402 ms244.052 ms243.336
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.763 ms321.888 ms322.214 ms321.569
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.173 ms321.268 ms321.458 ms321.399
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 320.938 ms321.469 ms321.604 ms320.809
16 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.560 ms260.285 ms260.331 ms260.048

2024-04-14 12:30:01 - 2024-04-14 13:15:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.238   ms0.157  ms0.113  ms0.111  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.220 ms0.134 ms0.142 ms0.111
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.246 ms0.202 ms0.189 ms0.204
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.156 ms0.196 ms0.183 ms0.177
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.556 ms0.556 ms0.561 ms0.486
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.528 ms6.425 ms6.567 ms6.666
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.214 ms84.414 ms84.426 ms84.424
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.951 ms141.511 ms142.028 ms140.044
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 141.386 ms140.305 ms140.683 ms141.138
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.359 ms243.454 ms243.198 ms243.538
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.595 ms321.766 ms321.619 ms321.665
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.281 ms321.276 ms321.393 ms321.442
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 321.206 ms320.839 ms320.957 ms321.531
16 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.530 ms260.328 ms260.269 ms259.953

2024-04-14 11:45:01 - 2024-04-14 12:30:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.221   ms0.148  ms0.145  ms0.148  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.208 ms0.128 ms0.127 ms0.124
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.248 ms0.197 ms0.236 ms0.208
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.263 ms0.209 ms0.155 ms0.146
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.519 ms0.427 ms0.442 ms0.638
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.426 ms6.379 ms6.325 ms6.376
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.614 ms84.407 ms84.578 ms84.667
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 138.972 ms141.810 ms139.992 ms140.445
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 142.243 ms140.499 ms142.261 ms140.498
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.342 ms243.297 ms243.966 ms247.439
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.789 ms321.602 ms321.534 ms740.648
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 379.479 ms321.126 ms321.161 ms321.288
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 320.895 ms320.828 ms321.516 ms321.383
16 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.287 ms260.516 ms260.339 ms260.500

2024-04-14 11:30:02 - 2024-04-14 11:45:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.254   ms0.223  ms0.155  ms0.162  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.247 ms0.248 ms0.139 ms0.119
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.298 ms0.257 ms0.215 ms0.206
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.177 ms0.146 ms0.132 ms0.128
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 56.051 ms0.575 ms0.372 ms0.398
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.338 ms6.296 ms6.504 ms6.346
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.443 ms84.297 ms84.191 ms84.312
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.228 ms140.229 ms140.275 ms140.260
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 139.530 ms140.389 ms140.791 ms140.881
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.842 ms243.274 ms243.350 ms243.348
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 328.077 ms321.700 ms321.429 ms321.692
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.552 ms329.809 ms320.963 ms321.301
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 321.058 ms321.002 ms321.555 ms320.722
16 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.402 ms260.224 ms261.647 ms260.095

2024-04-14 11:15:01 - 2024-04-14 11:30:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.178   ms0.126  ms0.107  ms0.145  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.222 ms0.167 ms0.130 ms0.121
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.247 ms0.236 ms0.211 ms0.189
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.192 ms0.219 ms0.132 ms0.137
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.700 ms0.715 ms0.651 ms0.680
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.886 ms6.393 ms6.421 ms6.691
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.565 ms84.609 ms84.596 ms84.536
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 139.762 ms140.020 ms139.969 ms140.414
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 141.134 ms140.458 ms140.956 ms140.890
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.363 ms243.464 ms243.297 ms243.452
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.633 ms321.907 ms321.345 ms321.510
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.208 ms321.297 ms321.336 ms321.420
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 321.053 ms320.891 ms320.948 ms321.098
16 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.534 ms260.494 ms260.248 ms260.003

2024-04-14 10:45:01 - 2024-04-14 11:15:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.252   ms0.204  ms0.194  ms0.153  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.183 ms0.153 ms0.130 ms0.127
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.389 ms0.288 ms0.263 ms0.237
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.146 ms0.129 ms0.113 ms0.111
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.511 ms0.567 ms0.498 ms0.449
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.452 ms6.777 ms6.927 ms6.820
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.536 ms84.623 ms84.513 ms84.986
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.319 ms141.307 ms141.997 ms139.464
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 141.569 ms142.508 ms140.053 ms140.948
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.102 ms243.245 ms243.408 ms257.343
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.813 ms321.540 ms321.598 ms321.677
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.176 ms321.505 ms321.340 ms321.296
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 321.152 ms320.734 ms320.797 ms321.100
16 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.333 ms260.442 ms260.278 ms260.171

2024-04-14 10:15:02 - 2024-04-14 10:45:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.243   ms0.141  ms0.126  ms0.123  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.216 ms0.116 ms0.107 ms0.101
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.235 ms0.180 ms0.194 ms0.179
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.193 ms0.190 ms0.118 ms0.109
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.678 ms0.501 ms0.676 ms0.550
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.631 ms6.488 ms6.772 ms6.564
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.665 ms84.589 ms84.886 ms84.847
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 141.694 ms140.037 ms139.928 ms140.436
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 140.147 ms140.384 ms140.972 ms140.974
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 244.016 ms246.145 ms243.489 ms243.423
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.647 ms321.771 ms381.044 ms321.600
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.343 ms321.369 ms321.173 ms321.212
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 321.082 ms321.093 ms321.086 ms320.821
16 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.583 ms260.483 ms260.291 ms260.247

2024-04-14 09:45:02 - 2024-04-14 10:15:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.231   ms0.193  ms0.134  ms0.095  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.223 ms0.150 ms0.133 ms0.127
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.307 ms0.251 ms0.186 ms0.198
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.183 ms0.175 ms0.187 ms0.187
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.580 ms0.398 ms0.433 ms0.369
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.861 ms6.777 ms6.476 ms6.698
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.501 ms84.406 ms84.390 ms84.688
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.495 ms139.977 ms140.475 ms140.368
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 140.327 ms140.392 ms141.180 ms140.871
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.701 ms243.540 ms284.872 ms243.393
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.837 ms493.134 ms321.790 ms321.687
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.510 ms321.287 ms321.396 ms321.335
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 320.853 ms320.923 ms320.878 ms320.833
16 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.672 ms260.193 ms260.653 ms260.216

2024-04-14 09:30:01 - 2024-04-14 09:45:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.252   ms0.169  ms0.139  ms0.097  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.278 ms0.165 ms0.113 ms0.111
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.320 ms0.217 ms0.187 ms0.193
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.161 ms0.156 ms0.145 ms0.105
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.543 ms0.482 ms0.462 ms0.372
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.556 ms6.586 ms6.321 ms6.631
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.803 ms84.377 ms84.425 ms84.449
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.659 ms139.831 ms142.233 ms140.518
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 139.698 ms140.411 ms140.701 ms140.719
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.211 ms243.256 ms243.159 ms243.369
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.755 ms321.729 ms321.463 ms321.724
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.267 ms321.205 ms321.264 ms321.125
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 321.158 ms320.843 ms320.913 ms322.032
16 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.420 ms260.319 ms260.306 ms260.203

2024-04-14 09:15:01 - 2024-04-14 09:30:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.255   ms0.181  ms0.128  ms0.132  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.244 ms0.170 ms0.135 ms0.134
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.257 ms0.265 ms0.205 ms0.201
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.146 ms0.260 ms0.112 ms0.140
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 1.014 ms0.670 ms0.624 ms0.699
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.517 ms6.498 ms6.377 ms6.505
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.571 ms84.500 ms84.488 ms84.740
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.372 ms141.637 ms141.830 ms140.152
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 140.351 ms140.554 ms140.892 ms142.437
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.392 ms243.399 ms243.265 ms243.880
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.584 ms321.807 ms321.891 ms321.864
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.304 ms321.173 ms321.362 ms321.321
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 323.513 ms321.153 ms321.577 ms320.894
16 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.393 ms260.315 ms260.430 ms260.527

2024-04-14 07:45:01 - 2024-04-14 09:15:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.130   ms0.139  ms0.108  ms0.126  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.252 ms0.149 ms0.105 ms0.109
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.202 ms0.224 ms0.209 ms0.209
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.184 ms0.132 ms0.118 ms0.121
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.517 ms0.465 ms0.450 ms0.477
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.342 ms6.586 ms6.506 ms6.670
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.652 ms84.492 ms84.588 ms84.423
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 141.017 ms139.740 ms140.426 ms140.393
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 139.953 ms140.648 ms140.865 ms140.761
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.195 ms243.290 ms243.260 ms243.694
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.816 ms321.527 ms321.639 ms321.686
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.413 ms321.484 ms321.358 ms321.382
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 320.870 ms321.002 ms321.199 ms320.874
16 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.283 ms260.318 ms260.242 ms260.269

2024-04-14 07:30:01 - 2024-04-14 07:45:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.219   ms0.172  ms0.122  ms0.116  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.208 ms0.153 ms0.115 ms0.115
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.259 ms0.245 ms0.198 ms0.224
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.169 ms0.191 ms0.106 ms0.104
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.630 ms0.641 ms0.599 ms0.554
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.576 ms6.624 ms6.740 ms6.577
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.800 ms84.729 ms84.467 ms84.591
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.639 ms139.766 ms140.510 ms140.229
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 140.901 ms141.704 ms142.520 ms149.790
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.324 ms243.469 ms243.481 ms243.372
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.524 ms321.690 ms321.637 ms321.639
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.237 ms321.241 ms321.275 ms321.209
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 321.232 ms321.146 ms320.886 ms321.018
16 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.944 ms260.110 ms260.462 ms260.417

2024-04-14 07:15:01 - 2024-04-14 07:30:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.235   ms0.162  ms0.111  ms0.136  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.228 ms0.127 ms0.135 ms0.114
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.290 ms0.244 ms0.204 ms0.201
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.153 ms0.188 ms0.129 ms0.113
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.529 ms0.527 ms0.541 ms0.532
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.609 ms6.504 ms6.464 ms6.380
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.653 ms84.283 ms84.772 ms84.475
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 141.174 ms139.502 ms139.860 ms140.061
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 141.118 ms140.136 ms140.409 ms140.564
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.306 ms243.281 ms243.216 ms243.514
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.517 ms321.791 ms321.700 ms339.685
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.075 ms321.346 ms321.240 ms321.345
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 320.852 ms321.454 ms320.696 ms320.882
16 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.209 ms260.687 ms260.313 ms260.352

