SXB1-SBG (EU/FR/Strasbourg) smokeping node
AE Emirates Internet - Etisalat (AS5384 86.96.206.57)


2023-03-29 09:00:01 - Now

   traceroute to 86.96.206.57 (86.96.206.57), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.216   ms0.147  ms0.125  ms0.129  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.237 ms0.181 ms0.143 ms0.138
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.279 ms0.295 ms0.193 ms0.166
6 > 10.17.200.8 (10.17.200.8) 0.630 ms0.607 ms0.390 ms0.382
7 > 10.73.9.76 (10.73.9.76) 0.215 ms0.196 ms0.148 ms0.169
8 > 10.95.48.10 (10.95.48.10) 0.892 ms0.803 ms0.587 ms0.471
9 > be103.par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (91.121.215.219) 6.361 ms6.319 ms6.487 ms6.444
10 > 10.200.2.77 (10.200.2.77) 6.544 ms6.626 ms6.914 ms6.646
11 > etisalat.par.franceix.net (37.49.236.178) 28.677 ms28.531 ms28.701 ms28.600
12 > 195.229.3.120 (195.229.3.120) 122.300 ms122.406 ms122.430 ms122.329
13 > 195.229.4.107 (195.229.4.107) 127.752 ms127.806 ms127.840 ms128.114
14 >
15 > 86.96.206.57 (86.96.206.57) 112.978 ms112.873 ms112.855 ms112.714

2023-03-29 00:15:01 - 2023-03-29 09:00:01

   traceroute to 86.96.206.57 (86.96.206.57), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.256   ms0.185  ms0.128  ms0.122  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.266 ms0.171 ms0.153 ms0.134
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.260 ms0.204 ms0.144 ms0.125
6 > 10.17.200.8 (10.17.200.8) 0.648 ms0.525 ms0.427 ms0.425
7 > 10.73.9.76 (10.73.9.76) 0.177 ms0.154 ms0.166 ms0.185
8 > 10.95.48.10 (10.95.48.10) 0.688 ms0.498 ms0.499 ms0.462
9 > be103.par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (91.121.215.219) 6.622 ms6.622 ms6.488 ms6.713
10 > 10.200.2.77 (10.200.2.77) 6.963 ms6.654 ms6.595 ms6.734
11 > etisalat.par.franceix.net (37.49.236.178) 29.515 ms28.766 ms29.175 ms28.939
12 > 195.229.3.86 (195.229.3.86) 128.099 ms128.105 ms128.137 ms128.198
13 > 195.229.4.107 (195.229.4.107) 125.077 ms125.154 ms125.084 ms125.306
14 >
15 > 86.96.206.57 (86.96.206.57) 111.349 ms111.350 ms111.394 ms111.369

2023-03-28 23:00:02 - 2023-03-29 00:15:01

   traceroute to 86.96.206.57 (86.96.206.57), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.218   ms0.134  ms0.131  ms0.115  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.237 ms0.157 ms0.124 ms0.115
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.212 ms0.173 ms0.115 ms0.112
6 > 10.17.200.8 (10.17.200.8) 0.572 ms0.453 ms0.683 ms0.492
7 > 10.73.9.76 (10.73.9.76) 0.188 ms0.172 ms0.132 ms0.152
8 > 10.95.48.10 (10.95.48.10) 0.384 ms0.574 ms0.590 ms0.478
9 > be103.par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (91.121.215.219) 6.497 ms6.636 ms6.480 ms6.507
10 > 10.200.2.77 (10.200.2.77) 6.696 ms6.557 ms6.662 ms6.700
11 > etisalat.par.franceix.net (37.49.236.178) 28.773 ms28.627 ms28.545 ms28.460
12 > 195.229.31.234 (195.229.31.234) 123.251 ms123.204 ms123.216 ms123.417
13 > 195.229.4.107 (195.229.4.107) 124.336 ms124.300 ms124.240 ms124.303
14 >
15 > 86.96.206.57 (86.96.206.57) 116.796 ms116.838 ms116.784 ms116.782