2024-04-14 06:45:01 - 2024-04-14 07:15:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.284   ms0.171  ms0.146  ms0.132  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.198 ms0.143 ms0.136 ms0.154
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.275 ms0.260 ms0.213 ms0.211
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.175 ms0.140 ms0.144 ms0.118
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.599 ms0.581 ms0.592 ms0.611
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.729 ms6.557 ms6.773 ms6.493
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.720 ms84.384 ms84.455 ms84.372
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 139.935 ms140.065 ms140.142 ms140.091
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 142.152 ms140.411 ms140.931 ms140.734
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 244.402 ms243.600 ms243.265 ms243.320
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 327.289 ms321.599 ms321.596 ms321.715
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.019 ms321.222 ms321.129 ms321.126
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 321.271 ms322.134 ms321.336 ms322.266
16 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.182 ms260.543 ms260.346 ms260.451

2024-04-14 06:30:01 - 2024-04-14 06:45:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.269   ms0.175  ms0.126  ms0.120  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.217 ms0.121 ms0.109 ms0.104
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.269 ms0.264 ms0.181 ms0.192
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.140 ms0.129 ms0.128 ms0.108
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 62.474 ms0.407 ms0.523 ms0.558
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.672 ms6.575 ms6.373 ms6.534
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.521 ms84.370 ms84.532 ms84.743
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.662 ms139.647 ms140.229 ms140.222
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 140.395 ms141.122 ms140.861 ms142.367
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.120 ms243.417 ms243.246 ms243.693
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 536.568 ms321.652 ms322.620 ms322.251
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.154 ms321.334 ms321.215 ms321.235
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 320.898 ms320.719 ms320.788 ms320.847
16 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.430 ms260.408 ms260.154 ms260.511

2024-04-14 06:15:01 - 2024-04-14 06:30:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.195   ms0.117  ms0.094  ms0.085  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.226 ms0.128 ms0.118 ms0.138
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.283 ms0.228 ms0.202 ms0.197
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.181 ms0.139 ms0.126 ms0.141
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.770 ms0.437 ms0.465 ms0.426
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.494 ms6.669 ms6.411 ms6.370
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.320 ms84.533 ms84.854 ms84.370
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 139.419 ms139.888 ms140.339 ms141.268
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 141.669 ms140.516 ms154.429 ms142.054
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.270 ms243.425 ms243.156 ms243.290
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.574 ms321.734 ms321.898 ms321.696
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.348 ms321.325 ms321.343 ms321.282
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 321.326 ms320.996 ms320.820 ms321.488
16 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.636 ms260.276 ms260.382 ms260.464

2024-04-14 06:00:02 - 2024-04-14 06:15:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.233   ms0.157  ms0.153  ms0.109  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.188 ms0.117 ms0.109 ms0.109
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.226 ms0.209 ms0.189 ms0.187
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.155 ms0.148 ms0.111 ms0.130
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.481 ms0.500 ms0.513 ms0.527
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.448 ms6.461 ms6.393 ms6.506
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.441 ms84.467 ms84.349 ms84.435
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 141.198 ms140.004 ms140.469 ms140.473
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 142.269 ms140.905 ms141.245 ms140.369
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.289 ms243.272 ms243.331 ms243.286
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 349.410 ms321.529 ms322.527 ms321.825
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.137 ms321.292 ms321.166 ms321.352
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 320.882 ms320.944 ms320.761 ms320.693
16 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.105 ms260.361 ms260.189 ms260.560

2024-04-14 05:15:01 - 2024-04-14 06:00:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.287   ms0.247  ms0.187  ms0.134  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.158 ms0.148 ms0.141 ms0.142
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.394 ms0.291 ms0.270 ms0.268
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.149 ms0.173 ms0.146 ms0.139
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.613 ms0.595 ms0.617 ms0.512
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.509 ms6.410 ms6.712 ms6.423
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.631 ms84.530 ms84.496 ms84.486
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 139.999 ms139.864 ms140.468 ms140.314
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 141.100 ms140.500 ms141.221 ms140.556
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.424 ms243.221 ms243.180 ms243.271
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.551 ms321.659 ms321.702 ms321.453
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.225 ms321.198 ms321.285 ms321.323
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 321.988 ms321.060 ms321.034 ms320.877
16 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.452 ms260.401 ms260.323 ms260.281

2024-04-14 05:00:01 - 2024-04-14 05:15:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.283   ms0.233  ms0.212  ms0.176  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.248 ms0.218 ms0.153 ms0.144
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.293 ms0.306 ms0.265 ms0.278
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.230 ms0.205 ms0.212 ms0.187
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.591 ms0.580 ms0.592 ms0.520
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.871 ms6.674 ms6.551 ms6.588
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.781 ms84.627 ms84.562 ms84.432
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.296 ms141.374 ms140.213 ms139.745
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 141.485 ms141.713 ms140.598 ms140.700
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.637 ms243.286 ms243.374 ms243.403
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.703 ms321.712 ms321.668 ms321.720
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.373 ms321.278 ms321.437 ms321.651
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 320.806 ms321.612 ms320.723 ms320.949
16 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.415 ms260.243 ms260.272 ms260.212

2024-04-14 03:15:01 - 2024-04-14 05:00:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.257   ms0.166  ms0.119  ms0.103  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.242 ms0.163 ms0.130 ms0.144
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.509 ms0.257 ms0.207 ms0.203
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.166 ms0.170 ms0.125 ms0.133
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.622 ms0.425 ms0.429 ms0.369
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.526 ms6.485 ms6.479 ms6.389
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.513 ms84.343 ms84.402 ms84.496
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.086 ms141.677 ms140.309 ms140.167
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 140.753 ms141.493 ms140.101 ms141.669
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.265 ms243.496 ms243.359 ms243.836
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.617 ms321.855 ms321.594 ms321.719
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.153 ms321.350 ms321.116 ms321.192
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 320.916 ms320.976 ms320.855 ms320.812
16 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.338 ms260.237 ms260.161 ms260.125

2024-04-14 03:00:01 - 2024-04-14 03:15:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.182   ms0.152  ms0.113  ms0.098  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.252 ms0.156 ms0.115 ms0.107
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.267 ms0.227 ms0.204 ms0.205
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.190 ms0.146 ms0.116 ms0.112
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.553 ms0.417 ms0.481 ms0.399
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.458 ms6.562 ms6.490 ms6.408
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.721 ms84.452 ms84.759 ms84.711
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 139.122 ms141.997 ms140.252 ms140.245
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 139.726 ms140.053 ms140.586 ms140.151
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.317 ms243.203 ms243.241 ms243.152
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.812 ms321.691 ms322.406 ms321.857
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.374 ms321.673 ms321.367 ms321.319
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 321.535 ms322.121 ms320.775 ms321.084
16 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.565 ms260.300 ms260.398 ms260.245

2024-04-14 02:45:01 - 2024-04-14 03:00:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.226   ms0.160  ms0.121  ms0.105  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.228 ms0.143 ms0.107 ms0.103
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.336 ms0.261 ms0.251 ms0.260
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.161 ms0.175 ms0.127 ms0.099
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.578 ms0.539 ms0.476 ms0.507
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.574 ms6.440 ms6.530 ms6.505
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.466 ms84.338 ms84.298 ms84.403
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 139.538 ms139.991 ms140.486 ms140.277
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 139.853 ms140.355 ms141.415 ms141.025
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.354 ms243.308 ms243.374 ms243.329
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.630 ms321.459 ms321.783 ms321.665
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.282 ms321.558 ms321.240 ms321.440
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 321.390 ms320.942 ms320.902 ms320.832
16 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.626 ms260.507 ms260.265 ms260.205

2024-04-14 02:30:01 - 2024-04-14 02:45:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.212   ms0.136  ms0.116  ms0.122  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.212 ms0.133 ms0.118 ms0.127
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.353 ms0.218 ms0.194 ms0.210
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.222 ms0.127 ms0.111 ms0.113
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.431 ms0.470 ms0.551 ms0.427
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.432 ms6.478 ms6.381 ms6.636
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.660 ms84.472 ms84.779 ms84.568
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 141.247 ms139.888 ms142.200 ms140.038
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 140.106 ms140.926 ms141.480 ms140.700
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.543 ms243.280 ms243.736 ms244.590
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 322.020 ms322.466 ms321.729 ms321.703
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.267 ms321.318 ms321.366 ms321.430
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 321.237 ms321.444 ms387.324 ms322.469
16 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.430 ms260.396 ms260.075 ms260.241

2024-04-14 02:15:02 - 2024-04-14 02:30:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.204   ms0.148  ms0.154  ms0.109  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.223 ms0.163 ms0.112 ms0.111
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.311 ms0.222 ms0.187 ms0.180
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.158 ms0.120 ms0.108 ms0.114
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.624 ms0.502 ms0.415 ms0.524
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.683 ms6.772 ms6.705 ms6.403
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.668 ms84.638 ms84.429 ms84.491
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 139.853 ms140.190 ms140.224 ms140.686
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 140.032 ms141.026 ms140.983 ms141.319
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 274.233 ms243.420 ms243.360 ms243.350
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 322.055 ms321.944 ms321.651 ms321.732
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.200 ms321.462 ms321.313 ms321.360
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 321.351 ms320.888 ms322.070 ms320.972
16 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.688 ms260.597 ms260.179 ms260.174

2024-04-14 02:00:02 - 2024-04-14 02:15:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.232   ms0.144  ms0.124  ms0.121  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.235 ms0.170 ms0.115 ms0.104
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.294 ms0.255 ms0.245 ms0.243
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.168 ms0.122 ms0.099 ms0.098
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.557 ms0.506 ms0.362 ms0.370
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.499 ms6.628 ms6.371 ms6.373
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.657 ms84.657 ms84.644 ms84.423
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.749 ms141.809 ms140.220 ms141.976
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 139.858 ms140.485 ms140.513 ms140.107
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.456 ms243.200 ms244.771 ms243.357
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 408.643 ms321.631 ms321.530 ms321.929
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.199 ms321.100 ms321.271 ms321.217
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 320.888 ms320.790 ms320.775 ms320.792
16 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.543 ms260.417 ms260.107 ms260.594

2024-04-14 01:00:01 - 2024-04-14 02:00:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.292   ms0.168  ms0.138  ms0.149  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.244 ms0.123 ms0.111 ms0.125
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.278 ms0.205 ms0.240 ms0.206
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.172 ms0.218 ms0.122 ms0.100
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.486 ms0.486 ms0.428 ms0.431
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.402 ms6.280 ms6.644 ms6.552
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.426 ms84.444 ms84.414 ms84.391
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 139.592 ms140.163 ms142.370 ms140.362
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 141.841 ms140.345 ms140.854 ms140.657
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.379 ms243.456 ms243.320 ms243.379
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.920 ms323.482 ms326.097 ms321.648
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.250 ms321.300 ms321.288 ms321.219
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 320.893 ms321.050 ms320.674 ms320.924
16 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.319 ms260.450 ms260.391 ms260.352

2024-04-14 00:45:01 - 2024-04-14 01:00:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.387   ms0.161  ms0.126  ms0.124  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.314 ms0.158 ms0.119 ms0.127
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.257 ms0.254 ms0.215 ms0.293
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.195 ms0.159 ms0.114 ms0.142
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.611 ms0.618 ms0.551 ms0.645
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.837 ms6.640 ms6.760 ms6.545
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.543 ms84.413 ms84.425 ms84.370
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.540 ms142.253 ms140.717 ms140.597
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 140.150 ms142.084 ms139.678 ms139.112
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.287 ms243.280 ms243.341 ms243.376
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.962 ms321.768 ms419.681 ms321.375
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.139 ms321.436 ms321.440 ms321.225
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 320.751 ms321.475 ms320.730 ms320.837
16 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.656 ms260.381 ms260.337 ms260.472

2024-04-14 00:15:01 - 2024-04-14 00:45:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.186   ms0.139  ms0.153  ms0.117  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.240 ms0.149 ms0.120 ms0.109
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.428 ms0.456 ms0.291 ms0.270
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.222 ms0.261 ms0.111 ms0.106
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.572 ms0.572 ms0.521 ms0.719
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.547 ms6.712 ms6.506 ms6.410
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.432 ms84.423 ms84.719 ms84.928
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 141.389 ms142.175 ms141.998 ms141.764
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 141.751 ms139.912 ms140.526 ms140.710
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.232 ms284.306 ms243.294 ms243.336
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.724 ms322.041 ms321.682 ms321.891
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.394 ms321.392 ms321.350 ms321.289
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 320.839 ms320.888 ms321.152 ms320.814
16 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.348 ms260.242 ms260.367 ms260.322

2024-04-14 00:00:01 - 2024-04-14 00:15:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.175   ms0.168  ms0.141  ms0.150  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.219 ms0.129 ms0.110 ms0.117
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.237 ms0.269 ms0.220 ms0.201
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.165 ms0.117 ms0.101 ms0.107
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.557 ms0.529 ms0.421 ms0.411
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.937 ms6.457 ms6.566 ms6.441
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.697 ms84.388 ms84.447 ms84.549
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 139.691 ms139.703 ms140.094 ms140.182
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 141.456 ms142.533 ms140.698 ms140.102
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.198 ms243.402 ms243.461 ms243.265
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.665 ms321.735 ms322.036 ms321.735
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.480 ms321.450 ms526.768 ms321.242
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 321.005 ms320.784 ms320.992 ms320.989
16 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.327 ms260.245 ms260.132 ms260.380

2024-04-13 22:45:01 - 2024-04-14 00:00:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.219   ms0.148  ms0.166  ms0.145  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.190 ms0.137 ms0.119 ms0.151
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.284 ms0.212 ms0.206 ms0.196
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.187 ms0.217 ms0.131 ms0.100
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.569 ms0.545 ms0.450 ms0.475
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.436 ms6.564 ms6.309 ms6.652
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.375 ms84.546 ms84.621 ms84.615
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 141.494 ms139.767 ms140.408 ms140.573
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 140.198 ms140.366 ms140.505 ms140.274
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.470 ms243.317 ms243.224 ms243.375
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.639 ms540.695 ms321.727 ms321.798
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.598 ms321.358 ms321.676 ms321.644
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 320.883 ms320.852 ms320.960 ms321.248
16 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.462 ms260.199 ms260.365 ms260.344

2024-04-13 21:45:01 - 2024-04-13 22:45:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.232   ms0.147  ms0.113  ms0.109  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.214 ms0.122 ms0.117 ms0.116
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.217 ms0.199 ms0.197 ms0.181
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.168 ms0.133 ms0.159 ms0.138
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.508 ms0.382 ms0.387 ms0.345
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.436 ms6.447 ms6.502 ms6.716
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.543 ms84.396 ms84.623 ms84.788
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 141.062 ms141.578 ms140.051 ms141.883
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 141.498 ms141.780 ms140.714 ms141.433
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.106 ms243.337 ms243.437 ms243.380
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.699 ms321.559 ms321.749 ms322.356
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.408 ms321.460 ms321.427 ms321.379
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 320.795 ms320.988 ms320.941 ms321.126
16 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.331 ms260.355 ms260.461 ms260.362

2024-04-13 21:30:01 - 2024-04-13 21:45:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.242   ms0.189  ms0.136  ms0.123  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.231 ms0.138 ms0.132 ms0.110
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.250 ms0.203 ms0.198 ms0.207
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.172 ms0.140 ms0.118 ms0.103
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 57.490 ms0.481 ms0.610 ms0.551
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.533 ms6.948 ms6.802 ms6.490
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.418 ms84.647 ms84.495 ms84.614
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 141.924 ms140.029 ms140.207 ms140.216
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 141.623 ms141.003 ms140.668 ms140.774
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.357 ms243.275 ms243.404 ms243.340
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.772 ms321.881 ms321.852 ms321.586
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.431 ms321.483 ms321.347 ms321.722
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 321.125 ms320.761 ms321.107 ms320.895
16 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.677 ms260.427 ms260.240 ms260.370

2024-04-13 21:15:02 - 2024-04-13 21:30:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.210   ms0.182  ms0.131  ms0.128  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.198 ms0.144 ms0.129 ms0.105
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.303 ms0.257 ms0.225 ms0.202
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.166 ms0.158 ms0.109 ms0.155
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.607 ms0.519 ms0.566 ms0.609
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.506 ms6.634 ms6.537 ms6.470
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.523 ms84.691 ms84.722 ms84.429
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.909 ms139.492 ms140.383 ms142.385
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 140.542 ms140.650 ms141.046 ms141.311
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.435 ms243.278 ms243.294 ms243.339
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.872 ms323.246 ms321.722 ms321.805
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.418 ms321.472 ms321.336 ms321.311
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 321.742 ms320.901 ms321.124 ms321.184
16 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.385 ms260.308 ms260.104 ms260.357

2024-04-13 21:00:01 - 2024-04-13 21:15:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.207   ms0.162  ms0.153  ms0.140  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.253 ms0.168 ms0.125 ms0.123
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.371 ms0.293 ms0.245 ms0.407
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.265 ms0.235 ms0.135 ms0.121
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.699 ms0.743 ms0.691 ms0.563
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.470 ms6.530 ms6.435 ms6.606
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.516 ms85.049 ms84.545 ms84.418
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.582 ms139.880 ms140.341 ms140.255
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 141.154 ms140.579 ms140.549 ms140.906
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 251.401 ms243.503 ms243.279 ms243.382
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.886 ms321.852 ms321.730 ms322.133
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.444 ms321.394 ms321.455 ms322.647
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 320.769 ms321.429 ms321.901 ms322.095
16 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.411 ms260.343 ms260.282 ms260.099

2024-04-13 20:45:01 - 2024-04-13 21:00:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.229   ms0.146  ms0.107  ms0.094  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.204 ms0.158 ms0.128 ms0.113
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.444 ms0.308 ms0.314 ms0.304
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.203 ms0.233 ms0.127 ms0.138
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.514 ms0.414 ms0.463 ms0.432
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.586 ms6.695 ms6.928 ms6.798
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.468 ms84.304 ms84.448 ms84.528
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 139.876 ms141.444 ms141.921 ms141.615
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 141.567 ms140.914 ms141.650 ms140.949
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.341 ms243.389 ms243.185 ms243.370
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 322.070 ms334.195 ms322.044 ms321.917
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.381 ms321.355 ms321.582 ms321.367
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 320.768 ms320.651 ms321.007 ms322.914
16 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.597 ms260.144 ms260.484 ms260.405

2024-04-13 19:45:01 - 2024-04-13 20:45:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.106   ms0.135  ms0.114  ms0.100  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.124 ms0.114 ms0.133 ms0.108
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.197 ms0.252 ms0.213 ms0.195
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.125 ms0.129 ms0.114 ms0.130
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.447 ms0.296 ms0.430 ms0.451
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.286 ms6.637 ms6.682 ms6.542
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.253 ms84.456 ms84.611 ms84.807
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 139.823 ms142.195 ms140.017 ms140.379
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 142.326 ms140.991 ms140.036 ms141.841
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.280 ms243.528 ms243.480 ms243.321
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.736 ms322.005 ms321.770 ms324.190
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.347 ms321.562 ms321.322 ms321.582
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 320.915 ms321.031 ms320.754 ms320.915
16 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.487 ms260.569 ms260.418 ms260.276

2024-04-13 19:15:01 - 2024-04-13 19:45:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.243   ms0.193  ms0.107  ms0.121  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.181 ms0.159 ms0.107 ms0.121
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.332 ms0.262 ms0.222 ms0.226
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.176 ms0.147 ms0.112 ms0.131
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.550 ms0.594 ms0.496 ms0.560
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.677 ms6.612 ms6.656 ms6.591
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.560 ms84.439 ms84.689 ms84.693
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 141.583 ms140.480 ms140.494 ms140.703
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 141.045 ms140.901 ms140.999 ms140.869
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.672 ms243.543 ms243.348 ms243.591
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.887 ms321.737 ms321.908 ms321.779
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.228 ms322.293 ms321.654 ms321.775
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 320.845 ms320.850 ms321.149 ms320.662
16 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.150 ms260.187 ms260.164 ms260.028

2024-04-13 18:45:01 - 2024-04-13 19:15:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.233   ms0.152  ms0.134  ms0.152  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.250 ms0.170 ms0.148 ms0.121
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.348 ms0.272 ms0.255 ms0.250
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.202 ms0.169 ms0.108 ms0.103
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.547 ms0.603 ms0.590 ms0.593
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.528 ms6.428 ms6.681 ms6.638
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.470 ms84.723 ms84.561 ms84.616
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.116 ms139.824 ms140.299 ms140.176
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 141.455 ms140.851 ms140.801 ms140.595
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.515 ms243.263 ms243.230 ms243.342
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.760 ms322.952 ms321.782 ms321.921
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.253 ms321.144 ms322.604 ms321.282
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 320.952 ms322.904 ms321.024 ms320.889
16 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.455 ms260.049 ms260.273 ms260.356

2024-04-13 18:15:02 - 2024-04-13 18:45:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.203   ms0.116  ms0.113  ms0.096  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.216 ms0.135 ms0.114 ms0.118
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.266 ms0.207 ms0.185 ms0.204
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.157 ms0.168 ms0.110 ms0.119
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.483 ms0.461 ms0.403 ms0.373
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.406 ms6.493 ms6.642 ms6.392
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.603 ms84.722 ms84.520 ms84.443
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 141.017 ms140.089 ms140.357 ms140.638
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 140.068 ms140.144 ms140.640 ms141.239
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.300 ms243.412 ms243.598 ms243.342
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.700 ms359.744 ms322.012 ms321.662
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 323.043 ms321.134 ms321.351 ms321.420
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 321.226 ms320.860 ms321.039 ms321.433
16 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.342 ms260.343 ms260.203 ms260.408