2023-03-28 22:15:01 - 2023-03-28 23:00:02

   traceroute to 86.96.206.57 (86.96.206.57), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.196   ms0.166  ms0.115  ms0.143  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.191 ms0.140 ms0.168 ms0.159
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.253 ms0.186 ms0.221 ms0.234
6 > 10.17.200.8 (10.17.200.8) 0.437 ms0.460 ms0.464 ms0.361
7 > 10.73.9.76 (10.73.9.76) 0.194 ms0.156 ms0.127 ms0.182
8 > 10.95.48.10 (10.95.48.10) 0.560 ms0.509 ms0.461 ms0.446
9 > be103.par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (91.121.215.219) 6.317 ms6.453 ms6.360 ms6.352
10 > 10.200.2.77 (10.200.2.77) 6.654 ms6.589 ms6.827 ms6.877
11 > etisalat.par.franceix.net (37.49.236.178) 28.705 ms28.598 ms28.678 ms28.769
12 > 195.229.3.86 (195.229.3.86) 120.209 ms120.217 ms120.193 ms120.208
13 > 195.229.4.107 (195.229.4.107) 125.739 ms126.303 ms125.743 ms125.676
14 >
15 > 86.96.206.57 (86.96.206.57) 112.420 ms112.447 ms112.314 ms112.451

2023-03-28 21:30:01 - 2023-03-28 22:15:01

   traceroute to 86.96.206.57 (86.96.206.57), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.172   ms0.148  ms0.119  ms0.151  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.132 ms0.146 ms0.124 ms0.163
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.180 ms0.195 ms0.195 ms0.167
6 > 10.17.200.8 (10.17.200.8) 0.420 ms0.517 ms0.601 ms0.424
7 > 10.73.9.76 (10.73.9.76) 0.149 ms0.170 ms0.146 ms0.159
8 > 10.95.48.10 (10.95.48.10) 0.413 ms0.426 ms0.657 ms0.536
9 > be103.par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (91.121.215.219) 6.299 ms6.320 ms6.521 ms6.418
10 > 10.200.2.77 (10.200.2.77) 6.973 ms6.682 ms6.643 ms6.518
11 > etisalat.par.franceix.net (37.49.236.178) 28.484 ms28.597 ms28.641 ms28.568
12 > 195.229.31.234 (195.229.31.234) 123.248 ms123.289 ms123.194 ms123.194
13 > 195.229.4.107 (195.229.4.107) 124.729 ms124.367 ms124.229 ms124.248
14 >
15 > 86.96.206.57 (86.96.206.57) 116.790 ms116.747 ms116.869 ms116.867

2023-03-24 02:15:01 - 2023-03-28 21:30:01

   traceroute to 86.96.206.57 (86.96.206.57), 30 hops max, 60 byte packets

 3 > 10.224.111.126                (10.224.111.126) 0.258   ms0.138  ms0.114  ms0.120  
4 > 10.224.109.148 (10.224.109.148) 0.224 ms0.184 ms0.127 ms0.122
5 > 10.224.101.230 (10.224.101.230) 0.177 ms0.167 ms0.123 ms0.101
6 > 10.17.200.8 (10.17.200.8) 0.535 ms0.641 ms0.327 ms0.330
7 > 10.73.9.76 (10.73.9.76) 0.175 ms0.187 ms0.123 ms0.121
8 > 10.95.48.10 (10.95.48.10) 0.824 ms0.440 ms0.390 ms0.500
9 > be103.par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (91.121.215.219) 6.469 ms6.519 ms6.512 ms6.511
10 > 10.200.2.77 (10.200.2.77) 6.806 ms6.964 ms6.904 ms6.600
11 > etisalat.par.franceix.net (37.49.236.178) 28.782 ms28.742 ms28.558 ms28.765
12 > 195.229.3.86 (195.229.3.86) 123.404 ms123.314 ms123.395 ms123.453
13 > 195.229.4.107 (195.229.4.107) 119.075 ms118.966 ms119.074 ms119.008
14 >
15 > 86.96.206.57 (86.96.206.57) 111.291 ms111.553 ms111.387 ms111.338