2024-04-13 18:00:01 - 2024-04-13 18:15:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.230   ms0.164  ms0.122  ms0.110  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.218 ms0.130 ms0.109 ms0.126
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.234 ms0.221 ms0.201 ms0.183
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.179 ms0.157 ms0.122 ms0.114
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.509 ms0.516 ms0.482 ms0.474
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.269 ms6.343 ms6.215 ms6.347
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.283 ms84.515 ms84.421 ms84.339
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.517 ms140.207 ms140.611 ms140.340
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 139.646 ms142.466 ms140.952 ms140.969
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 244.623 ms243.453 ms243.314 ms243.285
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.723 ms321.540 ms321.745 ms321.759
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.471 ms321.549 ms321.385 ms321.694
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 320.868 ms322.362 ms321.613 ms320.866
16 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.511 ms260.573 ms260.461 ms260.120

2024-04-13 17:45:01 - 2024-04-13 18:00:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.125   ms0.134  ms0.118  ms0.126  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.149 ms0.158 ms0.113 ms0.119
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.220 ms0.237 ms0.222 ms0.231
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.184 ms0.164 ms0.111 ms0.103
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.553 ms0.552 ms0.533 ms0.513
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.590 ms6.566 ms6.502 ms
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.396 ms84.312 ms84.592 ms84.327
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 142.579 ms140.134 ms140.049 ms140.407
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 140.583 ms140.334 ms140.700 ms141.007
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.320 ms243.246 ms245.494 ms243.529
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 322.089 ms321.691 ms321.688 ms321.689
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.776 ms321.361 ms322.129 ms321.609
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 321.515 ms320.921 ms320.665 ms320.840
16 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.561 ms260.474 ms260.313 ms260.260

2024-04-13 17:30:01 - 2024-04-13 17:45:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.238   ms0.195  ms0.162  ms0.179  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.293 ms0.124 ms0.153 ms0.125
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.303 ms0.275 ms0.270 ms0.273
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.167 ms0.141 ms0.120 ms0.135
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.586 ms0.585 ms0.462 ms0.443
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.596 ms6.460 ms6.625 ms6.559
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.429 ms84.354 ms84.438 ms84.356
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.004 ms140.424 ms142.060 ms140.519
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 141.190 ms140.015 ms141.207 ms140.677
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.237 ms243.177 ms254.923 ms243.262
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.761 ms321.534 ms321.849 ms321.697
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.186 ms321.386 ms321.609 ms327.826
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 320.803 ms320.973 ms320.852 ms321.391
16 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.313 ms260.466 ms260.372 ms260.458

2024-04-13 17:15:01 - 2024-04-13 17:30:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.216   ms0.184  ms0.135  ms0.126  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.280 ms0.157 ms0.180 ms0.164
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.380 ms0.350 ms0.356 ms0.346
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.213 ms0.193 ms0.164 ms0.151
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.526 ms0.682 ms0.556 ms0.528
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.465 ms6.452 ms6.404 ms6.361
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.316 ms84.248 ms
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 139.996 ms139.854 ms140.167 ms140.219
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 140.129 ms140.583 ms139.670 ms140.677
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.223 ms243.393 ms243.356 ms243.464
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.455 ms321.822 ms321.804 ms321.670
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.256 ms321.517 ms321.295 ms321.368
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 320.786 ms320.890 ms320.838 ms320.885
16 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.444 ms260.149 ms260.308 ms260.357

2024-04-13 16:45:01 - 2024-04-13 17:15:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.228   ms0.142  ms0.119  ms0.155  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.253 ms0.139 ms0.132 ms0.129
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.309 ms0.240 ms0.197 ms0.226
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.171 ms0.171 ms0.133 ms0.107
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.535 ms0.478 ms0.414 ms0.413
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.513 ms6.484 ms6.510 ms6.378
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.777 ms84.664 ms84.316 ms84.427
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 138.965 ms139.881 ms139.969 ms140.107
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 141.528 ms140.651 ms140.932 ms143.455
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.276 ms243.305 ms243.655 ms243.604
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.433 ms321.758 ms321.494 ms321.876
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.371 ms322.424 ms321.415 ms321.387
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 321.321 ms321.341 ms320.801 ms321.519
16 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.318 ms260.352 ms260.173 ms260.585

2024-04-13 16:30:01 - 2024-04-13 16:45:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.203   ms0.197  ms0.131  ms0.123  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.233 ms0.154 ms0.124 ms0.120
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.276 ms0.199 ms0.193 ms0.186
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.193 ms0.158 ms0.116 ms0.134
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.604 ms0.525 ms0.624 ms0.557
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.411 ms6.504 ms6.647 ms6.472
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.853 ms84.783 ms84.620 ms84.906
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 141.296 ms139.904 ms140.111 ms142.162
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 141.494 ms140.632 ms140.845 ms141.291
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 247.466 ms243.754 ms243.750 ms243.682
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.687 ms321.536 ms321.841 ms321.649
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.267 ms321.324 ms321.347 ms321.169
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 322.520 ms320.960 ms320.887 ms320.771
16 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.438 ms260.404 ms260.240 ms260.399

2024-04-13 16:15:01 - 2024-04-13 16:30:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.252   ms0.134  ms0.140  ms0.131  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.231 ms0.180 ms0.134 ms0.137
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.294 ms0.232 ms0.198 ms0.288
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.183 ms0.176 ms0.172 ms0.121
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.607 ms0.536 ms0.557 ms0.507
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.492 ms6.511 ms6.419 ms6.836
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.486 ms84.675 ms84.308 ms84.461
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.942 ms139.610 ms140.272 ms141.538
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 141.182 ms142.352 ms140.821 ms141.005
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.322 ms243.271 ms243.996 ms243.423
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.442 ms321.620 ms321.784 ms321.652
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.334 ms321.467 ms321.362 ms321.449
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 320.808 ms321.005 ms320.905 ms320.984
16 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.355 ms260.365 ms260.321 ms260.344

2024-04-13 16:00:01 - 2024-04-13 16:15:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.202   ms0.175  ms0.119  ms0.115  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.252 ms0.135 ms0.122 ms0.119
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.303 ms0.277 ms0.260 ms0.246
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.166 ms0.133 ms0.116 ms0.106
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.504 ms0.407 ms0.522 ms0.529
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.772 ms6.862 ms6.677 ms6.391
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.457 ms84.341 ms84.639 ms84.799
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 139.771 ms140.620 ms140.320 ms140.265
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 141.500 ms140.801 ms141.036 ms140.427
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.378 ms243.711 ms243.279 ms243.724
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.573 ms321.709 ms321.539 ms321.531
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.273 ms321.335 ms321.323 ms321.385
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 320.833 ms321.607 ms321.347 ms320.868
16 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.170 ms260.257 ms260.212 ms260.145

2024-04-13 15:30:01 - 2024-04-13 16:00:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.181   ms0.163  ms0.120  ms0.080  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.148 ms0.141 ms0.126 ms0.118
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.273 ms0.255 ms0.207 ms0.207
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.165 ms0.133 ms0.108 ms0.103
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.356 ms0.554 ms0.602 ms0.404
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.341 ms6.583 ms6.425 ms6.493
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.475 ms84.701 ms84.531 ms84.668
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 141.218 ms139.611 ms140.191 ms140.965
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 142.143 ms140.838 ms140.467 ms147.245
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.348 ms243.376 ms243.281 ms243.324
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.811 ms321.592 ms321.363 ms321.521
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.194 ms321.374 ms325.126 ms321.237
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 321.108 ms320.733 ms321.030 ms320.958
16 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.292 ms260.226 ms260.145 ms260.524

2024-04-13 15:00:01 - 2024-04-13 15:30:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.236   ms0.120  ms0.102  ms0.090  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.218 ms0.115 ms0.111 ms0.112
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.213 ms0.198 ms0.193 ms0.189
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.129 ms0.151 ms0.107 ms0.121
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.557 ms0.538 ms0.595 ms0.574
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.541 ms6.712 ms6.697 ms6.686
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.469 ms84.465 ms84.924 ms84.543
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.421 ms139.875 ms140.174 ms140.285
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 140.491 ms140.437 ms141.911 ms140.643
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.481 ms243.384 ms243.257 ms243.262
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.897 ms321.627 ms321.604 ms321.589
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.226 ms321.277 ms321.340 ms321.276
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 321.029 ms321.488 ms321.043 ms321.081
16 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.547 ms260.330 ms260.295 ms260.120

2024-04-13 14:00:01 - 2024-04-13 15:00:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.251   ms0.170  ms0.121  ms0.116  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.230 ms0.122 ms0.120 ms0.125
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.265 ms0.207 ms0.203 ms0.200
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.129 ms0.115 ms0.114 ms0.123
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.627 ms0.644 ms0.485 ms0.585
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.667 ms6.735 ms6.650 ms6.646
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.766 ms84.578 ms84.548 ms84.436
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 139.831 ms139.861 ms139.901 ms140.156
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 140.887 ms142.266 ms140.830 ms140.857
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.350 ms243.567 ms243.363 ms243.375
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.649 ms322.168 ms321.540 ms475.160
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.449 ms321.344 ms321.199 ms321.289
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 320.863 ms321.064 ms321.451 ms321.215
16 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.649 ms260.270 ms260.277 ms260.144

2024-04-13 13:30:02 - 2024-04-13 14:00:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.256   ms0.207  ms0.130  ms0.117  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.239 ms0.156 ms0.131 ms0.119
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.346 ms0.205 ms0.198 ms0.185
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.177 ms0.162 ms0.124 ms0.125
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.830 ms0.867 ms0.567 ms0.534
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.467 ms6.488 ms6.703 ms6.460
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.372 ms84.438 ms84.598 ms84.592
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.589 ms141.547 ms140.455 ms139.892
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 140.785 ms140.168 ms140.608 ms140.597
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.387 ms243.470 ms243.215 ms243.394
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.520 ms322.265 ms321.782 ms321.651
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.301 ms321.207 ms321.268 ms321.451
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 321.951 ms320.775 ms321.867 ms320.885
16 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.371 ms260.529 ms260.147 ms260.347

2024-04-13 12:00:01 - 2024-04-13 13:30:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.242   ms0.164  ms0.140  ms0.134  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.215 ms0.122 ms0.110 ms0.108
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.223 ms0.202 ms0.212 ms0.210
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.208 ms0.140 ms0.115 ms0.108
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 35.997 ms0.709 ms0.611 ms0.578
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.527 ms6.532 ms6.735 ms6.463
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.390 ms84.567 ms84.651 ms84.383
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 142.038 ms139.742 ms139.711 ms140.448
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 141.354 ms140.608 ms140.648 ms140.731
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.417 ms243.342 ms244.627 ms243.357
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.403 ms321.638 ms321.855 ms321.604
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.507 ms321.386 ms321.408 ms321.123
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 321.132 ms320.937 ms320.952 ms321.227
16 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.348 ms260.409 ms260.608 ms260.106

2024-04-13 11:45:01 - 2024-04-13 12:00:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.211   ms0.164  ms0.116  ms0.124  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.268 ms0.199 ms0.107 ms0.105
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.213 ms0.230 ms0.199 ms0.199
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.213 ms0.158 ms0.135 ms0.144
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.429 ms0.519 ms0.433 ms0.413
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.743 ms6.464 ms6.485 ms6.478
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.693 ms84.559 ms84.575 ms84.726
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.243 ms139.944 ms139.935 ms140.110
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 139.608 ms140.866 ms141.313 ms141.719
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 246.111 ms254.106 ms243.313 ms243.330
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.697 ms321.571 ms321.937 ms321.481
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.369 ms321.188 ms321.413 ms321.097
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 320.789 ms320.881 ms321.340 ms322.497
16 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.440 ms260.456 ms260.555 ms260.456

2024-04-13 11:30:01 - 2024-04-13 11:45:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.226   ms0.148  ms0.121  ms0.105  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.264 ms0.175 ms0.119 ms0.127
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.233 ms0.196 ms0.192 ms0.202
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.178 ms0.192 ms0.128 ms0.109
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.609 ms0.640 ms0.575 ms0.573
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.622 ms6.623 ms6.474 ms6.416
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.564 ms84.362 ms84.367 ms84.175
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.840 ms139.957 ms140.784 ms140.751
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 140.418 ms140.742 ms140.762 ms142.187
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.251 ms243.716 ms243.388 ms243.317
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 512.763 ms321.706 ms323.368 ms321.821
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.295 ms321.330 ms321.521 ms321.041
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 320.794 ms320.928 ms320.993 ms320.929
16 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.474 ms260.262 ms260.286 ms260.046

2024-04-13 11:15:01 - 2024-04-13 11:30:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.235   ms0.171  ms0.133  ms0.121  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.298 ms0.128 ms0.114 ms0.108
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.424 ms0.259 ms0.242 ms0.227
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.139 ms0.135 ms0.120 ms0.105
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.674 ms0.527 ms0.481 ms0.526
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.387 ms6.521 ms6.523 ms6.505
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.541 ms84.300 ms84.524 ms84.435
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 139.782 ms139.844 ms140.644 ms140.302
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 140.276 ms140.520 ms141.226 ms140.988
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.459 ms243.312 ms243.366 ms243.558
13 > 103.83.6.6 (103.83.6.6) 502.293 ms357.637 ms321.712 ms321.719
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.969 ms321.180 ms321.875 ms321.399
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 320.840 ms320.883 ms321.356 ms320.773
16 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.482 ms260.180 ms260.167 ms260.213

2024-04-13 10:45:01 - 2024-04-13 11:15:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.239   ms0.153  ms0.140  ms0.094  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.217 ms0.152 ms0.112 ms0.110
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.399 ms0.227 ms0.184 ms0.181
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.167 ms0.175 ms0.116 ms0.132
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.422 ms0.472 ms0.423 ms0.382
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.500 ms6.577 ms6.405 ms6.355
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.736 ms84.579 ms84.461 ms84.779
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 141.557 ms141.764 ms140.335 ms140.112
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 139.886 ms140.479 ms141.747 ms141.041
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.259 ms243.246 ms243.306 ms243.434
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 322.148 ms321.791 ms321.747 ms321.876
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.243 ms321.293 ms321.327 ms321.251
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 321.503 ms320.853 ms320.815 ms321.064
16 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.551 ms260.592 ms260.317 ms260.181

2024-04-13 10:30:01 - 2024-04-13 10:45:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.236   ms0.169  ms0.121  ms0.112  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.224 ms0.124 ms0.126 ms0.116
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.248 ms0.222 ms0.204 ms0.190
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.156 ms0.121 ms0.134 ms0.116
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.518 ms0.445 ms0.526 ms0.524
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.576 ms6.525 ms6.671 ms6.862
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.756 ms84.782 ms84.399 ms84.606
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.476 ms141.762 ms140.164 ms141.898
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 139.966 ms140.368 ms141.588 ms140.865
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.449 ms243.206 ms243.329 ms243.338
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.434 ms321.605 ms321.526 ms321.608
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.104 ms321.221 ms321.551 ms321.510
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 321.801 ms320.777 ms320.828 ms321.088
16 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.521 ms260.508 ms260.348 ms260.380

2024-04-13 10:15:01 - 2024-04-13 10:30:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.231   ms0.160  ms0.139  ms0.126  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.232 ms0.158 ms0.110 ms0.115
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.247 ms0.238 ms0.190 ms0.187
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.183 ms0.201 ms0.111 ms0.105
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.573 ms0.437 ms0.398 ms0.340
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.442 ms6.506 ms6.742 ms6.636
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.545 ms84.531 ms84.790 ms84.476
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.049 ms140.173 ms140.137 ms140.211
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 140.396 ms141.637 ms143.206 ms139.427
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.105 ms243.305 ms243.364 ms243.385
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.845 ms321.723 ms321.667 ms321.656
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.291 ms321.232 ms321.268 ms321.319
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 321.036 ms320.946 ms321.044 ms320.943
16 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.764 ms260.232 ms260.469 ms260.404

2024-04-13 09:15:01 - 2024-04-13 10:15:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.217   ms0.245  ms0.143  ms0.109  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.252 ms0.146 ms0.115 ms0.106
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.254 ms0.254 ms0.194 ms0.202
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.244 ms0.179 ms0.111 ms0.107
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.549 ms0.892 ms0.615 ms0.604
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.878 ms6.856 ms6.483 ms6.763
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.372 ms84.412 ms84.551 ms84.840
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.833 ms141.966 ms142.004 ms139.776
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 141.649 ms140.356 ms140.399 ms140.660
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.332 ms243.341 ms245.013 ms243.434
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.683 ms321.842 ms321.695 ms322.142
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.189 ms321.214 ms321.209 ms321.379
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 321.126 ms320.917 ms320.913 ms320.995
16 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.512 ms260.364 ms260.272 ms260.282

2024-04-13 09:00:01 - 2024-04-13 09:15:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.214   ms0.150  ms0.133  ms0.100  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.222 ms0.180 ms0.120 ms0.116
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.228 ms0.226 ms0.202 ms0.189
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.210 ms0.196 ms0.111 ms0.107
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 9.105 ms0.456 ms0.433 ms0.507
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.347 ms6.296 ms6.512 ms6.753
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.266 ms84.261 ms84.365 ms84.351
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.881 ms140.697 ms140.205 ms140.268
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 141.259 ms140.554 ms141.214 ms141.218
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.311 ms243.301 ms243.246 ms243.225
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.448 ms321.655 ms321.462 ms321.534
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.479 ms321.174 ms321.222 ms321.346
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 320.800 ms321.004 ms321.220 ms320.778
16 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.334 ms260.276 ms260.427 ms260.221

2024-04-13 08:45:01 - 2024-04-13 09:00:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.275   ms0.178  ms0.127  ms0.136  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.295 ms0.155 ms0.114 ms0.121
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.421 ms0.217 ms0.207 ms0.184
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.162 ms0.176 ms0.106 ms0.118
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 26.447 ms29.596 ms0.523 ms0.407
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.584 ms6.593 ms6.758 ms6.443
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.396 ms84.519 ms84.548 ms84.332
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.494 ms139.775 ms140.100 ms140.040
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 139.558 ms140.749 ms141.302 ms139.398
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.438 ms244.028 ms243.209 ms243.317
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.954 ms321.659 ms321.775 ms321.699
14 > 103.83.6.6 (103.83.6.6) 321.208 ms321.461 ms321.450 ms321.323
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 320.908 ms320.825 ms321.036 ms320.942
16 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.518 ms260.488 ms260.442 ms260.179

2024-04-13 08:30:01 - 2024-04-13 08:45:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.282   ms0.181  ms0.137  ms0.120  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.219 ms0.139 ms0.135 ms0.122
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.315 ms0.354 ms0.306 ms0.311
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.210 ms0.176 ms0.110 ms0.104
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.612 ms0.616 ms0.569 ms0.602
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.697 ms6.444 ms6.495 ms6.667
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.514 ms84.455 ms84.381 ms84.435
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 142.345 ms142.381 ms140.250 ms140.103
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 141.204 ms141.869 ms141.198 ms140.740
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.341 ms243.222 ms248.199 ms243.289
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.626 ms322.183 ms321.651 ms321.713
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.220 ms321.492 ms321.260 ms321.409
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 321.023 ms321.159 ms320.626 ms320.755
16 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.265 ms260.397 ms260.278 ms260.336

2024-04-13 08:15:01 - 2024-04-13 08:30:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.200   ms0.163  ms0.124  ms0.122  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.226 ms0.143 ms0.130 ms0.127
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.506 ms0.369 ms0.252 ms0.263
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.188 ms0.143 ms0.137 ms0.120
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.644 ms0.686 ms0.618 ms0.470
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.486 ms6.611 ms6.410 ms6.438
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.709 ms84.652 ms84.470 ms84.538
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 141.026 ms141.836 ms140.431 ms142.048
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 141.156 ms140.420 ms140.750 ms140.646
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.426 ms243.268 ms243.266 ms243.353
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.620 ms321.504 ms321.915 ms321.744
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.271 ms321.255 ms321.169 ms321.595
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 320.868 ms320.848 ms320.852 ms320.986
16 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.163 ms260.348 ms260.338 ms260.439

2024-04-13 08:00:01 - 2024-04-13 08:15:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.244   ms0.230  ms0.183  ms0.210  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.323 ms0.209 ms0.153 ms0.147
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.284 ms0.245 ms0.207 ms0.205
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.188 ms0.165 ms0.172 ms0.136
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.581 ms0.562 ms0.536 ms0.562
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.334 ms6.288 ms6.619 ms6.519
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.522 ms84.627 ms84.728 ms84.618
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 141.027 ms139.892 ms140.296 ms140.399
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 140.413 ms140.721 ms139.976 ms140.569
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.267 ms243.246 ms243.282 ms243.572
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.739 ms321.614 ms321.707 ms321.757
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.433 ms321.337 ms321.390 ms321.333
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 321.438 ms322.351 ms321.371 ms320.876
16 > 202.43.191.77 (202.43.191.77) 260.374 ms260.294 ms260.504 ms260.266

2024-04-13 06:45:01 - 2024-04-13 08:00:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.204   ms0.157  ms0.143  ms0.126  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.251 ms0.162 ms0.129 ms0.114
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.286 ms0.280 ms0.280 ms0.285
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.272 ms0.161 ms0.125 ms0.133
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.564 ms0.527 ms0.516 ms0.577
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.534 ms6.366 ms6.551 ms6.419
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.717 ms84.505 ms84.687 ms84.470
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 141.692 ms140.042 ms140.070 ms140.618
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 141.937 ms140.654 ms140.789 ms140.978
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.401 ms243.563 ms243.279 ms243.331
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 322.209 ms321.793 ms322.742 ms321.572
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.176 ms321.135 ms321.409 ms321.443
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 320.874 ms320.670 ms320.832 ms321.012
16 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.820 ms260.031 ms260.321 ms260.426

2024-04-13 06:30:01 - 2024-04-13 06:45:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.132   ms0.156  ms0.145  ms0.153  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.133 ms0.118 ms0.129 ms0.112
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.260 ms0.248 ms0.252 ms0.223
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.145 ms0.124 ms0.114 ms0.117
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.610 ms0.433 ms0.525 ms0.533
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.580 ms6.351 ms6.341 ms6.532
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.751 ms84.370 ms84.719 ms84.583
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.742 ms139.923 ms140.305 ms140.312
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 139.993 ms142.323 ms141.115 ms141.184
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.177 ms243.648 ms243.158 ms244.058
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.503 ms321.593 ms321.513 ms321.510
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.452 ms321.430 ms321.406 ms321.249
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 321.194 ms320.857 ms320.866 ms321.468
16 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.468 ms260.175 ms260.167 ms260.367

2024-04-13 06:00:01 - 2024-04-13 06:30:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.291   ms0.216  ms0.138  ms0.183  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.246 ms0.179 ms0.161 ms0.165
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.232 ms0.190 ms0.186 ms0.185
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.158 ms0.181 ms0.117 ms0.115
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.645 ms0.623 ms0.412 ms0.494
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.561 ms6.443 ms6.467 ms6.565
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.390 ms84.335 ms84.371 ms84.413
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 139.111 ms140.073 ms139.776 ms142.024
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 139.804 ms140.601 ms141.203 ms141.200
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.403 ms244.017 ms243.979 ms243.584
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.728 ms321.597 ms321.741 ms321.710
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.262 ms321.336 ms321.100 ms321.417
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 320.914 ms321.080 ms320.867 ms320.943
16 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.492 ms260.400 ms260.405 ms260.623

2024-04-13 05:45:01 - 2024-04-13 06:00:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.207   ms0.133  ms0.116  ms0.107  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.225 ms0.124 ms0.115 ms0.114
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.242 ms0.217 ms0.186 ms0.181
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.139 ms0.118 ms0.112 ms0.122
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.491 ms0.448 ms0.394 ms0.338
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.522 ms6.453 ms6.639 ms6.467
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.807 ms84.555 ms84.493 ms84.544
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 141.054 ms142.012 ms140.051 ms140.573
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 140.878 ms140.139 ms140.637 ms140.853
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.157 ms243.267 ms243.345 ms243.312
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.696 ms321.655 ms321.808 ms321.911
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.357 ms321.189 ms321.408 ms321.197
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 320.858 ms320.815 ms321.695 ms321.420
16 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.577 ms260.496 ms260.181 ms260.476

2024-04-13 05:30:01 - 2024-04-13 05:45:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.200   ms0.164  ms0.124  ms0.113  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.245 ms0.152 ms0.112 ms0.109
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.264 ms0.228 ms0.205 ms0.186
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.137 ms0.164 ms0.115 ms0.112
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.485 ms0.669 ms0.529 ms0.399
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.311 ms6.542 ms8.397 ms6.747
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.330 ms84.392 ms84.602 ms84.895
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.502 ms139.749 ms140.281 ms140.219
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 140.339 ms140.551 ms141.021 ms140.609
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.283 ms243.181 ms243.192 ms243.175
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.881 ms358.423 ms321.563 ms321.527
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.350 ms321.217 ms321.273 ms321.217
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 320.803 ms321.279 ms321.204 ms320.902
16 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.546 ms260.315 ms260.536 ms260.265

2024-04-13 05:15:01 - 2024-04-13 05:30:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.246   ms0.161  ms0.168  ms0.137  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.281 ms0.199 ms0.132 ms0.134
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.299 ms0.225 ms0.221 ms0.212
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.169 ms0.188 ms0.108 ms0.113
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.635 ms0.575 ms0.515 ms0.445
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.604 ms6.599 ms6.634 ms6.555
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.794 ms84.396 ms84.794 ms84.670
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.068 ms140.000 ms140.347 ms142.111
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 141.116 ms141.112 ms140.656 ms141.791
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.330 ms269.659 ms243.238 ms243.235
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.705 ms321.614 ms321.724 ms321.850
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.273 ms321.667 ms321.353 ms321.223
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 320.893 ms321.025 ms321.786 ms320.783
16 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.287 ms260.316 ms260.266 ms260.223

2024-04-13 05:00:01 - 2024-04-13 05:15:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.223   ms0.120  ms0.130  ms0.102  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.242 ms0.160 ms0.130 ms0.172
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.314 ms0.257 ms0.262 ms0.223
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.200 ms0.178 ms0.145 ms0.120
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.548 ms0.477 ms0.425 ms0.526
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.798 ms6.460 ms6.813 ms6.528
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.411 ms84.405 ms84.449 ms84.440
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 141.360 ms139.956 ms140.319 ms140.504
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 141.420 ms141.015 ms140.677 ms141.312
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.400 ms243.304 ms243.370 ms243.143
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.545 ms321.800 ms321.767 ms321.675
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.327 ms321.438 ms321.209 ms321.340
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 320.893 ms321.069 ms320.842 ms321.133
16 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.381 ms260.257 ms260.702 ms260.345

2024-04-13 04:00:01 - 2024-04-13 05:00:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.183   ms0.138  ms0.104  ms0.141  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.250 ms0.157 ms0.118 ms0.114
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.235 ms0.218 ms0.183 ms0.219
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.199 ms0.154 ms0.149 ms0.136
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.473 ms0.426 ms0.541 ms0.489
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.663 ms6.407 ms6.537 ms6.349
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.264 ms84.413 ms84.413 ms84.400
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 139.420 ms139.665 ms140.327 ms141.996
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 141.791 ms141.822 ms140.949 ms140.293
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.319 ms243.366 ms243.233 ms243.213
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 322.164 ms321.650 ms321.741 ms321.568
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.304 ms321.381 ms321.214 ms321.309
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 320.807 ms321.044 ms320.876 ms320.953
16 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.561 ms260.301 ms260.402 ms260.285

2024-04-13 03:45:01 - 2024-04-13 04:00:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.273   ms0.169  ms0.116  ms0.111  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.232 ms0.140 ms0.129 ms0.127
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.264 ms0.311 ms0.291 ms0.319
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.213 ms0.205 ms0.142 ms0.125
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.547 ms0.557 ms0.465 ms0.488
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.479 ms6.739 ms6.707 ms6.790
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.615 ms84.323 ms84.784 ms84.594
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.530 ms141.920 ms140.180 ms140.300
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 140.916 ms139.878 ms140.856 ms140.698
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.317 ms243.342 ms243.338 ms243.904
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 322.036 ms321.992 ms321.767 ms321.835
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.250 ms321.216 ms321.432 ms321.076
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 320.890 ms320.884 ms320.825 ms320.977
16 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.193 ms260.157 ms260.275 ms260.361

2024-04-13 03:30:01 - 2024-04-13 03:45:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.232   ms0.187  ms0.133  ms0.129  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.284 ms0.145 ms0.150 ms0.146
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.330 ms0.294 ms0.209 ms0.216
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.132 ms0.197 ms0.159 ms0.145
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.732 ms0.592 ms0.652 ms0.631
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.518 ms6.426 ms6.405 ms6.237
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.368 ms84.503 ms84.691 ms84.832
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 139.776 ms139.694 ms140.304 ms140.146
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 140.599 ms140.440 ms141.201 ms140.624
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.212 ms243.324 ms243.297 ms243.224
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.607 ms323.424 ms321.506 ms321.427
14 > 103.83.6.6 (103.83.6.6) 321.447 ms321.261 ms321.304 ms321.328
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 321.143 ms321.479 ms323.785 ms321.488
16 > 202.43.191.77 (202.43.191.77) 260.351 ms260.378 ms260.284 ms260.339

2024-04-13 03:15:01 - 2024-04-13 03:30:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.212   ms0.191  ms0.109  ms0.130  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.244 ms0.123 ms0.114 ms0.113
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.281 ms0.251 ms0.203 ms0.207
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.213 ms0.164 ms0.118 ms0.134
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.520 ms0.567 ms0.440 ms0.535
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.438 ms6.739 ms6.758 ms6.643
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.338 ms84.468 ms84.428 ms84.405
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 139.710 ms140.184 ms140.186 ms140.435
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 140.375 ms141.345 ms140.545 ms142.516
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.365 ms243.528 ms243.308 ms244.307
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 322.326 ms322.601 ms321.546 ms321.666
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.357 ms321.161 ms321.360 ms321.397
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 321.014 ms320.986 ms321.233 ms323.262
16 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.564 ms260.179 ms260.238 ms260.377

2024-04-13 03:00:02 - 2024-04-13 03:15:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.224   ms0.129  ms0.106  ms0.120  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.271 ms0.185 ms0.122 ms0.121
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.270 ms0.285 ms0.323 ms0.241
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.226 ms0.206 ms0.155 ms0.113
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.583 ms0.464 ms0.480 ms0.496
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.761 ms6.617 ms6.481 ms6.741
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.722 ms84.686 ms84.946 ms84.544
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 141.427 ms139.942 ms140.409 ms140.520
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 141.433 ms140.508 ms140.443 ms140.668
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.233 ms243.241 ms243.302 ms243.234
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.787 ms409.014 ms469.139 ms322.042
14 > 103.83.6.6 (103.83.6.6) 321.175 ms321.270 ms321.282 ms321.295
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 320.964 ms320.758 ms321.164 ms321.872
16 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.535 ms260.404 ms260.399 ms260.610

2024-04-13 02:30:02 - 2024-04-13 03:00:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.170   ms0.165  ms0.118  ms0.104  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.271 ms0.181 ms0.121 ms0.106
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.215 ms0.252 ms0.206 ms0.197
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.200 ms0.192 ms0.122 ms0.118
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.544 ms0.432 ms0.438 ms0.447
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.561 ms6.395 ms6.411 ms6.430
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.609 ms84.791 ms84.518 ms84.567
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.344 ms140.049 ms140.289 ms142.106
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 140.560 ms140.550 ms141.234 ms141.167
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.253 ms243.314 ms243.867 ms245.887
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.750 ms321.674 ms321.797 ms321.732
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.261 ms321.339 ms353.719 ms321.255
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 320.753 ms321.712 ms321.676 ms321.337
16 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.526 ms260.387 ms260.493 ms260.079

2024-04-13 01:45:01 - 2024-04-13 02:30:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.272   ms0.172  ms0.128  ms0.148  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.224 ms0.129 ms0.111 ms0.115
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.269 ms0.317 ms0.307 ms0.310
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.268 ms0.204 ms0.159 ms0.159
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.750 ms0.630 ms0.673 ms0.510
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.802 ms6.485 ms6.419 ms6.303
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.410 ms84.375 ms84.453 ms84.708
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.171 ms142.147 ms140.530 ms139.911
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 141.188 ms140.244 ms141.955 ms142.898
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.370 ms243.207 ms243.502 ms243.482
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.672 ms321.764 ms321.811 ms321.692
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.420 ms321.630 ms321.324 ms321.729
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 320.788 ms321.159 ms321.232 ms320.954
16 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.585 ms260.233 ms260.516 ms260.362

2024-04-13 01:15:01 - 2024-04-13 01:45:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.288   ms0.145  ms0.124  ms0.114  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.244 ms0.156 ms0.140 ms0.115
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.248 ms0.227 ms0.194 ms0.191
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.178 ms0.154 ms0.119 ms0.120
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.576 ms0.555 ms0.505 ms0.494
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.433 ms6.543 ms6.504 ms6.545
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.373 ms84.352 ms84.405 ms84.743
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.035 ms139.517 ms140.087 ms140.409
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 140.950 ms142.355 ms140.777 ms141.515
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.320 ms243.314 ms243.407 ms243.170
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.721 ms321.701 ms321.621 ms321.607
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.406 ms321.262 ms321.275 ms321.447
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 321.079 ms321.254 ms321.070 ms323.521
16 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.482 ms260.575 ms260.430 ms260.206

2024-04-13 00:45:01 - 2024-04-13 01:15:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.199   ms0.130  ms0.111  ms0.112  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.233 ms0.153 ms0.128 ms0.120
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.242 ms0.211 ms0.218 ms0.194
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.189 ms0.110 ms0.104 ms0.101
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.627 ms0.830 ms0.584 ms0.600
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.513 ms6.649 ms6.406 ms6.569
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.499 ms84.412 ms84.571 ms84.587
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.656 ms139.973 ms140.128 ms139.925
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 140.095 ms141.577 ms140.739 ms141.265
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.174 ms243.206 ms243.307 ms243.394
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.631 ms321.724 ms321.617 ms322.020
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.307 ms321.168 ms321.628 ms321.461
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 320.820 ms320.673 ms320.680 ms321.091
16 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.231 ms260.175 ms260.295 ms260.485

2024-04-13 00:30:01 - 2024-04-13 00:45:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.245   ms0.183  ms0.144  ms0.136  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.259 ms0.178 ms0.134 ms0.150
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.415 ms0.199 ms0.199 ms0.184
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.176 ms0.189 ms0.138 ms0.136
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.611 ms0.544 ms0.603 ms0.536
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.529 ms6.445 ms6.733 ms6.771
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.751 ms84.663 ms84.632 ms84.427
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 141.555 ms141.456 ms140.133 ms140.439
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 140.131 ms142.232 ms140.436 ms140.670
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.417 ms244.024 ms243.548 ms243.606
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.541 ms321.653 ms321.795 ms321.611
14 > 103.83.6.6 (103.83.6.6) 321.535 ms321.360 ms321.300 ms321.483
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 320.871 ms320.928 ms320.967 ms320.984
16 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.363 ms260.379 ms260.497 ms260.158

2024-04-13 00:15:01 - 2024-04-13 00:30:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.188   ms0.149  ms0.113  ms0.105  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.245 ms0.147 ms0.149 ms0.138
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.268 ms0.214 ms0.216 ms0.212
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.171 ms0.185 ms0.142 ms0.145
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.629 ms0.482 ms0.415 ms0.484
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.438 ms6.485 ms6.552 ms6.560
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.572 ms84.427 ms84.532 ms84.491
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 141.887 ms139.769 ms140.014 ms142.230
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 141.871 ms140.523 ms140.904 ms140.900
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.176 ms243.458 ms243.188 ms243.343
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.630 ms321.602 ms321.625 ms322.209
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.268 ms321.368 ms321.475 ms321.697
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 320.769 ms320.991 ms321.386 ms321.354
16 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.691 ms260.744 ms260.214 ms260.226

2024-04-12 23:45:02 - 2024-04-13 00:15:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.232   ms0.144  ms0.099  ms0.086  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.248 ms0.134 ms0.120 ms0.117
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.298 ms0.224 ms0.205 ms0.202
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.195 ms0.162 ms0.133 ms0.124
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.662 ms0.611 ms0.480 ms0.484
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.500 ms6.571 ms6.358 ms6.742
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.513 ms84.549 ms84.704 ms84.463
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.891 ms139.862 ms142.266 ms140.329
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 140.343 ms140.658 ms140.344 ms140.597
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.194 ms243.269 ms243.255 ms243.285
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.839 ms321.796 ms321.635 ms321.930
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.494 ms321.222 ms321.192 ms321.254
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 320.855 ms321.352 ms320.774 ms320.781
16 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.606 ms260.320 ms260.469 ms260.323

2024-04-12 23:30:01 - 2024-04-12 23:45:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.198   ms0.145  ms0.116  ms0.125  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.264 ms0.185 ms0.140 ms0.133
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.266 ms0.229 ms0.206 ms0.198
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.184 ms0.200 ms0.141 ms0.137
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.619 ms0.495 ms0.453 ms0.446
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.658 ms6.753 ms6.514 ms6.364
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.377 ms84.359 ms84.460 ms84.581
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 141.401 ms141.609 ms139.638 ms
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 142.455 ms140.704 ms141.220 ms140.987
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.303 ms243.134 ms243.405 ms243.277
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.923 ms321.530 ms321.944 ms321.915
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.397 ms321.355 ms321.304 ms321.225
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 320.928 ms321.387 ms321.023 ms320.776
16 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.173 ms260.286 ms260.377 ms260.357

2024-04-12 23:00:01 - 2024-04-12 23:30:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.156   ms0.154  ms0.151  ms0.150  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.139 ms0.116 ms0.149 ms0.153
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.250 ms0.248 ms0.262 ms0.272
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.174 ms0.158 ms0.151 ms0.122
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.569 ms0.560 ms0.531 ms0.672
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.549 ms
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.251 ms84.570 ms84.649 ms84.376
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.697 ms139.869 ms140.060 ms140.097
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 141.489 ms140.293 ms140.538 ms141.097
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.315 ms243.280 ms243.852 ms243.389
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 322.043 ms321.617 ms322.042 ms322.027
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.281 ms321.477 ms321.549 ms321.344
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 320.821 ms320.977 ms320.924 ms321.301
16 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.912 ms260.507 ms260.219 ms260.362

2024-04-12 22:30:01 - 2024-04-12 23:00:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.207   ms0.158  ms0.127  ms0.117  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.218 ms0.138 ms0.122 ms0.141
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.250 ms0.252 ms0.217 ms0.252
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.198 ms0.148 ms0.182 ms0.144
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 10.703 ms4.555 ms0.804 ms1.072
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.424 ms6.843 ms6.484 ms6.617
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.386 ms84.463 ms84.509 ms84.354
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 139.595 ms140.079 ms140.422 ms140.242
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 140.840 ms140.252 ms141.157 ms139.797
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.328 ms243.507 ms243.206 ms243.274
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.782 ms321.748 ms321.507 ms321.957
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.265 ms321.372 ms321.392 ms321.449
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 321.654 ms320.929 ms320.854 ms321.825
16 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.409 ms260.381 ms260.604 ms260.457

2024-04-12 22:15:01 - 2024-04-12 22:30:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.258   ms0.169  ms0.129  ms0.113  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.238 ms0.158 ms0.132 ms0.113
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.378 ms0.237 ms0.181 ms0.175
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.293 ms0.267 ms0.112 ms0.108
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.519 ms0.513 ms0.509 ms0.465
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.537 ms6.598 ms6.592 ms6.502
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.439 ms84.722 ms84.834 ms84.686
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.986 ms140.681 ms140.149 ms140.096
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 141.408 ms142.275 ms140.286 ms139.870
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.201 ms243.634 ms243.650 ms243.355
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.928 ms454.474 ms321.725 ms321.732
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.305 ms321.358 ms321.372 ms321.495
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 321.103 ms320.779 ms321.165 ms321.513
16 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.798 ms260.335 ms260.411 ms260.445

2024-04-12 22:00:01 - 2024-04-12 22:15:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.259   ms0.180  ms0.154  ms0.104  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.263 ms0.164 ms0.181 ms0.126
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.250 ms0.202 ms0.198 ms0.186
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.260 ms0.121 ms0.139 ms0.107
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.612 ms0.661 ms0.518 ms0.626
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.689 ms6.602 ms6.278 ms6.643
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.428 ms84.485 ms84.443 ms84.499
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 141.638 ms140.290 ms139.986 ms140.610
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 140.754 ms140.324 ms141.275 ms140.416
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.416 ms243.298 ms243.470 ms243.344
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.770 ms321.700 ms321.799 ms322.204
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.491 ms321.458 ms321.488 ms321.244
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 320.869 ms321.782 ms321.018 ms322.911
16 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.543 ms260.206 ms260.222 ms260.478

2024-04-12 21:30:01 - 2024-04-12 22:00:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.250   ms0.125  ms0.113  ms0.093  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.209 ms0.128 ms0.112 ms0.115
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.301 ms0.292 ms
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.301 ms0.205 ms0.119 ms0.129
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.539 ms0.563 ms0.465 ms0.465
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.679 ms6.480 ms6.341 ms6.750
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.445 ms84.403 ms84.653 ms84.446
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.872 ms140.025 ms140.374 ms140.353
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 141.697 ms140.565 ms140.608 ms141.001
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.296 ms243.450 ms243.317 ms243.414
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.956 ms321.665 ms321.867 ms321.776
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.498 ms321.461 ms321.356 ms322.127
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 320.972 ms321.873 ms320.899 ms320.803
16 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.354 ms260.534 ms260.460 ms260.270

2024-04-12 19:45:01 - 2024-04-12 21:30:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.209   ms0.172  ms0.122  ms0.104  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.247 ms0.141 ms0.113 ms0.111
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.275 ms0.215 ms0.196 ms0.207
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.167 ms0.129 ms0.113 ms0.101
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.535 ms0.536 ms0.446 ms0.536
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.687 ms6.464 ms6.712 ms6.718
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.461 ms84.581 ms84.717 ms84.515
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.629 ms139.745 ms140.280 ms142.216
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 140.216 ms140.770 ms141.888 ms140.609
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.736 ms243.235 ms243.319 ms243.429
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.772 ms322.428 ms321.922 ms321.762
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.551 ms321.517 ms321.514 ms321.446
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 321.756 ms321.317 ms320.813 ms320.850
16 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.660 ms260.329 ms260.567 ms260.121

2024-04-12 19:30:01 - 2024-04-12 19:45:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.227   ms0.121  ms0.102  ms0.110  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.221 ms0.154 ms0.110 ms0.118
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.503 ms0.268 ms0.202 ms0.196
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.251 ms0.186 ms0.120 ms0.105
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 13.356 ms0.341 ms0.429 ms0.465
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.447 ms6.502 ms6.385 ms6.445
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.762 ms84.484 ms84.514 ms84.522
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.885 ms140.287 ms140.977 ms140.935
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 142.002 ms140.897 ms140.959 ms140.026
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.407 ms243.516 ms243.595 ms243.500
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.784 ms321.883 ms321.795 ms321.510
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.210 ms321.154 ms425.284 ms321.468
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 321.722 ms320.809 ms322.144 ms321.093
16 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.581 ms260.142 ms260.319 ms260.428

2024-04-12 19:15:01 - 2024-04-12 19:30:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.282   ms0.177  ms0.129  ms0.124  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.235 ms0.236 ms0.142 ms0.131
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.255 ms0.258 ms0.182 ms0.195
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.199 ms0.154 ms0.130 ms0.118
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 12.290 ms18.049 ms37.514 ms20.605
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.420 ms6.414 ms6.430 ms6.457
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.529 ms84.485 ms84.424 ms84.493
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.201 ms139.923 ms140.071 ms140.176
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 139.909 ms141.202 ms140.809 ms140.673
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.355 ms243.127 ms243.337 ms243.294
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.969 ms321.966 ms321.873 ms322.089
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.400 ms321.352 ms321.438 ms322.803
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 320.775 ms321.033 ms320.830 ms320.781
16 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.691 ms260.264 ms260.507 ms260.473

2024-04-12 19:00:01 - 2024-04-12 19:15:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.160   ms0.153  ms0.142  ms0.102  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.244 ms0.148 ms0.120 ms0.104
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.321 ms0.223 ms0.236 ms0.218
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.178 ms0.164 ms0.109 ms0.110
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.760 ms0.550 ms0.577 ms0.570
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.463 ms6.499 ms6.693 ms6.891
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.638 ms84.305 ms84.601 ms84.670
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 139.373 ms141.786 ms140.272 ms140.063
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 141.697 ms141.771 ms140.524 ms140.745
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.185 ms253.628 ms243.266 ms245.545
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.630 ms321.996 ms324.278 ms322.508
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.487 ms321.364 ms321.416 ms321.450
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 320.968 ms320.998 ms320.896 ms320.801
16 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.516 ms260.340 ms260.452 ms260.117

2024-04-12 18:45:01 - 2024-04-12 19:00:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.236   ms0.128  ms0.095  ms0.109  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.256 ms0.147 ms0.124 ms0.108
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.233 ms0.241 ms0.187 ms0.183
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.131 ms0.125 ms0.135 ms0.100
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.622 ms0.524 ms0.562 ms0.593
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.690 ms6.603 ms6.716 ms6.535
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.388 ms84.339 ms84.359 ms84.426
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.556 ms139.669 ms142.254 ms139.935
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 140.667 ms140.524 ms140.461 ms140.647
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.365 ms243.242 ms243.366 ms243.559
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.613 ms322.266 ms321.640 ms321.834
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.609 ms321.384 ms321.397 ms321.228
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 321.897 ms322.111 ms320.854 ms320.901
16 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.531 ms260.205 ms260.138 ms260.145

2024-04-12 18:30:02 - 2024-04-12 18:45:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.114   ms0.140  ms0.087  ms0.083  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.132 ms0.145 ms0.128 ms0.133
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.202 ms0.247 ms0.184 ms0.194
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.150 ms0.181 ms0.110 ms0.118
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.493 ms0.537 ms0.463 ms0.418
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.509 ms6.432 ms6.377 ms6.726
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.501 ms84.464 ms84.480 ms84.616
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 141.161 ms139.576 ms140.046 ms140.124
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 141.627 ms140.635 ms140.979 ms142.280
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.458 ms243.247 ms243.336 ms243.311
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 322.035 ms321.930 ms321.835 ms321.697
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.427 ms321.340 ms321.486 ms321.273
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 320.772 ms329.863 ms322.988 ms321.083
16 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.513 ms260.385 ms260.082 ms260.673

2024-04-12 18:00:01 - 2024-04-12 18:30:02

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.161   ms0.159  ms0.134  ms0.121  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.232 ms0.159 ms0.119 ms0.116
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.267 ms0.242 ms0.229 ms0.227
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.159 ms0.149 ms0.110 ms0.101
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.594 ms0.571 ms0.526 ms0.502
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.694 ms6.335 ms6.583 ms6.409
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.621 ms84.688 ms84.482 ms84.428
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 141.039 ms140.209 ms140.044 ms140.147
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 140.012 ms141.770 ms140.872 ms140.406
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.432 ms243.242 ms243.363 ms243.410
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 322.088 ms321.548 ms321.762 ms321.835
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.371 ms321.208 ms321.100 ms321.333
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 320.662 ms320.746 ms320.759 ms320.850
16 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.454 ms260.309 ms260.361 ms260.093

2024-04-12 17:45:01 - 2024-04-12 18:00:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.244   ms0.176  ms0.113  ms0.109  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.243 ms0.124 ms0.112 ms0.109
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.440 ms0.373 ms0.321 ms0.274
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.219 ms0.177 ms0.107 ms0.117
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 8.233 ms0.664 ms0.410 ms0.475
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.409 ms6.654 ms6.352 ms6.313
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.489 ms84.529 ms84.429 ms84.585
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 141.252 ms141.968 ms140.671 ms138.977
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 141.526 ms140.476 ms141.190 ms140.667
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.959 ms243.284 ms243.420 ms243.185
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.613 ms321.955 ms321.635 ms321.928
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.774 ms321.183 ms321.383 ms321.491
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 320.837 ms320.927 ms320.731 ms322.242
16 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.517 ms260.373 ms260.312 ms260.348

2024-04-12 16:30:01 - 2024-04-12 17:45:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.243   ms0.150  ms0.117  ms0.098  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.238 ms0.149 ms0.117 ms0.133
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.216 ms0.195 ms0.195 ms0.192
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.217 ms0.184 ms0.128 ms0.104
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.455 ms0.472 ms0.423 ms0.376
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.481 ms6.621 ms6.419 ms6.390
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.351 ms85.544 ms84.521 ms84.426
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 141.032 ms140.224 ms139.951 ms142.306
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 141.408 ms140.506 ms140.932 ms140.876
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.361 ms243.406 ms243.167 ms243.673
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.518 ms321.684 ms397.377 ms321.714
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.189 ms321.483 ms321.333 ms321.555
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 321.174 ms321.030 ms321.354 ms321.019
16 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.457 ms260.307 ms260.124 ms260.672

2024-04-12 16:15:01 - 2024-04-12 16:30:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.268   ms0.157  ms0.147  ms0.146  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.267 ms0.167 ms0.123 ms0.136
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.264 ms0.205 ms0.195 ms0.195
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.214 ms0.161 ms0.115 ms0.113
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.618 ms0.475 ms0.499 ms0.524
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.651 ms6.659 ms6.538 ms6.689
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.629 ms84.411 ms84.599 ms84.294
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.558 ms140.762 ms140.207 ms140.436
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 140.318 ms140.228 ms140.105 ms141.507
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.320 ms243.446 ms243.221 ms243.807
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.583 ms321.737 ms321.598 ms322.421
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.327 ms321.272 ms321.255 ms321.363
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 336.190 ms321.351 ms320.967 ms321.085
16 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.288 ms260.500 ms260.344 ms260.370

2024-04-12 16:00:01 - 2024-04-12 16:15:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.218   ms0.165  ms0.121  ms0.135  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.192 ms0.132 ms0.118 ms0.113
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.249 ms0.249 ms0.183 ms0.194
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.228 ms0.193 ms0.112 ms0.123
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.564 ms0.549 ms0.468 ms0.639
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.624 ms6.858 ms6.468 ms6.666
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.570 ms84.628 ms84.585 ms84.328
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 140.300 ms140.179 ms142.432 ms140.109
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 140.737 ms140.816 ms141.235 ms140.516
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.407 ms243.403 ms243.256 ms243.290
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.504 ms521.163 ms321.880 ms321.547
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.322 ms321.375 ms321.269 ms321.203
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 321.184 ms322.792 ms321.367 ms320.851
16 > ip-176-77.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.450 ms260.169 ms260.198 ms260.797

2024-04-12 13:45:01 - 2024-04-12 16:00:01

   traceroute to 202.43.191.77 (202.43.191.77), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.114.126                (10.224.114.126) 0.219   ms0.143  ms0.118  ms0.120  
4 > 10.224.109.174 (10.224.109.174) 0.232 ms0.122 ms0.117 ms0.116
5 > 10.69.64.30 (10.69.64.30) 0.405 ms0.292 ms0.230 ms0.220
6 > 10.73.9.126 (10.73.9.126) 0.200 ms0.143 ms0.117 ms0.107
7 > 10.73.248.72 (10.73.248.72) 0.570 ms0.611 ms0.576 ms0.571
8 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 6.802 ms6.605 ms6.571 ms6.756
9 > was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 84.814 ms84.602 ms84.493 ms84.416
10 > be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca.us (178.32.135.160) 142.024 ms141.404 ms141.955 ms140.389
11 > 10.200.6.137 (10.200.6.137) 140.436 ms140.215 ms140.725 ms140.585
12 > 206.72.211.246.any2ix.coresite.com (206.72.211.246) 243.355 ms243.697 ms243.196 ms257.149
13 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.724 ms321.767 ms321.821 ms321.746
14 > ip-103-83-6-6.moratelindo.net.id (103.83.6.6) 321.214 ms321.368 ms321.217 ms321.208
15 > 103.78.99.150 (103.78.99.150) 320.831 ms321.359 ms320.861 ms321.010
16 > lg.moratelindo.co.id (202.43.191.77) 260.526 ms260.463 ms260.365 ms260.048